Koji kredit tražiš?

Auto

Na koji iznos?

600.000,00 RSD

Period otplate

84 meseca

PLAĆENA REKLAMA

Keš da kreneš

Da Novu Godinu dočekaš u plusu.

SAZNAJ VIŠE

Auto krediti (dinarski)

Kupuješ auto, nov, polovan a nemaš dovoljno? Pogledaj TOP 5 iz ponude Auto krediti (dinarski) ako tvoja plata ne prati kurs evra i nemaš za učešće jer nije obavezno ili je minimalno. Biraj da li ti odgovara da se rata menja ili da je fiksna.

results

VREDNOST AUTOMOBILA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

8.762,26 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

736.029,84 RSD

Kamata za ovaj kredit ti je kombinovana i to: za period od prvih 12 meseci, odnosno nakon isteka perioda od 12 meseci do datuma prvog usklađivanja kamatne stope fiksna, a nakon12-og meseca, odnosno nakon datuma prvog usklađivanja, promenljiva. Naknada za obradu zahteva za kredit je 1%. Bez obaveznog kasko osiguranja za kredite do 2.000.000 RSD. Nisi u obavezi da preneseš zaradu u banku.

 • Bez učešća i bez depozita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5%

NKS je za period od prvih 12 meseci, odnosno nakon isteka perioda od 12 meseci do datuma prvog usklađivanja kamatne stope fiksna i iznosi 5,99%, a nakon12-og meseca, odnosno nakon datuma prvog usklađivanja, promenljiva 6M Belibor + 3,25%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
6,47%

EKS je obračunata na dan 15.03.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate je do 84 meseca.

VREDNOST AUTOMOBILA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

9.336,79 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

784.290,36 RSD

Ponuda važi za kupovinu novih i polovnih automobila. Ukoliko je uključeno Kasko osiguranje i zalog minimalni iznos kredita je 500 EUR, a maksimum zavisi od kreditne sposobnosti klijenta. U slučaju da se opredeliš za kredit bez KASKO osiguranja i zaloge minimalni iznos kredita je 2.000 EUR, a maksimalni 15.000 EUR. Ukoliko je kredit niži od 8.000 EUR nije potrebno učešće, u suprotnom neophodno je dati učešće 10%. Administrativni trošak je 2.95%.

 • Dobra kamatna stopa i za nov i za polovan auto.
 • Nije obavezno KASKO osiguranje i zaloga.
 • Za iznose kredita preko 8.000 EUR neophodno je učešće 10%.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,95%

NKS je fiksna i iznosi i za nov i polovan auto 7.95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,78%

EKS je obračunata na dan 15.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 13 do 84 meseca.

VREDNOST AUTOMOBILA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

9.498,87 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

797.905,08 RSD

Ponuda banke Intesa za kupovinu i novog i polovnog vozila dobra je jer nije potrebno učešće. Iznos kredita za kupovinu od pravnih lica je od 200.000 RSD do 3.600.000 RSD, a za kupovinu od fizičkih lica je od 200.000 RSD do 1.650.000 RSD. Kamata je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. Naknada za obradu kredita je 1,00%. Ponuda važi do 31.12.2018. godine.

 • Bez učešća, za kupovinu novih i polovnih vozila.
 • Mogućnost kupovine i od fizičkih lica.
 • Obavezan kasko za kredite preko 1.200.001 RSD.
 • Obavezna zaloga i obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,49%

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 8,49% za klijente banke i 9,49% za ostale klijente.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,32%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 23.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate od 18 do 84 meseca za nova i polovna vozila

VREDNOST AUTOMOBILA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

9.929,74 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

834.098,16 RSD

Naknada za obradu zahteva za kredit je 1%. Nisi u obavezi da preneseš zaradu u banku.

 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita.
 • Bez učešća i bez depozita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9%

NKS je fiksan do kraja perioda otplate kredita i iznosi 9,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,69%

EKS je obračunata na dan 15.03.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je do 84 meseca.

VREDNOST AUTOMOBILA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

10.257,69 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

861.645,96 RSD

Nije loša ponuda Sberbanke za kupovinu novog vozila. Iznos kredita je od 2.000 EUR do 30.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Obavezno je kasko osiguranje i zaloga. Za auto kredite u dinarima obavezno je učešće od 10%. Trošak obrade zahteva je 2%, min. 3.600 RSD, dodatno se plaća i administriranje kreditne partije mesečo 210 RSD. Ukoliko ne želiš da preneseš platu u banku, kamata je u tom slučaju veća i iznosi 14,95%.

 • Dobra kamatna stopa za nov auto.
 • Obavezan kasko i zaloga.
 • Obavezan prenos plate.
 • Obavezno učešće 10%.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10%

Nominalna kamatna stopa iznosi 10,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
20,72%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 17.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita do 84 meseci za nova vozila.

VREDNOST AUTOMOBILA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

10.273,46 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

862.970,64 RSD

Dobra je ponuda jer nije potrebno davati učešće, kao ni depozit, a iznos kredita koji možeš da uzmeš je od 50.000 RSD do 1.200.000 RSD. Naknada za obradu zahteva je 2,50%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Moguća je kupovina samo od pravnih lica.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 11,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,81%

EKS je obračunata na dan 04.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 13 do 84 meseca.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

VREDNOST AUTOMOBILA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

72 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

10.490,67 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

755.328,24 RSD

Ova ponuda važi za kupovinu novog ili polovnog vozila. Trošak za obradu zahteva za kredit je 1,50%. Iznos kredita je do 3.500.000 RSD za nova vozila, a do 2.500.000 RSD za polovna vozila. Bez zaloge bez zaloge za polovna vozila za iznose kredita do 575.000 RSD, bez zaloge za nova vozila za iznose kredita do 1.150.000 RSD i bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR.

 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita.
 • Bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR.
 • Ponuđena kamata važi za one koji prenesu zaradu u banku i za postojeće klijente banke.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i važi za kupovinu novih i polovnih automobila.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,51%

EKS je obračunata na dan 18.04.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

72 meseca

Period otplate kredita je od 6 do 72 meseca.

VREDNOST AUTOMOBILA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

11.227,44 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

943.104,96 RSD

Ovo je jedna od skupljih ponuda za kupovinu polovnog vozila. Iznos kredita je od 2.000 EUR do 30.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Obavezno je kasko osiguranje i zaloga. Za auto kredite u dinarima obavezno je učešće od 20%. Trošak obrade zahteva je 2%, min. 3.600 RSD, dodatno se plaća i administriranje kreditne partije mesečno 210 RSD. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku kamata je u tom slučaju veća i iznosi 17,95%.

 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita.
 • Obavezan kasko i zaloga.
 • Obavezan prenos plate.
 • Obavezno učešće 20%.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
13,95%

Nominalna kamatna stopa je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 13,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
24,08%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 17.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita do 84 meseci za polovna vozila.

VREDNOST AUTOMOBILA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

18.225,99 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

656.135,64 RSD

Ovo je ponuda kredita za kupovinu novih i polovnih automobila. Kredit je sa kraćim rokom otplate- do 36 meseci. Učešće nije obavezno, ali imaš trošak obrade zahteva je 1,50%. Bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR. Bez zaloge za iznose kredita do 1.150.000 RSD sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva i bez kasno osiguranja za iznose kredita do 10.000 evra sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva.

 • Bez obaveznog učešća.
 • Obavezan je prenos zarade.
 • Kraći period otplate kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5,9%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate i iznosi 5,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,88%

EKS je obračunata na dan 18.04.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je od 6 do 36 meseci.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci

Pogledaj i ovo