Koji kredit tražiš?

Keš

Na koji iznos?

400.000,00 RSD

Period otplate

60 meseci

Keš krediti (dinarski)

Treba ti keš, a tvoja plata je dinarska? Keš krediti (dinarski) koji ne prate kretanje kursa evra mogu biti dobro rešenje. Ne treba ti dodatni novac za depozit. Ako uzmeš sa fiksnom kamatom, rata ti ostaje ista do kraja, a sa promenljivom kamatom - rata se menja svakog meseca.

results

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

48 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

2.677,79 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

128.533,92 RSD

Nizak je maksimalni iznos kredita - do 100.000 RSD, a rok otplate je do 48 meseci. Administrativni trošak za ovaj kredit je 3%, a postoji i provizija za godišnje održavanje kredita koja je takođe 0.50%. Naknada za vođenje tekućeg računa naplaćuje se 150 RSD, a ukoliko se klijent odluči da prenese zaradu u banku i otvori Paket tekući račun, mesečna naknada je u tom slučaju 250 RSD. Ne naplaćuje se trošak kreditnog biroa i menica. Nema grejs perioda. Zahteva za ovaj kredit je moguće podneti samo online.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Kamatna stopa važi uz obavezan prenos plate.
 • Važi samo za online zahteve za kredit.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,9%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 12,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,91%

Obračun EKS-a je izvršen na dan 10.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

48 meseci

Period otplate kredita je do 48 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.006,36 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

570.604,20 RSD

Povoljna kamata za kredit, rata ti je fiksna do kraja perioda otplate kredita. Naknada za obradu kradita je 0,95%, a kod ovog kredita imaš još da platiš izveštaj od Kreditnog biroa 246 RSD i dve menice 100 RSD. Takođe, uz ovaj kredit možeš da dobiješ i grejs period do 95 dana. Ponuda važi do 01.07.2017. godine.

 • Kamatna stopa fiksna za ceo period otplate od 95 meseci.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Mogućnost grejs perioda.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,5%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 9.50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,78%

EKS je u obračunata na dan 06.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Rok otplate kredita je na 36, 48, 60, 72, 84 ili 95 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.115,79 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

611.579,00 RSD

Iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta. Trošak za obradu kreditnog zahteva je 1,50%. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku kamata ti je veća i iznosi 12,95%, a trošak za obradu zahteva ti je u tom slučaju 2,50%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,95%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 10.95% i važi za klijente koji prenesu zaradu u banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,44%

EKS je obračunata na dan 11.04.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Period otplate je do 100 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.115,79 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

611.579,00 RSD

Ponuda važi samo za online podnete zahteve. Nema troška za obradu kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,95%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 10,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,32%

EKS je obračunata na dan 15.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Period otplate kredita je od 13 meseci do 100 meseci.

TOP PONUDE NA KLIK

Treba ti keš?

Upiši se da nađemo šta je najbolje za tebe.

KLIKNI OVDE

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.176,01 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

592.896,96 RSD

Bez troška za obradu kreditnog zahteva. Rokovi odobrenja se razlikuju u zavisnosti od iznosa. Za iznos kredita do 1.500 EUR, maksimalan rok je 72 meseca, za iznose od 1.500 do 5.000 EUR maksimalan rok je 84 meseca. Za iznose kredita preko 5.000 EUR maksimalan rok je 96 meseci. Moraš da imaš u vidu da ti je fiksna kamata 5 godina, a nakon toga je promenljiva. Za klijente koji ne žele da prebace platu u Vojvođansku banku kamata je 15,50% fiksna prvih 60 meseci, a zatim promenljiva 3M Belibor + 11,85%.

 • Dug period otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez troškova obrade zahteva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Kredit može da se uzme na 96 meseci samo ako uzimaš preko 5.000 EUR u RSD protivvrednosti.
 • Kamata je fiksna prvih 60 meseci, a nakon toga promenljiva.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,5%

NKS je fiksna prvih 60 meseci i iznosi 10,50%, a zatim je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 6,85%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,07%

EKS je u primeni od 05.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je od 12 do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.335,22 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

633.522,00 RSD

Iznos ovog kredita može da bude od 9.500 RSD do 1.600.000 RSD, a period otplate je do 100 meseci. Naknada za obradu zahteva je 2,75%. Godišnja provizija za administriranje kredita je 0,50% od ostatka duga, a plaća se i 150 RSD mesečno vođenje tekućeg računa ili ukoliko klijent otvori paket račun, u tom slučaju naplaćuje se 250 RSD mesečno održavanje paketa.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Visok jednokratni administrativni trošak i godišnje održavanje kredita.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Ponuđena kamata važi samo za online kredit.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,95%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 11,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,98%

EKS je obračunata na dan 01.06.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Period otplate kredita je do 100 meseci.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.335,22 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

633.522,00 RSD

Administrativni trošak za ovaj kredit je 2,95%. Nema godišnjeg troška održavanja kredita. Postoji grejs period u kome plaćaš samo kamatu. Pravo na grejs period do 18 meseci imaš u slučaju da uzimaš kredit na minimum 24 meseca. Za rok otplate preko 36 meseci minimalna mesečna primanja su 30.000 dinara.

 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Bez učešća i depozita.
 • Kamatna stopa važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,95%

Nominalna kamatna stopa je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi od 11,95% do 13, 45%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,97%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 01.04.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 100 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.335,22 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

633.522,00 RSD

Iznos ovog kredita je od 9.500 RSD do 1.600.000 RSD, a period otplate je do 100 meseci. Provizija za obradu kreditnog zahteva je 2,75%, a godišnja provizija za administriranje kredita je 0,50% od ostatka duga, a plaća se i 150 RSD mesečno vođenje tekućeg računa ili ukoliko klijent otvori paket račun, u tom slučaju naplaćuje se 250 RSD mesečno održavanje paketa. Takođe, imš još i trošak za izveštaj od Kreditnog biroa 246 RSD i trošak menice 50 RSD.

 • Bez obaveznog prenosa zarade.
 • Ima dodatnih godišnjih troškova za administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,95%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 11,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,01%

EKS je obračunata na dan 01.06.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Period otplate kredita je do 100 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.501,14 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

624.109,44 RSD

Svi klijenti koji otvore račun mogu da koriste Keš paket plus. Ova paket sadrži: dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu u visini jedne mesečne zarade, Dina debitnu karticu, Visa kreditnu karticu sa posebnim uslovima i keš kredit sa rokom otplate do 8 godina. Kredit se odobrava u istom danu kada je i podnet zahtev. Iznos kredita je od 120.000 RSD do 1.450.000 RSD u zbiru sa odobrenim limitom po kreditnoj kartici. Obrada kreditnog zahteva je 2%, jednokratno, unapred od iznosa kredita, a minimum 2.000 RSD. Trošak održavanja računa je 120 RSD.

 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Bez učešća i depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12%

NKS za klijente koji se odluče da primaju platu preko Marfin banke je fiksna i iznosi 12,00% godišnje.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,84%

EKS obračunata na dan 27.06.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.558,78 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

655.878,00 RSD

Ako želiš da unapred znaš kolika ti je rata za ceo period otplate i to tačno u dinar, a da ti odgovara iznos rate na najviše 100 meseci, ovo je pravi kredit za tebe. Iznos kredita od 50.000 RSD do 1.500.000 RSD. Nema naknade za obradu kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa za ceo period otplate.
 • Bez troška za obradu kredita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,95%

Nominalna kamata je fiksna i iznosi 12,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,79%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 15.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 100 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

6.630,14 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

556.931,76 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 1.800.000 RSD. Ponuđena kamatna stopa važi za klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku. Za one koji primaju platu preko Credit Agricole banke kamatna stopa je 10,95%, a za ostale klijente kamatna stopa je 14,95%. Postoji mogućnost grejs perioda do 3 meseca. Trošak obrade zahteva za klijente sa prenosom zarade je 2%.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Bez učešća i depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Kamatna stopa važi za klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,95%

NKS je fiksna i iznosi 9,95% za klijente koji se odluče da prebace zaradu u Credit Agricole banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,61%

EKS obračunata na dan 04.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Minimalni period otplate je 6 meseci, maksimalni je 84 meseca.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

6.848,97 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

575.313,48 RSD

Ovo je ponuda za kredit sa dužim rokom otplate, a iznos kredita koji možeš da uzmeš je od 50.000 RSD do 1.200.000 RSD. Naknada za obradu zahteva je 2%, a takođe imaš i dodatni godišnji trošak od 0,5% na preostali iznos duga.

 • Bez učešća i depozita.
 • Dodatno se naplaćuje godišnje administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11%

Kamatna stopa je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 11,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,44%

EKS je obračunata na dan 04.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 13 do 84 meseca.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.948,60 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

667.065,60 RSD

Iznos kredita je od 1.000 EUR do 12.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Mogućnost grejs perioda do 12 meseci. Kredit se odobrava za korisnike Premium paketa tekućeg računa. Naknada za obradu zahteva je 2%, minimum 2.000 RSD, uz to se plaća i održavanja paketa 300 RSD.

 • Dug period otplate.
 • Fiksna kamata tokom celog perioda otplate kredita.
 • Mogućnost grejs perioda.
 • Važi za korisnike Premium paketa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
14%

NKS je fiksna i iznosi 14,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,87%

EKS je obračunata na dan 15.04.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 96 meseci uključujući i grejs period.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

7.061,09 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

593.131,56 RSD

Ovaj kredit daje ti mogućnost da tokom jedne kalendarske godine odložiš ratu. Najviše možeš pet puta da odložiš kredit tokom perioda otplate, a naknada za odlaganje je 0,5% na ostatak duga za svaki zahtev za odlaganje posebno. Takođe, ukoliko nađeš jeftiniju ponudu sa fiksnom ratom i rokom otplate 84 meseca, banka će ti ponuditi još bolji kredit.

Kamata je ista i za klijente banke i za one koji ne prenesu zaradu u banku. Kredit je osiguran u slučaju nevoljnog gubitka zaposlenja kao i u slučaju trajnog invaliditeta usled nezgode.

 • Kamata je fiksna tokom celog perioda otplate kredita.
 • Mogućnost odlaganja rate.
 • Uz kredit dobija se i osiguranje od nezaposlenosti i nesrećnog slučaja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 12,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,05%

EKS je obračunata na dan 23.08.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Kredit se može otplatiti na 18, 24, 36, 48, 60, 72 i 84 mesečnih rata.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

7.696,28 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

646.487,52 RSD

Iznos kredita je od 50.000 RSD do 800.000 RSD, a kredit možeš otplatiti u 12, 24, 36, 48, 60, 72 ili 84 mesečnih rata. Naknada za obradu zahteva je 1,80% od iznosa kredita i plaća se jednokratno, a od troškova još imaš da platiš izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD i menicu 50 RSD.

 • Ukljičeno je životno osiguranje.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
14%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 14,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,62%

EKS je obračunata na dan 01.12.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Kredit možeš otplatiti na 12, 24, 36, 48, 60, 72 ili 84 rate.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

7.707,49 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

647.429,16 RSD

Ponuda važi samo za online prijave. Iznos kredita je od 50.000 rsd do 1.800.000 rsd. Trošak za obradu kreditnog zahteva je 1,60%, postoji mogućnost uzimanja grejs perioda do 3 meseca.

 • Kamata važi uz obavezan prenos plate i osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode).
 • Ponuđena kamata važi za online prijave.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
14,95%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 14,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
20,66%

EKS je obračunata na dan 12.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Maksimalni period otplate kredita je 84 meseca.

IZNOS KREDITA

250.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

7.949,93 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

286.197,48 RSD

Ovo je kredit za tebe ako ti ne treba više od 250.000 dinara, a platu ili penziju redovno primaš. Kamatna stopa je 9% za rok otplate od 13 do 36 meseci. Naknada za obradu kredita je 1,80%.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9%

Nominalna kamatna stopa je fiksna do kraj perioda otplate kredita i iznosi 9,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,42%

EKS se kreće od 10,42%, obračnunata na dan 01.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Rok otplate je od 13 i 36 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.090,99 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

545.459,40 RSD

Ponuđeni kamata važi samo za online keš kredit. Ukoliko poseduješ sertifikat za digitalno potpisivanje dokumenata kompletan proces možeš završiti od kuće, a ukoliko taj sertifikat nemaš možeš da odabereš da dokumenta potpišeš u najbližoj ekspozituri ili da ti ih kurir banke donese na kućnu adresu. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 500.000 RSD. Trošak za obradu zahteva je 2,95%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Ponuđena kamata važi samo za online kredit.
 • Rok otplate kraći u odnosu na konkurenciju.
 • Niži maksimalni iznos kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,95%

NKS važi samo za online keš kredit i iznosi 12,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,56%

EKS je obračunata na dan 28.12.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate je od 49 do 60 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.101,23 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

546.073,80 RSD

Gotovinski dinarski keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom. Ponuđena kamata važi za iznose kredita od 150.000 RSD do 499.999 RSD. Kamata za kredite preko 500.000 RSD iznosi 12.00%. Trošak obrade zahteva za kredite do 10.000 EUR je 2%, preko 10.000 EUR 1%. Mesečna naknada za održavanje kreditne partije je 200 RSD.

 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate.
 • Bez učešća i depozita.
 • Kraći period otplate.
 • Ponuđena kamata važi za kredite od 150.000 RSD do 499.999 RSD.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
13%

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 13.00% i važi za iznos kredita od 150.000 RSD do 499.999 RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,16%

Efektivna kamatna stopa u primeni je od 13.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate je od 12 do 60 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.286,58 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

557.194,80 RSD

Iznos kredita je od 64.000 RSD do 2.000.000 RSD. Nema troška za obradu kredita, ali naplaćuje se mesečna provizija za praćenje kredita kreće se od 0,05% do 0,15%.

 • Kamatna stopa fiksna za ceo period otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos zarade.
 • Kraći rok otplate.
 • Naplaćuje se mesečno praćenje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
13,9%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 13,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
16,15%

EKS je obračunata na dan 18.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 60 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.305,23 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

558.313,80 RSD

Brzo odobravanje kredita. Naknada za obradu kredita je 1,50% i naplaćuje se jednokratno, nemaš dodatnih troškova (bez plaćanja menice i kreditnog biroa). Svoju zaradu ne moraš da prebaciš u banku, ali ti je u tom slučaju kamata veća i iznosi 17,99%.

 • Povoljna kamata.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
13,99%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 13,99%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,68%

EKS je u primeni od 10.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je do 60 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.833,81 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

590.028,60 RSD

Osiguranje obuhvata gubitak zaposlenja, privremenu sprečenost za rad kao posledica nesrećnog slučaja - nezgode, trajni invaliditet od 50% do 100% kao posledica nesrećnog slučaja - nezgode, teže bolesti, smrt usled nesrećnog slučaja – nezgode. Visoka je naknada za obradu kredita, 3.50% ili minimum 1600 RSD, a godišnje održavanje kredita je 0,50% od ostatak duga, tako da su administrativni troškovi veliki. Nema grejs perioda.

Ukoliko ne želiš da uzmeš kredit sa osiguranjem kamata stopa se u tom slučaju kreće od 17% do 20% za klijente koji prenesu zaradu u banku i od 19% do 22% za one koj ne prenesu zaradu.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
16,5%

Nominalna kamatna stopa je fiksna i kreće se od 16,50% do 19,50% za klijente sa prenosom zarade. Za one koji ne žele da prebace platu u Unicredit banku kamata se kreće od 18,50% do 21,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
20,5%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 04.10.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 60 meseci.

IZNOS KREDITA

120.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

10.435,84 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

125.230,08 RSD

Gotovinski dinarski keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom. Maksimalan iznos kredita je 120.000 RSD. Kamatna stopa važi za sve klijente, nije neophodno da preneseš zaradu u banku. Trošak obrade zahteva je 2% za one koji primaju platu preko banke i 3% za one koji ne prenesu zaradu u banku. Nema drugih dodatnih troškova.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,95%

Nominalna kamatna stopa je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 7,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,67%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 21.01.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate je od 6 do 12 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

48 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

10.523,72 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

505.138,56 RSD

Ponuđeni kamata važi samo za online keš kredit. Ukoliko poseduješ sertifikat za digitalno potpisivanje dokumenata kompletan proces možeš završiti od kuće, a ukoliko taj sertifikat nemaš možeš da odabereš da dokumenta potpišeš u najbližoj ekspozituri ili da ti ih kurir banke donese na kućnu adresu. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 500.000 RSD. Trošak za obradu zahteva je 2,95%. Period otplate je od 37 do 48 meseci.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Ponuđena kamata važi samo za online kredit.
 • Kraći period otplate kredita.
 • Niži maksimalni iznos kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,95%

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 11,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,75%

EKS je u primeni od 28.12.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

48 meseci

Period otplate je od 37 do 48 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

12.516,10 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

450.579,60 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 800.000 RSD. Period otplate je od 12 do 36 meseci. Provizija za puštanje kredita naplaćuje se 2,50% od iznosa kredita jednokratno. Dodatno se naplaćuje održavanje kredita 0,50% mesečno od preostalog iznosa kredita, kao i održavanje Fresh paketa 280 RSD. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u Banku nks je 8,90%, a eks je od 11,62%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Ponuđena kamata važi samo za korisnike Fresh paketa.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,9%

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 7,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,29%

EKS je obračunata na dan 30.12.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate je od 12 do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

12.525,32 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

450.911,52 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 1.800.000 RSD. Ponuđena kamatna stopa važi za klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku. Za one koji primaju platu preko Credit Agricole banke i za ostale klijente kamatna stopa je 9,95%. Postoji mogućnost grejs perioda do 3 meseca. Trošak obrade zahteva za klijente sa prenosom zarade je 2,00%.

 • Fiksna rata tokom celog perioda otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi za klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,95%

Nominalna kamatna stopa je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 7,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,01%

EKS je obračunata na dan 04.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate je od 6 do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

12.719,89 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

457.916,04 RSD

Ovaj kredit mogu da koriste svi oni koji imaju aktivni tekući račun u Telenor banci i za klijente koji prenesu zaradu u banku, a možeš da apliciraš online, putem aplikacije, ili odlaskom u Telenor prodavnicu.

Nema nikakvih administrativnih troškova za ovaj kredit, kao ni troškova Kreditnog biroa i prevremene otplate kredita.

Za klijente koji ne žele da prenesu zaradu u banku nks je već i iznosi 11,00%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez administrativnih troškova za ovaj kredit.
 • Ponuđena kamata važi za klijente koji prenesu zaradu u Telenor banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9%

NKS je fiksna tokom celog perioda otplate kredita i iznosi 9.00% za klijente koji prenesu zaradu u banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9%

EKS je jednaka NKS, obračunata je na dan 28.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Minimalni period otplate kredita je 13 meseci, a maksimalni 36 meseci.

IZNOS KREDITA

150.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

12.972,10 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

155.665,20 RSD

Maksimalni iznos kredita je 150.000 RSD. Rata kredita ne može biti manja od 10 EUR po srednjem kursu NBS. Bez troška za obradu kreditnog zahteva za klijente banke, a 3% za ostale klijente. Period otplate je od 6 do 12 meseci.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,9%

NKS je fiksna i iznosi 6,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,55%

EKS je obračunata na dan 05.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate je od 6 do 12 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

13.086,02 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

471.096,72 RSD

Ponuđeni kamata važi samo za online keš kredit. Ukoliko poseduješ sertifikat za digitalno potpisivanje dokumenata kompletan proces možeš završiti od kuće, a ukoliko taj sertifikat nemaš možeš da odabereš da dokumenta potpišeš u najbližoj ekspozituri ili da ti ih kurir banke donese na kućnu adresu. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 500.000 RSD. Trošak za obradu zahteva je 2,95%. Period otplate kredita je od 25 do 36 meseci.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Ponuđena kamata važi samo za online kredit.
 • Kraći rok otplate kredita.
 • Niži maksimalni iznos kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,95%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 10,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,15%

EKS je obračunata na dan 28.12.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate je od 25 do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

13.661,34 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

491.808,24 RSD

Ponuda važi samo za online prijave. Iznos kredita je od 50.000 rsd do 1.800.000 rsd. Trošak za obradu kreditnog zahteva je 1,60%, nema troška za prevremenu otplatu kredita. Postoji mogućnost uzimanja grejs perioda do 3 meseca.

 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate i osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode).
 • Ponuđena kamata važi za online prijave.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
13%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 13,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
20,66%

EKS je obračunata na dan 12.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Maksimalni rok otplate kredita je 36 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

13.671,05 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

492.157,80 RSD

Minimalan iznos kredita je 300.000 RSD, a maksimalan 2.000.000 RSD. Nema troška odobravanja kredita, ali se naplaćuje mesečna naknada za praćenje kredita od 0,05% do 0,15%. Prenos plate je obavezan.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
14%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 14,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
16,34%

EKS obračunata na dan 18.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate je do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.300,74 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

207.608,88 RSD

Ponuđeni kamata važi samo za online keš kredit. Ukoliko poseduješ sertifikat za digitalno potpisivanje dokumenata kompletan proces možeš završiti od kuće, a ukoliko taj sertifikat nemaš možeš da odabereš da dokumenta potpišeš u najbližoj ekspozituri ili da ti ih kurir banke donese a kućnu adresu. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 200.000 RSD. Trošak za obradu zahteva je 2,95%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Ponuđena kamata važi samo za online kredit.
 • Niži maksimalni iznos kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,95%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 6,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,84%

EKS je obračunata na dan 28.12.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate je od 6 do 12 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.573,88 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

210.886,56 RSD

Iznos kredita od 64.000 RSD do 2.000.000 RSD. Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita. Bez troška za obradu kredita, ali se naplaćuje mesečno praćenje kredita od 0,05% do 0,15%. Obavezan je prenos zarade u Eurobanku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,9%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 9,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,73%

EKS je obračunata na dan 18.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate je 12 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

24 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

18.045,34 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

433.088,16 RSD

Ovo je kredit sa kraćim periodom otplate, do 24 meseca, a iznos kredita je od 9.500 RSD do 1.600.000 RSD. Kredit ti nudi da pauziraš ratu, odnosno da odložiš plaćanje rate jednom godišnje. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 2,75% od iznosa kredita, a dodatno plaćaš i godišnju proviziju za administriranje kredita koja iznosi 0,50% od ostatka duga. Pored toga imaš da platiš i jednu menicu 50 RSD, izveštaj kreditnog biroa 246 RSD i vođenje tekućeg računa 150 RSD (ukoliko se opredeliš da otvoriš Paket tekući račun, mesečna naknada ti je u tom slučaju 250 RSD).

 • Dobra kamatna stopa.
 • Mogućnost pauziranja rate jednom godišnje.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kraći period otplate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 7,75%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,55%

EKS je obračunata na dan 01.06.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

24 meseca

Period otplate kredita je do 24 meseca.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

24 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

18.081,80 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

433.963,20 RSD

Troškovi obrade kredita su 2.00%, minimum 3.500 RSD. Nema godišnjih troškova održavanja kredita pa je administracija kredita sveukupno povoljna. Nema grejs perioda. Uključeno je i osiguranje od nemogućnosti otplate kredita kao posledice nesrećnog slučaja (smrti ili potpunog trajnog invaliditeta) i gubitka zaposlenja uz dinarske keš kredite.

 • Kamatna stopa fiksna za ceo period otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,95%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 7,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
16,48%

EKS je obračunata na dan 01.06.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

24 meseca

Period otplate kredita je od 12 do 24 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

24 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

18.081,80 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

433.963,20 RSD

Trošak za obradu zahteva kredita je 2.00%, a dodatno se naplaćuje i godišnje administriranje kredita 1%.

Obavezna je polisa osiguranja za korisnike kredita u slučaju smrti usled nezgode i nezaposlenosti korisnika kredita sa tehnološkim viškom.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Dodatno se naplaćuje godišnje administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,95%

NKS je fiksna tokom celog perioda otplate kredita.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,76%

EKS je obračunata na dan 04.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

24 meseca

Period otplate kredita je do 24 meseca.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

24 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

18.448,74 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

442.769,76 RSD

Ponuđeni kamata važi samo za online keš kredit. Ukoliko poseduješ sertifikat za digitalno potpisivanje dokumenata kompletan proces možeš završiti od kuće, a ukoliko taj sertifikat nemaš možeš da odabereš da dokumenta potpišeš u najbližoj ekspozituri ili da ti ih kurir banke donese na kućnu adresu. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 500.000 RSD. Trošak za obradu zahteva je 2,95%. Period otplate kredita je od 13 do 24 meseca.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Ponuđena kamata važi samo za online kredit.
 • Kraći rok otplate kredita.
 • Niži maksimalni iznos kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,95%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 9,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,11%

EKS je u primeni od 28.12.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

24 meseca

Period otplate je od 13 do 24 meseca.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

24 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

18.633,85 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

447.212,40 RSD

Kredit je sa fiksnom kamatom do kraja perioda otplate kredita i sa uključenim osiguranjem od nepredviđenih životnih okolnosti (prekid radnog odnosa, nezaposlenosti usled tehnološkog viška, invaliditeta, smrti usled nesrećnog slučaja). Ukoliko ne želiš kredit sa osiguranjem, u tom slučaju nominalna kamata ti se uvećava za 1%. Maksimalni iznos kredita je do 3.000.000 RSD. Platu možeš opteretiti do 50%. Naknada za obradu zahteva za kredit je 2%, minimum 3.600 RSD, a još dodatno mesečno plaćaš administriranje kredita 210 RSD fiksno + 0,15% od preostalog duga. Ukoliko ne želiš da preneseš platu u banku kamata ti je u tom slučaju veća i iznosi 14,95%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.
 • Visoki administrativni troškovi.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 10,95% za klijente koji prenesu zaradu u banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
19,23%

EKS je obračunata na dan 21.04.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

24 meseca

Period otplate kredita je do 24 meseca.

IZNOS KREDITA

240.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

20.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

240.000,00 RSD

Ovo je odlična ponuda kredita sa kratkim rokom otplate. Nemaš kamatu, nemaš trošak za obradu zahteva za kredit, kao ni troškove prevremene otplate kredita. Ono što imaš kod ovog kredita da platiš je menica (50 rsd), troškove kreditnog biroa (246 rsd) i pošto si u obavezi da preneseš zaradu u banku imaš mesečne troškove održavanja paketa računa (najeftiniji paket je 230 rsd mesečno).

 • Odlična ponuda.
 • Nema kamate, nema troška obrade kreditnog zahteva.
 • Važi samo za nove klijente koji prenesu zaradu u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0%

Kamata je 0% za sve sve nove klijente koji prenesu zaradu u Credit Agricole banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,17%

EKS je obračunata na dan 04.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate kredita je do 12 meseci.

IZNOS KREDITA

250.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

21.689,35 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

260.272,20 RSD

Iznos kredita od 5.000 RSD do 250.000 RSD. Mogućnost otplate na 6 ili 12 meseci. Trošak obrade zahteva je 1,80%.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 7,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,78%

EKS je obračunata na dan 01.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate je od 6 do 12 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

34.224,66 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

410.695,92 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 800.000 RSD. Period otplate je od 6 do 12 meseci. Provizija za puštanje kredita naplaćuje se 2,50% od iznosa kredita jednokratno. Dodatno se naplaćuje održavanje Fresh paketa 280 RSD. Ukoliko ne želiš da preneš zaradu u Banku nks je 5,90%, a eks od 11,43%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Ponuđena kamata važi samo za korisnike Fresh paketa.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4,9%

NKS je fiksna i iznosi 4,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,91%

EKS je obračunata na dan 30.12.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate je od 6 do 12 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

34.242,99 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

410.915,88 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 1.500.000 RSD. Naknada za obradu kredita je 1,50%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna rata tokom celog perioda otplate.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5%

NKS je fiksna i iznosi 5%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
8,71%

EKS je u primeni od 17.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate je od 6 do 12 meseca.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

34.592,26 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

415.107,12 RSD

Iznos kredita je do kreditne sposobnosti klijenta, a maksimalno do 2.500.000 RSD. Ponuda važi za klijente banke. Trošak obrade zahteva je 2%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6%

NKS je fiksna i iznosi 6,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,08%

EKS je obračunata na dan 25.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate je 12 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

34.601,48 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

415.217,76 RSD

Iznos kredita je od 50.000 RSD do 1.500.000 RSD. Administrativni trošak za ovaj kredit je 2,95% za klijente banke i 3,50% za one koji nisu klijenti banke. Nema godišnjeg troška održavanja kredita. Ova kamatna stopa važi i bez prenosa plate, a rok otplate je od 6 do 12 meseci.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa fiksna za ceo period otplate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,95%

Nominalna kamatna stopa je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 6,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,16%

EKS je obračunata na dan 09.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate je od 6 do 12 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

34.786,13 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

417.433,56 RSD

Ovo je ponuda za kratkoročni keš kredit - do 12 meseci, a iznos kredita koji možeš da uzmeš je od 50.000 RSD do 1.200.000 RSD. Ponuđena kamatna stopa važi i za one koji ne žele da prenesu platu u AIK banku. Naknada za obradu zahteva je 2%, a takođe imaš i dodatni godišnji trošak od 0,5% na preostali iznos duga.

 • Fiksna rata tokom celog perioda otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Dodatno se naplaćuje godišnje administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,95%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 7.95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,44%

EKS obračunata na dan 04.07.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate je 12 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

34.980,59 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

419.767,08 RSD

Ovaj kredit mogu da koriste svi oni koji imaju aktivni tekući račun u Telenor banci i koji prenesu zaradu u banku, a možeš da apliciraš online, putem aplikacije, ili odlaskom u Telenor prodavnicu.

Nema nikakvih administrativnih troškova za ovaj kredit, kao ni troškova Kreditnog biroa i prevremene otplate kredita.

Za klijente koji ne žele da prenesu zaradu u banku nks je veća i iznosi 11,00%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez administrativnih troškova za ovaj kredit.
 • Za ponuđenu kamatu obavezan je prenos zarade u Telenor banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 9,00% za klijente koji prenesu zaradu u banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9%

EKS je obračunata na dan 28.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Minimalni period otplate kredita je 6 meseci, a maksimalni 12 meseci.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci

Pogledaj i ovo