PLAĆENA REKLAMA

Addiko mRačun & Mastercard

SAZNAJ VIŠE

Štednja sa rentom

Štednja sa rentom omogućava ti da kamatu koristiš unapred. Visina kamate zavisi od uloga, valute u kojoj štediš i perioda oročenja. Kamata može biti isplaćena mesečno, tromesečno i šestomesečno u zavisnosti od banke. Zato uvek klikni na dugme SAVET.

results

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

25 meseci

UKUPNA KAMATA

39.583,33 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

539.583,33 RSD

Minimalni iznos uloga je 20.000 RSD. U ponudi je i kamata za iznose do 5.000.000 RSD - NKS je 3,50%, EKS je 3,50%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Mesečna isplata kamate.
 • Nema mogućnosti razoročenja pre isteka perioda oročenja.
 • Ponuđena kamata važi za iznose preko 5.000.000 RSD.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,8%

NKS je za rentnu štednju u dinarima i za iznose preko 5.000.000 RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,8%

EKS je u primeni od 01.02.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

17.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

517.500,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 20.000 RSD. U ponudi je i kamata za iznose do 5.000.000 RSD - NKS je 3,20%, EKS je 3,20%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Mesečna isplata kamate.
 • Nema mogućnost razoročenja pre isteka perioda oročenja.
 • Ponuđena kamata važi za iznose preko 5.000.000 RSD.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,5%

NKS je za štednju sa rentom za iznose preko 5.000.000 RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,5%

EKS je u primeni od 01.02.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

24 meseca

UKUPNA KAMATA

35.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

535.000,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 20.000 RSD. Ponuđena kamata važi za postojeće klijente u slučaju reoročenja.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Mesečna isplata kamate.
 • Nema mogućnost razoročenja pre isteka perioda oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,5%

NKS je za štednju sa rentom.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,5%

EKS je u primeni od 01.02.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

36 meseci

UKUPNA KAMATA

52.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

552.500,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD. Nema troškova otvaranja i vođenja štednog računa.

 • Mesečna isplata kamate.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,5%

NKS je za rentnu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,5%

EKS je u primeni od 09.08.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

36 meseci

UKUPNA KAMATA

49.950,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

549.950,00 RSD

Minimalan iznos uloga je 5.000 RSD.

 • Mesečna isplata kamate.
 • Povoljan iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,33%

NKS je za rentnu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,38%

EKS je u primeni od 05.10.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

36 meseci

UKUPNA KAMATA

48.750,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

548.750,00 RSD

Minimalni iznos za uplatu je 10.000 RSD. U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga Banka će deponentu obračunati i isplatiti glavnicu i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju). Kamata za ovu štednju za klijente koji ne prenesu zaradu u banku je NKS 2,75%, EKS 2,75%.

 • Isplata kamate je mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje.
 • Ponuđena kamata važi samo za klijente koji prenesu zaradu u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,25%

NKS je za rentnu štednju u RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,25%

EKS je jednaka NKS, u primenin je od 18.04.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

16.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

516.000,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 5.000 RSD.

 • Isplata kamate mesečno.
 • Povoljan iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,2%

NKS je za štednju sa mesečnom isplatom kamate u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,25%

EKS je u primeni od 05.10.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

25 meseci

UKUPNA KAMATA

33.333,33 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

533.333,33 RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD. Nema troškova otvaranja i vođenja štednog računa.

 • Mesečna isplata kamate.
 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,2%

NKS je za rentnu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,2%

EKS je u primeni od 09.08.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

24 meseca

UKUPNA KAMATA

31.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

531.500,00 RSD

Minimalan iznos uloga je 5.000 RSD.

 • Mesečna isplata kamate.
 • Povoljan iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,15%

NKS je za rentnu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,2%

EKS je u primeni od 05.10.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

24 meseca

UKUPNA KAMATA

30.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

530.000,00 RSD

Minimalni iznos za uplatu je 10.000 RSD. U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga Banka će deponentu obračunati i isplatiti glavnicu i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju). Kamata za ovu štednju za klijente koji ne prenesu zaradu u banku je NKS 2,50%, EKS 2,50%.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Isplata kamate mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje.
 • Ponuđena kamata važi samo za klijente koji prenesu zaradu u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3%

NKS je za rentnu štednju u RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3%

EKS je jednak NKS, u primeni je od 18.042016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

6 meseci

UKUPNA KAMATA

7.375,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

507.375,00 RSD

Minimalan iznos uloga je 5.000 RSD.

 • Mesečna isplata kamate.
 • Povoljan iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,95%

NKS je za štednju sa mesečnom isplatom kamate u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,99%

EKS je u primeni od 05.10.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

14.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

514.500,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD. Nema troškova otvaranja i vođenja štednog računa.

 • Mesečna isplata kamate.
 • Nema mogućnost razoročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,9%

NKS je za rentnu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,9%

EKS je u primeni od 09.08.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

6 meseci

UKUPNA KAMATA

6.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

506.500,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD. Nema troškova otvaranja i vođenja štednog računa.

 • Mesečna isplata kamate.
 • Nema mogućnost razoročenja pre isteka perioda oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,6%

NKS je za rentnu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,6%

EKS je u primeni od 09.08.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

24 meseca

UKUPNA KAMATA

26.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

526.000,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 300.000 RSD.

 • Mesečna isplata kamate.
 • Visok iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,6%

NKS je za rentnu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,6%

EKS je u primeni od 02.09.2019. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

12.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

512.500,00 RSD

Minimalni iznos za uplatu je 10.000 RSD. U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga Banka će deponentu obračunati i isplatiti glavnicu i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju). Kamata za ovu štednju za klijente koji ne prenesu zaradu u banku je NKS 2,00%, EKS 2,00%.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Isplata kamate mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje.
 • Ponuđena kamata važi samo za klijente koji prenesu zaradu u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,5%

NKS je za rentnu štednju u RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,5%

EKS je jednaka NKS, u primeni je od 18.04.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

12.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

512.500,00 RSD

Moguće je oročenje na 6, 12 i 24 meseca. Minimalni iznos uloga je 300.000 RSD.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Mesečna isplata kamate.
 • Visok iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,5%

NKS je za rentnu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,5%

EKS je jednaka NKS, u primeni je od 02.09.2019. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

6 meseci

UKUPNA KAMATA

5.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

505.000,00 RSD

Minimalni iznos za uplatu je 10.000 RSD. U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga Banka će deponentu obračunati i isplatiti glavnicu i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju). Kamata za ovu štednju za klijente koji ne prenesu zaradu u banku je NKS 1,50%, EKS 1,50%.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Isplata kamate mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje.
 • Ponuđena kamata važi samo za klijente koji prenesu zaradu u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2%

NKS je za rentnu štednju.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2%

EKS je jednaka NKS, u primeni je od 18.04.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

6 meseci

UKUPNA KAMATA

5.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

505.000,00 RSD

Moguće je oročenje na 6, 12 i 24 meseca. Minimalni iznos uloga je 300.000 RSD.

 • Mesečna isplata kamate.
 • Visok iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2%

NKS je za rentnu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2%

EKS je jednaka NKS, u primeni je od 02.09.2019. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

3 meseca

UKUPNA KAMATA

1.875,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

501.875,00 RSD

Minimalni iznos za uplatu je 10.000 RSD. U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga Banka će deponentu obračunati i isplatiti glavnicu i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju). Za klijente koji ne prenesu zaradu u banku kamata za pvu štednju je NKS 1,00%, EKS 1,00%.

 • Isplata kamate je mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje.
 • Ponuđena kamata važi samo za klijente koji prenesu zaradu u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,5%

NKS je za rentnu štednju.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
1,5%

EKS je jednaka NKS.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci