Štednja sa rentom

Štednja sa rentom omogućava ti da kamatu koristiš unapred. Visina kamate zavisi od uloga, valute u kojoj štediš i perioda oročenja. Kamata može biti isplaćena mesečno, tromesečno i šestomesečno u zavisnosti od banke. Zato uvek klikni na dugme SAVET.

results

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

36 meseci

UKUPNA KAMATA

52.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

552.500,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD. Nema troškova otvaranja i vođenja štednog računa.

 • Mesečna isplata kamate.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,5%

NKS je za rentnu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,5%

EKS je u primeni od 09.08.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

25 meseci

UKUPNA KAMATA

33.333,33 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

533.333,33 RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD. Nema troškova otvaranja i vođenja štednog računa.

 • Mesečna isplata kamate.
 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,2%

NKS je za rentnu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,2%

EKS je u primeni od 09.08.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

25 meseci

UKUPNA KAMATA

31.770,83 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

531.770,83 RSD

Minimalni iznos uloga je 20.000 RSD.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Mesečna isplata kamate.
 • Nema mogućnosti razoročenja pre isteka perioda oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,05%

NKS je za rentnu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,05%

EKS je u primeni od 21.09.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

24 meseca

UKUPNA KAMATA

30.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

530.500,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 20.000 RSD.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Mesečna isplata kamate.
 • Nema mogućnost razoročenja pre isteka perioda oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,05%

NKS je za štednju sa rentom.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,05%

EKS je u primeni od 21.09.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

14.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

514.500,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD. Nema troškova otvaranja i vođenja štednog računa.

 • Mesečna isplata kamate.
 • Nema mogućnost razoročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,9%

NKS je za rentnu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,9%

EKS je u primeni od 09.08.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

13.250,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

513.250,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 20.000 RSD.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Mesečna isplata kamate.
 • Nema mogućnost razoročenja pre isteka perioda oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,65%

NKS je za štednju sa rentom.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,65%

EKS je u primeni od 21.09.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

6 meseci

UKUPNA KAMATA

6.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

506.500,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD. Nema troškova otvaranja i vođenja štednog računa.

 • Mesečna isplata kamate.
 • Nema mogućnost razoročenja pre isteka perioda oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,6%

NKS je za rentnu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,6%

EKS je u primeni od 09.08.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

24 meseca

UKUPNA KAMATA

26.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

526.000,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 300.000 RSD.

 • Mesečna isplata kamate.
 • Visok iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,6%

NKS je za rentnu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,6%

EKS je u primeni od 02.09.2019. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

12.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

512.500,00 RSD

Moguće je oročenje na 6, 12 i 24 meseca. Minimalni iznos uloga je 300.000 RSD.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Mesečna isplata kamate.
 • Visok iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,5%

NKS je za rentnu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,5%

EKS je jednaka NKS, u primeni je od 02.09.2019. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

6 meseci

UKUPNA KAMATA

5.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

505.000,00 RSD

Moguće je oročenje na 6, 12 i 24 meseca. Minimalni iznos uloga je 300.000 RSD.

 • Mesečna isplata kamate.
 • Visok iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2%

NKS je za rentnu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2%

EKS je jednaka NKS, u primeni je od 02.09.2019. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci