Revolving kreditne kartice

Ako ti treba kreditna kartica za koju želiš da te minimalno mesečno opterećuje, pogledaj ove kartice. One su skupe i zahtevaju puno razumevanja kako rade.

results

Osnovna funkcija ove kartice je revolving, ali ima i dodatne funkcije uz veoma povoljnu kamatu, naročito za one koji imaju redovna primanja /penziju. Npr. možeš da plaćaš na rate bez kamate u više od 5000 radnji u Srbiji, a sa kojima banka saradjuje. Broj rata dogovaraš u radnji, a maksimalno ih je 12, Prva rata dospeva odmah. VAŽNO: u svim radnjama u zemlji i inostranstvu možeš da kupuješ na odloženo do 40 dana.

 • Povoljna kamata.
 • Ima opciju beskamatnog plaćanja, do 12 rata na 2500 mesta u Srbiji.
 • Ima opciju korišćenja u inostranstvu.
 • Visoka naknada za korišćenje.

Visa Classic Paralympic

Visa

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,53%

1.53% mesečno na potrošnju u RSD, 18.43% na godišnjem nivou- na iznos duga u RSD, 1.05% za potrošnju u EUR na mesečnom nivou, 12.60% na godišnjem nivou.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
19,77%

EKS za potrošnju u RSD je 19.77%. EKS za potrošnju u EUR je 13.96%.

Visina naknade održavanja

160,00 RSD

1920 RSD godišnje, kao dodatna kartica 840 RSD godišnje.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

3,00%

3% min 150 na šalterima, 3% min 90 RSD na ATM. Kod drugih banaka 3% min 150 RSD na šalterima i ATM.

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

3% min 3 EUR.

Plaćanje u inostranstvu

0,00%

Bez provizije za plaćanje u inostranstvu.

Korisnici ove karitce imaju 3% popusta na svim EKO pumpama u Srbiji, kao i 2% popusta u prodavnicama sportske opreme i odeće, sportskim i rekreativnim centrima, centrima zdravlja i lepote, bioskopima, pozorištima i muzejima u Srbiji. Limit kartice je od 100 do 5.000 EUR, u zavisnosti od kreditne sposobnosti.

 • Bez obaveze polaganja depozita, prebacivanja zarade/penzije u Vojvođansku banku i bez žiranata.
 • Ima opciju korišćenja u inostranstvu.
 • Nepovoljna kamata kod podizanja gotovine.

Visa Olimpijska kreditna kartica

Visa

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
20,00%

Kamatna stopa iznosi 20% na godišnjem nivou.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
26,83%

Efektivna kamatna stopa je 26,83%.

Visina naknade održavanja

60,00 RSD

Mesečni trošak za klijente koji koriste neki od paketa banke iznosi 60 RSD, a za ostale klijente 150 RSD.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

2,50%

Podizanje keša na bankomatima i šalterima Vojvođanske banke, kao i bankomatima i šalterima durigih banaka naplaćuje se 2,5%, minimum 150 RSD.

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

Podizanje keša na bankomatima i šalterima Vojvođanske banke, kao i bankomatima i šalterima durigih banaka naplaćuje se 3%, minimum 300 RSD.

Plaćanje u inostranstvu

0,00%

Nema provizije za plaćanje u inostranstvu.

Ne tako povoljni uslovi korišćenja, ali jeste za one kojima puno znači i opcija plaćanje na rate bez kamate. Ako hoćeš može na 3 do 12 rata, a i ako podigneš keš deli se na 3 ili 6 rata. Za svako deljenje na rate, iz radnje treba da pozoveš call centar EFG banke, pa nije za nestrpljive. Kad se deli na rate, imaš proviziju 5% ili minimum 500 dinara, jeste bez kamate, ali nije potpuno besplatno. Dobra stvar i kad podigneš keš možeš da platiš na 3 ili 6 rata, bez kamate. Imaš besplatno osiguranje od nezgode u visini odobrenog limita. Odloženo plaćanje je do 50 dana. Minimalna mesečna uplata od svega 5% preostalog duga. Postoji i mogućnost izbora termina za uplatu. Svaki put kad uplatiš mesečnu ratu, taj iznos je ponovo na raspolaganju za nova podizanja gotovine i kupovinu. Ukoliko se ova kartica koristi u okviru paketa Zlatne godine, nema mesečni trošak sem za dodatnu karticu 100 RSD.

 • Povoljna kamata za klijente banke.
 • Ima opciju beskamatnog plaćanja do 12 rata, u svim radnjama i svuda u svetu.
 • Ima opciju korišćenja u inostranstvu.
 • Nepovoljna kamata za ne-klijente banke.
 • Nepovoljna naknada za korišćenje.
 • Nije zgodno što kupovina na rate nije automatizovana već moraš telefonom da najaviš banci.

Visa Classic

Visa

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
18,12%

NKS je 3M Belibor + 15,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
20,09%

EKS je od 20,09%.

Visina naknade održavanja

200,00 RSD

200 RSD mesečno, kao dodatna kartica 100 RSD.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

3,00%

3% min RSD 150 ATM, na salterima 3% min RSD 200, na šalterima i bankomatima drugih banaka 3% RSD 250

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

3% min RSD 150 ATM, na salterima 3% min RSD 200, na šalterima i bankomatima drugih banaka 3% RSD 250

Plaćanje u inostranstvu

1,25%

Provizija 1,25% za plaćanje u inostranstvu.

Zahtev za kreditnu karticu podnosiš putem internet aplikacije ili odlaskom u banku. Karticu možeš koristiti i kao revolving kredit ili kao kredit za refinansiranje uz dodatni keš, kao i za plaćanja preko interneta u zemlji i inostranstvu. Za sva online plaćanja koje se obave preko Telenorove ’’Račun na klik’’ usluge ne plaća se nikakva provizija. Takođe sa kreditnog računa može da se šalje novac na e-mail ili broj telefona, kao i da se šalje dopuna za mobilni telefon. Iznos kredita je od 30.000 RSD do 1.000.000 RSD, a dodatna pogodnost je i mogućnost grejs perioda do 45 dana. Postoji mogućnost otplate obaveze po kreditu pre datuma naplate i to putem prenosa sa tekućeg računa na kreditnu partiju, koristeću opciju internog prenosa. Ukoliko izmiriš celokupan iznos duga po osnovu potrošnje u okviru grejs perioda, banka u tom slučaju ne naplaćuje kamatu. Period za izmirivanje duga je 15 dana, obaveza dospeva krajem meseca, ali se uplata može izvršiti do 15-og u narednom mesecu. Ukoliko se odlučiš za opciju da karticu koristiš za refinansiranje, u tom slučaju zadužuje se kreditni limit korisnika za onaj iznos koji se refinansira. U sličaju kada se refinansira kreditna kartica ili dozvoljeni minus, račun će biti blokiran odnosno neće biti moguće korišćenje limita dok se ne dostavi Potvrda o izmirenim obavezama u bilo koju Telenor prodavnicu.

 • Mogućnost refinansiranja dugova.
 • Povoljna kamatna stopa.
 • Ima opciju korišćenja u inostranstvu.
 • Visoka naknada za korišćenje.

MasterCard Kreditna kartica

Master Card

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
22,70%

NKS je 22,70% godišnje za klijente koji primaju zaradu preko tekućeg računa u Mobi banci, a za one koji ne primaju zaradu preko tekućeg računa u Telenor banci NKS je 26,00% godišnje.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
25,01%

EKS 25,01% godišnje za klijente koji primaju zaradu preko tekućeg računa u Telenor banci, a za one koji ne primaju zaradu preko tekućeg računa u Telenor banci EKS od 28,90% godišnje.

Visina naknade održavanja

200,00 RSD

Mesečna naknada za održavanje kreditne kartice naplaćuje se 200 RSD u prvom mesecu korišćenja kreditne kartice, a za korisnike Progresiv paketa bez naknade do 31.12.2017. godine.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

2,00%

Podizanje novca u zemlji: podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji 2% (min. 300 RS), podizanje gotovine na šalterima drugih banaka u zemlji 2% (min. 300 RSD), podizanje gotovine na bankomatima Mobi banke 2% (min. 300 RSD). Upit stanja na bankomatima drugih banaka u zemlji naplaćuje se 30 RSD.

Podizanje keša u inostranstvu

2,00%

Podizanje novca u zemlji: podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji 2% (min. 300 RS), podizanje gotovine na šalterima drugih banaka u zemlji 2% (min. 300 RSD), podizanje gotovine na bankomatima Mobi banke 2% (min. 300 RSD). Upit stanja na bankomatima drugih banaka u zemlji naplaćuje se 30 RSD.

Plaćanje u inostranstvu

0,00%

Bez naknade za plaćanja u inostranstvu.

Način otplate je 7% od potrošenog iznosa do svakog 15. u mesecu. Odluči sam da li ćeš platiti samo taj minimalni iznos, nešto više od toga ili želiš da pokriješ svoj dug u potpunosti. Minimalni iznos za uplatu čini 7% zbira iznosa transakcija načinjenih u poslednjem obračunskom periodu, duga iz prethodnog perioda i kamate sabrano sa punim iznosom provizija za podizanje gotovine i upita stanja na bankomatima. Min.iznos za uplatu = (7*(transakcije+dug iz preth. perioda + kamata) / 100) + naknade

 • Ima opciju korišćenja u inostranstvu.
 • Nema opciju beskamatnog plaćanja.

Visa Credo kartica

Visa

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
17,00%

NKS je promenljiva i iznosi Referentna KS NBS + 13,50%. Vrednost Referentne KS NBS na dan 01.02.2018. godine je 3.50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
20,10%

EKS je 20.10%.

Visina naknade održavanja

75,00 RSD

Godišnja članarina za osnovnu karticu je 900 dinara, a za dodatnu karticu je 250 dinara.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

2,00%

Podizanje keša u zemlji: 2% min 200 RSD na ATM i šalterima NLB banke, na ATM-u i šalterima drugih banaka 3%, min 300 RSD.

Podizanje keša u inostranstvu

0,00%

Podizanje keša u zemlji: 2% min 200 RSD na ATM i šalterima NLB banke, na ATM-u i šalterima drugih banaka 3%, min 300 RSD.

Plaćanje u inostranstvu

1,00%

Provizija za plaćanje u inostranstvu je 1%.

Odloženo plaćanje do 60 dana, kreditni limit je do 6 mesečnih zarada (minimum 20.000 RSD, maksimum 600.000 RSD), izdavanje kartice je bez naknade, mesečno zaduženje je 5% od potrošenog iznosa (minimum 1% od odobrenog kredita). Možeš da biraš datum obračuna koji ti najviše odgovara: 8, 18. Ili 28. u mesecu. Kartica se izdaje na rok od 3 godine, a nakon toga se vrši automatsko izdavanje nove kartice. Kod određenih trgovaca možeš da ostvariš popust od 10%. Izdavanje kartice je bez naknade. Plaćanje roba i usluga je bez naknade. Upit stanja na bankomatu OTP banke je 5 RSD, na bankomatima drugih banaka je 30 RSD. Slanje izvoda sa računa poštom 75 RSD, štampanje izvoda na šalteru banke je bez naknade, slanje izvoda elektronskim putem je 20 RSD. Troškovi konverzije iz valute zemlje izvan EMU u kojoj je nastala transakcija u EUR su 2,50% od iznosa transakcije.

 • Povoljna naknada za korišćenje.
 • Beskamatno plaćanje do 60 dana.
 • Ima opciju korišćenja u inostranstvu.
 • Nepovoljna kamata kod podizanja gotovine.

VISA Nova kreditna kartica

Visa

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
21,49%

Referentna KS+ fiksna marža od 16,99% za klijente koji primaju zaradu preko tekućeg računa u OTP banci. Vrednost Referentne KS na dan 27.10.2015. godine je 4,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
25,98%

Efektivna kamatan stopa obračunata na dan 27.10.2015. godine.

Visina naknade održavanja

125,00 RSD

Mesečna naknada za korišćenje kartice je 125 RSD, dodatne kartice je 50 RSD.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

3,00%

Na bankomatu OTP banke Srbija je 3% (min. 100 RSD), na šalteru OTP banke Srbija 3% (min. 150 RSD), na bankomatima drugih banaka u zemlji 3,25% (min. 150 RSD), na šalteru drugih banaka u zemlji 3,50% (min. 300 RSD).

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

Na bankomatu OTP banke Srbija je 3% (min. 100 RSD), na šalteru OTP banke Srbija 3% (min. 150 RSD), na bankomatima drugih banaka u zemlji 3,25% (min. 150 RSD), na šalteru drugih banaka u zemlji 3,50% (min. 300 RSD).

Plaćanje u inostranstvu

0,00%

Plaćanje roba i usluga je bez naknade.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

Kreditna kartica revolving / installment.

MasterCard Revolving web card

Master Card

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Bez obračuna nominalne kamatne stope.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
38,37%

EKS je 38,37%.

Visina naknade održavanja

230,00 RSD

Održavanje računa 230 RSD mesečno.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

3,00%

3% min 180 RSD na ATM, 3% min 200 RSD na šalterima, kod drugih banaka 3,25% min 200 RSD na ATM, 3,33% min 300 RSD na šalterima.

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

3% min 180 RSD na ATM, 3% min 200 RSD na šalterima, kod drugih banaka 3,25% min 200 RSD na ATM, 3,33% min 300 RSD na šalterima.

Plaćanje u inostranstvu

1,00%

1,00%

Ovu karticu možeš da koristiš samo u zemlji. Minimalni iznos limita je 300 EUR, a maksimalni 5.000 EUR. Minimalni iznos za otpaltu je 5% od iskorišćenog kreditnog limita. Rata ne može da bude manja od 1.000 RSD. Imaš mogućnost i odloženog plaćanja do 45 dana.

Dina Card kreditna

Dina

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
19,59%

NKS je 19,59%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
21,61%

EKS je 21,61%.

Visina naknade održavanja

66,00 RSD

Godišnja članarina za osnovnu karticu je 800 RSD, a za dodatnu 400 RSD.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

2,00%

Isplata gotovine na bankomatima i šalterima banke je 2%, minimum 100 RSD. Isplata gotovine na bakomatima i šalterima drugih banaka je 2,50%, minimum 100 RSD.

Podizanje keša u inostranstvu

0,00%

Isplata gotovine na bankomatima i šalterima banke je 2%, minimum 100 RSD. Isplata gotovine na bakomatima i šalterima drugih banaka je 2,50%, minimum 100 RSD.

Plaćanje u inostranstvu

0,00%

Nema mogućnost korišćenja u inostranstvu.

Kreditna kartica revolving.

Visa Revolving

Visa

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
29,40%

Kamatna stopa iskazana je na godišnjem nivou.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
35,10%

EKS iznosi od 35,10%.

Visina naknade održavanja

240,00 RSD

Održavanje računa 240 RSD mesečno.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

3,00%

3% min 180 RSD na ATM, 3% min 200 RSD na šalterima, kod drugih banaka 3,25% min 200 RSD na ATM, 3,33% min 300 RSD na šalterima

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

3% min 180 RSD na ATM, 3% min 200 RSD na šalterima, kod drugih banaka 3,25% min 200 RSD na ATM, 3,33% min 300 RSD na šalterima

Plaćanje u inostranstvu

1,00%

1,00%

Kreditna kartica ima tri modela: revolving model- sa obavezom klijenta da izmiri mnimum 8,33%, 16,67% ili 33% (minimum 500 RSD) ukupnog duga, a na ostatak duga klijentu se obračunava kamata, pri čemu klijet ima pravo da ukoliko mu to mogućnosti dozvoljavaju uplati i veći iznos duga; charge model- ukolio klijent uplati ceo iznos dugovanja po poslednjem izvodu, kamata se ne obračunava; model na rate- klijent ima mogućnost podele na 3. 6 ili 12 rata, bez kamate za svaku pojedinačnu transakciju u iznosu od preko 3.000 RSD. Klijent samostalno bira broj rata (3, 6 ili 12). Odluku o podeli transakcije na rate klijent može doneti u toku kupovine ili bilo kad naknadno u toku tekućeg meseca (npr. klijent je transakciju zaključio početkom meseca, a podelu na rate može izvršiti sve do kraja meseca, tačnije zaključno sa poslednjim danom u tekućem mesecu). Sve transakcije plaćanja na POS terminalu, kao i transakcije podizanja gotovine (ATM) se takođe mogu podeliti na rate.

DinaCard Credit

Dina

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
24,00%

24%

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Ne postoji podatak o efektivnoj kamatnoj stopi.

Visina naknade održavanja

0,00 RSD

Kao dodatna kartica 200 RSD godišnje, izvan paketa 100 RSD.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

2,00%

2% min 250 RSD na ATM, kod drugih banaka 2% min 250 RSD na ATM, 3% min 250 RSD na šalterima.

Podizanje keša u inostranstvu

0,00%

Nema opciju korišćenja u inostranstvu.

Plaćanje u inostranstvu

0,00%

Nema opciju korišćenja u inostranstvu.

Kreditna kartica ima tri modela: revolving model- sa obavezom klijenta da izmiri mnimum 5.00% ukupnog duga, a na ostatak duga klijentu se obračunava kamata, pri čemu klijet ima pravo da ukoliko mu to mogućnosti dozvoljavaju uplati i veći iznos duga; charge model- ukolio klijent uplati ceo iznos dugovanja po poslednjem izvodu, kamata se ne obračunava; model na rate- klijent ima mogućnost podele na 3. 6 ili 12 rata, bez kamate za svaku pojedinačnu transakciju u iznosu od preko 3.000 RSD; sve transakcije plaćanja na POS terminalu i transakcije podizanja gotovine se takođe mogu podeliti na rate; sve transakcije iz zemlje i iz inostranstva se mogu podeliti na rate. Klijent samostalno bira broj rata (3, 6 ili 12). Odluku o podeli transakcije na rate klijent može doneti u toku kupovine ili bilo kad naknadno u toku tekućeg meseca (npr. klijent je transakciju zaključio početkom meseca, a podelu na rate može izvršiti sve do kraja meseca, tačnije zaključno sa poslednjim danom u tekućem mesecu). Sve transakcije plaćanja na POS terminalu, kao i transakcije podizanja gotovine (ATM) se takođe mogu podeliti na rate.

Flexia MasterCard

Master Card

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
22,00%

NKS je 22% za klijente koji primaju zaradu preko Unicredit banke, a za one koji ne primaju platu preko ove banke kamata je 24%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Nema podatka o efektivnoj kamatnoj stopi.

Visina naknade održavanja

0,00 RSD

Gratis, kao dodatna kartica 300 RSD godišnje, izvan paketa 150 RSD.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

2,00%

2% min 250 RSD na ATM, kod drugih banaka 2% min 250 RSD na ATM, 3% min 250 RSD na šalterima.

Podizanje keša u inostranstvu

2,00%

2% min 250 RSD na ATM, kod drugih banaka 2% min 250 RSD na ATM, 3% min 250 RSD na šalterima.

Plaćanje u inostranstvu

0,00%

Nema provizije za plaćanje u inostranstvu.

Kreditna kartica revolving.

Visa moja kreditna kartica

Visa

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
20,00%

Nominalna kamata je 20,00% godišnje.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
26,85%

EKS iznosi od 26,85%.

Visina naknade održavanja

150,00 RSD

Održavanje računa 150 RSD.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

0,00%

Bez naknade, kod drugih banaka 2,50% min 150 RSD.

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

Bez naknade, kod drugih banaka 3% min 300 RSD.

Plaćanje u inostranstvu

0,00%

Nema provizije za plaćanje u inostranstvu.

Ovo je kartica gde možeš da ugovoriš limit i u valuti RSD i EUR. Karticu možeš da koristiš bilo gde u svetu, za kupovinu putem interneta. Svoju mesečnu potrošnju možeš da plaćaš i na rate bez kamate (3, 6, 9 ili 12 rata) ukoliko svoje rate plaćate na vreme.

VISA Classic revolving

Visa

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,00%

NKS je 1.00% na mesečnom nivou, 12.00% godišnje za potrošnju u RSD, a za potorošnju u EUR kamata je 1,25% mesečno, a 15% godišnje.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
24,64%

EKS 24,64% je za potrošnju u RSD, a za potrošnju u EUR EKS je 15,95%.

Visina naknade održavanja

0,00 RSD

Bez naknada za održavanje ukoliko si korisnik paketa tekućih računa START Paket tekući račun i AIK Penzija plus, ili postojeći korisnici paketa AIK Pozitiv plus. A ukoliko nisi korisnik ovih paketa mesečna naknada za karticu je 80 RSD.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

2,00%

Podizanje gotovine na bankomatima Aik banke je 2%, minimum 100 RSD; Podizanje gotovine na šalterima AIK Banke je 2,5%, minimum 200 RSD, podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka je 3%, minimum 300 RSD, podizanje gotovine na šalterima drugih banaka je 3%, minimum 500 RSD.

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

Podizanje gotovine na bankomatima Aik banke je 2%, minimum 100 RSD; Podizanje gotovine na šalterima AIK Banke je 2,5%, minimum 200 RSD, podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka je 3%, minimum 300 RSD, podizanje gotovine na šalterima drugih banaka je 3%, minimum 500 RSD.

Plaćanje u inostranstvu

1,50%

Naknada za korišćenje u inostranstvu je 1,50%.

Ovo je kartica gde možeš da ugovoriš limit i u valuti RSD i EUR. Karticu možeš da koristiš bilo gde u svetu, za kupovinu putem interneta. Svoju mesečnu potrošnju možeš da plaćaš i na rate bez kamate (3, 6, 9 ili 12 rata) ukoliko svoje rate plaćate na vreme.

Visa Gold Revolving

Visa

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Nemamo podatak o nominalnoj kamatnoj stopi za korišćenje kartice u RSD, a za korišćenje kartice u EUR NKS je 1% mesečno (12% na godišnjem nivou).

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Nemamo podatak o efektivnoj kamatnoj stopi za korišćenje kartice u RSD, a za korišćenje kartice u EUR EKS je 12,46%.

Visina naknade održavanja

0,00 RSD

Bez naknada za održavanje ukoliko si korisnik paketa tekućih računa START Paket tekući račun, za sve ostale je godišnja članarina 1.500 RSD. Naknada za izdavanje/reizdavanje kartice je 450 RSD.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

2,00%

Podizanje gotovine na bankomatima Aik banke je 2%, minimum 100 RSD; Podizanje gotovine na šalterima AIK Banke je 2,5%, minimum 200 RSD, podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka je 3%, minimum 300 RSD, podizanje gotovine na šalterima drugih banaka je 3%, minimum 500 RSD.

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

Podizanje gotovine na bankomatima u inostranstvu je 3%, minimum 5 EUR; Podizanje gotovine na šalterima banaka u inostranstvu je 30%, minimum 10 EUR,

Plaćanje u inostranstvu

1,50%

Naknada za korišćenje u inostranstvu je 1,50%.

Ovo je kartica koju možeš da koristiš samo u zemlji. Svoju mesečnu potrošnju možeš da plaćaš i na rate bez kamate (3, 6, 9 ili 12 rata) ukoliko svoje rate plaćate na vreme. Minimalna mesečna obaveza: 5% potrošenih sredstava uvećano za kamatu na utrošena sredstva i troškove korišćenja kartice. Iznos kreditnog limita je od 12.000 RSD do 1.000.000 RSD.

DinaCard Revolving

Dina

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Ne postoji podatak o visini ove naknade.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Ne postoji podatak o visini ove naknade.

Visina naknade održavanja

40,00 RSD

Bez naknada za održavanje ukoliko si korisnik paketa tekućih računa AIK Penzija plus, a ukoliko nisi korisnik ovog paketa mesečna naknada za karticu je 40 RSD.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

2,00%

Podizanje gotovine na bankomatima Aik banke je 2%, minimum 100 RSD; Podizanje gotovine na šalterima AIK Banke je 2,5%, minimum 200 RSD, podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka je 3%, minimum 300 RSD, podizanje gotovine na šalterima drugih banaka je 3%, minimum 500 RSD.

Podizanje keša u inostranstvu

0,00%

Nema mogućnost korišćenja u inostranstvu.

Plaćanje u inostranstvu

0,00%

Nema mogućnost korišćenja u inostranstvu.

Ovo je kartica gde možeš da ugovoriš limit i u valuti RSD i EUR. Karticu možeš da koristiš bilo gde u svetu, za kupovinu putem interneta. Svoju mesečnu potrošnju možeš da plaćaš i na rate bez kamate (3, 6, 9 ili 12 rata) ukoliko svoje rate plaćate na vreme.

Mastercard Standard

Master Card

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Nemamo podatak o nominalnoj kamatnoj stopi za korišćenje kartice u RSD, a za korišćenje kartice u EUR NKS je 1,25% mesečno (15% na godišnjem nivou).

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Nemamo podatak o efektivnoj kamatnoj stopi za korišćenje kartice u RSD, a za korišćenje kartice u EUR EKS je 15,87%.

Visina naknade održavanja

0,00 RSD

Bez naknada za održavanje ukoliko si korisnik paketa tekućih računa START Paket tekući račun i AIK Penzija plus, ili postojeći korisnici paketa AIK Pozitiv plus. A ukoliko nisi korisnik ovih paketa mesečna naknada za karticu je 450 RSD.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

2,00%

Podizanje gotovine na bankomatima Aik banke je 2%, minimum 100 RSD; Podizanje gotovine na šalterima AIK Banke je 2,5%, minimum 200 RSD, podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka je 3%, minimum 300 RSD, podizanje gotovine na šalterima drugih banaka je 3%, minimum 500 RSD.

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

Podizanje gotovine na bankomatima u inostranstvu je 3%, minimum 5 EUR; Podizanje gotovine na šalterima banaka u inostranstvu je 30%, minimum 10 EUR,

Plaćanje u inostranstvu

1,50%

Naknada za korišćenje u inostranstvu je 1,50%.

Ovo je kartica koju možeš da koristiš samo za plaćanja u zemlji. Kartica ima tri modela, i to: DinaCard DK1 je kreditna kartica sa limitom od 30.000 dinara i mesečnom ratom od 2.000 dinara, DinaCard DK2 je kreditna kartica sa limitom od 50.000 dinara i mesečnom ratom od 3.000 dinara i DinaCard DK3 je kreditna kartica sa limitom od 100.000 dinara dinara i mesečnom ratom od 5.000 dinara.

Dina Card kreditna kartica

Dina

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,90%

NKS je 1,90% na mesečnom nivou, odnosno 22,80% na godišnjem nivou.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
30,79%

EKS je obraćunata na dan 01.01.2017. godine.

Visina naknade održavanja

33,00 RSD

Godišnja članarina za osnovnu karticu je 400 RSD, a za dodatnu 300 RSD. Takođe naplaćuje se i izdavanje osnovne kartice 300 RSD jednokratno, a dodatne 200 RSD.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

1,00%

Podizanje keša na šalteru ili bankomatu banke ili pošte je 1%, min 50 RSD. Podizanje keša na šalteru ili bankomatu druge banke je 2%, min 100 RSD.

Podizanje keša u inostranstvu

0,00%

Nema mogućnost korišćenja u inostranstvu.

Plaćanje u inostranstvu

0,00%

Nema mogućnost korišćenja u inostranstvu.

Ovo je kreditna kartica koju možeš da koristiš i u zemlji i u inostranstvu, kao i za kupovinu putem interneta. Limit kredita za ovu karticu je do 450.000 RSD. Minimalni iznos mesečne otplate je 5% od iskorišćenog kredita.

MasterCard Standard

Master Card

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,90%

NKS je 1,90% na mesečnom nivou, odnosno 22,80% na godišnjem nivou za potrošnju u zemlji, a za potrošnju u inostranstvu NKS je 1,30% na mesečnom nivou, odnosno 15,60% na godišnjem.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
25,55%

EKS za potrošnju u zemlji kreće se od 25,55% do 28,97%, a za potrošnju u inostranstvu od 17,79% do 21,81%.

Visina naknade održavanja

75,00 RSD

Godišnja članarina za osnovnu karticu je 900 RSD, a za dodatnu je 600 RSD. Naplaćuje se i izdavanje kartice jednokratno i to za osnovnu 600 RSD, a za dodatnu 400 RSD.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

3,00%

Podizanje keša na šalteru ili bankomatu banke ili Pošte je 3%, min 200 RSD, a na šalterima drugih banaka je 3%, min 300 RSD ili bankomatima drugih banaka je 3%, min 200 RSD.

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

Podizanje keša na bankomatima u inostranstvu je 3%, min 3 EUR, a na šalterima banaka u inostranstvu je 3%, min 5 EUR.

Plaćanje u inostranstvu

0,00%

Nema podataka o naknadi za plaćanje u inostranstvu.

Ovo je kreditna kartica koju možeš da koristiš i u zemlji i u inostranstvu, kao i za kupovinu putem interneta. Ova kartica ima šest modela i to: Visa CLASSIC kreditna kartica sa kreditnim limitom od 40.000 dinara sa fiksnom mesečnom ratom u visini od 2.000 dinara, Visa CLASSIC kreditna kartica sa kreditnim limitom od 60.000 dinara sa fiksnom mesečnom ratom u visini od 3.000 dinara, Visa CLASSIC kreditna kartica sa kreditnim limitom od 80.000 dinara sa fiksnom mesečnom ratom u visini od 4.000 dinara, Visa CLASSIC kreditna kartica sa kreditnim limitom od 100.000 dinara sa fiksnom mesečnom ratom u visini od 5.000 dinara, Visa CLASSIC kreditna kartica sa kreditnim limitom od 120.000 dinara sa fiksnom mesečnom ratom u visini od 6.000 dinara i Visa CLASSIC kreditna kartica sa kreditnim limitom od 150.000 dinara sa fiksnom mesečnom ratom u visini od 7.500 dinara.

Visa Classic

Visa

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,95%

NKS je 1,95% na mesečnom nivou, odnosno 23,40% na godišnjem nivou.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
26,94%

EKS je od 26,94%.

Visina naknade održavanja

75,00 RSD

Godišnja članarina za osnovnu karticu je 900 RSD, a za dodatnu je 600 RSD. Naplaćuje se i izdavanje kartice jednokratno i to za osnovnu 600 RSD, a za dodatnu 400 RSD.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

3,00%

Podizanje keša na šalteru ili bankomatu banke ili Pošte je 3%, min 200 RSD, a na šalterima drugih banaka je 3%, min 300 RSD ili bankomatima drugih banaka je 3%, min 200 RSD.

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

Podizanje keša na šalteru ili bankomatu banke ili Pošte je 3%, min 200 RSD, a na šalterima drugih banaka je 3%, min 300 RSD ili bankomatima drugih banaka je 3%, min 200 RSD.

Plaćanje u inostranstvu

0,00%

Nema podataka o naknadi za plaćanje u inostranstvu.

Kod korišćenja ove kartice obaveza ti je da otplatiš mesečnu obavez u iznosu od minimum 5% od ukupne potrošnje iz prethodnog perioda, a na ostatak duga ti se obračunava kamata.

SUPERCard MasterCard kreditna kartica

Master Card

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
23,00%

NKS je 23,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
29,75%

Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 21.09.2017.godine.

Visina naknade održavanja

200,00 RSD

Naknada za održavanje kartice je 200 RSD.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

2,00%

Provizija za podizanje keša je 2%, minimum 50 RSD. Podizanje gotovine u zemlji (na ATM-u ili šalteru druge banke) 3%, minimum 150 RSD.

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

Podizanje gotovine u inostranstvu (na ATM-u ili šalteru druge banke) 3%, minimum 300 RSD.

Plaćanje u inostranstvu

1,00%

Naknada za korišćenje u inostranstvu je 1,00%.

Kreditna kartica revolving, potreban 100 % depozit ukoliko klijent želi da poveća kreditni limit.

MasterCard Standard

Master Card

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Ne postoji podatak o visini nominalne kamatne stope.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Ne postoji podatak o visini efektivne kamatne stope.

Visina naknade održavanja

150,00 RSD

1800 RSD godišnje, kao dodatna kartica 900 RSD godišnje.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

3,00%

3% min 100 RSD za ATM, kod drugih banaka 3% min 150 RSD

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

3% min 250 RSD za ATM, kod drugih banaka 3% min 350 RSD

Plaćanje u inostranstvu

1,00%

1% min 90 RSD

Kreditna kartica revolving, potreban 100 % depozit ukoliko klijent želi da poveća kreditni limit.

Visa Classic

Visa

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Ne postoji podatak o visini nominalne kamatne stope.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Ne postoji podatak o visini efektivne kamatne stope.

Visina naknade održavanja

150,00 RSD

1800 RSD godišnje, kao dodatna kartica 900 RSD godišnje.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

3,00%

3% min 100 RSD za ATM, kod drugih banaka 3% min 150 RSD

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

3% min 250 RSD za ATM, na šalterima banaka u inostranstvu 3% min 350 RSD

Plaćanje u inostranstvu

1,00%

1% min 90 RSD

Kreditna kartica revolving / installment.

American Express BLUE

American Express

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
18,43%

18,43% na godišnjem nivou za potrošnju u RSD, 12,60% na godišnjem nivou za potrošnju u EUR.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
19,18%

Od 19,18% za potrošnju u RSD, od 13,33% za potrošnju u EUR.

Visina naknade održavanja

0,00 RSD

Ukoliko karticu koristiš u okviru Intesa Hit tekućeg računa, onda nemaš godišnje održavanje kartice, a u svim ostalim slučajevima održavanje je 1800 RSD godišnje, a kao dodatna kartica 900 RSD godišnje.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

3,00%

3% min 150 RSD

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

3% min 5 EUR.

Plaćanje u inostranstvu

0,00%

Nema provizije za plaćanje u inostranstvu.

Kreditna kartica revolving / installment.

American Express Green

American Express

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
18,43%

18,43% na godišnjem nivou za potrošnju u RSD, 12,60% na godišnjem nivou za potrošnju u EUR.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
20,07%

Od 20,07% za potrošnju u RSD, od 14,19% za potrošnju u EUR.

Visina naknade održavanja

200,00 RSD

2400 RSD godišnje, kao dodatna kartica 1200 RSD godišnje.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

3,00%

3% min 150 RSD.

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

3% min 5 EUR.

Plaćanje u inostranstvu

0,00%

Nema provizije za plaćanje u inostranstvu

Kreditna kartica revolving / installment, 100% depozit.

American Express Green - 100% deposit

American Express

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
18,43%

18,43% na godišnjem nivou za potrošnju u RSD, 12,60% na godišnjem nivou za potrošnju u EUR.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Ne postoji podatak o efektivnoj kamatnoj stopi.

Visina naknade održavanja

200,00 RSD

2400 RSD godišnje, kao dodatna kartica 600 RSD godišnje.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

3,00%

3% min 150 RSD.

Podizanje keša u inostranstvu

0,00%

3% min 5 EUR.

Plaćanje u inostranstvu

0,00%

Nema provizije za plaćanje u inostranstvu.

Kreditna kartica revolving. Odloženo plaćanje bez kamate u svim radnjama u zemlji i inostranstvu do 40 dana. Kartica putnog osiguranja Euro Assistance. Plaćanje u 3 - 12 jednakih mesečnih rata, bez kamate, u svim domaćim radnjama koje imaju ugovor sa Bankom Intesa.

MasterCard Standard

Master Card

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
18,43%

18,43% RSDna godišnjem nivou za potrošnju u RSD, 12,60% na godišnjem nivou za potrošnju u EUR.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
32,05%

EKS je od 20,08% za potrošnju u RSD, a od 14,28% za potrošnju u EUR.

Visina naknade održavanja

0,00 RSD

Ukoliko karticu koristiš uz Intesa Hit tekući račun, onda nemaš naknadu za mesečno održavanje kartice, a u svim ostalim slučajevima održavanje plaćaš 200 RSD mesečno, a kao dodatna kartica 100 RSD mesečno.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

3,00%

3% min 150 RSD na šalterima, 3% min 90 RSD na ATM.

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

3% min 3 EUR.

Plaćanje u inostranstvu

0,00%

Bez provizije za plaćanje u inostranstvu

Kreditna kartica revolvong / installment.

VISA Classic

Visa

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
18,34%

18,43% na godišnjem nivou za potrošnju u RSD, 12,60% na godišnjem nivou za potrošnju u EUR.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
32,05%

EKS je od 20,08% za potrošnju u RSD, a od 14,28% za potrošnju u EUR.

Visina naknade održavanja

200,00 RSD

200 rsd mesečno, kao dodatna kartica 100 RSD mesečno.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

3,00%

3% min 150 RSD na šalterima, 3% min 90 na ATM.

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

3% min 150 RSD na šalterima, 3% min 90 na ATM.

Plaćanje u inostranstvu

0,00%

Nema provizije za plaćanje u inostranstvu.

Kreditna kartica revolving. Sa ovom karticom možeš da plaćaš na rate bez kamate u trgovinama sa kojima banka ima ugovorenu poslovnu saradnju o prodaji na rate. Tromesečna pretplata je 500 RSD za osnovnu, a za dodatnu karticu 250 RSD. Možeš da izabereš model otplate- 5%, 10% ili 20% od potrošenog mesečnog limita.

Visa Revolving Classic

Visa

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
25,34%

25,34% nominalna kamatna stopa.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
32,08%

Efektivna kamatna stopa počev od 32,08% (primer za otpaltu od minimum 5% mesečno).

Visina naknade održavanja

167,00 RSD

500 RSD tromesečna pretplata, kao dodatna kartica 250 RSD.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

3,00%

3% min RSD 100 na šalterima, 1% min RSD 150 na ATM.

Podizanje keša u inostranstvu

2,00%

3% min 3 EUR.

Plaćanje u inostranstvu

0,00%

Nema provizije za plaćanje u inostranstvu.

Kreditna kartica installment. Možeš da koristiš opciono Wiener putno zdravstveno osiguranje.

MasterCard

Master Card

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Ne postoji podatak o visini nominalne kamatne stope.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Ne postoji podatak o visini efektivne kamatne stope.

Visina naknade održavanja

195,00 RSD

Mesečno održavanje osnovne kartice je 195 RSD, a dodatne kartice je 110 RSD.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

2,00%

2% min 100 RSD - ATM, 3% min 100 RSD na šalterima. Na ATM ostalih banaka 3% min 100 RSD, na šalterima 2% min 250 RSD.

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

2% min 100 RSD - ATM, 3% min 100 RSD na šalterima. Na ATM ostalih banaka 3% min 100 RSD, na šalterima 2% min 250 RSD.

Plaćanje u inostranstvu

1,00%

Postoji provizija za transakcije plaćanje u inostranstvu.

Kreditna kartica revolving. Možeš da koristiš opciono Wiener putno zdravstveno osiguranje.

Visa Credit Card

Visa

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Ne postoji podatak o visini nominalne kamatne stope.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Ne postoji podatak o visini efektivne kamatne stope.

Visina naknade održavanja

195,00 RSD

Mesečno održavanje osonovne kartice je 195 RSD, a dodatne 110 RSD.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

2,00%

2% min 100 RSD - ATM, 3% min 100 RSD na šalterima. Na ATM ostalih banaka 3% min 100 RSD, na šalterima 2% min 250 RSD.

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

2% min 100 RSD - ATM, 3% min 100 RSD na šalterima. Na ATM ostalih banaka 3% min 100 RSD, na šalterima 2% min 250 RSD.

Plaćanje u inostranstvu

1,50%

1,5%

Kreditna kartica revolving.

DinaCard Credit

Dina

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Ne postoji podatak o visini nominalne kamatne stope.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Ne postoji podatak o visini efektivne kamatne stope.

Visina naknade održavanja

110,00 RSD

Mesečno odravanje odnovne kartice je 110 RSD, a dodatne 85 RSD.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

2,00%

2% min 100 RSD - ATM, 3% min 100 RSD na šalterima,

Podizanje keša u inostranstvu

0,00%

Nema opciju korišćenja u inostranstvu.

Plaćanje u inostranstvu

0,00%

Nema opciju korišćenja u inostranstvu.

Ne tako povoljni uslovi korišćenja, ali jeste za one kojima puno znači i opcija plaćanje na rate bez kamate. Ako hoćeš može na 3 do 12 rata, a i ako podigneš keš deli se na 3 ili 6 rata. Za svako deljenje na rate, iz radnje treba da pozoveš call centar EFG banke, pa nije za nestrpljive. Kad se deli na rate, imaš proviziju 5% ili minimum 500 dinara, jeste bez kamate, ali nije potpuno besplatno. Dobra stvar i kad podigneš keš možeš da platiš na 3 ili 6 rata, bez kamate. Imaš besplatno osiguranje od nezgode u visini odobrenog limita. Odloženo plaćanje je do 50 dana. Minimalna mesečna uplata od svega 5% preostalog duga. Postoji i mogućnost izbora termina za uplatu. Svaki put kad uplatiš mesečnu ratu, taj iznos je ponovo na raspolaganju za nova podizanja gotovine i kupovinu.

MasterCard Standard

Master Card

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
18,12%

NKS je 3M Belibor + 15,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
20,09%

EKS je od 20,09%.

Visina naknade održavanja

200,00 RSD

200 RSD mesečno, kao dodatna kartica 100 RSD mesečno.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

3,00%

3% min RSD 150 ATM, na šalterima 3% min RSD 200 na šalterima ostalih banaka 3% min 250 RSD.

Podizanje keša u inostranstvu

3,00%

3% min RSD 150 ATM, na šalterima 3% min RSD 200 na šalterima ostalih banaka 3% min 250 RSD.

Plaćanje u inostranstvu

1,25%

Za sve transakcije plaćanja u inostranstvu.

Ako ne želiš da prebaciš platu u EFG banku, spreman si da za to platiš više, a želiš karticu koja ima pogodnost kao da jesi klijent, ovo je kartica za tebe. Možeš da podigneš I gotovinu na svim šalterima i bankomatima Eurobanke, kao i na svim drugim bankomatima koji imaju istaknut logo DinaCard. Ako hoćeš može na 3 do 12 rata, a i ako podigneš keš deli se na 3 ili 6 rata. Za svako deljenje na rate, iz radnje treba da pozoveš call centar EFG banke, pa nije za nestrpljive. Kad se deli na rate, imaš proviziju 5% ili minimum 500 dinara, jeste bez kamate, ali nije potpuno besplatno. Dobra stvar i kad podigneš keš možeš da platiš na 3 ili 6 rata, bez kamate. Imaš besplatno osiguranje od nezgode u visini odobrenog limita. Odloženo plaćanje je do 50 dana. Minimalna mesečna uplata od svega 5% preostalog duga. Postoji i mogućnost izbora termina za uplatu. Svaki put kad uplatiš mesečnu ratu, taj iznos je ponovo na raspolaganju za nova podizanja gotovine i kupovinu.

EuroLine Dina

Dina

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
27,62%

NKS je 3M Belibor + 24,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
32,71%

EKS je od 32,71%.

Visina naknade održavanja

200,00 RSD

200 RSD mesečno, kao dodatna kartica 100 RSD.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

3,00%

3% min RSD 150 ATM, 3% min RSD 200 na šalterima, na šalterima drugih banak 3% min 250RSD.

Podizanje keša u inostranstvu

0,00%

3% min RSD 150 ATM, 3% min RSD 200 na šalterima, na šalterima drugih banak 3% min 250RSD.

Plaćanje u inostranstvu

0,00%

Nema opciju plaćanja u inostranstvu.

Ovo je obična revolving kartica kojom možeš da refinansiraš sve svoje obaveze. Možeš sam i da biraš procenat otplate i to 5%, 10% ili 15%. Oprez: visoka naknada za mesečno održavanje. Ukoliko si u mogućnosti ova kartica se isplati uzeti po osnovu polaganja depozita 110 % kada ti je kamata na mesečnom nivou samo 1,20%.

 • Povoljna kamata
 • Ima opciju korišćenja u inostranstvu
 • Nema opciju beskamatnog plaćanja
 • Nepovoljna naknada za korišćenje

Visa Revolving

Visa

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
17,06%

NKS je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 14,00% na iskorišćeni deo limita. Vrednost 6M Belibor-a na dan 15.06.2018. godine iznosi 3,06%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
25,13%

Od 25.13% godišnje, eks je obračunata na dan 15.06.2018. godine.

Visina naknade održavanja

250,00 RSD

250 RSD mesečno.

Procenat otplate

0,00%

Podizanje keša u zemlji

2,00%

2% min 240 RSD, na šalterima i bankomatima drugih banaka 3% min 240 RSD.

Podizanje keša u inostranstvu

2,00%

2% min 240 RSD, na šalterima i bankomatima drugih banaka 3% min 240 RSD.

Plaćanje u inostranstvu

1,50%

Provizija 1,50% za plaćanje u inostranstvu.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci

Pogledaj i ovo