PLAĆENA REKLAMA

Addiko keš krediti

Za samo 30 minuta i bez troškova obrade do 15.10. dođite do Addiko keš kredita!

SAZNAJ VIŠE

Stepenasta štednja

Stepenasta štednja zarađuje na svakoj stepenici. Na ovaj način zarađuješ ukupno najviše (bilo za rok 6, 12 ili 24 meseca), a najmanje gubiš u slučaju prekida oročenja.

results

Minimalni propisani ulog je 5.000 dinara. Kamata se uvećava mesečno. Pripis kamate je na mesečnom nivou. Kamatna stopa na svakih mesec dana je: 0,10%, 0,40%, 0,70%, 1,10% 1,40%, 1,50%, 2,30%, 2,50%, 3,00%, 4,00%, 6,00% i 7,00%. Novac je u svakom trenutku na raspolaganju uz pripadajuću kamatu. Gotovinske uplate na račun su moguće samo u toku trajanja prvog kalendarskog meseca.

 • Nizak iznos propisanog minimalnog uloga.
 • Nema mogućnost dodatnih uplata osim u prvom mesecu.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7%

NKS je za stepenastu štednju u RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7%

EKS je za stepenastu štednju obračunat na dan 01.01.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Minimalni iznos uloga je 100.000 RSD. U svakom trenutku možeš da podugneš svoj ulog, a ukoliko se odlučiš da ranije podigneš sva svoja sredstva u tom slučaju obračunava ti se kamata za mesec najbližeg ležanog obračunskog perioda. Kamata se povećava svakog meseca i to: 1. meseca NKS je 1,1%, 2. meseca NKS je 1,50%, 3. meseca NKS je 1,7%, 4. meseca NKS je 2,2%, 5. meseca NKS je 2,50%, 6. meseca NKS je 3,2%, 7. meseca NKS je 3,50%, 8. meseca NKS je 4,00%, 9. meseca NKS je 4,50%, 10. meseca NKS je 4,8%, 11. meseca NKS je 5,50% i u 12. mesecu NKS je 7,00%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Mogućnost podizanja sredstava.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7%

NKS je za stepenastu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,5%

EKS je u primeni od 26.10.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Pripis kamate je svakog meseca. Kamatna stopa na svakih mesec dana je NKS 0,05%, EKS 0,05%; NKS 0,10%, EKS 0,10%%; NKS 1,50%, EKS 1,54%; NKS 1,60%, EKS 1,64%; NKS 1,80%, EKS 1,85%; NKS 2,00%, EKS 2,05%; NKS 2,50%, EKS 2,57%; NKS 3,00%, EKS 3,09%; NKS 3,50%, EKS 3,62%; NKS 4,00%, EKS 4,14%; NKS 4,50%, EKS 4,67% i NKS 5,00%, EKS 5,20%. Ulog se može podići po isteku svakog meseca i to bez ikakvih posledica po dotadašnju štednju. Ukoliko u toku trajanja ugovorenog roka oročenja novac zatreba možeš ga podići u bilo kom trenutku bez umanjenja kamata koje su pripisane ulogu do momenta podizanja sredstava.

 • Povoljna kamatna stopa u slučaju prekida oročenja pre isteka 12 meseci.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5%

NKS je za stepenastu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
5,2%

EKS je obračunat na dan 13.06.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD, kamata se uvećava posle svaka tri meseca. Postoji mogućnost podizanja novca pre isteka perioda oročenja i u tom slučaju isplaćuje se kamata koja je pripisana štednom ulogu za prethodni kvartal, kao i kamata za štednju po viđenju od početka tekućeg kvartala do datuma razoročenja. Kamate su: za I kvartal 1,50%, za II kvartal 2,00%, za IIII kvartal 2,50% i za IV kvartal 4,00%.

 • Povoljne kamatne stope i u slučaju prekida oročenja pre isteka 12 meseci.
 • Povoljan iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4%

NKS je za stepenastu štednju po isteku četvrtog kvartala, odnosno po isteku perioda oročenja od 12 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,52%

EKS je u primeni od 01.07.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Minimalni iznos uloga je 12.000 RSD. Štednju čine pet perioda. Kamata se povećava u svakom periodu, odnosno na svakih 12 meseci i to: u prvom periodu NKS 3,00%, EKS 3,04%, u drugom periodu NKS 3,25%, EKS 3,29%, u trećem periodu NKS 3,50%, EKS 3,55%, u četvrtom periodu NKS 3,75%, EKS 3,80% i u petom periodu NKS 4,00%, EKS 4,06%.

 • Povoljan iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4%

NKS je za stepenastu štednju na period oročenja do 60 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,06%

Prikazana EKS je za peti period, odnosno u 60-tom mesecu, u primeni je od 18.09.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Minimalni iznos uloga je 12.000 RSD. Štednja se povećava u svakom periodu, perioda ima šest (jedan period ima šest meseci), što znači da se kamata povećava svakih šest meseci i to: u prvom periodu NKS 2,50%, EKS 2,55%, u drugom periodu NKS 2,75%, EKS 2,81%, u trećem periodu NKS 3,00%, EKS 3,06%, u četvrtom periodu NKS 3,25%, EKS 3,32%, u petom periodu NKS 3,50%, EKS 3,58% i u šestom periodu NKS 3,75%, EKS 3,84%.

 • Povoljan iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,75%

NKS je za stepenastu štednju na period oročenja do 36 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,84%

Prikazana EKS je za šesti period, odnosno 36 mesec, a u primeni je od 18.09.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

Minimalni propisani ulog zavisi od toga da li je neko već klijent banka Intese i ako jeste minimum je 5.000 dinara prva uplata, sledeće uplate 2.000 dinara. Ako neko nije klijent banka Intese za prvu uplatu minimum je 10.000 dinara, posle toga 5.000 dinara. Iznos svake pojedinačne uplate u jednom obračunskom mesecu može biti najviše pet puta veći od početnog uloga. Obračun kamate je na mesečnom nivou. Proizvod podstiče kontinuiranu štednju koja pruža fleksibilnost u smislu da nije propisan niti obavezan mesečni iznos uplate. Međutim, ukoliko nema dodatnih uplata, kamata se obračunava po stopi koja važi za nivo postignut nakon poslednje uplate. Kamatna stopa na svakih mesec dana je: 0,30%, 0,60%, 0,90%, 1,20%, 1,50%, 1,80%, 2,10%, 2,40%, 2,70%, 3,00%, 3,30% i 3,60%. Ukoliko tokom čitavog perioda oročenja od 12 meseci nema novih uplata, kamata se obračunava po stopi od 0,25%, koja je važila za početni ulog. Svaka naredna uplata oročava se sa rokom dospeća početnog uloga. Uplate u svakom obračunskom mesecu podrazumevaju kretanje kamatnih stopa prema navedenoj skali. Novac je moguće podići u svakom trenutku.

 • Povoljna kamatna stopa na ceo period oročenja, ali uz uslov redovnih uplata.
 • Nizak iznos minimalnog uloga.
 • Veoma nepovoljna kamata u slučaju kada nema dodatnih uplata.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,6%

NKS je za stepenastu štednju u RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
1,95%

EKS je u primeni od 14.08.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Minimalni iznos uloga je 12.000 RSD. Ova štednja se sastoji od šest perioda (jedan period je tri meseca), to znači da se kamata povećava na svaka tri meseca i to: prvi period NKS 2,25%, EKS 2,30%, drugi period NKS 2,50%, EKS 2,56%, treći period NKS 2,75%, EKS 2,82%, četvrti period NKS 3,00%, EKS 3,08%, peti period NKS 3,25%, EKS 3,34% i šesti period NKS 3,50%, EKS 3,60%.

 • Povoljan iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,5%

NKS je za stepenastu štednju na period oročenja 18 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,6%

Prikazana EKS je za šesti period, odnosno 18. mesec, u je primeni od 18.09.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Minimalni iznos uloga je 12.000 RSD. Štednja se povećava u svakom periodu, perioda ima pet (jedan period ima pet meseci), što znači da se kamata povećava svakih pet meseci i to: u prvom periodu NKS 2,30%, EKS 2,35%, u drugom periodu NKS 2,55%, EKS 2,61%, u trećem periodu NKS 2,80%, EKS 2,86%, u četvrtom periodu NKS 3,05%, EKS 3,12% i u petom NKS 3,35%, EKS 3,43%.

 • Povoljan iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,35%

NKS je NKS je za stepenastu štednju na period oročenja do 25 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,43%

Prikazana EKS je za peti period, odnosno 25 mesec, a u primeni je od 18.09.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Minimalni iznos uloga je 12.000 RSD. Kamata se povećava na kraju svakog perioda, odnosno meseca svakog meseca i to: nakon prvog meseca NKS 1,75%, EKS 1,79%, nakon drugog meseca NKS 2,00%, EKS 2,05%, nakon trećeg meseca NKS 2,25%, EKS 2,31%, nakon četvrtog meseca NKS 2,50%, EKS 2,56%, nakon petog meseca NKS 2,75%, EKS 2,82% i nakon šestog meseca NKS 3,00%, EKS 3,08%.

 • Povoljan iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3%

Stepenasta štednja za period oročenja do 6 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,08%

Prikazana je EKS na kraju šestog meseca, u primeni je od 18.09.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci