Stepenasta štednja

Stepenasta štednja zarađuje na svakoj stepenici. Na ovaj način zarađuješ ukupno najviše (bilo za rok 6, 12 ili 24 meseca), a najmanje gubiš u slučaju prekida oročenja.

results

Nema propisanog minimalnog uloga. Kamata na štednju se svakog meseca povećava i to: 1. meseca NKS je 0,65%, 2. meseca NKS je 0,90%, 3. meseca NKS je 1,20%, 4. meseca NKS je 1,50%, 5. meseca NKS je 1,65%, 6. meseca NKS je 2,70%, 7. meseca NKS je 3,00%, 8. meseca NKS je 3,70%, 9. meseca NKS je 4,20%, 10. meseca NKS je 4,70%, 11. meseca NKS je 5,20% i 12. meseca NKS je 6,00%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Kamata na štednju se svakog meseca povećava.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6%

NKS je za stepenastu štednju u dinarima za period oročenja od 12 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,93%

EKS je u primeni od 15.10.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Pripis kamate je svakog meseca. Kamatna stopa na svakih mesec dana je NKS 0,05%, EKS 0,05%; NKS 0,10%, EKS 0,10%%; NKS 1,50%, EKS 1,54%; NKS 1,60%, EKS 1,64%; NKS 1,80%, EKS 1,85%; NKS 2,00%, EKS 2,05%; NKS 2,50%, EKS 2,57%; NKS 3,00%, EKS 3,09%; NKS 3,50%, EKS 3,62%; NKS 4,00%, EKS 4,14%; NKS 4,50%, EKS 4,67% i NKS 5,00%, EKS 5,20%. Ulog se može podići po isteku svakog meseca i to bez ikakvih posledica po dotadašnju štednju. Ukoliko u toku trajanja ugovorenog roka oročenja novac zatreba možeš ga podići u bilo kom trenutku bez umanjenja kamata koje su pripisane ulogu do momenta podizanja sredstava.

 • Povoljna kamatna stopa u slučaju prekida oročenja pre isteka 12 meseci.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5%

NKS je za stepenastu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
5,2%

EKS je obračunat na dan 13.06.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD, kamata se uvećava posle svaka tri meseca. Postoji mogućnost podizanja novca pre isteka perioda oročenja i u tom slučaju isplaćuje se kamata koja je pripisana štednom ulogu za prethodni kvartal, kao i kamata za štednju po viđenju od početka tekućeg kvartala do datuma razoročenja. Kamate su: za I kvartal 1,50%, za II kvartal 2,00%, za IIII kvartal 2,50% i za IV kvartal 4,00%.

 • Povoljne kamatne stope i u slučaju prekida oročenja pre isteka 12 meseci.
 • Povoljan iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4%

NKS je za stepenastu štednju po isteku četvrtog kvartala, odnosno po isteku perioda oročenja od 12 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,52%

EKS je u primeni od 01.07.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Minimalni iznos uloga je 12.000 RSD. Štednju čine pet perioda. Kamata se povećava u svakom periodu, odnosno na svakih 12 meseci i to: u prvom periodu NKS 2,40%, EKS 2,43%, u drugom periodu NKS 2,70%, EKS 2,74%, u trećem periodu NKS 3,00%, EKS 3,04%, u četvrtom periodu NKS 3,30%, EKS 3,35% i u petom periodu NKS 3,60%, EKS 3,65%.

 • Povoljan iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,6%

NKS je za stepenastu štednju na period oročenja do 60 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,65%

Prikazana EKS je za peti period, odnosno u 60-tom mesecu, u primeni je od 19.09.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Minimalni iznos uloga je 12.000 RSD. Štednja se povećava u svakom periodu, perioda ima šest (jedan period ima šest meseci), što znači da se kamata povećava svakih šest meseci i to: u prvom periodu NKS 2,10%, EKS 2,14%, u drugom periodu NKS 2,30%, EKS 2,35%, u trećem periodu NKS 2,50%, EKS 2,55%, u četvrtom periodu NKS 2,80%, EKS 2,86%, u petom periodu NKS 3,10%, EKS 3,17% i u šestom periodu NKS 3,40%, EKS 3,48%.

 • Povoljan iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,4%

NKS je za stepenastu štednju na period oročenja do 36 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,48%

Prikazana EKS je za šesti period, odnosno 36 mesec, a u primeni je od 19.09.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Minimalni iznos uloga je 12.000 RSD. Ova štednja se sastoji od šest perioda (jedan period je tri meseca), to znači da se kamata povećava na svaka tri meseca i to: prvi period NKS 1,90%, EKS 1,94%, drugi period NKS 2,10%, EKS 2,15%, treći period NKS 2,30%, EKS 2,35%, četvrti period NKS 2,50%, EKS 2,56%, peti period NKS 2,80%, EKS 2,87% i šesti period NKS 3,10%, EKS 3,18%.

 • Povoljan iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,1%

NKS je za stepenastu štednju na period oročenja 18 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,18%

Prikazana EKS je za šesti period, odnosno 18. mesec, u je primeni od 19.09.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

Minimalni iznos uloga je 12.000 RSD. Štednja se povećava u svakom periodu, perioda ima pet (jedan period ima pet meseci), što znači da se kamata povećava svakih pet meseci i to: u prvom periodu NKS 2,00%, EKS 2,04%, u drugom periodu NKS 2,20%, EKS 2,25%, u trećem periodu NKS 2,50%, EKS 2,55%, u četvrtom periodu NKS 2,80%, EKS 2,86% i u petom NKS 3,10%, EKS 3,17%.

 • Povoljan iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,1%

NKS je NKS je za stepenastu štednju na period oročenja do 25 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,17%

Prikazana EKS je za peti period, odnosno 25 mesec, a u primeni je od 19.09.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Minimalni iznos uloga je 12.000 RSD. Kamata se povećava na kraju svakog perioda, odnosno meseca svakog meseca i to: nakon prvog meseca NKS 1,30%, EKS 1,33%, nakon drugog meseca NKS 1,50%, EKS 1,53%, nakon trećeg meseca NKS 1,80%, EKS 1,84%, nakon četvrtog meseca NKS 2,00%, EKS 2,04%, nakon petog meseca NKS 2,30%, EKS 2,36% i nakon šestog meseca NKS 2,50%, EKS 2,56%.

 • Povoljan iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,5%

Stepenasta štednja za period oročenja do 6 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,56%

Prikazana je EKS na kraju šestog meseca, u primeni je od 19.09.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci