PLAĆENA REKLAMA

Na neke stvari ne treba čekati!

Na raspolaganju Vam je Eurobank keš kredit
sa fiksnom kamatnom stopom!

SAZNAJ VIŠE

Klasična oročena štednja

Klasična oročena štednja ima mnogo ponuda jer ima i mnogo kriterijuma: ročnost, visina štednog uloga, valute u kojima se štedi. Zato je važno da pogledaš ponude za ročnost koja te interesuje. Ukoliko već štediš u nekoj banci, raspitaj se o specijalnim uslovima za lojalne klijente jer banke žele da sačuvaju svoje štediše.

results

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

60 meseci

UKUPNA KAMATA

150.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

650.000,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 500.000 RSD.

 • Bez opcije prekida oročenja.
 • Visok iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6%

NKS je za oročenu štendnju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
5,39%

EKS je obračunata na dan 28.4.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

25 meseci

UKUPNA KAMATA

52.083,33 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

552.083,33 RSD

Minimalni iznos uloga je 500.000 RSD.

 • Najbolja ponuda, ali je visko iznos minimalnog uloga.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
5%

EKS je obračunata na dan 28.04.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

36 meseci

UKUPNA KAMATA

64.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

564.500,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD. U ponudi je i kamatna stopa za uloge do 5.000.000 RSD: NKS 4.00%, EKS 4.00%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez opcije prekida oročenja.
 • Ponuđena kamatna stopa važi za uloge preko 5.000.000 RSD.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4,3%

NKS je za štednju u dinarima za uloge preko 5.000.000 RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,3%

EKS je jednaka NKS, u primeni je od 03.01.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

24 meseca

UKUPNA KAMATA

42.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

542.500,00 RSD

Isplata kamate je tek po isteku perioda oročenja.

 • Dobra kamatna stopa za ovaj period oročenja.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4,25%

NKS je za štednju u RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,16%

EKS je obračunata na dan 02.09.2019. godine

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

25 meseci

UKUPNA KAMATA

43.750,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

543.750,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD. Banka u ponudi ima i kamate za manje uloge od 5.000.000 RSD NKS 3,80%, EKS 3,80%.

 • Bez opcije prekida oročenja.
 • Ponuđena kamata važi za uloge preko 5.000.000 RSD.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4,2%

NKS je za štednju u RSD za iznose preko 5.000.000 RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,2%

EKS je u primeni od 03.01.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

36 meseci

UKUPNA KAMATA

60.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

560.000,00 RSD

Za oročavanje dinarskih sredstava minimalni iznos uplate je 5.000 RSD. Sredstvima možete raspolagati po isteku ugovorenog roka. Štednja putem dinarskog trajnog štednog naloga, omogućava klijentima da iz mesečnog priliva po tekućem računu, a bez odlaska u banku, formiraju dinarski štedni ulog po svojoj meri.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Mogućnost prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4%

NKS je za oročenu štednju čiji je minimum 5.000 RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4%

EKS je jednaka NKS, u primeni je od 16.01.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

36 meseci

UKUPNA KAMATA

60.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

560.000,00 RSD

Minimalni iznos je 2.000 RSD. U slučaju raskida oročenja Banka obračunava kamatnu stopu koja se primenjuje na depozite po viđenju važeću za period trajanja oročenja.

 • Mogućnost prekida oročenja.
 • Povoljan iznos minimalnog uloga.
 • Takođe dobra kamatna stopa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,9%

EKS je u primeni od 13.08.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

20.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

520.000,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 500.000 RSD.

 • Bez opcije prekida oročenja.
 • Visok iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4%

EKS je jednaka NKS, obračunata na dan 28.4.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

20.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

520.000,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD. Ponuđena kamata važi za iznose preko 5.000.000 RSD. Takođe, kamata za manje iznose je NKS 3,50%, EKS, 3,50%.

 • Bez opcije prekida oročenja.
 • Ponuđena kamata važi za iznose preko 5.000.000 RSD.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4%

NKS je za oročenu štednju u dinarima za iznose preko 5.000.000 RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4%

EKS je jednaka NKS, u primeni je od 03.01.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

36 meseci

UKUPNA KAMATA

60.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

560.000,00 RSD

Nema propisanog minimalnog uloga.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4%

NKS je za ororčenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4%

EKS je jednaka NKS, u primeni je od 03.01.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

24 meseca

UKUPNA KAMATA

38.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

538.000,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD i važi za postojeće klijente u slučaju reoročenja.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,8%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,8%

EKS je jednaka NKS, u primeni je od 03.01.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

25 meseci

UKUPNA KAMATA

39.583,33 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

539.583,33 RSD

Nema propisanog minimalnog uloga.

 • Bez opcije prekida oročenja.
 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,8%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,8%

EKS je jednaka NKS, u primeni je od 03.01.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

18.750,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

518.750,00 RSD

Isplata kamate je tek po isteku perioda oročenja.

 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,75%

NKS je za oročenu štednju u RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,75%

EKS sobračunata je na dan 02.09.2019. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

24 meseca

UKUPNA KAMATA

37.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

537.500,00 RSD

Za oročavanje dinarskih sredstava minimalni iznos uplate je 5.000 RSD. Sredstvima možete raspolagati po isteku ugovorenog roka. Štednja putem dinarskog trajnog štednog naloga, omogućava klijentima da iz mesečnog priliva po tekućem računu, a bez odlaska u banku, formiraju dinarski štedni ulog po svojoj meri.

 • Dobra kamatna stopa, ali nešto niža od konkurencije.
 • Mogućnost prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,75%

NKS je za oročenu štednju čiji je minimum 5.000 RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,75%

EKS je jednaka NKS, u primeni je od 16.01.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

24 meseca

UKUPNA KAMATA

36.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

536.000,00 RSD

Minimalni iznos je 2.000 RSD. U slučaju raskida oročenja Banka obračunava kamatnu stopu koja se primenjuje na depozite po viđenju važeću za period trajanja oročenja.

 • Mogućnost prekida oročenja.
 • Povoljan iznos minimalnog uloga.
 • Niska kamatna stopa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,6%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,59%

EKS je u primeni od 13.08.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

36 meseci

UKUPNA KAMATA

52.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

552.500,00 RSD

Kamata na štednju se isplaćuje po isteku perioda oročenja. Postoji mogućnost prekida oročenja, ali u tom slučaju se ne obračunava kamata na štednju. Minimalni iznos uloga je 12.000 RSD.

 • Niska kamatna stopa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,5%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,43%

EKS je u primeni od 18.09.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

18 meseci

UKUPNA KAMATA

26.250,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

526.250,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 1.000 rsd.

 • Najbolja ponuda za ovaj period oročenja.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,5%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,5%

EKS je obračunata na dan 27.12.2019. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

17.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

517.500,00 RSD

Nema propisanog minimalnog uloga.

 • Bez opcije prekida oročenja.
 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,5%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,5%

EKS je jednaka NKS, obračunata je na dan 03.01.2020. godine

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

17.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

517.500,00 RSD

Za oročavanje dinarskih sredstava minimalni iznos uplate je 5.000 RSD. Sredstvima možete raspolagati po isteku ugovorenog roka. Štednja putem dinarskog trajnog štednog naloga, omogućava klijentima da iz mesečnog priliva po tekućem računu, a bez odlaska u banku, formiraju dinarski štedni ulog po svojoj meri.

 • Mogućnost prekida oročenja.
 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,5%

NKS je za oročenu štednju čiji je minimum 5.000 RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,5%

EKS je jednaka NKS., u primeni od 16.01.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

17.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

517.500,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD.

 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,5%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,5%

EKS je u primeni od 01.01.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

60 meseci

UKUPNA KAMATA

87.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

587.500,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD.

 • Bez opcije prekida oročenja.
 • Niža kamatna stopa u odnosu na konkurenciju.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,5%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,5%

EKS je u primeni od 03.01.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

36 meseci

UKUPNA KAMATA

52.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

552.500,00 RSD

Propisani minimalni ulog je 5.000 dinara.

 • Bez opcije prekida oročenja.
 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,5%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,38%

EKS je u primeni od 05.10.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

17.250,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

517.250,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 100.000 RSD.

 • Mogućnost prekida oročenja.
 • Niska kamatna stopa.
 • Visok iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,45%

NKS je za oročene depozite u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,5%

EKS je obračunata na dan 13.06.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

36 meseci

UKUPNA KAMATA

48.750,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

548.750,00 RSD

U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga banka će deponentu obračunati i isplatiti glavnicu i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju). Minimalni iznos oročenja je 10.000 RSD. MKamata za ovu štednju za klijente koji ne prenesu zaradu u banku je NKS 2,75%, EKS 2,75%.

 • Niska kamatna stopa.
 • Kamata važi za klijente koji primaju platu/penziju preko Erste banke.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,25%

NKS je za oročene depozite u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,25%

EKS je jednaka NKS, u primeni je od 18.04.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

16.250,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

516.250,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 5.000 RSD. Na kraju perioda oročenja obračunava ti se jedna bonus kamata.

 • Na kraju preioda oročenja dobijaš 12+1 kamatu.
 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,25%

NKS je za oročenu štednju u RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
352%

EKS je obračunata 05.10.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

16.250,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

516.250,00 RSD

Minimalni iznos oročenih sredstava je 5.000 RSD.

 • Kamata niža od konkurencije.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,25%

NKS je za oročenu štednju u RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,25%

EKS je obračunata 05.10.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

16.250,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

516.250,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 1.000 RSD.

 • Kamata niža od konkurencije.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,25%

NKS je za štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,25%

NKS je jednaka EKS, obračunata na dan 27.12.2019. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

16.250,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

516.250,00 RSD

Ova štednja ti omogućava da dodatno uplaćuješ sredstva u neograničenom iznosu, kao i podizanje sredstava sa računa- do 15% inicajlnog oročenja i do 15% inicijalne uplate. Minimalni iznos uloga je 15.000 RSD.

 • Mogućnost dodatnih uplata.
 • Mogućnost podizanja uplata i oročenja.
 • Niska kamatna stopa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,25%

Nominalna kamatna stopa je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,25%

EKS je u primeni od 05.10.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

16.250,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

516.250,00 RSD

Ova štednja ti omogućava da podigneš, ukoliko ti zatreba, do 50% položenog uloga. Ovaj iznos možeš da podigneš odjednom ili u više navrata. Minimalni iznos uloga je 100.000 RSD.

 • Mogućnost podizanja do 50% položenih sredstava.
 • Kamata niža od konkurencije.
 • Visok iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,25%

NKS je za štednju u rsd.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,3%

EKS je u primeni od 13.06.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

24 meseca

UKUPNA KAMATA

32.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

532.500,00 RSD

Kamata na štednju se isplaćuje po isteku perioda oročenja. Postoji mogućnost prekida oročenja, ali u tom slučaju se ne obračunava kamata na štednju. Minimalni iznos uloga je 12.000 RSD.

 • Niska kamatna stopa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,25%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,24%

EKS je u primeni od 18.09.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

24 meseca

UKUPNA KAMATA

32.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

532.500,00 RSD

Propisani minimalni ulog je 5.000 dinara.

 • Bez opcije prekida oročenja.
 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,25%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,2%

EKS je u primeni od 05.10.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

16.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

516.000,00 RSD

Minimalni iznos je 2.000 RSD. U slučaju raskida oročenja Banka obračunava kamatnu stopu koja se primenjuje na depozite po viđenju važeću za period trajanja oročenja.

 • Mogućnost prekida oročenja.
 • Niska kamatna stopa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,2%

NKS je za štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,24%

EKS je u primeni od 13.08.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

15 meseci

UKUPNA KAMATA

18.750,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

518.750,00 RSD

Minimalni iznos štednje je 12.000 RSD.

 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3%

NKS je za oročenu štednju u dinarima i iznosi 3,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,03%

EKS je u primeni od 01.04.2019. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

6 meseci

UKUPNA KAMATA

7.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

507.500,00 RSD

Nema propisanog minimalnog uloga.

 • Bez opcije prekida oročenja.
 • Kamatna stopa niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3%

EKS je jednaka NKS, obračunata je na dan 03.01.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

6 meseci

UKUPNA KAMATA

7.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

507.500,00 RSD

Isplata kamate je tek po isteku perioda oročenja.

 • Niska kamatna stopa.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3%

NKS je za oročenu štednju u RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,02%

EKS je u primeni od 02.09.2019. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

6 meseci

UKUPNA KAMATA

7.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

507.500,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD.

 • Bez opcije prekida oročenja.
 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3%

EKS je u primeni od 01.01.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

25 meseci

UKUPNA KAMATA

31.250,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

531.250,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 5.000 RSD.

 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,95%

EKS je obračunata na dan 01.06.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

36 meseci

UKUPNA KAMATA

45.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

545.000,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD.

 • Bez opcije prekida oročenja.
 • Niska kamatna stopa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3%

EKS je u primeni od 03.01.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

24 meseca

UKUPNA KAMATA

30.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

530.000,00 RSD

U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga banka će deponentu obračunati i isplatiti glavnicu i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju). Minimalni iznos oročenja je 10.000 RSD. Kamata za ovu štednju za klijente koji ne prenesu zaradu u banku je NKS 2,50%, EKS 2,50%.

 • Niska kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi za klijente koji primaju platu/penziju preko Erste banke.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3%

NKS je za oročene depozite u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3%

EKS je jednaka NKS, u primeni je od 18.04.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

6 meseci

UKUPNA KAMATA

7.325,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

507.325,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 100.000 RSD.

 • Mogućnost prekida oročenja.
 • Niska kamatna stopa.
 • Visok iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,93%

NKS je za oročene depozite u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,45%

EKS je obračunata na dan 13.06.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

6 meseci

UKUPNA KAMATA

6.875,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

506.875,00 RSD

Ova štednja ti omogućava da dodatno uplaćuješ sredstva u neograničenom iznosu, kao i podizanje sredstava sa računa- do 15% inicajlnog oročenja i do 15% inicijalne uplate. Minimalni iznos uloga je 15.000 RSD.

 • Mogućnost dodatnih uplata.
 • Mogućnost podizanja uplata i oročenja.
 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,75%

NKS je za oročenu štednju u RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,77%

EKS je u primeni od 05.10.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

6 meseci

UKUPNA KAMATA

6.875,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

506.875,00 RSD

Minimalni iznos oročenih sredstava je 5.000 RSD.

 • Kamata niža od konkurencije.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,75%

Nominalna kamatna stopa je za oročenu štednju čiji je minimalni ulog 5.000 RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,77%

EKS je u primeni od 05.10.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

13.750,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

513.750,00 RSD

Minimalni iznos štednje je 12.000 RSD.

 • Niska kamatna stopa.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,75%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,79%

EKS je u primeni od 01.04.2019. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

13.750,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

513.750,00 RSD

Nema propisanog minimalnog uloga za ovu štednju.

 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,75%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,75%

EKS je jednaka NKS, obračunata je na dan 05.05.2018. godine

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

24 meseca

UKUPNA KAMATA

27.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

527.500,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD.

 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,75%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,75%

EKS je u primeni od 03.01.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

13.650,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

513.650,00 RSD

Ova štednja ti omogućava da podigneš, ukoliko ti zatreba, do 50% položenog uloga. Ovaj iznos možeš da podigneš odjednom ili u više navrata. Minimalni iznos uloga je 100.000 RSD.

 • Mogućnost podizanja do 50% položenih sredstava.
 • Kamata niža od konkurencije.
 • Visok iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,73%

NKS je za štendnju u rsd.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,79%

EKS je u primeni od 13.06.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

36 meseci

UKUPNA KAMATA

40.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

540.500,00 RSD

Nije baš povoljna ponuda, kamatna stopa je niska za ovaj period oročenja. Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD.

 • Niska kamatna stopa.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,7%

NKS je za oročenu štednju u RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,7%

EKS je u primeni od 02.09.2019. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

36 meseci

UKUPNA KAMATA

40.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

540.500,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 5.000 rsd.

 • Bez opcije prekida oročenja.
 • Kamata je niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,7%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,63%

EKS je u primeni od 08.07.2019. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

13.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

513.500,00 RSD

Iznos uloga je od 60.000 RSD do 20.000.000 RSD. Možeš da imaš neograničen broj računa oročene štednje, ali ukupni depozit po korisniku može biti do 20.000.000 RSD. Dinarski depozit se u Mobi banci može ugovoriti isključivo putem Interneta, bez odlaska u Telenor prodavnice. Klijent ceo proces ugovaranja štednje odrađuje sam u nekoliko jednostavnih koraka. Izborom depozita iz kataloga proizvoda na internet banking-u, korisnik pomoću kalkulatora bira iznos koji želi da deponuje i pre nego što ugovori depozit, ima uvid u iznos kamate koji bi mu bio pripisan na deponovani iznos nakon isteka perioda oročenja. Postoji mogućnost prevremenog razoročenja i u tom slučaju obračunava se kamata od 1,00%.

 • Mogućnost prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,7%

NKS je za oročenu štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,7%

EKS je jednaka NKS, u primeni je od 07.10.2019. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

24 meseca

UKUPNA KAMATA

27.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

527.000,00 RSD

Ovo je štednja koja ti omogućava da svakog meseca uplaćuješ novac na svoj štedni račun (minimalni iznos za uplatu je 1.000 rsd), sam određuješ iznos mesečne uplate i datum kada ćeš uplaćivati na štedni račun. Ukoliko redovno uplaćuješ, svakog meseca, pored kamate ostvaruješ pravo i na premiju koja se kreće od 10% do 15% na ukupno obračunatu kamatu.

 • Pored kamate dobijaš i premiju.
 • Povoljan iznos minimalnog uloga.
 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,7%

NKS je za štednju sa premijom u rsd.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,66%

EKS je u primeni od 01.06.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Učitaj još...

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci