Dečija štednja

Bake i deke da obrate pažnju na ponudu Banke Intesa za štednju u eurima: odlično rešene uplate za račune Dečja štednja iz bilo koje ekspoziture u Srbiji. Iako oni ne mogu da otvore račun na ime svojih unuka, devizne uplate nisu moguće, ali Banka Intesa ima rešenje. Još dobiju i sertifikat za uplatu kao poklon za rodjendan koji mogu da daju svom unučetu.

results

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

36 meseci

UKUPNA KAMATA

52.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

552.500,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,5%

NKS je za dečiju štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,5%

EKS je u primeni od 21.09.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

25 meseci

UKUPNA KAMATA

31.770,83 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

531.770,83 RSD

Minimalni iznos uloga je 10.000 RSD.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,05%

NKS je za dečiju štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,05%

EKS je u primeni od 21.09.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

13.250,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

513.250,00 RSD

Minimalni iznos uloga je 10.0000 RSD.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,65%

NKS je za dečiju štednju u dinarima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,65%

EKS je obračunata na dan 21.09.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

12.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

512.500,00 RSD

Otvaranje štednih tekućih računa za dečiju štednju je besplatno, a banka ne naplaćuje troškove održavanja štednog računa. Kod dinarske dečije štednje i kod devizne dečije štednje novac je dostupan u svakom trenutku jer se ne radi o oročavanju sredstava. Kamata na dečiju štednju za dinarske uloge i dečiju štednju za evro uloge pripisuje se poslednjeg dana u godini. Pored roditelja, uplate na štedne tekuće račune za dečiju štednju mogu vršiti i drugi članovi porodice, kao i prijatelji, koji bez ograničenja mogu da vrše direktne uplate na dinarski ili devizni tekući račun nalogom iz svoje banke.

 • Dobra kamatna stopa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,5%

NKS je za dečiju štednju po viđenju.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,53%

EKS je u primeni od 19.09.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

12.200,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

512.200,00 RSD

Nema propisanog minimalnog uloga, a sredstva su dostupna u svakom trenutku.

 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,44%

NKS je za dečiju štednju po viđenju.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,5%

EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 15.02.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

48 meseci

UKUPNA KAMATA

44.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

544.000,00 RSD

Pored kamate klijent dobija i premiju. U ponudi su i periodi preko 12 meseci (24, 36, 48 i 60 meseci). Nema propisanog minimalnog uloga. Omogućene su dodatne uplate istog datuma dospeća. Otvaranje dečijeg dinarskog oročenog štednog uloga vrši zakonski zastupnik deteta, a pravo raspolaganja ulogom zastupnika prestaje sticanjem punoletstva deteta.

 • Pored kamate dobija se i premija.
 • Mogućnost dodatnih uplata.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,2%

NKS je za oročenu štednju u periodu od 36,01 do 48 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,44%

EKS je za oročene depozite na period do 48 meseci.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

60 meseci

UKUPNA KAMATA

55.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

555.000,00 RSD

Pored kamate klijent dobija i premiju. U ponudi su i periodi preko 12 meseci (24, 36, 48 i 60 meseci). Nema propisanog minimalnog uloga. Omogućene su dodatne uplate istog datuma dospeća. Otvaranje dečijeg dinarskog oročenog štednog uloga vrši zakonski zastupnik deteta, a pravo raspolaganja ulogom zastupnika prestaje sticanjem punoletstva deteta.

 • Pored kamate dobija se i premija.
 • Mogućnost dodatnih uplata.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,2%

NKS je za oročenu štednju u periodu od 48,01 do 60 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,45%

EKS je za oročene depozite na period do 60 meseci.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

10.750,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

510.750,00 RSD

Nema propisanog minimalnog uloga. Klijenti banke mogu otvoriti štednju putem e-bankinga ukoliko poseduju elektronski sertifikat za digitalno potpisivanje dokumenata. Takođe dodatnu pomoć prilikom otvaranja online štednog računa možeš dobiti putem video poziva uživo.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Nema minimalnog mesečnog uloga.
 • Mogućnost otvaranja i vođenja štednog računa putem e-bankinga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,15%

NKS je za oročenu dečiju štednju na period 12 meseci, za iznos do 25.000.000 RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0%

Nemamo podatak za efektivnu kamatnu stopu.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

10.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

510.000,00 RSD

Nema propisanog minimalnog uloga, a sredstva su uvek dotupna. Pripis kamate je na kraju godine.

 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2%

NKS za štednju po viđenju.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2%

EKS je jednaka NKS, u primeni je od 01.08.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

10.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

510.000,00 RSD

Ne postoji minimalan iznos oročenja depozita, a štedni tekući račun u ime deteta može otvoriti roditelj ili zakonski zastupnik. Otvaranje i održavanje tekućeg računa za dečiju štednju je besplatno, a novac je dostupan u svakom trenutku jer nema oročavanja sredstava.

 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2%

NKS je za dečiju štednju po viđenju.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2%

EKS je jednka NKS.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

36 meseci

UKUPNA KAMATA

28.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

528.500,00 RSD

Pored kamate klijent dobija i premiju. U ponudi su i periodi preko 12 meseci (24, 36, 48 i 60 meseci). Nema propisanog minimalnog uloga. Omogućene su dodatne uplate istog datuma dospeća. Otvaranje dečijeg dinarskog oročenog štednog uloga vrši zakonski zastupnik deteta, a pravo raspolaganja ulogom zastupnika prestaje sticanjem punoletstva deteta.

 • Pored kamate dobija se i premija.
 • Mogućnost dodatnih uplata.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,9%

NKS je za oročenu štednju u periodu od 24,01 do 36 meseca.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,09%

EKS je za oročene depozite na period do 36 meseci.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

24 meseca

UKUPNA KAMATA

17.000,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

517.000,00 RSD

Pored kamate klijent dobija i premiju. U ponudi su i periodi preko 12 meseci (24, 36, 48 i 60 meseci). Nema propisanog minimalnog uloga. Omogućene su dodatne uplate istog datuma dospeća. Otvaranje dečijeg dinarskog oročenog štednog uloga vrši zakonski zastupnik deteta, a pravo raspolaganja ulogom zastupnika prestaje sticanjem punoletstva deteta.

 • Pored kamate dobija se i premija.
 • Mogućnost dodatnih uplata.
 • Nema propisanog minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,7%

NKS je za oročenu štednju u periodu od 12,01 do 24 meseca.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
1,85%

EKS je za oročene depozite na period do 24 meseca.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

6 meseci

UKUPNA KAMATA

4.125,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

504.125,00 RSD

Nema propisanog minimalnog uloga. Klijenti banke mogu otvoriti štednju putem e-bankinga ukoliko poseduju elektronski sertifikat za digitalno potpisivanje dokumenata. Takođe dodatnu pomoć prilikom otvaranja online štednog računa možeš dobiti putem video poziva uživo.

 • Mogućnost otvaranja i vođenja štednog računa putem e-bankinga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,65%

NKS za oročenu dečiju štednju na period od 6 meseci za iznose do 25.000.000 RSD, po cenovniku koji je u primeni od 01.11.2017. godine.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0%

Nemamo podatak o efektivnoj kamatnosj stopi.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

3 meseca

UKUPNA KAMATA

1.437,50 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

501.437,50 RSD

Nema propisanog minimalnog uloga. Klijenti banke mogu otvoriti štednju putem e-bankinga ukoliko poseduju elektronski sertifikat za digitalno potpisivanje dokumenata. Takođe dodatnu pomoć prilikom otvaranja online štednog računa možeš dobiti putem video poziva uživo.

 • Mogućnost otvaranja i vođenja štednog računa putem e-bankinga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,15%

NKS za oročenu dečiju štednju na period od 3 meseca za iznose do 25.000.000 RSD, po cenovniku koji je u primeni od 01.11.2017. godine.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0%

Nemamo podatak za efektivnu kamatnu stopu.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

5.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

505.500,00 RSD

Pored kamate klijent dobija i premiju. U ponudi su i periodi preko 12 meseci (24, 36, 48 i 60 meseci). Nema propisanog minimalnog uloga. Omogućene su dodatne uplate istog datuma dospeća. Otvaranje dečijeg dinarskog oročenog štednog uloga vrši zakonski zastupnik deteta, a pravo raspolaganja ulogom zastupnika prestaje sticanjem punoletstva deteta.

 • Pored kamate dobija se i premija.
 • Mogućnost dodatnih uplata.
 • Nema propisanog minimalnog uloga.
 • Nešto niža kamatna stopa u odnosu na konkurenciju.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,1%

NKS je za štednju koja je oročena od 6,01 do 12 mesci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
1,19%

EKS je u primeni od 01.08.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

500.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

1.500,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

501.500,00 RSD

Sredstva su uvek dostupna

 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,3%

NKS za dečiju štednju po viđenju.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0%

Nemamo podatak za efektivnu kamatnu stopu.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci