Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Korišćenje web portala UporediUštedi, njegovih sadržaja i povezanih web stranica obavezuje vas da poštujete utvrđene Uslove korišćenja, u cilju zaštite vaših prava i prava kompanije Uporedi i uštedi doo sa sedištem u ul. Knez Mihailova 1-3, II sprat, 11000 Beograd, Srbija.

U ovim pravno obavezujućim Uslovima korišćenja “mi”, “naš” i “nas” podrazumeva www.uporediustedi.rs, a “vi” i “vaš” označava svaku osobu koja pristupa i koristi ovaj web sajt.

Zadržavamo pravo da menjamo Uslove korišćenja bez prethodnog obaveštenja na stranici portala UporediUštedi. Novi Uslovi stupaju na snagu onog trenutka kada se objave na sajtu, a s obzirom na njihovo povremeno menjanje i dopunjavanje, dobro je da ih svaki put proverite kada dođete na sajt.Vaše kontinuirano korišćenje portala značiće prihvatanje korišćenja izmenjenih Uslova korišćenja.

Mi pružamo nezavistan online servis koji vam omogućava da istražite i uporedite bankarske proizvode ili usluge koje su pružene od strane trećih lica prilikom korišćenja ovog sajta. Sve naše usluge su besplatne za korišćenje, bez naknade ili provizije za proizvode ili usluge koje se upoređuju. Nastojimo da na ovom sajtu obezbedimo samo tačne i ažurirane informacije, a da eventualne greške ispravimo u najkraćem vremenskom periodu.

Vama je dozvoljeno da pristupite i koristite ovaj sajt samo za svoje lične, nekomercijalne potrebe, što znači da je dozvoljeno da upoređujete ili tražite proizvode i usluge samo za sebe i u svoje ime. Korišćenje sajta u druge, komercijalne svrhe, strogo je zabranjeno i podleže sankcijama u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima (Sl. Glasnik RS br. 104/09, 99/11).

Svi sadržaji objavljeni na portalu su isključivo vlasništvo portala i njegovih ugovornih partnera. Portalu, takođe, pripadaju autorska prava u oblastima: uređivanja, promene, izbora i usklađivanja sadržaja. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo je u posedu portala ili u vlasništvu trećih lica.

Nije dozvoljeno umnožavnje, reprodukovanje, javno prikazivavanje ili distribuiranje sadržaja, bez pisanog odobrenja portala, odnosno obveznog navođenja izvora informacija.

Granice naše odgovornosti

Mi ne garantujemo da ovaj sajt, njegovi sadržaji, informacije ili podaci ne mogu preneti viruse ili bilo šta što može imati štetan uticaj na vaše uređaje. Stoga, budite osigurani odgovarajućim softverom za proveru i zaštitu od virusa, jer mi nemamo odgovornost ukoliko dođe do bilo kakvog gubitka ili oštećenja prilikom korišćenja, prenosa ili preuzimanja informacija, sadržaja i podataka putem interneta.

Nismo odgovorni ukoliko dođe do bilo kakvog direktnog ili indirektnog gubitka ili materijalne štete (uključujući bilo kakav novčani gubitak u uštedi koju očekujete, gubitak poslovne prilike ili gubitak profita ili prihoda) zbog situacije koju ne možemo da predvidimo u trenutku kada koristite sajt. Takođe, nismo odgovorni ako iz bilo kog razloga ne možete da pristupite ili koristite UporediUštedi web sajt.

Bankarski saveti, usluge i paketi koji se nalaze na portalu ne mogu se smatrati pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se mogu smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka. Svi sadržaji- informacije, analize, mišljenja, prognoze i projekcije koje se iznose na sajtu zasnovani su na javnim, statističkim podacima proisteklih iz različitih informativnih izvora. Utoliko su svi sadržaji na portalu podložni promenama koje zavise od promena u samim izvorima informacija, kao i od promena koje nastupe od trenutka objavljivanja informacija do korišćenja istih.

Uvek imajte u vidu da informacije i opis proizvoda i usluga na ovom sajtu ne predstavljaju kompletan opis svih funkcija i uslova tih proizvoda i usluga. Zato pažljivo pročitajte i proverite sve karakteristike i Uslove za bilo koji proizvod ili uslugu, pre nego što podnesete zahtev za njih.

Na našem portalu možete pronaći linkove ka drugim sajtovima koji vam mogu biti korisni. Ovi sajtovi su u vlasništvu i upravljani su od strane trećih lica nad kojima nemamo kontrolu. Vi pristupate i koristite ove sajtove uz sopstvenu odgovornost i shodno vašim potrebama. Vi ste odgovorni za korišćenje proizvoda ili usluga koje su dostupne na drugim sajtovima. Svi linkovi ka sajtovima trećih lica prikazuju se u cilju vaše informisanosti. Mi ne prihvatamo odgovornost prema trećim licima, njihovim proizvodima, uslugama, informacijama, mišljenjima, stavovima ili savetima (bez obzira na to da li se nalaze na njihovim ili nekim drugim sajtovima). Mi nismo odgovorni za bilo koji gubitak ili materijalnu štetu koju možete pretrpeti ili učiniti vašim korišćenjem bilo kog sajta trećeg lica ili za bilo koja dela, propuste, greške ili neizvršenja novčanih obaveza bilo kojih trećih lica u vezi s njihovim sajtom.

Vaše korišćenje bilo kog sajta u vlasništvu trećeg lica regulisano je odredbama i uslovima korišćenja, kao i politikom privatnosti koja se primenjuje na tom sajtu. Takvi uslovi korišćenja i privatnosti mogu se razlikovati od naših uslova korišćenja i naših propisa privatnosti. Na vama je da se osigurate i da se slažete sa uslovima korišćenja i privatnosti svakog sajta koji je u vlasništvu trećeg lica, pre upotrebe takvog sajta. Mi nismo odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koju možete da pretrpite, ili napravite u vezi sa uslovima korišćenja ili politikom privatnosti koja se primenjuje na bilo kom sajtu trećeg lica, ili za bilo koje radnje, propuste ili greške od strane bilo kog trećeg lica u vezi sa uslovima korišćenja ili politike privatnosti tog sajta.

Molimo vas da imate u vidu da dok ovaj sajt pruža informacije o širokom sprektru proizvoda i usluga, na tržištu mogu da postoje drugi proizvodi i usluge koji nisu prikazani na sajtu, a koji bi vama mogli više da odgovaraju.

Autorska prava

Mi štitimo privatnost korisnika u skladu sa važećom Zakonskom regulativom i sopstvenim mogućnostima. Polažemo autorska prava na sve svoje sadržaje - od autorskih tekstova, istraživanja, vesti, multimedijalnih sadržaja i baze podataka do programskog kôda. Ukoliko drugi mediji prenose sadržaj objavljen na portalu, u obavezi su da direktno i na vidnom mestu označe portal www.uporediustedi.rs kao izvor sadržaja.

Prenošenje sadržaja sa portala na druge medije

Autorski sadržaj portala može se prenositi putem štampanih i elektronskih medija samo pod sledećim uslovima:

Ako autor dozvoljava reprodukovanje, distribuiranje i komuniciranje svog sadržaja i ukoliko se autorski sadržaj koristi u opsegu koji odgovara svrsi i načinu izveštavanja i opšteg informisanja, - prilikom prenošenja autorskog sadržaja, obavezno je u zaglavlju teksta naznačiti izvor i autorstvo, - obavezno je u tekstu prenesenog autorskog sadržaja naznačiti oznaku web stranice portala na kojoj se nalazi izvorni članak. Portal ne snosi odgovornost za tačnost, preciznost i verodostojnost informacija objavljenih na internet stranicama koje su u vlasništvu trećih lica, a čije podatke, informacije i linkove portal preuzima. Ukoliko korisnik smatra da su na portalu povređena autorska prava, dužan je da o tome obavesti administratore portala na office@uporediustedi.rs

Poruke portala i sponzora

Prihvatanjem Uslova korišćenja, korisnik se slaže da će uz usluge portala primati i reklame i različite obaveštenja, poruke administratora, i slične poruke portala neophodne za redovno obaveštavanje posetilaca portala i funkcionisanje svih usluga i servisa.

Ako korisnik ne želi da prima takve poruke, može da pošalje poruku na office@uporediustedi.rs ili da se odjavi putem linka koji je naznačen na dnu poruke. Portal ne preuzima odgovornost za sadržaj stranica oglašivača na stranicama portala, a samim tim ni odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na portalu isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika, te portal nije odgovoran ni za kakve posledice koje proizilaze iz takvog poslovnog odnosa.

Zaštita privatnosti

Obvezujemo se da ćemo podatke koje dobijemo od korisnika prilikom korišćenja usluga portala upotrebljavati samo u svrhe portala, kao i da lične podatke nećemo obrađivati ni prosleđivati trećoj strani, osim ako nije drugačije utvrđeno pravilima, ili s posebnim dopuštenjem korisnika.

Imamo pravo da, u skladu sa važećom regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, prikupljamo određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala ( podaci o računaru i pružaocu usluga povezivanja na Internet) ili podatke unesene u postupku registracije. Obavezujemo se da lične podatke poput imena i prezimena i e-mail adrese nećemo obrađivati ni distribuirati u druge svrhe bez korisnikovog dopuštenja, osim demografskih podataka korisnika, ali neodajući pri tom lične podatke.

U skladu sa zakonskim propisima, čuvaćemo privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja Uslova korišćenje portala ili nezakonitih radnji korisnika.

Promena pravila

Zadržavamo pravo da bez prethodne najave promenimo uslove korišćenja portala. Svaku promenu blagovremeno ćemo objaviti na www.uporediustedi.rs. Važne informacije ili promene naznačićemo na portalu ili ćemo vas o njima obavestiti putem e-maila. Ova pravila stupaju na snagu 14.11. 2012. godine.