Koji kredit tražiš?

Za renoviranje

Na koji iznos?

10.000,00 EUR

Period otplate

120 meseci

Krediti za renoviranje

Krediti za renoviranje prate kurs evra, važno ako ti je plata dinarska. Neke banke ovaj kredit isplaćuju po tranšama, dok neke isplaćuju 30% kredita u kešu, a ostatak po profakturama. Kod svih ovih kredita kamatna stopa je promenljiva.

results

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20.00%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

32,36 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

11.649,60 EUR

Neophodno je prebacivanje plate. Odobrenje kredita za 10 dana. Naknada za obradu zahteva je 0,50%, a dodatno se plaća i administriranje kredita jednom 1,7 EUR mesečno.

 • Važi uz obavezan prenos plate.
 • Obavezno je osiguranje NKOSK, osiguranje hipoteke, životno osiguranje.
 • Dodatno se plaća mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,68%

Nominalna kamatna stopa je 3M Euribor + 3,00%. Vrednost 3M Euribor-a na dan 16.10.2018. godine iznosi - 0,318%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,15%

EKS je obračunata na dan 16.10.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20,00%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20.00%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

33,26 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

11.973,60 EUR

Iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta, a period otplate kredita je do 25 godina. Takođe, postoji mogućnost uzimanja grejs perioda do 12 meseci.

Neophodno je dati učešće minimum 20%, a bez učešća ukoliko iznos odobrenog kredita ne prelazi 80% vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke.

Trošak za obradu kreditnog zahteva je od 0,60% do 0,90%.

Kredit je osiguran kod NKOSK-a.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Mogućnost grejs perioda.
 • Kamata važi uz prenos plate, osiguranje nekretnine, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,89%

Nominalna kamatna stopa se kreće od 6M Euribor + 3,15% do 6M Euribor + 3,45%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 29.06.2017. godine iznos -0,254%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,20%

EKS je obračunata na dan 29.06.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je do 360 meseci

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20,00%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20.00%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

33,30 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

11.988,00 EUR

Dobra ponuda Poštanske štedionice. Maksimalni iznos kredita je do 80% od iznosa procenjene vrednosti na nepokretnosti koja je predmet adaptacije, odnosno do visine procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti koja je predmet kreditiranja, ukoliko se hipoteka uspostavlja na drugoj nepokretnosti. Naknada za prevremenu otplatu kredita naplaćuje se 0,50% na iznos prevremeno otplaćenog kredita, za iznos veći od 1.000.000,00 dinara i ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora kraći od jedne godine ili 1% za iznos veći od 1.000.000,00 dinara, ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora duži od jedne godine. Ono što je nepovoljno kod ovog kredita je to što imaš da plaćaš godišnji naknadu za administriranje kredita 0,20% na ostatak duga.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje nepokretnosti, životno osiguraje, hipoteku i osiguranje NKOSK.
 • Naplaćuje se godišnje administriranje kredita.
 • Kamata je fiksna prvih 12 meseci, a nakon toga je promenljiva.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,90%

Nominalana kamatna stopa je fiksna prvih 12 meseci i iznosi 2,90%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 6M EURIBOR + 2,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,54%

EKS je obračunata na dan 01.11.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je od 60 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20,00%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20.00%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

33,51 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

12.063,60 EUR

Kamata za ovaj kredit je prvih 18 meseci fiksna, a zatim je promenljiva. Neophodno je prebacivanje plate. Odobrenje kredita za 10 dana. Nakanda za obradu zahteva je 1,00%, a dodatno se plaća i administriranje kredita jednom 1,7 EUR mesečno.

 • Ponuđena kamata važi uz prenos plate, osiguranje nepokretnosti i osiguranje NKOSK.
 • Mesečni trošak administriranja kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,95%

NKS je fiksna prvih 18 meseci i iznosi 2,95%, dok je nakon ovog perioda kamata promenljiva i iznosi 3M Euribor + 3,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,34%

EKS je obračunata na dan 16.10.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Maksimalni rok otplate kredita je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20,00%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20.00%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

34,99 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

12.596,40 EUR

Maksimalni iznos kredita do 50% vrednosti od nekretnine koja je predmet adaptacije ili koja se stavlja pod hipoteku . Način isplate kredita je 60% od iznosa kredita u profakturama/fakturama i 40% u gotovini. Trošak obrade kredita se kreće od 0,5% do 1%. Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% - 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK). Trošak obrade zahteva kod NKOSK plaća se 30 EUR. Prevremena otplata kredita kreće se od 0% do 1%. Prevremena otplata kredita plaća se 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje ako je period između prevremene otplate kredita i roka otplate kredita duži od jedne godine. U slučaju kada je ovaj period kraći od jedne godine, naknada je 0,50%. Naknada za prevremenu otplatu kredita naplaćuje se samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od 1.000.000 RSD. Trošak održavanja kredita plaća se jednom godišnje do kraja otplate kredita i iznosi 0,10%.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK, životno i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,29%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 3,690%. Vrednost 6M Euribor-a za I polugodište iznosi -0.397%

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
5,44%

EKS obračunat na dan 29.01.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20,00%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

9.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (10.00%)

1.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

36,41 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

13.107,60 EUR

Naknad aza obradu zahteva je 0,95%, a trošak mesečnog vođenja računa je 203 RSD. Za ovaj kredit neophodno je da imaš lična primanja u iznosu od minimum 200 EUR. Neophodno je učešće minimum 10% od iznosa kredita.

 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,68%

NKS se kreće od 6M Euribor + 2,95%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 15.09.2018. godine je -0,269%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,45%

EKS je obračunata na dan 15.09.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
10,00%

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20.00%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

39,26 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

14.133,60 EUR

Nema naknade za obradu kreditnog zahteva, ali naplaćuje se naknada za praćenje otplate kredita 0,20% godišnje na ostatak duga.

 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK, životno osiguranje i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4,23%

NKS je 6M Euribor + 4.50%, 6M Euribor na dan 23.07.2018. godine iznosi -0,27%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,45%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 23.07.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je od 60 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20,00%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20.00%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

43,29 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

10.389,60 EUR

Minimalni iznos učešća je 20%, a u slučaju da je zalog nekretnina koja nije predmet kreditiranja i čija je vrednost veća bar 30% od ukupnog iznosa kredita, učešće nije potrebno. Trošak obrade zahteva je 1%. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u ovu banku kamata ti je 6M Euribor + 4,20%.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,73%

Nominalna kamatna stopa je NKS 3M Euribor + 2,97%. Na dan 08.01.2019. godine vrednost 3M Euribora je -0,24%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,18%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 08.01.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

240 meseci

Rok otplate kredita u EUR: do 240 meseci (15 godina za neosigurane / 20 godina za osigurane kredite).

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20,00%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20.00%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

43,41 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

10.418,40 EUR

Ponuda je za kredit za renoviranje sa rokom otplate do 20 godina. Naknada za obradu kredita je 1,00%.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz hipoteku, osiguranje NKOSK i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,76%

NKS je 6M Euribor + 3,00%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 24.01.2019. godine iznosi -0,237%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,38%

EKS je obračunata na dan 24.01.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

240 meseci

Period otplate kredita je od 24 do 240 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20,00%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20.00%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

51,44 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

12.345,60 EUR

Kredit je sa osiguranjem kod NKOSK-a. Naknada za obradu zahteva naplaćuje se jednokratno 1% od iznosa kredita.

Deo sredstava (do 49%) se može preneti na tekući račun korisnika kredita radi finansiranja namena za koje je kredit odobren, a ostatak sredstava se prenosi na osnovu prezentirane dokumentacije (fakture, predmer i predračun isl).

U ponudi su i krediti za renoviranje sa životnim osiguranjem i bez ikakvih osiguranja, ali u tom slučaju kamata je veća.

 • Ponuđena kamata važi uz osiguranje kod NKOSK-a.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4,69%

NKS je 6M Euribor + 5,00%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 28.06.2019. godine iznosi -0,31%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
5,69%

EKS je obračunata na dan 01.07.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

240 meseci

Period otplate kredita je od 60 do 240 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20,00%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

180 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

66,63 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

11.993,40 EUR

Kredit se isplaćuje 50% na tekući račun (keš), a 50% na račun dobavljača na osnovu profaktura. U roku od 90 dana se kredit može isplatiti u 4 tranše, tako da se ne zadužuješ odmah za ceo odobreni iznos, već po potrebi. Banca Intesa ima specijalizovane centre Intesa Casa za stambene kredite u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu i Nišu. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 0.50%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,49%

Nominalana kamatna stopa je od 6M Euribor + 2,99% do 6M Euribor + 3.24. Vrednost 6M Euribora na dan 30.09.2020. godine iznosi -0,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,25%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 30.09.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

180 meseci

Period otplate do 180 meseci

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

123 meseca

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20.00%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

85,23 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

10.483,29 EUR

Iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta. Trošak obrade zahteva kreće se od 1% do 1,75%. U ponudi su i krediti za renoviranje obezbeđeni jemstvom. Nominalna kamata kod ovih kredita je takođe fiksna prvih 36 meseci i kreće se od 5,50% do 6,10%, a nakon toga je promenljiva i kreće se od 6M Euribor + 5,50% do 6M Euribor + 6,10%.

 • Ponuđena kamata važi uz hipoteku.
 • Kraći period otplate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5,00%

Nominalna kamatna stopa je fiksna prvih 36 meseci i kreće se od 5,50% do 6,10%, a nakon toga je promenljiva i kreće se od 6M Euribor + 5,50% do 6M Euribor + 6,10%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
6,56%

Obračun izvršen na dan 13.06.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

123 meseca

Period otplate do 123 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20,00%

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci

Pogledaj i ovo