Koji kredit tražiš?

Auto

Na koji iznos?

6.000,00 EUR

Period otplate

84 meseca

PLAĆENA REKLAMA

Addiko keš krediti

Kupite sve što vam treba uz brzo odobrenje i bez troškova obrade do 30. juna!

SAZNAJ VIŠE

Auto krediti (eur)

Ako tvoja plata prati kurs evra i imaš za učešće 30% od vrednosti automobila koji kupuješ, nov ili polovan, krediti koje treba da pogledaš su auto krediti (eur). Ukoliko to nije slučaj, pogledaj ponudu dinarskih auto kredita.

results

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

58,38 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

4.903,92 EUR

Kredit važi za kupovinu novih i polovnih vozila od pravnih i fizičkih lica. Za kupovinu od pravnih lica iznos kredita je od 2.000 EUR do 30.000 EUR, a za kupovinu od fizičkih lica iznos kredita je od 2.000 EUR do 13.400 EUR. Obavezno je kasko osiguranje i zaloga za kredite preko 10.001 EUR. Bez naknade za obradu kredita. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 1% od iznosa kredita za klijente banke, a za ostale je naknada 2%. Ponuda važi do 30.06.2018. godine.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Mogućnost kupovine automobila i od fizičkih lica.
 • Obavezno učešće od min. 30%.
 • Obavezni kasko i zaloga za kredite preko 10.001 EUR.
 • Ponuđena kamata važi uz prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4,5%

NKS je fiksna i iznosi 4,50%, a za one koji ne primaju zaradu preko banka Intese kamata je 6,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,99%

EKS je obračunata na dan 23.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate je od 18 do 84 meseca (18, 24, 36, 48, 60, 72 ili 84 meseca).

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

62,37 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

5.239,08 EUR

Ovo je dobra ponuda, kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita, ali je neophodno dati učešće minimum 30% od iznosa kredita. Naknada za obradu kredita je 2,50% od iznosa kredita i naplaćuje se jednokratno. Ovaj kredit važi za kupovinu automobila od pravnih lica, zato što se isplata kredita obavlja po fakturi/profakturi na račun firme od koje kupuješ auto.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Kamatna stopa fiksna za ceo period otplate.
 • Obavezno učešće od 30% od vrednosti vozila.
 • Moguća je kupovina samo od pravnih lica.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,5%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 6,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,83%

EKS je obračunata na dan 04.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 13 do 84 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

69,72 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

5.856,48 EUR

Korisnik kredita može da kupi vozilo za bliskog člana porodice na čije će ime vozilo biti registrovano. Jednokratna provizija iznosi 1% od iznosa odobrenog kredita. Minimalno učešće iznosi 30%. Obavezno je kasko osiguranje vozila za kredite preko 10.000 EUR.

 • Takođe dobra kamatna stopa za nov i polovan auto.
 • Kamatna stopa fiksna do kraja perioda otplate.
 • Obavezan prenos plate.
 • Obavezno kasko osiguranje za iznose kredita preko 10.000 eur.
 • Obavezno učešće od 30% od vrednosti vozila.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10%

Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate i iznosi 10,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,47%

EKS obračunata na dan 20.11.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Rok otplate kredita je do 84 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

80,22 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

4.813,20 EUR

Iznos kredita je do visine vrednosti profakture, odnosno kupoprodajnog ugovora i visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit. Trošak za obradu kredita je 0% za klijente banke, a 0,5% za ostale klijente. Za iznose kredita preko 8.001 EUR zaloga, kasko ili žirant. Za kupovinu polovnih vozila kredit se odobrava za vizila koja nisu starija od 60 meseci na dan odobrenja kredita, kao ni starija od 84 meseca u trenutku otplate poslednje rate.

 • Odlična kamatna stopa i za nov i za polovan auto.
 • Obavezno je učešće od 30%.
 • Za kredite preko 8.001 EUR obavezno je kasko osiguranje ili žirant.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5,5%

NKS je fiksna i kreće se od 5,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
5,65%

EKS je obračunata na dan 24.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je 60 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

93,28 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

7.835,52 EUR

Kredit je za kupovinu novih vozila sa rokom otplate do sedam godina. Iznos kredita je od 250.000 RSD do 5.000.000 RSD. Nisi u obavezi da uzmeš KASKO osiguranje i ne moraš da preneseš platu u ovu banku. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 2,50% od iznosa kredita. Neophodno je da daš učešće minimum 30% od prodajne cene automobila.

 • Bez obaveznog prenosa zarade.
 • Bez kasko osiguranja i bez žiranata.
 • Obavezno je učešće minimum 30% od prodajne cene automobila.
 • Ponuda važi za kupovinu novih automobila.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,92%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 7,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,05%

EKS je obračunata na dan 09.08.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 37 do 84 meseca.

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

108,56 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

6.513,60 EUR

Kredit je za kupovinu isključivo novih automobila. Nisi u obavezi da uzmeš KASKO osiguranje, kao ni da preneseš zaradu u banku i ne treba da daš zalogu na vozilo (važi za sve iznose kredita). Naknada za obradu zahteva je 2,50% i finansira se iz kredita. Neophodno je da daš učešće minium 30% od cene vozila. Ponuda važi do 31.05.2018. godine.

 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita.
 • Bez obaveznog prenosa zarade, žiranata, bez zaloge na vozilu i bez obaveznog KASKO osiguranja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,28%

Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 3,28% za kupovinu novih automobila.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,35%

EKS je obračunata na dan 22.03.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 60 meseci.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

124,00 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

4.464,00 EUR

Kredit važi isključivo za kupovinu novih vozila od pravnih lica. Iznos kredita je od 3.000 EUR do 30.000 EUR. Kamata je ista i za klijente banke i za onke koji nisu klijenti. Trošak za obradu kreditnog zahteva je 2% od iznosa kredita za klijente banke, a za ostale je 3%. Kasko osiguranje i zaloga obavezni su za kredite preko 10.001 EUR. Ponuda važi do 30.06.2018. godine.

 • Odlična kamatna stopa i za nov i za polovan auto.
 • Obavezno je učešće od min. 30%.
 • Kasko i zaloga obavezni su za kredite preko 10.001 EUR.
 • Moguća je kupovina samo novih automobila od pravnih lica.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4%

NKS je fiksna i iznosi 4.00% za klijente banke, a za ostale je 5,10%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
5,56%

EKS je obračunata na dan 23.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate je od 18 do 36 meseci (18, 24 ili 36 meseca).

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

127,54 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

4.591,44 EUR

Ponuda kredita važi i za kupovinu novog i polovnog automobila. Iznos kredita je minimum 500 EUR, a maksimum u zavisnosti od kreditne sposobnosti za automobile sa KASKO osiguranjem i zalogom, a od 2.000 EUR do 15.000 EUR za automobile bez KASKO osiguranja i zaloge. Obavezno je učešće 30% od iznosa kredita. Trošak obrade zahteva je 2%.

 • Odlična kamatna stopa za nov i polovan auto.
 • Bez obaveznog kaska i zaloge.
 • Obavezno učešće od 30%.
 • Kraći period otplate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5,88%

Nominalna kamata je 5,88% i odnosi se na kredite za nove i polovne automobile.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
8,01%

EKS je obračunata na dan 28.12.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita za vozila je od 13 do 36 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

136,40 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

8.184,00 EUR

Ponuda je za kupovinu polovnih automobila, rok otplate je do pet godina uz uslova da automobil u trenutku otplate poslednje rate kredita ne može biti stariji od 120 meseci. Ovaj kredit može da koristiš i za kupovinu od fizičkih lica, nije ti potrebno KASKO osiguranje, kao nii žiraniti i nisi u obavezi da preneseš zaradu u ovu banku. Naknda za obradu kreditnog zahteva je 2%. Neophodno je učešće minimum 30% od prodajne cene automobila.

 • Mogućnost kupovine od fizičkog lica.
 • Bez obaveznog prenosa zarade.
 • Bez obaveznog KASKO osiguranja i bez žiranata.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,96%

Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 12,96% za kupovinu polovnih vozila.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,8%

EKS je obračunata na dan 09.08.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 60 meseci.

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

182,21 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

6.559,56 EUR

Kredit je za kupovinu novih vozila sa rokom otplate do tri godine. Iznos kredita je od 250.000 RSD do 5.000.000 RSD. Nisi u obavezi da uzmeš KASKO osiguranje i ne moraš da preneseš platu u ovu banku. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 2,50% od iznosa kredita. Neophodno je da daš učešće minimum 30% od prodajne cene automobila.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Bez obaveznog prenosa zarade.
 • Bez kasko osiguranja i bez žiranata.
 • Obavezno je učešće minimum 30% od prodajne cene automobila.
 • Ponuda važi za kupovinu novih automobila.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5,88%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 5,88%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,87%

EKS je obračunata na dan 03.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 36 meseci.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci

Pogledaj i ovo