Koji kredit tražiš?

Keš

Na koji iznos?

100.000,00 RSD

Period otplate

12 meseci

Keš krediti (dinarski)

Treba ti keš, a tvoja plata je dinarska? Keš krediti (dinarski) koji ne prate kretanje kursa evra mogu biti dobro rešenje. Ne treba ti dodatni novac za depozit. Ako uzmeš sa fiksnom kamatom, rata ti ostaje ista do kraja, a sa promenljivom kamatom - rata se menja svakog meseca.

results

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.558,46 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

102.701,52 RSD

Ponuđeni kredit odnosi se na online zahteve. Maksimalni iznos kredita je 100.000 RSD, a period otplate kredita je 12 ili 24 meseca. Naknada za obradu kreditnog zahteva je fiksna i iznosi 1.000 rsd. Ova ponuda važi do 06.09.2019. godine.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Ponuda se odnosi na zahteve podnete online.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4,95%

NKS je fiksna i iznosi 4,95% do kraja perioda otplate kredita.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
6,45%

EKS je izračunata na dan 06.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

24 meseca

Maksimalni period otplate kredita je 12 ili 24 meseca.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.560,75 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

102.729,00 RSD

Iznos kredita od 100.000 RSD do 3.000.000 RSD. Naknada za obradu kredita je 1,50% za one koji prenesu zaradu u banku i 2,00% za one koji ne žele da prenesu zaradu.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna rata tokom celog perioda otplate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5%

NKS je fiksna i iznosi 5%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
8,71%

EKS je u primeni od 29.03.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate je od 6 do 12 meseca.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.629,18 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

103.550,16 RSD

Kredit ti nudi dve opcije: možeš da uzmeš samo keš kredit, a možeš da uzmeš kombinaciju keš kredita i kredita za refinansiranje. Period otplate kredita je do 83 meseca. Banka ne naplaćuje naknadu za obradu zahteva za kredit, bez plaćanja menice i izveštaja iz Kreditnog biroa. Ono što imaš da plaćaš je mesečna naknada za vođenje kredita 100 RSD i mesečna naknada vođenja tekućeg računa 150 RSD.

 • Bez naknade za obradu zahteva za kredit.
 • Plaća se mesečno održavanje kreditne partije.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate i kreće se od 6.49% do 8,99%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
6,87%

EKS je obračunata na dan 01.10.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

83 meseca

Period otplate keš kredita i keš kredita uz refinansiranje dela obaveza je od 12 do 83 meseca.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.634,25 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

103.611,00 RSD

Ovo je kredit sa kraćim rokom otplate- do tri godine, a iznos kredita je od 5.000 RSD do 4.000.000 RSD. Naknada za obradu zahteva je 1,50% od iznosa kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,6%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 4.91%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 20.11.2019. godine iznosi 1.69%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,18%

EKS je obračunata na dan 23.12.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.648,07 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

103.776,84 RSD

Maksimalni iznos kredita je 350.000 RSD. Rata kredita ne može biti manja od 10 EUR po srednjem kursu NBS. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 2% za klijente banke, a 3% za ostale klijente. Period otplate je od 6 do 12 meseci.

 • Bez obaveznog prenosa zarade.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,9%

NKS je fiksna i iznosi 6,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,95%

EKS je obračunata na dan 02.04.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate je od 6 do 12 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.648,07 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

103.776,84 RSD

Iznos kredita je do kreditne sposobnosti klijenta, a maksimalno do 2.500.000 RSD. Ponuda važi za klijente banke. Trošak obrade zahteva je 2%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,9%

NKS je fiksna i iznosi 6,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,04%

EKS je obračunata na dan 23.01.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate je 12 meseci.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.650,37 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

103.804,44 RSD

Ponuđeni kamata važi samo za online keš kredit. Ukoliko poseduješ sertifikat za digitalno potpisivanje dokumenata kompletan proces možeš završiti od kuće, a ukoliko taj sertifikat nemaš možeš da odabereš da dokumenta potpišeš u najbližoj ekspozituri ili da ti ih kurir banke donese a kućnu adresu. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 200.000 RSD. Trošak za obradu zahteva je 2,95%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Ponuđena kamata važi samo za online kredit.
 • Niži maksimalni iznos kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,95%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 6,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,84%

EKS je obračunata na dan 01.11.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate je od 6 do 12 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.650,37 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

103.804,44 RSD

Iznos kredita je od 50.000 rsd do 3.000.000 rsd. Bey naknade za obradu kredita. Za postojeće klijente banke kamata je 3M Belibor + 7,76% sa rokom otplate do 83 meseca, a za one koji ne žele da prenesu zaradu u banku kamata je 3M Belibor + 9,76% za rok otplate do 83 meseca. Naknada za obradu zahteva u ovom slučaju je 2%, a iznos kredita do 2.000.000 rsd.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi za klijente koji se odluče da prenesu zaradu u CA banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,95%

NKS je 3M Belibor + 5,26% za klijente koji se odlu;e da prenesu yaradu u CA banku. Vrednost 3M Belibor-a za I kvartal je 1.69%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
8,51%

EKS je obračunata na dan 23.01.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.650,37 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

103.804,44 RSD

Iznos kredita je od 50.000 RSD do 2.000.000 RSD. Administrativni trošak za ovaj kredit je 2,95% za klijente banke i 3,50% za one koji nisu klijenti banke. Nema godišnjeg troška održavanja kredita. Ova kamatna stopa važi i bez prenosa plate, a rok otplate je od 6 do 12 meseci.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa fiksna za ceo period otplate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,95%

Nominalna kamatna stopa je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 6,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,16%

EKS je obračunata na dan 01.09.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate je od 6 do 12 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.673,43 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

104.081,16 RSD

Ovaj kredit je sa fiksnom kamatnom stopom do kraja perioda otplate i možeš da ga uzmeš i sa pauzom u otplati (svaki sedmi mesec, rata 0,00 RSD). Iznos kredita zavisi od tvoje kreditne sposobnosti. Naknada za obradu kreditnog zahteva je od 1% do 2,75%. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku, kamata je u tom slučaju veća i iznosi 8,95% fiksna do kraja perioda otplate kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita.
 • Postoji mogućnost pauziranja rate.
 • Ponuđena kamata je sa prenosom zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,45%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 7,45%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,19%

EKS je obračunata na dan 28.01.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate je od 6 do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.673,43 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

104.081,16 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 3.000.000 RSD. Bez troška za obradu kreditnog zahteva. Za postojeće klijente banke kamata je 9,95% sa rokom otplate do 83 meseca. Za one koji ne prenesu zaradu u banku kamata je 11,95% za period otplate kredita do 36 meseci i 16,95% za period otplate kredita do 83 meseca, a troša obrade zahteva je 2,00% od iznosa kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamata do kraja perioda otplate kredita.
 • Kamatna stopa važi za klijente koji se odluče da prenesu zaradu u CA banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7%

NKS je fiksna i iznosi 7,45% do kraja perioda otplate kredita za klijente koji se odluče da prenesu zaradu u CA banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,05%

EKS je obračunata na dan 23.01.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate je do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.694,22 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

104.330,64 RSD

Nije loša kamatna stopa, period otplate kredita je do tri godine. I ne samo to – u kredit je uključeno i zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od gubitka posla za sve vreme otplate kredita. To znači da u periodu nemogućnosti vraćanja kredita iz zdravstvenih razloga ili zbog gubitka posla, rate se isplaćuju iz osiguranja. Iznos kredita je do 3.000.000 RSD. Visoka je naknada za obradu kredita, 2,00% ili minimum 1600 RSD. Nema grejs perioda.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje kredita od posledice nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,9%

NKS je 3M Belibor + 4,99%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 04.07.2019. godine iznosi 2,91%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,8%

EKS je obračunata na dan 26.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate je od 12 do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.696,53 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

104.358,36 RSD

Ovaj kredit važi samo za online prijave. Maksimalni iznos kredita je 500.000 RSD i zavisi od kreditne sposobnosti klijenta. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 1%.

 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Ponuđena kamata važi samo za zahteve podnete online.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,95%

NKS se kreće od 7,95% do 9,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,28%

EKS je obračunata na dan 25.01.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Rok otplate je do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.696,53 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

104.358,36 RSD

Gotovinski dinarski keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom. Maksimalan iznos kredita je 120.000 RSD. Trošak obrade zahteva je 2% za one koji primaju platu preko banke i 3% za one koji ne prenesu zaradu u banku. Nema drugih dodatnih troškova.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7%

Nominalna kamatna stopa je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 7,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,21%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.04.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate je od 6 do 12 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.698,84 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

104.386,08 RSD

Za ovaj kredit apliciraš putem mobilne aplikacije. Iznos kredita je do 360.000 rsd, a rok otplate je do tri godine. Ne plaćaš naknadu za obradu kreditnog zahteva, ali zato imaš mesečno da plaćaš administriranje kreditne partije 210 rsd.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez naknade za obradu zahteva za kredit.
 • Ponuda se odnosi samo na zahteve podnete putem mobilne aplikacije.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 8,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,62%

EKS je obračunata na dan 28.02.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je 36 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.719,66 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

104.635,92 RSD

Iznos kredita je od 50.000 rsd do 3.000.000 rsd. Bey naknade za obradu kredita. Za postojeće klijente banke kamata je 3M Belibor + 7,76%, a za one koji ne žele da prenesu zaradu u banku kamata je 3M Belibor + 15,26% za rok otplate do 83 meseca. Naknada za obradu zahteva u ovom slučaju je 2%, a iznos kredita do 2.000.000 rsd.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi za klijente koji se odluče da prenesu zaradu u CA banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,45%

NKS je 3M Belibor + 6.76%ya klijente koji se odlu;e da prenesu yaradu u CA banku. Vrednost 3M Belibor-a za I kvartal je 1.69%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,03%

EKS je obračunata na dan 23.01.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

83 meseca

Rok otplate je od 6 do 83 meseca.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.726,61 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

104.719,32 RSD

Rok otplate od 12 do 95 meseci za klijente banke u zavisnosti od visine primanja, a za ostale klijente do 72 meseca. Za klijente banke trošak obrade zahteva je 2,00% od iznosa kredita. Ovaj kredit je povoljan ako ti je više važna mala mesečna rata, a manje važna cifra koju na kraju plaćaš za kredit i ako dižeš kredit vrednosti do 2.000.000 rsd. Za klijente ostale građane kamata je 6M Belibor + 11,52%, a naknada za obradu zahteva je u ovom slučaju 3%.

 • Dug period otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,6%

Kamatna stopa je 6M Belibor + 6.57% za nove klijente banke. Vrednost 6M Belibor-a na dan 22.08.2019. godine je 2,03%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,94%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 22.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Rok otplate od 12 do 95 meseci za klijente banke u zavisnosti od visine primanja, a za ostale klijente do 72 meseca.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.729,39 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

104.752,68 RSD

Za ovaj kredit možeš da apliciraš i online ili u filijali ili putem NetBanking aplikacije. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 3.000.000 RSD. Bez naknade za obradu kreditnog zahteva. Nema grejs period. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku kamata ti je fiksna i iznosi 12,95%. Svi klijenti koji u periodu od 09.09.2019. do 17.11.2019. godine, realizuju gotovinski (keš) kredit uz mogućnost refinansiranja, ostvaruju pravo na kupone za popust prilikom kupovine i/ili vrednosni vaučer za kupovinu proizvoda u Win Win maloprodajnim objektima.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez naknade za obradu zahteva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,66%

NKS je 3M Belibor + 6,69%. Vrednost 3M belibor-a na dan 01.10.2019. godine je 1,97%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,04%

EKS je obračunat na dan 01.10.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je od 6 do 95 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.742,83 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

104.913,96 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 3.000.000 RSD. Bez troška za obradu kreditnog zahteva. Za postojeće klijente banke kamata je 9,95%. Za one koji ne prenesu zaradu u banku kamata je 11,95% za period otplate kredita do 36 meseci i 16,95% za period otplate kredita do 83 meseca, a troša obrade zahteva je 2,00% od iznosa kredita.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Kamatna stopa važi za klijente koji se odluče da prenesu zaradu u CA banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,95%

NKS je fiksna i iznosi 8,95% do kraja perioda otplate kredita za klijente koji se odluče da prenesu zaradu u CA banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,56%

EKS obračunata na dan 23.01.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

83 meseca

Minimalni period otplate je 6 meseci, maksimalni je 83 meseca.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.742,83 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

104.913,96 RSD

Nije loša kamatna stopa uz dug period otplate od 12 do 36 meseci. I ne samo to – u kredit je uključeno i zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od gubitka posla za sve vreme otplate kredita. To znači da u periodu nemogućnosti vraćanja kredita iz zdravstvenih razloga ili zbog gubitka posla, rate se isplaćuju iz osiguranja. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 3.000.000 RSD. Visoka je naknada za obradu kredita, 2,00% ili minimum 1600 RSD. Nema grejs perioda.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje kredita od posledice nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 8,95% za period otplate od 12 do 36 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,98%

EKS je obračunata na dan 26.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.745,15 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

104.941,80 RSD

Ovo je kredit za tebe ako ti ne treba više od 800.000 dinara, a platu ili penziju redovno primaš. Kamatna stopa je 9% za rok otplate od 13 do 36 meseci. Naknada za obradu kredita je 1,80%.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9%

Nominalna kamatna stopa je fiksna do kraj perioda otplate kredita i iznosi 9,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,77%

EKS se kreće od 10,77%, obračnunata na dan 03.01.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Rok otplate je od 6 i 36 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.758,14 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

105.097,68 RSD

Ukoliko uzmeš kredit sa osiguranjem naknada za obradu zahteva ti je 2% (minimum 3.600 rsd) od iznosa kredita, a plaćaš i mesečno administriranje kreditne partije 210 rsd +0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Za one koji se odluče da uzmu kredit bez osiguranja, kamata je 1% viša i iznosi 3M Belibor + 8,25%.

 • Ponuđena kamata važi uz prenos plate.
 • Plaćaš naknadu za obradu zahteva (jednokratno) i administriranje kreditne partije (mesečno).

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,28%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 7,25% za kredite sa osigiranjem. Vrenost 3M Belibor-a na dan 23.08.2019. godine iznosi 2,03%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,65%

EKS je obračunata na dan 27.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Maksimalan period otplate kredita je 95 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.758,14 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

105.097,68 RSD

Naknada za obradu zahteva je 2,00% (minimum 3.600 rsd) od iznosa kredita, a naplaćuje se i administriranje kreditne partije mesečno 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita za kredite sa osiguranjem, odnosno 210 RSD mesečno za kredite bez osiguranja. Maksimalan iznos kredita je 3.000.000 RSD. Kamata za kredite bez osiguranja je 3M Belibor + 8,25%.

 • Dug period otplate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,28%

NKS je 3M Belibor + 7,25%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 23.08.2019. godine iznosi 2,03%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,65%

EKS je obračunata na dan 27.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate je do 95 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.768,35 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

105.220,20 RSD

Naknada za obradu kredita je 2%, minimum 3.600 RSD. Maksimalan iznos kredita je 3.000.000 RSD. Adiministriranje kreditne partije ukoliko uzmeš keš kredit bez osiguranja je 210 RSD mesečno, a ukoliko uzmeš kredit sa osiguranjem administriranje kreditne partije ti je 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita mesečno. Kamata za kredite bez osigranja je kombinovana i iznosi 10,50% fiksna prvih 18 meseci, a nakon toga je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 8,05%.

 • Dug period otplate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.
 • Obavezan je prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,5%

NKS za online keš kredit je fiksna prvih 18 meseci i iznosi 9,50%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 7,05%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,87%

EKS je u obračunata na dan 27.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate je do 95 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.777,18 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

105.326,16 RSD

Za ovaj kredit možeš da apliciraš i online ili u filijali ili putem NetBanking aplikacije. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 3.000.000 RSD. Bez plaćanja naknade za obradu zahteva. Nema grejs period. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku kamata ti je fiksna i iznosi 12,95%. Svi klijenti koji u periodu od 09.09.2019. do 17.11.2019. godine, realizuju gotovinski (keš) kredit uz mogućnost refinansiranja, ostvaruju pravo na kupone za popust prilikom kupovine i/ili vrednosni vaučer za kupovinu proizvoda u Win Win maloprodajnim objektima.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Kamata važi uz prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,69%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 9.69%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,16%

EKS je obračunata na dan 01.10.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je do 95 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.789,26 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

105.471,12 RSD

Rok otplate za klijente koji prenesu zaradu u banku je sedam godina. Iznos kredita je od 64.000 RSD do 2.000.000 RSD. Nema troškova za obradu kreditnog zahteva, ali imaš da plaćaš mesečnu naknadu za praćenje kredita i to: za iznose kredita do 599.999 RSD naknada je 0,15% od preostalog iznosa duga, a za iznose kredita preko 600.000 RSD naknada je 0,05% od preostalog iznosa duga.

Za klijente koji ne žele da prenesu zaradu u banku kamata je 3m Belibor +13%, rok otplate je do šest godina, a mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,15%.

 • Dodatno se naplaćuje mesečno praćenje kredita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,95%

NKS je 3M Belibor + 7,00%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 30.06.2019. godine iznosi 2.95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,83%

EKS je obračunata na dan 30.06.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate je od 12 do 84 meseca.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.791,12 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

105.493,44 RSD

Brzo odobravanje kredita. Banka ne obračunava naknadu za obradu kredita, takođe nemaš ni dodatnih troškova (bez plaćanja menice i kreditnog biroa). Nisi u obavezi da zaradu preneseš u banku.

 • Povoljna kamata.
 • Bez učešća i bez depozita i bez obaveznog prenosa zarade.
 • Bez naknade za obradu zahteva za kredit.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,99%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i kreće se od 9,99% do 13,99%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,77%

EKS je u primeni od 01.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 60 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.826,51 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

105.918,12 RSD

Iznos ovog kredita može da bude od 9.500 RSD do 2.500.000 RSD, a period otplate je do 95 meseci. Bez naknade za obradu zahteva za kredit. Godišnja provizija za administriranje kredita je 0,50% od ostatka duga, a plaća se i 150 RSD mesečno vođenje tekućeg računa ili ukoliko klijent otvori paket račun, u tom slučaju naplaćuje se 250 RSD mesečno održavanje paketa.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,75%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 10,75%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,14%

EKS je obračunata na dan 15.07.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je do 95 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.873,19 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

106.478,28 RSD

Ovaj kredit mogu da koriste svi oni koji imaju aktivni tekući račun u Mobi banci i za klijente koji prenesu zaradu u banku, a možeš da apliciraš online, putem aplikacije, ili odlaskom u Telenor prodavnicu.

Nema nikakvih administrativnih troškova za ovaj kredit, kao ni troškova Kreditnog biroa i prevremene otplate kredita.

Kamata za klijente koji ne prenesu zaradu u banku je 13,75%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez administrativnih troškova za ovaj kredit.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,75%

NKS je fiksna tokom celog perioda otplate kredita i iznosi 11.75% za klijente koji prenesu zaradu u banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,06%

EKS je jednaka NKS, obračunata je na dan 10.05.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Minimalni period otplate kredita je 6 meseci, a maksimalni 36 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.873,19 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

106.478,28 RSD

Iznos kredita je do 400.000 RSD, a rok otplate je do 95 meseci. Nema naknade za obradu kreditnog zahteva, ali postoji provizija za godišnje održavanje kredita koja je 0.50%. Naknada za vođenje tekućeg računa naplaćuje se 150 RSD, a ukoliko se klijent odluči da prenese zaradu u banku i otvori Paket tekući račun, mesečna naknada je u tom slučaju 250 RSD. Ne naplaćuje se trošak kreditnog biroa i menica. Nema grejs perioda. Zahteva za ovaj kredit je moguće podneti samo online.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Kamatna stopa važi uz obavezan prenos plate.
 • Važi samo za online zahteve za kredit.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,75%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 11,75%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,88%

Obračun EKS-a je izvršen na dan 15.07.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je do 95 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.884,88 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

106.618,56 RSD

Ovo je ponuda za online keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom do kraja perioda otplate kredita, odnosno do 60 meseci. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 1,00%.

 • Ponuda važi samo za online zahteve.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12%

Kamata je fiksna i iznosi 12,00% za klijente banke.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,52%

EKS je obračunata na dan 12.06.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je od 6 do 60 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.974,01 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

107.688,12 RSD

Kredit je sa uključenim osiguranjem i fiksnom kamatom stopom do kraja perioda otplate kredita. Naknada za obradu kredita je 1,80%. Kredit možeš otplaćivati na 12, 24, 36, 48, 60, 72 i 83 mesečne rate.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Ponuđena kamata je sa prenosom zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
13,9%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 13,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,62%

EKS je obračunata na dan 03.01.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

83 meseca

Kredit se otplaćuje u 12, 24, 36, 48, 60, 72 i 83 mesečne rate.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci

Pogledaj i ovo