Stepenasta štednja (EUR)

Stepenasta štednja zaradi na svakoj stepenici. Na taj način zaradiš ukupno najviše bilo za rok 6, 12 ili 24 meseca, a najmanje gubiš u slučaju prekida oročenja.

results

Nema propisanog minimalnog uloga. Kamata se povećava na svaka 3 meseca i to: za period oročenja od 3 meseca NKS je 0,60%, za period oročenja od 6 meseci NKS je 0,80%, za period oročenja od 9 meseci NKS je 1,20%, za period oročenja od 12 meseci NKS je 1,60% i za period oročenja od 15 meseci NKS je 1,80%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Kamata se povećava na svaka tri meseca.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,8%

NKS je za stepenastu štednju u eur za period oročenja od 15 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
1,01%

EKS je u primeni od 14.05.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

Minimalni iznos uloga za ovu štednju je 100 EUR za isplatu kamate posle 36 meseci, a 1.000 EUR za isplatu kamate periodično (posle 12 meseci, posle 25 meseci i istekom perioda oročenja, odnosno 36 meseci). Za prvih 12 meseci kamata je 0,50%, od 12 do 25 meseci kamata je 1,00% i od 25 meseci do isteka perioda oročenja, odnosno 36 meseci, kamata je 1,60%.

 • Dobra kamatna stopa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,6%

NKS je za stepenastu štednju, kamata se odnosi do isteka roka oročenja, odnosno 36 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,86%

EKS je u primeni od 01.01.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

Minimalni iznos uloga je 100 EUR, kamata se uvećava posle svaka tri meseca. Postoji mogućnost podizanja novca pre isteka perioda oročenja i u tom slučaju isplaćuje se kamata koja je pripisana štednom ulogu za prethodni kvartal, kao i kamata za štednju po viđenju od početka tekućeg kvartala do datuma razoročenja. Kamate su: za I kvartal 0,10%, za II kvartal 0,20%, za IIII kvartal 0,30% i za IV kvartal 1,20%.

 • Povoljne kamatne stope i u slučaju prekida oročenja pre isteka 12 meseci.
 • Povoljan iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,2%

NKS je za stepenastu štednju u EUR, a kamata se pripisuje posle četvrtog kvartala, odnosno posle 12 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,38%

EKS je u primeni od 01.07.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

Minimalni iznos uloga je 1.000 EUR. Štednja se povećava u svakom periodu, perioda ima šest (jedan period ima šest meseci), što znači da se kamata povećava svakih šest meseci i to: u prvom periodu NKS 0,25%, EKS 0,22%, u drugom periodu NKS 0,50%, EKS 0,43%, u trećem periodu NKS 0,75%, EKS 0,65%, u četvrtom periodu NKS 1,00%, EKS 0,86%, u petom periodu NKS 1,10%, EKS 0,95% i u šestom periodu NKS 1,20%, EKS 1,04%- ponuđene kamate važe za uloge preko 50.000 EUR. Takođe, u ponudi su i kamate za uloge do 49.999 EUR: u prvom periodu NKS 0,20%, EKS 0,17%, u drugom periodu NKS 0,40%, EKS 0,35%, u trećem periodu NKS 0,60%, EKS 0,52%, u četvrtom periodu NKS 0,80%, EKS 0,69%, u petom periodu NKS 0,90%, EKS 0,78% i u šestom periodu NKS 1,00%, EKS 0,86%

 • Ponuđena kamata važi za uloge preko 50.000 EUR.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,2%

NKS je za šesti period za iznose preko 50.000 EUR.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
1,04%

EKS je za šesti period oročenja depozita, kamata je u primeni od 19.09.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

Minimalni iznos uloga je 1.000 EUR. Štednju čine pet perioda. Kamata se povećava u svakom periodu, odnosno na svakih 12 meseci i to: u prvom periodu NKS 0,60%, EKS 0,52%, u drugom periodu NKS 0,75%, EKS 0,65%, u trećem periodu NKS 0,90%, EKS 0,78%, u četvrtom periodu NKS 1,00%, EKS 0,86% i u petom periodu NKS 1,05%, EKS 0,90%- ponuđene kamate važe za uloge preko 50.000 EUR. Takođe, u ponudi su i kamate za manji iznos- do 49.999 EUR: u prvom periodu NKS 0,50%, EKS 0,43%, u drugom periodu NKS 0,65%, EKS 0,56%, u trećem periodu NKS 0,80%, EKS 0,69%, u četvrtom periodu NKS 0,90%, EKS 0,78% i u petom periodu NKS 1,00%, EKS 0,86%

 • Ponuđena kamata važi za uloge preko 50.000 EUR.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,05%

NKS je za štednju u EUR, za uloge preko 50.000 EUR.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,9%

Prikazana EKS je za peti period, odnosno u 60-tom mesecu i za uloge preko 50.000 EUR, u primeni je od 19.09.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

Minimalni iznos uloga je 1.000 EUR. Štednja se povećava u svakom periodu, perioda ima šest (jedan period ima šest meseci), što znači da se kamata povećava svakih šest meseci i to: u prvom periodu NKS 0,25%, EKS 0,22%, u drugom periodu NKS 0,35%, EKS 0,30%, u trećem periodu NKS 0,55%, EKS 0,48%, u četvrtom periodu NKS 0,75%, EKS 0,65% i u petom periodu NKS 1,00%, EKS 0,86%- ponuđene kamate važe za uloge preko 50.000 EUR. Takođe, u ponudi su i kamate za uloge do 49.999 EUR: u prvom periodu NKS 0,20%, EKS 0,17%, u drugom periodu NKS 0,30%, EKS 0,26%, u trećem periodu NKS 0,50%, EKS 0,43%, u četvrtom periodu NKS 0,70%, EKS 0,61% i u petom periodu NKS 0,95%, EKS 0,82%.

 • Ponuđena kamata važi za uloge preko 50.000 EUR.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1%

NKS je za peti period za iznose preko 50.000 EUR.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,86%

EKS je za peti period oročenja depozita, kamata je u primeni od 19.09.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

Minimalni iznos uloga je 1.000 EUR. Ova štednja se sastoji od šest perioda (jedan period je tri meseca), to znači da se kamata povećava na svaka tri meseca i to: prvi period NKS 0,20%, EKS 0,17%, drugi period NKS 0,35%, EKS 0,30%, treći period NKS 0,55%, EKS 0,47%, četvrti period NKS 0,75%, EKS 0,65%, peti period NKS 0,85%, EKS 0,73% i šesti period NKS 0,95%, EKS 0,82%- ponuđene kamate su za uloge preko 50.000 EUR. Takođe, u ponudi su i kamate za uloge do 49.999 EUR, i to: prvi period NKS 0,15%, EKS 0,13%, drugi period NKS 0,25%, EKS 0,22%, treći period NKS 0,45%, EKS 0,39%, četvrti period NKS 0,65%, EKS 0,56%, peti period NKS 0,75%, EKS 0,65% i šesti period NKS 0,85%, EKS 0,73%.

 • Ponuđena kamata važi za uloge preko 50.000 EUR.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,95%

NKS je za štednju u evrima, za uloge preko 50.000 EUR.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,82%

Prikazana EKS je za šesti period, odnosno 18. meseci za uloge preko 50.000 EUR, u je primeni od 19.09.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

Minimalni propisani ulog je 2000 EUR. Pripis kamate je svakog meseca. Kamatna stopa na svakih mesec dana je NKS 0,06%, EKS 0,05%; NKS 0,11%, EKS 0,10%; NKS 0,14%, EKS 0,12%; NKS 0,18%, EKS 0,16%; NKS 0,23%, EKS 0,20%; NKS 0,33%, EKS 0,29%; NKS 0,39%, EKS 0,34%; NKS 0,44%, EKS 0,38%; NKS 0,49%, EKS 0,42%; NKS 0,54%, EKS 0,47%; NKS 0,59%, EKS 0,51% i NKS 0,63%, EKS 0,55%. Ulog se može podići po isteku svakog meseca i to bez ikakvih posledica po dotadašnju štednju. Ukoliko u toku trajanja ugovorenog roka oročenja novac zatreba možete ga podići u bilo kom trenutku bez umanjenja kamata koje su pripisane ulogu do momenta podizanja sredstava.

 • Povoljna kamatna stopa u slučaju prekida oročenja pre isteka 12 meseci.
 • Visok iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,63%

Minimalni početni ulog je 2.000 EUR. NKS je za 12. mesec.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,55%

EKS je u primeni od 26.04.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

Minimalni propisani ulog je 500 EUR. Kamata stopa je svakog meseca različita: 1. meseca 0,10%, 2. meseca 0,10%, 3. meseca 0,10%, 4. meseca 0,20%, 5. meseca 0,20%, 6. meseca 0,20%, 7. meseca 0,30%, 8. meseca 0,30%, 9. meseca 0,30%, 10. meseca 0,40%, 11. meseca 0,40% i 12. meseca 0,40%.

 • Povoljan iznos minimalnog uloga.
 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,4%

NKS je za stepenastu štednju na period od 12 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,21%

EKS je u primeni od 02.09.2019. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

Minimalni iznos uloga je 1.000 EUR. Kamata za uloge preko 50.000 EUR se povećava na kraju svakog perioda, odnosno meseca svakog meseca i to: nakon prvog meseca NKS 0,10%, EKS 0,09%, nakon drugog meseca NKS 0,15%, EKS 0,13%, nakon trećeg meseca NKS 0,20%, EKS 0,17%, nakon četvrtog meseca NKS 0,25%, EKS 0,22%, nakon petog meseca NKS 0,25%, EKS 0,22% i nakon šestog meseca NKS 0,30%, EKS 0,26%. Takođe, u ponudi je i štednja sa ulozima do 49.999 EUR: nakon prvog meseca NKS 0,05%, EKS 0,04%, nakon drugog meseca NKS 0,10%, EKS 0,09%, nakon trećeg meseca NKS 0,15%, EKS 0,13%, nakon četvrtog meseca NKS 0,20%, EKS 0,17%, nakon petog meseca NKS 0,25%, EKS 0,22% i nakon šestog meseca NKS 0,30%, EKS 0,26%.

 • Ponuđena kamata važi za uloge preko 50.000 EUR.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,3%

NKS je za stepenastu štednju u EUR na period od 6 meseci i za uloge preko 50.000 EUR

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,26%

Prikazana je EKS na kraju šestog meseca i za uloge preko 50.000 EUR, u primeni je od 19.09.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci