PLAĆENA REKLAMA

Na neke stvari ne treba čekati!

Na raspolaganju Vam je Eurobank keš kredit
sa fiksnom kamatnom stopom!

SAZNAJ VIŠE

Štednja unapred (EUR)

Bitno je da sagledaš ponude za svaku ročnost. Štednja unapred zaradi kamatu unapred pod uslovom da ulog ostane do isteka perioda oročenja.

results

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

50,15 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.050,15 EUR

Najbolja ponuda za ovaj period oročenja. Iznos uloga je od 10.000 eur do 100.000 eur.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Visok iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,18%

NKS je za štednju unapred i iznosi 1,18%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
1,01%

EKS je obračunat 01.07.2019. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

17,00 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.017,00 EUR

Minimalni ulog je 500 EUR.

 • Isplata kamate unapred.
 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,4%

NKS je za štednju unapred u evrima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,34%

EKS je obračunata 31.10.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

17,00 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.017,00 EUR

Minimalni iznos uloga je 500 EUR.

 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,4%

NKS je za štednju unapred u eur.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,34%

EKS je u primeni od 05.05.2017.godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

12,33 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.012,33 EUR

Ova ponuda se takođe odnosi na štednju unapred, ali sa mesečnom isplatom kamate.

 • Kamata se isplaćuje mesečno.
 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,29%

Kamata je za štednju unapred.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,25%

EKS je u primeni od 13.06.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

9,78 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.009,78 EUR

Ponuđeni periodi oročenja su na 3, 6 i 12 meseci. Minimalni iznos uloga je 1.000 EUR.

 • Kamata je za štednju sa isplatom celokupne kamate unapred.
 • Kamatna stopa niža od konkurencije.
 • Visok iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,23%

NKS je za štednju unapred za period 12 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,2%

EKS je za štednju u EUR obračunata na dan 13.06.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

6 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

4,25 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.004,25 EUR

Minimalni ulog je 500 EUR.

 • Isplata kamate je unapred.
 • Kamatna stopa niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,2%

NKS je za oročenu štednju sa isplatom kamate unapred.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,17%

EKS je u primeni od 31.10.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

6 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

4,25 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.004,25 EUR

Minimalni iznos uloga je 500 EUR.

 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,2%

NKS je za štednju unapred u eur.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,17%

EKS je u primeni od 05.05.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

6 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

3,61 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.003,61 EUR

Ponuđeni periodi oročenja su na 3, 6 i 12 meseci. Minimalni iznos uloga je 1.000 EUR.

 • Kamata je za štednju sa isplatom celokupne kamate unapred.
 • Visok iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,17%

NKS je za štednju unapred za period 6 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,15%

EKS je obračunata na dan 13.062016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

3 meseca

NETO KAMATA POSLE POREZA

1,06 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.001,06 EUR

Minimalni iznos uloga je 500 EUR.

 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,1%

NKS je za štednju unapred u eur.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,08%

EKS je u primeni od 05.05.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

3 meseca

NETO KAMATA POSLE POREZA

0,96 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.000,96 EUR

Ponuđeni periodi oročenja su na 3, 6 i 12 meseci. Minimalni iznos uloga je 1.000 EUR.

 • Kamata je za štednju sa isplatom celokupne kamate unapred.
 • Visok iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,09%

NKS je za štednju unapred za period 3 meseca.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,08%

EKS je za štednju unapred obračunata na dan 13.06.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci