Meni treba

Štednja

Da li želiš da oročiš novac ili da ga samo skloniš u banku?

Želim da oročim

Izaberi

Da dobijem kamatu odmah

Štednja sa kamatom unapred

Bitno je da sagledaš ponude za svaku ročnost. Štednja unapred zaradi kamatu unapred pod uslovom da ulog ostane do isteka perioda oročenja.

results

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

50,15 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.050,15 EUR

Najbolja ponuda za ovaj period oročenja. Iznos uloga je od 10.000 eur. Ponuda važi do 31.12.2020. godine.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Visok iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,18%

NKS je za štednju unapred i iznosi 1,18%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
1,01%

EKS je obračunat 01.08.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

21,25 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.021,25 EUR

Minimalni iznos uloga je 12 meseci.

 • Visok iznos minimalnog uloga.
 • Niska kamatna stopa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,5%

Kamata je za štednju unapred.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,42%

EKS je u primeni od 01.08.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

21,25 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.021,25 EUR

Minimalni ulog je 500 EUR.

 • Isplata kamate unapred.
 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,5%

NKS je za štednju unapred u evrima.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,43%

EKS je obračunata 01.10.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

17,00 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.017,00 EUR

Minimalni iznos uloga je 500 EUR.

 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,4%

NKS je za štednju unapred u eur.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,34%

EKS je u primeni od 05.05.2017.godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

12,33 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.012,33 EUR

Ova ponuda se takođe odnosi na štednju unapred, ali sa mesečnom isplatom kamate.

 • Kamata se isplaćuje mesečno.
 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,29%

Kamata je za štednju unapred.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,25%

EKS je u primeni od 13.06.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

9,78 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.009,78 EUR

Ponuđeni periodi oročenja su na 3, 6 i 12 meseci. Minimalni iznos uloga je 1.000 EUR.

 • Kamata je za štednju sa isplatom celokupne kamate unapred.
 • Kamatna stopa niža od konkurencije.
 • Visok iznos minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,23%

NKS je za štednju unapred za period 12 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,2%

EKS je za štednju u EUR obračunata na dan 13.06.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci