Dečija štednja (GBP)

Bake i deke da obrate pažnju na ponudu Banke Intesa za štednju u eurima: odlično rešene uplate za račune Dečja štednja iz bilo koje ekspoziture u Srbiji. Iako oni ne mogu da otvore račun na ime svojih unuka, devizne uplate nisu moguće, ali Banka Intesa ima rešenje. Još dobiju i sertifikat za uplatu kao poklon za rodjendan koji mogu da daju svom unučetu.

results

IZNOS OROČENJA

5.000,00 GBP

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

51,00 GBP

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.051,00 GBP

Dečiji štedni ulog otvara se kao oročena devizna štednja na ime maloletnog lica u prisustvu zakonskog zastupnika ili staratelja. Iznos minimalnog uloga je od 10 EUR odnosno protivvrednost u drugim valutama. Sredstvima se raspolaže po isteku ugovorenog roka. U izuzetnim slučajevima isplata je moguća i pre isteka ugovorenog roka, uz korekciju kamate. U ponudi je i period oročenja na duže rokove.

  • Vrlo dobra kamatna stopa.
  • Prihvatiljiv iznos minimalnog uloga.
  • Mogućnost raspolaganja sredstvima pre isteka ugovorenog roka samo u izuzetnim slučajevima.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,2%

NKS za oročene depozite na period 12 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
1,02%

EKS je obračunata na dan 27.07.2015. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

GBP

IZNOS OROČENJA

5.000,00 GBP

PERIOD OROČENJA

24 meseca

NETO KAMATA POSLE POREZA

102,00 GBP

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.102,00 GBP

Dečiji štedni ulog otvara se kao oročena devizna štednja na ime maloletnog lica u prisustvu zakonskog zastupnika ili staratelja. Iznos minimalnog uloga je od 10 EUR odnosno protivvrednost u drugim valutama. Sredstvima se raspolaže po isteku ugovorenog roka. U izuzetnim slučajevima isplata je moguća i pre isteka ugovorenog roka, uz korekciju kamate. U ponudi je i period oročenja na duže rokove.

  • Mogućnost raspolaganja sredstvima pre isteka ugovorenog roka samo u izuzetnim slučajevima.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,2%

NKS za oročene depozite na period 24 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
1,02%

EKS je za štednju u britanskim funtama.

VALUTA ŠTEDNJE

GBP

IZNOS OROČENJA

5.000,00 GBP

PERIOD OROČENJA

36 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

153,00 GBP

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.153,00 GBP

Dečiji štedni ulog otvara se kao oročena devizna štednja na ime maloletnog lica u prisustvu zakonskog zastupnika ili staratelja. Iznos minimalnog uloga je od 10 EUR odnosno protivvrednost u drugim valutama. Sredstvima se raspolaže po isteku ugovorenog roka. U izuzetnim slučajevima isplata je moguća i pre isteka ugovorenog roka, uz korekciju kamate. U ponudi je i period oročenja na duže rokove.

  • Mogućnost raspolaganja sredstvima pre isteka ugovorenog roka samo u izuzetnim slučajevima.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,2%

NKS za oročene depozite na period 36 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
1,02%

EKS je za oročene depozite u britanskim funtama.

VALUTA ŠTEDNJE

GBP

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci