Dečija štednja (EUR)

Bake i deke da obrate pažnju na ponudu Banke Intesa za štednju u eurima: odlično rešene uplate za račune Dečja štednja iz bilo koje ekspoziture u Srbiji. Iako oni ne mogu da otvore račun na ime svojih unuka, devizne uplate nisu moguće, ali Banka Intesa ima rešenje. Još dobiju i sertifikat za uplatu kao poklon za rodjendan koji mogu da daju svom unučetu.

results

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

36 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

140,25 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.140,25 EUR

Dečiji štedni ulog otvara se kao oročena devizna štednja na ime maloletnog lica u prisustvu zakonskog zastupnika ili staratelja. Iznos minimalnog uloga je od 10 EUR. Sredstvima se raspolaže po isteku ugovorenog roka. U izuzetnim slučajevima isplata je moguća i pre isteka ugovorenog roka, uz korekciju kamate. Takođe, u ponudi je i dečija štednja čiji je rok oročenja do punoletstva deteta, odnosno za dospeće na rok od 18 godina, NKS je u tom slučaju 1,50%, a EKS 1,30%.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Prihvatljiv iznos minimalnog uloga.
 • Mogućnost raspolaganja sredstvima pre isteka ugovorenog roka samo u izuzetnim slučajevima.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,1%

NKS za oročene depozite na period 36 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,94%

EKS je u primeni od 27.02.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

24 meseca

NETO KAMATA POSLE POREZA

76,50 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.076,50 EUR

Dečiji štedni ulog otvara se kao oročena devizna štednja na ime maloletnog lica u prisustvu zakonskog zastupnika ili staratelja. Iznos minimalnog uloga je od 10 EUR. Sredstvima se raspolaže po isteku ugovorenog roka. U izuzetnim slučajevima isplata je moguća i pre isteka ugovorenog roka, uz korekciju kamate. Takođe, u ponudi je i dečija štednja čiji je rok oročenja do punoletstva deteta, odnosno za dospeće na rok od 18 godina, NKS je u tom slučaju 1,50%, a EKS 1,30%.

 • Prihvatljiv iznos minimalnog uloga.
 • Mogućnost raspolaganja sredstvima pre isteka ugovorenog roka samo u izuzetnim slučajevima.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,9%

NKS za oročene depozite na period 24 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,77%

EKS je u primeni od 27.02.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

36 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

102,00 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.102,00 EUR

Minimalni iznos uloga je 100 EUR.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,8%

NKS je za dečiju štednju u eur.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,68%

EKS je u primeni od 15.06.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

29,75 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.029,75 EUR

Dobra ponuda, ali za iznose od 1.000,01 do 5.000 EUR. Nema dodatnih troškova, novcem dete može da raspolaže kada napuni 18 godina.

 • Niska kamatna stopa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,7%

NKS je za iznos do 5.000 EUR

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,09%

EKS je obračunata na dan 17.07.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

27,63 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.027,63 EUR

Dečiji štedni ulog otvara se kao oročena devizna štednja na ime maloletnog lica u prisustvu zakonskog zastupnika ili staratelja. Iznos minimalnog uloga je od 10 EUR. Sredstvima se raspolaže po isteku ugovorenog roka. U izuzetnim slučajevima isplata je moguća i pre isteka ugovorenog roka, uz korekciju kamate. Takođe, u ponudi je i dečija štednja čiji je rok oročenja do punoletstva deteta, odnosno za dospeće na rok od 18 godina, NKS je u tom slučaju 1,50%, a EKS 1,30%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Prihvatljiv iznos minimalnog uloga.
 • Mogućnost raspolaganja sredstvima pre isteka ugovorenog roka samo u izuzetnim slučajevima.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,65%

NKS za oročene depozite na period 12 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,55%

EKS je za dečiju oročenu štednju u EUR važeća od 27.02.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

48 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

102,00 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.102,00 EUR

Nema propisanog minimalnog uloga. U slučaju prevremenog prekida oročenja banka obračunava kamatu za štednju po viđenju.

 • Nema propisanog minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,6%

NKS je za iznose u EUR.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,57%

EKS je za oročene depozite na period do 48 meseci.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

60 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

127,50 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.127,50 EUR

Nema propisanog minimalnog uloga. U slučaju prevremenog prekida oročenja banka obračunava kamatu za štednju po viđenju.

 • Nema propisanog minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,6%

NKS je za iznose u EUR.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,57%

EKS je za oročene depozite na period do 60 meseci.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

36 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

76,50 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.076,50 EUR

Nema propisanog minimalnog uloga. U slučaju prevremenog prekida oročenja banka obračunava kamatu za štednju po viđenju.

 • Nema propisanog minimalnog uloga.
 • Nešto niža kamatna stopa u odnosu na konkurenciju.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,6%

NKS je za oročenu štednju u EUR.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,56%

EKS je u primeni od 01.08.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

21,25 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.021,25 EUR

Minimalni iznos uloga je 100 eur.

 • Bez opcije prekida oročenja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,5%

NKS je za dečiju štednju u EUR.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,43%

EKS je u primeni od 15.06.2018. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

21,25 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.021,25 EUR

Dobra ponuda, ali za iznose do 1.000 EUR. Nema dodatnih troškova, novcem dete može da raspolaže kada napuni 18 godina.

 • Važi za iznose do 1.000 EUR.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,5%

NKS je za iznos do 1.000 EUR

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,43%

EKS je obračunata na dan 17.07.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

24 meseca

NETO KAMATA POSLE POREZA

38,25 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.038,25 EUR

Nema propisango minimalnog uloga. U slučaju prevremenog prekida oročenja banka obračunava kamatu za štednju po viđenju. Banka ne priznaje premiju ako su sredstva prevremeno razročena.

 • Nema propisanog minimalnog uloga.
 • Nešto niža kamatna stopa u odnosu na konkurenciju.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,45%

NKS je za oročenu štedju u EUR.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,42%

EKS je u primeni od 01.10.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

17,00 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.017,00 EUR

Ne postoji minimalan iznos oročenja depozita, a štedni tekući račun u ime deteta može otvoriti roditelj ili zakonski zastupnik. Otvaranje i održavanje tekućeg računa za dečiju štednju je besplatno, a novac je dostupan u svakom trenutku jer nema oročavanja sredstava. Direktne uplate na račun dečije štednje bez ograničenja mogu vršiti i drugi članovi porodice i prijatelji, putem naloga iz svoje banke.

 • Nema propisanog minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,4%

NKS je za dečiju štednju u EUR.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,34%

EKS je u primeni od 19.09.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

12,75 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.012,75 EUR

Nema propisanog minimalnog uloga, a sredstva su uvek dotupna. Pripis kamate je na kraju godine.

 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,3%

NKS za štednju po viđenju.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,25%

EKS je za štednju po viđenju.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

10,63 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.010,63 EUR

U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga Banka će deponentu obračunati i isplatiti glavnicu i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju). Banka ne priznaje premiju ako su sredstva prevremeno razročena.

 • Pored kamate dobija se i premija.
 • Mogućnost dodatnih uplata.
 • Nema propisanog minimalnog uloga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,25%

NKS je za iznose u EUR.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,25%

EKS je u primeni od 01.08.2020. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

8,50 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.008,50 EUR

Ne postoji minimalan iznos oročenja depozita, a štedni tekući račun u ime deteta može otvoriti roditelj ili zakonski zastupnik. Otvaranje i održavanje tekućeg računa za dečiju štednju je besplatno, a novac je dostupan u svakom trenutku jer nema oročavanja sredstava.

 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,2%

NKS je za dečiju štednju po viđenju.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,17%

EKS je obračunata na dan 02.02.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

8,50 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.008,50 EUR

U slučaju razoročenja depozita pre ugovorenog roka isplaćuje se kamata kao na štednju po viđenju. U ponudi je i period oročenja i na duže i na kraće rokove. Račun može otvoriti zakonski zastupnik. Klijenti banke mogu otvoriti štednju putem e-bankinga ukoliko poseduju elektronski sertifikat za digitalno potpisivanje dokumenata. Takođe dodatnu pomoć prilikom otvaranja online štednog računa možeš dobiti putem video poziva uživo.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Mogućnost otvaranja i vođenja računa putem e-bankinga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,2%

NKS za oročenu dečiju štednju na period 12 meseci, za iznose do 500.000 EUR.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0%

Nemamo podatak za efektivnu kamatnu stopu.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

24 meseca

NETO KAMATA POSLE POREZA

17,00 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.017,00 EUR

U slučaju razoročenja depozita pre ugovorenog roka isplaćuje se kamata kao na štednju po viđenju. U ponudi je i period oročenja i na duže i na kraće rokove. Račun može otvoriti zakonski zastupnik. Klijenti banke mogu otvoriti štednju putem e-bankinga ukoliko poseduju elektronski sertifikat za digitalno potpisivanje dokumenata. Takođe dodatnu pomoć prilikom otvaranja online štednog računa možeš dobiti putem video poziva uživo.

 • Mogućnost otvaranja i vođenja štednje putem e-bankinga.
 • Nešto niža kamatna stopa u odnosu na konkurenciju.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,2%

NKS za oročenu dečiju štednju na period 24 mesecI, za iznose do 500.000 EUR.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0%

Nemamo podata za efektivnu kamatnu stopu.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

36 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

25,50 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.025,50 EUR

U slučaju razoročenja depozita pre ugovorenog roka isplaćuje se kamata kao na štednju po viđenju. U ponudi je i period oročenja i na duže i na kraće rokove. Račun može otvoriti zakonski zastupnik. Klijenti banke mogu otvoriti štednju putem e-bankinga ukoliko poseduju elektronski sertifikat za digitalno potpisivanje dokumenata. Takođe dodatnu pomoć prilikom otvaranja online štednog računa možeš dobiti putem video poziva uživo.

 • Mogućnost otvaranja i vođenja štednje putem e-bankinga.
 • Nešto niža kamatna stopa u odnosu na konkurenciju.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,2%

NKS za oročenu dečiju štednju na period 36 meseci, za iznose do 500.000 EUR.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0%

Nemamo podatak za efektivnu kamatnu stopu.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

IZNOS OROČENJA

5.000,00 EUR

PERIOD OROČENJA

12 meseci

NETO KAMATA POSLE POREZA

4,25 EUR

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

5.004,25 EUR

Sredstva su uvek dostupna.

 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0,1%

NKS za dečiju štednju po viđenju.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0%

Nemamoo podatak za efektivnu kamatnu stopu.

VALUTA ŠTEDNJE

EUR

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci