Meni treba

Novac za stan

Da li kupuješ, renoviraš ili opremaš stan?

Kupujem

Šta ti je važno?

Da mi mesečna rata bude najmanja

PLAĆENA REKLAMA

Stambeni krediti

Sjajna ponuda i podrška na svakom koraku – stambeni krediti Vojvođanske banke!

SAZNAJ VIŠE

Stambeni krediti sa najmanjom ratom u evrima

Ovde pogledaj stambene kredite koji ti nude najmanju mesečnu ratu. Kod ovih kredita su rate veće i vrlo je važno da možeš da otplaćuješ dugoročno veći mesečni iznos.

results

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

125,28 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

45.100,80 EUR

Odlična kamatna stopa. Naknada za obradu zahteva naplaćuje se jednokratno i iznosi 1,00%. Prevremena otplata kredita je 1% ukoliko je iznos prevremene otplate veći od 1.000.000 RSD, a koji se obračunava za period od 12 meseci i ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora duži od jedne godine. Ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora kraći od jedne godine naknada za prevremenu otplatu kredita nije veća od 0,50%. Nema godišnjeg održavanja kredita. Banka ima u ponudi i kredit sa rokom otplate do 180 meseci, a kamata je 6M Euribor + 2.60%. Takođe, u ponudi su i stambene kredite sa fiksnom kamatom do kraja perioda otplate kredita, ali sa kraćim rokom otplate i to: 2,09% za period otplate do 60 meseci, 2,79% za period otplate do 120 meseci, 3,19% za period otplate do 180 meseci i 3,99% za period otplate do 240 meseci.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Ponuđena kamata važi uz osiguranje kod NKOSK-a, osiguranje nepokretnosti i prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,43%

NKS je promenljiva i iznosi 6M Euribor + 2,70% Vrednost 6M Euribor-a na dan 06.08.2018. godine je -0,268%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,96%

EKS je obračunata na dan 06.08.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je od 181 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

IZNOS KREDITA

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

125,61 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

45.219,60 EUR

Kamata za ovaj kredit je prvih 18 meseci fiksna, a zatim je promenljiva. Neophodno je prebacivanje plate. Odobrenje kredita za 10 dana. Nakanda za obradu zahteva je 0,50%, a dodatno se plaća i administriranje kredita jednom 1,7 EUR mesečno.

 • Ponuđena kamata važi uz prenos plate, osiguranje nepokretnosti i osiguranje NKOSK.
 • Mesečni trošak administriranja kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,45%

NKS je fiksna prvih 18 meseci i iznosi 2,45%, dok je nakon ovog perioda kamata promenljiva i iznosi 3M Euribor + 3,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,74%

EKS je obračunata na dan 26.03.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Maksimalni rok otplate kredita je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

125,61 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

45.219,60 EUR

Kamata za ovaj kredit je prvih 18 meseci fiksna, a zatim je promenljiva. Neophodno je prebacivanje plate. Odobrenje kredita za 10 dana. Nakanda za obradu zahteva je 0,50%, a dodatno se plaća i administriranje kredita jednom 1,7 EUR mesečno.

 • Ponuđena kamata važi uz prenos plate, osiguranje nepokretnosti i osiguranje NKOSK.
 • Mesečni trošak administriranja kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,45%

NKS je fiksna prvih 18 meseci i iznosi 2,45%, dok je nakon ovog perioda kamata promenljiva i iznosi 3M Euribor + 3,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,74%

EKS je obračunata na dan 26.03.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

125,94 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

45.338,40 EUR

Iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta, a period otplate kredita je do 25 godina.

Neophodno je dati učešće minimum 20%, a bez učešća ukoliko iznos odobrenog kredita ne prelazi 80% vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke.

Trošak za obradu kreditnog zahteva je od 0,30% do 0,50%.

Kredit je osiguran kod NKOSK-a.

 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje nekretnine i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,47%

NKS se kreće od 6M Euribor + 2,75% do 6M Euribor + 3,15%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 16.01.2018. godine je -0,271%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,76%

EKS je obračunata na dan 16.01.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

126,77 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

45.637,20 EUR

Kamatna stopa je za stambene kredite osigurane kod NKOSK. Administrativni trošak je od 0,5% do 1%, minimum 200 EUR. Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% - 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK). Prevremena otplata je od 0% do 1%. Takođe naplaćuje se i trošak održavanja kreditne partije 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita). Za stambeni kredit sa rokom otplate do 120 meseci ne naplaćuje se administrativni trošak, a nema ni troška za održavnje kreditne partije.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.
 • Dodatno se naplaćuje održavanje kredita jednom godišnje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,52%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 2,790%. Vrednost 6M Euribor-a za II kavrtal iznosi -0,269%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,98%

EKS obračunata na dan 02.07.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

126,94 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

45.698,40 EUR

Banca Intesa ima specijalizovane centre Intesa Casa za stambene kredite u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu i Nišu. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Bez naknade za obradu kreditnog zahteva. Nema godišnjeg održavanja kredita. U ponudi je i kredit sa kraćim rokom otplate (od 13 do 180 meseci) i kamatom koja se kreće od 6M Euribor + 2,69%. Takođe, banka u ponudi ima i stambeni kredit sa fiksnom kamatnom, rokom otplate od 13 do 180 meseci i kamatom od 2,99%. Uz ovaj kredit možeš da uzmeš i povoljan keš kredit za opremanje stana.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Bez naknade za obradu zahteva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,53%

Nominalna kamatna stopa kreće se od 6M Euribor + 2,85% do 6M Euribor + 2,99%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 30.06.2018. godine iznosi -0,32%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,07%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 30.08.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate se odobrava do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

129,29 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

46.544,40 EUR

Neophodno je prebacivanje plate. Odobrenje kredita za 10 dana. Naknada za obradu zahteva je 0,50%, a dodatno se plaća i administriranje kredita jednom 1,7 EUR mesečno.

 • Važi uz obavezan prenos plate.
 • Obavezno je osiguranje NKOSK, osiguranje hipoteke, životno osiguranje.
 • Dodatno se plaća mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,67%

Nominalna kamatna stopa je 3M Euribor + 3,00%. Vrednost 3M Euribor-a na dan 22.03.2018. godine iznosi - 0,329%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,99%

EKS je obračunata na dan 26.03.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

129,29 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

46.544,40 EUR

Neophodno je prebacivanje plate. Odobrenje kredita za 10 dana. Naknada za obradu zahteva je 0,50%, a dodatno se plaća i administriranje kredita jednom 1,7 EUR mesečno.

 • Ponuđena kamata važi uz prenos plate, osiguranje nepokretnosti i osiguranje NKOSK.
 • Mesečni trošak administriranja kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,67%

NKS je 3M Euribor + 3,00%. Vrednost 3M Euribor-a na dan 22.03.2018. godine iznosi - 0,329%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,99%

EKS je obračunata na dan 26.03.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

129,45 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

46.602,00 EUR

Kamatna stopa je za stambene kredite osigurane kod NKOSK. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 0,95%, a trošak mesečnog vođenja računa je 203 RSD. Za ovaj kredit neophodno je da imaš lična primanja u iznosu od minimum 200 EUR.

 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,68%

NKS se kreće od 6M Euribor + 2,95%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 15.09.2018. godine je -0,269%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,45%

EKS je obračunata na dan 15.09.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

IZNOS KREDITA

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

36.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (10%)

4.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

145,64 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

52.430,40 EUR

Naknad aza obradu zahteva je 0,95%, a trošak mesečnog vođenja računa je 203 RSD. Za ovaj kredit neophodno je da imaš lična primanja u iznosu od minimum 200 EUR. Neophodno je učešće minimum 10% od iznosa kredita.

 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,68%

NKS se kreće od 6M Euribor + 2,95%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 15.09.2018. godine je -0,269%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,45%

EKS je obračunata na dan 15.09.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
10%

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci