Meni treba

Novac za stan

Da li kupuješ, renoviraš ili opremaš stan?

Kupujem

Šta ti je važno?

Da prođem najjeftinije

Stambenih krediti sa najmanjim ukupnim iznosom otplate u evrima

Ako kupuješ stan i nemaš dovoljno para, pogledaj stambene kredite sa najmanjim ukupnim iznosom otplate.

results

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

166,31 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

39.914,40 EUR

Kamatna stopa je za stambene kredite osigurane kod NKOSK. Administrativni trošak je od 0,5% do 1%, minimum 200 EUR. Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% - 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK). Prevremena otplata je od 0% do 1%. Takođe naplaćuje se i trošak održavanja kreditne partije 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita).

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.
 • Dodatno se naplaćuje održavanje kredita jednom godišnje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,29%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 2,690%. Vrednost 6M Euribor-a za I polugodište iznosi -0,397%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,4%

EKS obračunata na dan 27.01.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

169,10 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

40.584,00 EUR

Iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta, a period otplate kredita je do 25 godina.

Neophodno je dati učešće minimum 20%, a bez učešća ukoliko iznos odobrenog kredita ne prelazi 80% vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke.

Trošak za obradu kreditnog zahteva je od 0,30% do 0,50%.

Kredit je osiguran kod NKOSK-a.

 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje nekretnine i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,47%

NKS se kreće od 6M Euribor + 2,75% do 6M Euribor + 3,15%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 16.01.2018. godine je -0,271%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,76%

EKS je obračunata na dan 16.01.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

169,88 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

40.771,20 EUR

Povoljna kamatna stopa. Nema naknade za obradu kreditnog zahteva, kao ni troška za održavanje kredita i bez troškova osiguranja kredita. Kredit se odobrava i bez životnog osiguranja.

 • Bez obrade zahteva i bez naknade za održavanje kredita.
 • Bez osiguranja NKOSK.
 • Erste banka ima specijalnu ponudu stambenih kredita sa fiksnom kamatom i rokom otplate do 240 meseci.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i hipoteku.
 • Ponuđena kamata važi za klijente sa primanjima od 1.500 EUR pa naviše.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,52%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 2,95%. Vrednost 6M Euribora koji je u primeni od 01.09.2019. godine. iznosi -0,423%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,88%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.09.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je od 60 do 360 meseci

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

170,35 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

40.884,00 EUR

Dobra ponuda, sa malo povoljnijom, kombinovanom kamatnom stopom: 1. Na svake 3 godine možeš da odlučiš da li želiš da menjaš način obračuna kamate. Ovo je dobro, jer je period otplate dugačak i ne možeš unapred da znaš šta ti se više isplati: fiksirati ratu ili iskoristiti nisku vrednost promenljive stope Euribora kakva je trenutno. 2. Promena načina obračuna kamatne stope je besplatna. Ako si od onih koji smatraju da apsolutna sigurnost iznosa rate nije neophodna i da mogu da podnesu oscilacije stope Euribora, preporučujemo ovaj kredit sa kamatnom stopom kojom možeš da upravljaš sam. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Postoji i opcija grejs period od 12 do 24 meseca. Bez troška za obradu zahteva.

 • Kamatna stopa na svake 3 godine fiksna ili varijabilna - po tvom izboru, jedinstvena ponuda na tržištu.
 • Bez naknade za obradu zahteva za kredit.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK, životno osiguranje i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,55%

NKS je fiksna prve 3 godine i iznosi 2,55%, a nakon 3 godine je varijabilna: 2,95% +6M Euribor. Vrednost 6M Euribor-a na dan 08.04.2019. godine iznosi -0,228%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,84%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 08.04.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

300 meseci

Period otplate se kreće u rasponu od 60 do 300 meseci

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

170,66 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

40.958,40 EUR

Odlična kamatna stopa. Naknada za obradu zahteva naplaćuje se jednokratno i iznosi 1,00%. Prevremena otplata kredita je 1% ukoliko je iznos prevremene otplate veći od 1.000.000 RSD, a koji se obračunava za period od 12 meseci i ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora duži od jedne godine. Ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora kraći od jedne godine naknada za prevremenu otplatu kredita nije veća od 0,50%. Nema godišnjeg održavanja kredita. Banka ima u ponudi i kredit sa rokom otplate do 180 meseci, a kamata je 6M Euribor + 2.70%. Takođe, u ponudi su i stambene kredite sa fiksnom kamatom do kraja perioda otplate kredita, ali sa kraćim rokom otplate i to: 2,09% za period otplate do 60 meseci, 2,79% za period otplate do 120 meseci, 3,19% za period otplate do 180 meseci i 3,99% za period otplate do 240 meseci.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Ponuđena kamata važi uz osiguranje kod NKOSK-a, osiguranje nepokretnosti i prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,57%

NKS je promenljiva i iznosi 6M Euribor + 2,80% Vrednost 6M Euribor-a na dan 06.02.2019. godine je -0,234%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,1%

EKS je obračunata na dan 06.02.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je od 181 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

50.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

144 meseca

IZNOS KREDITA

40.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

10.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

323,29 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

46.553,76 EUR

Period otplate je od 96 do 144 meseci, a minimalni iznos kredita je 50.000 EUR. Trošak za obradu kreditnog zahteva je 1% do 1,50%. Nisi u obavezi da uzimaš životno osiguranje, ali ti se u tom slučaju uvećava premija osiguranja kod NKOSK-a za 0,25%.

 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje NKOSK i hipoteku.
 • Ova ponuda važi za iznose kredita preko 50.000 eur.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,58%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 2.85% za iznos kredita preko 50.001 eur. Vrednost 6M Euribor-a na dan 01.06.2018. godine iznosi -0,269%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,21%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.06.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

144 meseca

Period otplate od 96 do 144 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

171,92 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

41.260,80 EUR

Banca Intesa ima specijalizovane centre Intesa Casa za stambene kredite u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu i Nišu. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 0,50% do 1,00% od iznosa odobrenog kredita. Nema godišnjeg održavanja kredita, kao ni plaćanje osiguranja kod NKOSK. U ponudi je i kredit sa kraćim rokom otplate (od 13 do 180 meseci) i kamatom koja se kreće od 6M Euribor + 2,99% do 6M Euribor + 3.09%. Takođe, banka u ponudi ima i stambeni kredit sa fiksnom kamatnom, rokom otplate od 13 do 180 meseci i kamatom od 3,39% do 3,64. Uz ovaj kredit možeš da uzmeš i povoljan keš kredit za opremanje stana.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i hipoteku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,65%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 3,15% do 6M Euribor + 3.29%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 30.09.2020. godine iznosi -0,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,27%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 30.09.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate se odobrava do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

172,39 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

41.373,60 EUR

Kamatna stopa je za stambene kredite osigurane kod NKOSK. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 0% do 31.12.2018. godine. Za ovaj kredit neophodno je da imaš lična primanja u iznosu od minimum 200 EUR.

 • Do kraja godine bez naknade za obradu zahteva za kredit.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,68%

NKS se kreće od 6M Euribor + 2,95%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 15.09.2018. godine je -0,269%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,45%

EKS je obračunata na dan 15.09.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

172,39 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

41.373,60 EUR

Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Postoji i opcija grejs period od 12 do 24 meseca. Trošak obrade zahteva je 0,50%.

 • Dobra kamatna stopa, ali za kraći period otplate.
 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK, životno osiguranje i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,68%

Nominalna kamatna stopa je 6M EURIBOR + 2,95%. 6M Euribor na dan 25.05.2018. godine iznosi -0,271%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,9%

EKS je obračunata na dan 25.05.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

300 meseci

Period otplate od 60 do 300 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

172,39 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

41.373,60 EUR

Neophodno je prebacivanje plate. Odobrenje kredita za 10 dana. Naknada za obradu zahteva je 0,50%, a dodatno se plaća i administriranje kredita jednom 1,7 EUR mesečno.

 • Ponuđena kamata važi uz prenos plate, osiguranje nepokretnosti i osiguranje NKOSK.
 • Mesečni trošak administriranja kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,68%

NKS je 3M Euribor + 3,00%. Vrednost 3M Euribor-a na dan 16.10.2018. godine iznosi - 0,318%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,15%

EKS je obračunata na dan 16.10.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci