Koji kredit tražiš?

Stambeni

Na koji iznos?

1.000.000,00 RSD

Period otplate

120 meseci

Stambeni krediti (dinarski)

Stambeni krediti (dinarski) nisu najpovoljniji na tržištu. Kamatne stope su previsoke, a neke banke nude ovu vrstu stambenih kredita na mnogo kraće periode otplate nego što je to uobičajno za standardni stambeni kredit. Zato, ovu vrstu stambenih kredita ne preporučujemo.

results

VREDNOST NEKRETNINE

123.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS KREDITA

98.400,00 RSD

IZNOS UČEŠĆA (20%)

24.600,00 RSD

IZNOS MESEČNE RATE

1.586,66 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

133.279,44 RSD

Teško se može reći da bilo koja banka na tržištu ima povoljne dinarske stambene kredite. Kamatne stope su previsoke, a neke banke nude ovu vrstu stambeni kredita na mnogo kraće periode otplate nego što je to uobičajno za standardni stambeni kredit. Zato, ovu vrstu stambenih kredita ne preporučujemo.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,07%

NKS je 6M Belibor + 6,00%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 28.06.2019. godine iznosi 3,07%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,3%

EKS je obračunata na dan 01.07.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 36 do 84 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

1.000.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

800.000,00 RSD

IZNOS UČEŠĆA (20%)

200.000,00 RSD

IZNOS MESEČNE RATE

4.333,77 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

1.560.157,20 RSD

Teško se može reći da bilo koja banka na tržištu ima povoljne dinarske stambene kredite. Kamatne stope su previsoke, a neke banke nude ovu vrstu stambeni kredita na mnogo kraće periode otplate nego što je to uobičajno za standardni stambeni kredit. Zato, ovu vrstu stambenih kredita ne preporučujemo.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5,08%

Nominalna kamatna stopa je 6M Belibor + 1.40%. 6M Belibor na dan 19.01.2017. godine iznosi 3.68%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
5,94%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 19.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je od 48 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

1.000.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

300 meseci

IZNOS KREDITA

800.000,00 RSD

IZNOS UČEŠĆA (20%)

200.000,00 RSD

IZNOS MESEČNE RATE

6.074,18 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

1.822.254,00 RSD

Teško se može reći da bilo koja banka na tržištu ima povoljne dinarske stambene kredite. Kamatne stope su previsoke, a neke banke nude ovu vrstu stambeni kredita na mnogo kraće periode otplate nego što je to uobičajno za standardni stambeni kredit. Zato, ovu vrstu stambenih kredita ne preporučujemo.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,81%

Nominalna kamatna stopa kreće se od 6M Belibor + 4,75% do 6M Belibor + 5,00%. Vrednost 6M Belibor za mesec 25.05 2018. godine iznosi 3,06%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,69%

Efektivna kamatna stopa obračunata 25.05.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

300 meseci

Period otplate je od 60 do 300 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

1.000.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

800.000,00 RSD

IZNOS UČEŠĆA (20%)

200.000,00 RSD

IZNOS MESEČNE RATE

6.483,08 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

2.333.908,80 RSD

Teško se može reći da bilo koja banka na tržištu ima povoljne dinarske stambene kredite. Kamatne stope su previsoke, a neke banke nude ovu vrstu stambeni kredita na mnogo kraće periode otplate nego što je to uobičajno za standardni stambeni kredit. Zato, ovu vrstu stambenih kredita ne preporučujemo.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,08%

NKS je 6M Belibor + 5,90%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 15.12.2018. godine iznosi 3,18%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,06%

EKS je obračunata na dan 15.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je do 30 godina.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

1.000.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

180 meseci

IZNOS KREDITA

800.000,00 RSD

IZNOS UČEŠĆA (20%)

200.000,00 RSD

IZNOS MESEČNE RATE

6.664,72 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

1.199.649,60 RSD

Teško se može reći da bilo koja banka na tržištu ima povoljne dinarske stambene kredite. Kamatne stope su previsoke, a neke banke nude ovu vrstu stambeni kredita na mnogo kraće periode otplate nego što je to uobičajno za standardni stambeni kredit. Zato, ovu vrstu stambenih kredita ne preporučujemo.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5,8%

NKS je fiksna za period od dana odobravanja do datuma prvog usklađivanja kamatne stope (30.06. ili 31.12) i iznosi 5.80%, a nakon toga je promenljiva 6M Belibor + 2,60%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,31%

EKS obračunata na dan 01.11.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

180 meseci

Period otplate je od 36 do 180 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

1.000.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

180 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

7.371,85 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

1.326.933,00 RSD

Teško se može reći da bilo koja banka na tržištu ima povoljne dinarske stambene kredite. Kamatne stope su previsoke, a neke banke nude ovu vrstu stambeni kredita na mnogo kraće periode otplate nego što je to uobičajno za standardni stambeni kredit. Zato, ovu vrstu stambenih kredita ne preporučujemo.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,95%

NKS se je 3M Belibor + 1,95%. Vrednost 3M Belibor-a koji važi od 01.09.2019. godine iznosi 2,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,53%

Vrednost EKS na dan 01.09.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

180 meseci

Period otplate do 15 godina.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

VREDNOST NEKRETNINE

1.000.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

800.000,00 RSD

IZNOS UČEŠĆA (20%)

200.000,00 RSD

IZNOS MESEČNE RATE

7.899,63 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

947.955,60 RSD

Teško se može reći da bilo koja banka na tržištu ima povoljne dinarske stambene kredite. Kamatne stope su previsoke, a neke banke nude ovu vrstu stambeni kredita na mnogo kraće periode otplate nego što je to uobičajno za standardni stambeni kredit. Zato, ovu vrstu stambenih kredita ne preporučujemo.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,47%

Nominalna kamatna stopa je 6M Belibor + 1,78%. Vrednost šestomesečnog Belibora za I kvartal iznosi 1,69%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
5,59%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 09.01.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate je 120 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

1.000.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

800.000,00 RSD

IZNOS UČEŠĆA (20%)

200.000,00 RSD

IZNOS MESEČNE RATE

8.725,77 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

1.047.092,40 RSD

Teško se može reći da bilo koja banka na tržištu ima povoljne dinarske stambene kredite. Kamatne stope su previsoke, a neke banke nude ovu vrstu stambeni kredita na mnogo kraće periode otplate nego što je to uobičajno za standardni stambeni kredit. Zato, ovu vrstu stambenih kredita ne preporučujemo.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5,61%

Nominalana kamatna stopa je 6M BELIBOR + 2,55%. Vrednost 6M BELIBOR -a na dan 29.05.2018. iznosi 3,06%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
8,43%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 08.08.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate je do 120 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

1.000.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

800.000,00 RSD

IZNOS UČEŠĆA (20%)

200.000,00 RSD

IZNOS MESEČNE RATE

9.342,37 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

1.121.084,40 RSD

Teško se može reći da bilo koja banka na tržištu ima povoljne dinarske stambene kredite. Kamatne stope su previsoke, a neke banke nude ovu vrstu stambeni kredita na mnogo kraće periode otplate nego što je to uobičajno za standardni stambeni kredit. Zato, ovu vrstu stambenih kredita ne preporučujemo.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,13%

Nominalna kamatna stopa je 3M Belibor + 4,20%. Vrednost 3M Belibor-a dan 31.12.2018. godine iznosi 3.03%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
8,55%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 31.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate do 120 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

1.000.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

800.000,00 RSD

IZNOS UČEŠĆA (20%)

200.000,00 RSD

IZNOS MESEČNE RATE

11.247,64 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

1.349.716,80 RSD

Teško se može reći da bilo koja banka na tržištu ima povoljne dinarske stambene kredite. Kamatne stope su previsoke, a neke banke nude ovu vrstu stambeni kredita na mnogo kraće periode otplate nego što je to uobičajno za standardni stambeni kredit. Zato, ovu vrstu stambenih kredita ne preporučujemo.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,5%

NKS je Referentna kamatna stopa NBS + 8,50%. Vrednost Referentne KS NBS na dan 24.01.2019. godine iznosi 3,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,39%

EKS je obračunata na dan 24.01.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otlate kredita je do 120 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

1.000.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

11.385,35 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

1.366.242,00 RSD

Teško se može reći da bilo koja banka na tržištu ima povoljne dinarske stambene kredite. Kamatne stope su previsoke, a neke banke nude ovu vrstu stambeni kredita na mnogo kraće periode otplate nego što je to uobičajno za standardni stambeni kredit. Zato, ovu vrstu stambenih kredita ne preporučujemo.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,56%

Nominalna kamatna stopa je varijabilna i iznosi 3,5% + 6M Belibor. Vrednost 6M Belibor-a na dan 23.07.2018. godine iznosi 3,06%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,44%

EKS je obračunata na dan 23.07.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate kredita je od 60 do 120 meseci.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci

Pogledaj i ovo