Samo gotovina ili refinansiraš kredit?

Refinansiram kredit

Šta ti je važno?

Da mi mesečna rata bude najmanja

Krediti za refinansiranje sa najmanjom ratom u dinarima

Ovo su krediti za refinansiranje sa najpovoljnijom ratom. Mesečno opterećenje ovde ti je najmanje.

results

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

7.646,76 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

726.442,20 RSD

Ovo je ponuda za kredit sa kombinovanom kamatnom stopom - prvih 12 meseci kamata je fiksna, a nakon toga je promenljiva. Nemaš naknadu za obradu kreditnog zahteva.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez naknade za obradu zahteva.
 • Ponuđena kamata važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4,95%

NKS je fiksna prvih 12 meseci i iznosi 4,95%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 4,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
6,9%

EKS je obračunata na dan 19.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 95 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.530,63 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

810.409,85 RSD

Kamata je fiksna prve tri godine, a nakon toga je promenljiva. Ovo je kredit sa uključenim osiguranjem od nemogućnosti vraćanja kredita usled gubitka posla ili smrti usled nezgode. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 0,50% za period otplate kredita od 37 do 60 meseci, a bez naknade je za period otplate kredita od 61 do 95 meseci. U slučaju da ne želiš da preneseš zaradu u banku kamata ti je veća i prvih 36 meseci iznosi 13,95%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 10,25%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez troška obrade kreditnog zahteva za kredite sa otplatom od 61 do 95 meseci.
 • Ponuđena kamata je sa prenosom zarade u banku.
 • Kamata je fiksna prvih 36 meseci, a nakon toga je promenljiva.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,95%

NKS je fiksna prvih 36 meseci i kreće se od 7,95% do 9,95%, a nakon toga je promenljiva i kreće se od 6M Belibor + 4,25% do 6M Belibor + 6,25%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,36%

EKS je obračunata na dan 04.01.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate je od 37 do 95 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.631,34 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

819.977,30 RSD

Iznos kredita je do 3.000.000 rsd, a period otplate do 95 meseci. Naknada za obradu zahteva je 0,50% (minimum 3.600 rsd) od iznosa kredita, a naplaćuje se i mesečno administriranje kredita 210 rsd + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Ukoliko uzimaš kredit bez osiguranja kamata ti je 1% veća i iznosi 3M Belibor + 7,25%, dok je naknada za obradu kredita 2,00% (minimum 3.600 rsd), a administriranje kreditne partije plaća se 210 rsd mesečno.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Naplaćuje se mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,28%

NK je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 6.25%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 23.08.2019. godine iznosi 2,03%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,6%

EKS je obračunata na dan 27.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 95 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.631,34 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

819.977,30 RSD

Ponuda se odnosi na zahteve podnete online i odnosi se na kredite sa osiguranjem. Naknda za obradu zahteva je 2,00% (minimum 3.600 rsd) od iznosa kredita, dok je mesečno administriranje kreditne partije 210 rsd + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Ukoliko se opredeliš za kredit bez osiguranja, u tom slučaju kamata ti je 3M Belibor + 7,25%. Naknada za obradu kredita je 2,00% (minimum 3.600 rsd) od iznosa kredita, dok je mesečno administriranje kreditne partije u tom slučaju 210 rsd.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,28%

NKS je 3M Belibor + 6,25%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 23.08.2019. godine iznosi 2,03%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,6%

EKS je obračunata na dan 28.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate je do 95 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.698,86 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

826.391,70 RSD

Kredit je sa kombinovanaom kamatnom stopom, gde ti je prvih 18 meseci fiksna kamata, a nakon toga je promenljiva. Naknada za obradu kredita je 2,00% (minimum 3.600 rsd) od iznosa kredita, Administriranje kreditne partije se plaća mesečno 210 rsd + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Ukoliko uzimaš kredit bez osiguranja kamata je 9,50% fiksna prvih 18 meseci, a nakon toga je promenljiva 3M Belibor + 7,05%. Naknada za obradu kreditnog zateva ti je 2,00% (minimum 3.600 rsd) od iznosa kredita, dok administriranje kreditne partije plaćaš 210 rsd mesečno.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa je fiksna za period otplate do 18 meseci, posle toga je promenljiva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,5%

NKS je fiksna prvih 18 meseci i iznosi 8,50%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 6,05%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,81%

EKS je obračunata na dan 27.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 95 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.729,64 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

829.315,80 RSD

Period otplate kredita je od 13 do 95 meseci za klijente Banke, u zavisnosti od visine primanja, a za ostale klijente do 72 meseca. Za klijente banke trošak za obradu zahteva za kredit je 2% od iznosa kredita. Kada refinansiraš imaš i mogućnost isplate dodatne gotovine. Za ostale građane kamata je 6M Belibor + 11,52%, a naknada za obradu zahteva je u ovom slučaju 3%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Mogućnost dodatne gotovine.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,6%

Kamatna stopa je 6M Belibor + 6,57% za nove klijente banke. Vrednost 6M Belibor-a na dan 22.08.2019. godine je 2,03%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,71%

EKS je obračunata na dan 22.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 95 meseci za klijente Banke, u zavisnosti od visine primanja, a za ostale klijente do 72 meseca.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

107 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.784,01 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

939.889,07 RSD

Ponuda kredita za refinansiranje važi za one koji imaju kreditno zaduženje po osnovu gotovinskog, potrošačkog ili drugog kredita, kao i kreditne kartice, a koji je odobren do 18. marta 2020. godine, osim stambenog kredita i dozvoljenog minusa po platnom računu.

Period otplate kredita je na 107 meseci za kredite odobrene u periodu od 19. marta do 31. decembra 2020. godine i na 96 meseci za kredite odobrene u periodu od 01. januara do 31. decembra 2021. godine.

Za one koji ne prenesu zaradu u banku kamata je 6m BELIBOR + 12,50%.

 • Bez naknade za obradu kredita.
 • Dug period otplate pod posbenim uslovima.
 • Za ovu ponudu obavezan je prenos zarade.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,88%

NKS je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 9,50% i odnosi se samo na klijente banke.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,63%

EKS je obračunata na dan 15.09.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

107 meseci

- Na 107 meseci za kredite odobrene u periodu od 19. marta do 31. decembra 2020. godine; - Na 96 meseci za kredite odobrene u periodu od 01. januara do 31. decembra 2021. godine.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.837,90 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

839.600,50 RSD

Kredit je sa fiksnom kamatom do kraja perioda otplate kredita. Naknada za obradu kreditnog zahteva je od 0% do 2,00%. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku kamata ti je 11,95% fiksna do kraja perioda otplate kredita.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Ponuđena kamata važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 8,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,57%

EKS je obračunata na dan 19.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je od 61 do 95 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.006,38 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

864.612,48 RSD

Iznos kredita je od 1.000 EUR do 12.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Bez naknade za obradu zahteva.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez provizije za obradu zahteva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Obavezan žirant za iznose preko 6.250 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,69%

NKS je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 6,50%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 16.01.2019. godine je 3,19%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,71%

EKS je obračunata na dan 16.01.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

10.594,35 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

1.017.057,60 RSD

Iznos kredita je od 1.000 EUR do 12.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Bez provizije za obradu kreditnog zahteva.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Bez provizije za obradu zahteva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Obavezan žirant za iznose preko 6.250 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
14,5%

Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate i iznosi 14,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,54%

EKS obračunata na dan 16.01.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Rok otplate kredita je od 12 do 96 meseci.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci