Samo gotovina ili refinansiraš kredit?

Refinansiram kredit

Šta ti je važno?

Da mi mesečna rata bude najmanja

Krediti za refinansiranje sa najmanjom ratom u dinarima

Ovo su krediti za refinansiranje sa najpovoljnijom ratom. Mesečno opterećenje ovde ti je najmanje.

results

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

7.912,44 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

949.492,80 RSD

Ako želiš da unapred znaš kolika ti je rata za ceo period otplate i to tačno u dinar, a da ti odgovara iznos rate na najviše 120 meseci, ovo je pravi kredit za tebe. Naknada za obradu zahteva je 1,50%. Iznos kredita je od 100.000 RSD do 2.500.000 RSD. Ovaj kredit važi i za online zahteve. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku, kamata je u tom slučaju 10,95%, a naknada za obradu zahteva je 2,00%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita.
 • Ponuđena kamata važi samo uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,95%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 9,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,97%

EKS je obračunata na dan 31.08.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate kredita je od 13 meseci do 120 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.503,28 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

807.811,60 RSD

Iznos kredita je do 3.000.000 rsd, a period otplate do 95 meseci. Naknada za obradu zahteva je 0,50% (minimum 3.600 rsd) od iznosa kredita, a naplaćuje se i mesečno administriranje kredita 210 rsd.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Naplaćuje se mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,86%

NK je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 4,90%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 27.03.2019. godine iznosi 2,96%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,59%

EKS je obračunata na dan 01.04.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 95 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.503,28 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

807.811,60 RSD

Ponuda se odnosi na zahteve podnete online. Nez plaćanja naknade za obradu zahteva, ali plaćaš administriranje kreditne partije 210 RSD.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,86%

NKS je 3M Belibor + 4,9%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 27.03.2019. godine iznosi 2,96%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,43%

EKS je obračunata na dan 27.03.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate je do 95 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.530,63 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

810.409,85 RSD

Kamata je fiksna prve tri godine, a nakon toga je promenljiva. Ovo je kredit sa uključenim osiguranjem od nemogućnosti vraćanja kredita usled gubitka posla ili smrti usled nezgode. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 0,50% za period otplate kredita od 37 do 60 meseci, a bez naknade je za period otplate kredita od 61 do 95 meseci. U slučaju da ne želiš da preneseš zaradu u banku kamata ti je veća i prvih 36 meseci iznosi 13,95%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 10,25%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez troška obrade kreditnog zahteva za kredite sa otplatom od 61 do 95 meseci.
 • Ponuđena kamata je sa prenosom zarade u banku.
 • Kamata je fiksna prvih 36 meseci, a nakon toga je promenljiva.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,95%

NKS je fiksna prvih 36 meseci i kreće se od 7,95% do 9,95%, a nakon toga je promenljiva i kreće se od 6M Belibor + 4,25% do 6M Belibor + 6,25%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,36%

EKS je obračunata na dan 04.01.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate je od 37 do 95 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.791,41 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

835.183,95 RSD

Ova ponuda je odlična za one koji imaju da refinansiraju neka dugovanja, a uz to im je potreban i dodatni keš. Minimalni iznos kredita je 64.000 RSD, a maksimalni 2.000.000 RSD. Klijent je u obavezi da prenese zaradu u banku, a kredit se odobrava klijentima koji imaju stalno zaposlenje i prijavljenu zakonsku minimalnu mesečnu zaradu u Republici Srbiji. Za iznos kredita od 64.000 RSD do 599.999 RSD naplaćuje se mesečno održavanje kredita 0,15% na preostali iznos duga, a za iznose od 600.000 RSD do 2.000.000 RSD mesečno održavanje kredita je 0,05%, ali nema troška za obradu kreditnog zahteva.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Duži period otplate.
 • Bez naknade za obradu zahteva za kredit.
 • Kamatna stopa važi uz obavezan prenos plate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno praćenje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,8%

Nominalna kamatna stopa za klijente koji se odluče da prebace zaradu u banku je 3M Belibor + 5.85%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 05.04.2019. godine iznosi 2.95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,36%

EKS obračunata je na dan 05.04.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Minimalni period otplate je 12 meseci, maksimalni period je 95 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.850,32 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

840.780,40 RSD

Za ovaj kredit možeš da apliciraš online, u filijali ili putem NetBanking aplikacije. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 3.000.000 RSD. Naknada za obradu zahteva je 2,00%. Kamatna stopa se može dodatno sniziti ukoliko klijent pre podnošenja zahteva za kredit ima dodatne proizvode i usluge. Nema grejs period. Ne plaćaš kreditni biro i jednu menicu. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku kamata ti je fiksna i iznosi 13,95%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,99%

NKS je 3M Belibor + 5,95%. Vrednost 3M belibor-a na dan 03.01.2019. godine je 3,04%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,05%

EKS je obračunat na dan 03.01.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je od 6 do 95 meseci.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.962,55 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

851.442,25 RSD

Kredit je sa kombinovanaom kamatnom stopom, gde ti je prve tri godine fiksna kamata, a nakon toga je promenljiva. Naknada za obradu kredita je 0,50% (minimum 3.600 rsd) od iznosa kredita, Administriranje kreditne partije se plaća mesečno 210 rsd.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa je fiksna za period otplate do 36 meseci, posle toga je promenljiva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,35%

NKS je fiksna prvih 36 meseci i iznosi 9,35%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 5,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,13%

EKS je obračunata na dan 01.04.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 95 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.006,38 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

864.612,48 RSD

Iznos kredita je od 1.000 EUR do 12.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Bez naknade za obradu zahteva.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez provizije za obradu zahteva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Obavezan žirant za iznose preko 6.250 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,69%

NKS je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 6,50%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 16.01.2019. godine je 3,19%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,71%

EKS je obračunata na dan 16.01.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.056,73 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

905.673,00 RSD

Za ovaj kredit nije porebno imati žiranta, niti je potrebno polagati depozit. Postoji mogućnost dobijanja dodatnog keša. Maksimalno opterećenje plate se procenjuje za svakog klijenta posebno. Za rok otplate preko 36 meseci minimalna mesečna primanja su 15.000 RSD. Pravo na grejs period od 24 meseca imaš u slučaju da uzimaš kredit na minimum 24 meseca i u tom periodu plaćaš samo kamatu. Dužina grejs perioda zavisi od dužine perioda otplate kredita. Administrativni trošak je 2,95% od iznosa kredita.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Mogućnost korišćenja grejs perioda.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,59%

Nominalna kamatna stopa kreće se od 6M Belibor + 7,45% do 6M Belibor + 8,95%. Vrednost 6M Belibor-a za mesec novembar 2018. godine iznosi 3,14%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,03%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.11.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Maksimalni period otplate je 100 meseci. Moguć Grejs period od 24 meseca.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

10.594,35 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

1.017.057,60 RSD

Iznos kredita je od 1.000 EUR do 12.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Bez provizije za obradu kreditnog zahteva.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Bez provizije za obradu zahteva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Obavezan žirant za iznose preko 6.250 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
14,5%

Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate i iznosi 14,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,54%

EKS obračunata na dan 16.01.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Rok otplate kredita je od 12 do 96 meseci.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci