Samo gotovina ili refinansiraš kredit?

Refinansiram kredit

Šta ti je važno?

Da prođem najjeftinije

PLAĆENA REKLAMA

Veliko prolećno refinansiranje

Napravite red u svom kućnom budžetu
uz pomoć kredita za refinansiranje Crédit Agricole banke.

SAZNAJ VIŠE

Krediti za refinansiranje sa najmanjim ukupnim iznosom otplate

Kada gledaš kredite za refinansiranje, kod ovih kredita biće ti najpovoljniji ukupan iznos koji plaćaš za ceo perio dotplate. Rok ti je najkraći mogući kako bi dobio najpovoljnije uslove.

results

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

85 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

3.536,24 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

300.580,40 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 2.400.000 RSD. Provizija za puštanje kredita je 2,25% jednokratno. Nema grejs perioda. Ovaj kredit važi za one klijente koji koriste Fresh paket Piraeus banke. Dodatno se plaća i mesečno održavanje Fresh paketa 280 RSD. Uključeno je i osiguranje od nezaposlenosti, tehnološkog viška i smrti usled nesrećnog slučaja.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Ponuđena kamata važi samo za korisnike Fresh paketa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,3%

NKS je 3M Belibor + 8,75%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 31.08.2017. iznosi 3,55%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,54%

EKS je obračunata na dan 31.08.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je od 85 do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

97 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

3.319,32 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

321.974,04 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 2.400.000 RSD. Provizija za puštanje kredita je 2,25% jednokratno. Nema grejs perioda. Ovaj kredit važi za one klijente koji koriste Fresh paket Piraeus banke. Dodatno se plaća i mesečno održavanje Fresh paketa 280 RSD. Uključeno je i osiguranje od nezaposlenosti, tehnološkog viška i smrti usled nesrećnog slučaja.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Ponuđena kamata važi samo za korisnike Fresh paketa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,8%

NKS je 3M Belibor + 9,25%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 31.08.2017. godine iznosi 3,55%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,54%

EKS je obračunata na dan 31.08.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate je od 97 do 120 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.540,42 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

210.485,04 RSD

Rokovi odobrenja se razlikuju u zavisnosti od iznosa. Za iznos kredita do 1.500 EUR, maksimalan rok je 72 meseca, za iznose od 1.500 do 5.000 EUR maksimalan rok je 84 meseca. Za iznose kredita preko 5.000 EUR maksimalan rok je 96 meseci. Za klijente banke trošak za obradu zahteva za kredit je 2% od iznosa kredita, minimum 3.500 RSD. Kada refinansiraš imaš i mogućnost isplate dodatne gotovine. Za ostale građane kamata je 6M Belibor + 11,35%, a naknada za obradu zahteva je u ovom slučaju 3%, minimum 3.500 RSD.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Mogućnost dodatne gotovine.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.
 • Kredit može da se uzme na 96 meseci samo ako uzimaš preko 5.000 EUR u RSD protivvrednosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,54%

Kamatna stopa je 6M Belibor + 6,30% za nove klijente banke. Vrednost 6M Belibor-a na dan 15.02.2018. godine je 3,24%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,96%

EKS je obračunata na dan 01.03.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Rok otplate zavisi od iznosa kredita i to: do 1.500 EUR maksimalni rok je 72 meseca, od 1.501 EUR do 5.000 EUR maksimalni rok je 84 meseca i od 5.001 EUR do 10.000 EUR maksimalni rok otplate je 96 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.968,72 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

215.624,64 RSD

Ponuđena kamata važi za klijente koji prenesu zaradu u banku. Iznos kredita je od 64.000 rsd do 2.000.000 rsd. Nemaš trošak za obradu zahteva za kredit, ali imaš mesečnu naknadu za praćenje kredita u iznosu od 0,15% na preostali iznos duga. Kamata za klijente koji ne prenesu zaradu u banku je 3M Belibor + 13%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno praćenje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
14,12%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 11,00%. vrednost 3M Belibor-a na dan 31.12.2017. godine je 3,12%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
18,3%

EKS je obračunata na dan 31.12.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je od 12 do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.453,22 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

209.438,64 RSD

Iznos kredita je od 5.000 RSD do 2.000.000 RSD. Provizija za obradu zahteva je 1,50% od iznosa kredita. Kamata za klijente koji ne žele da prenesu zaradu u banku je 3M Belibor + 12,37%, rok otplate je od 6 do 84 meseca, a naknada za obradu zahteva je 2,00% od iznosa kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,6%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 5,47%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 20.02.2018. godine je 3.13%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,02%

EKS je obračunata na dan 03.06.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate je do 60 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.344,10 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

208.129,20 RSD

Ovaj kredit ima dug period otplate. Nema naknade za obradu kredita, ali zato se naplaćuje administriranje kreditne partije mesečno 210 RSD. Maksimalan iznos kredita je 3.000.000 RSD. Dodatna povoljnost ti je da bez obzira da li uzimaš ovaj kredit sa ili bez osiguranja kamata t ostaje ista. Uz ovaj kredit imaš mogućnost odobrenja dozvoljenog prekoračenja do 36 meseci. Ponuda važi do 30.06.2018. godine.

 • Bez troškova obrade zahteva.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,42%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 4,50%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 09.04.2018. godine je 2,92%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
8,67%

EKS je obračunata na dan 11.04.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je 96 meseci.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.390,29 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

208.683,48 RSD

Iznos kredita je od 36.000 RSD do 3.000.000 RSD. Ukoliko redovno otplaćuješ kredit, banka te nagrađuje bonusom na kraju svake godine. Najveći bonus koji možeš da ostvariš je 8% od iznosa kredita, odnosno 1% godišnje. Ovaj kredit je sa uključenim osiguranjem od nezaposlenosti, nezaposlenosti usled tehnološkog viška, smrti usled nezgode i invaliditeta. Bez naknade za obradu zahteva, a mesečno administriranje kreditne partije je 210 RSD fiksno. Nema grejs perioda.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bonus za redovnu otplatu kredita, 1% godišnje.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i osiguranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,92%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 5,00%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 09.04.2018. godine iznosi 2,92%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,2%

EKS je obračunata na dan 11.04.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

85 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

3.617,55 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

307.491,75 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 2.400.000 RSD. Provizija za obradu zahteva je 5 EUR jednokratno, a provizija za puštanje kredita u opticaj je 2,25%. Nema grejs perioda. Ovaj kredit važi za one klijente koji koriste samo tekući račun Piraeus banke. Dodatno se plaća i mesečno vođenje tekućeg računa 150 RSD. Uključeno je i osiguranje od nezaposlenosti, tehnološkog viška i smrti usled nesrećnog slučaja.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Uključeno je osiguranje od nezaposlenosti, tehnološkog viška i smrti usled nesrećnog slučaja.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Ponuđena kamata važi samo za korisnike tekućih računa Piraeus banke.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
13,05%

NKS je 3M Belibor + 9,50%. 3M Belibor na dan 31.08.2017. godine iznosi 3,55%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,31%

EKS je obračunata na dan 31.08.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je od 85 do 96 mesecI.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

97 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

3.403,67 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

330.155,99 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 2.400.000 RSD. Provizija za obradu zahteva je 5 EUR jednokratno, a provizija za puštanje kredita u opticaj je 2,25%. Nema grejs perioda. Ovaj kredit važi za one klijente koji koriste samo tekući račun Piraeus banke. Dodatno se plaća i mesečno vođenje tekućeg računa 150 RSD. Uključeno je i osiguranje od nezaposlenosti, tehnološkog viška i smrti usled nesrećnog slučaja.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Uključeno je osiguranje od nezaposlenosti, tehnološkog viška i smrti usled nesrećnog slučaja.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Ponuđena kamata važi samo za korisnike tekućih računa Piraeus banke.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
13,55%

NKS je 3M Belibor + 10,00%. 3M Belibor na dan 31.08.2017. godine iznosi 3,55%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,31%

EKS je obračunata na dan 31.08.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate kredita je od 97 do 120 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.583,18 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

210.998,16 RSD

Iznos kredita je od 5.000 RSD do 2.000.000 RSD. Provizija za obradu zahteva je 1,50% od iznosa kredita. Kamata za klijente koji ne žele da prenesu zaradu u banku je 3M Belibor + 12,37%, rok otplate je od 6 do 84 meseca, a naknada za obradu zahteva je 2,00% od iznosa kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10%

NKS je 3M Belibor + 6,87% za Standard klijente. Vrednost 3M Belibor-a na dan 20.02.2018. godine iznosi 3,13%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,98%

EKS je obračunata na dan 06.03.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je do 84 meseca.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci