Samo gotovina ili refinansiraš kredit?

Refinansiram kredit

Šta ti je važno?

Da prođem najjeftinije

PLAĆENA REKLAMA

Keš da kreneš

SAZNAJ VIŠE

Krediti za refinansiranje sa najmanjim ukupnim iznosom otplate

Kada gledaš kredite za refinansiranje, kod ovih kredita biće ti najpovoljniji ukupan iznos koji plaćaš za ceo perio dotplate. Rok ti je najkraći mogući kako bi dobio najpovoljnije uslove.

results

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.522,77 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

210.273,24 RSD

Period otplate kredita je od 12 do 96 meseci za klijente Banke**, u zavisnosti od visine primanja, a za ostale klijente do 72 meseca. Za iznos kredita preko 5.000 eura, maksimalni rok može biti do 120 meseci, uz obavezno životno osiguranje. Za klijente banke trošak za obradu zahteva za kredit je 2% od iznosa kredita, minimum 3.500 RSD. Kada refinansiraš imaš i mogućnost isplate dodatne gotovine. Za ostale građane kamata je 6M Belibor + 11,35%, a naknada za obradu zahteva je u ovom slučaju 3%, minimum 3.500 RSD.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Mogućnost dodatne gotovine.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.
 • Kredit može da se uzme na 120 meseci samo ako uzimaš preko 5.000 EUR u RSD protivvrednosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,35%

Kamatna stopa je 6M Belibor + 6,30% za nove klijente banke. Vrednost 6M Belibor-a na dan 31.08.2018. godine je 3,05%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,77%

EKS je obračunata na dan 31.08.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 96 meseci za klijente Banke, u zavisnosti od visine primanja, a za ostale klijente do 72 meseca. Za iznos kredita preko 5.000 eura, maksimalni rok može biti do 120 meseci, uz obavezno životno osiguranje.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.946,13 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

215.353,56 RSD

Ponuđena kamata važi za klijente koji prenesu zaradu u banku. Iznos kredita je od 64.000 rsd do 2.000.000 rsd. Nemaš trošak za obradu zahteva za kredit, ali imaš mesečnu naknadu za praćenje kredita u iznosu od 0,15% na preostali iznos duga. Kamata za klijente koji ne prenesu zaradu u banku je 3M Belibor + 13%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno praćenje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
13,88%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 11,00%. vrednost 3M Belibor-a na dan 30.06.2018. godine je 2,88%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
18,13%

EKS je obračunata na dan 30.06.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je od 12 do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.453,22 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

209.438,64 RSD

Iznos kredita je od 5.000 RSD do 2.000.000 RSD. Provizija za obradu zahteva je 1,50% od iznosa kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,6%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 5,56%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 20.11.2018. godine je 3,04%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,03%

EKS je obračunata na dan 06.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate je do 60 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.499,57 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

209.994,84 RSD

Ovaj kredit ima dug period otplate i odnosi se na online zahteve za kredit. Maksimalni iznos kredita je 3.000.000 RSD. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 0,50%, minimum 3.600 rsd, od iznosa kredita, a plaćaš i mesečnu naknadu za administriranje kreditne partije 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita.

 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Važi samo za online zahteve.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,1%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 6,05%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 05.12.2018. godine je 3,05%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,84%

EKS je obračunata na dan 07.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je 96 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.545,99 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

210.551,88 RSD

Iznos kredita je od 36.000 RSD do 3.000.000 RSD. Ukoliko redovno otplaćuješ kredit, banka te nagrađuje bonusom na kraju svake godine. Najveći bonus koji možeš da ostvariš je 8% od iznosa kredita, odnosno 1% godišnje. Ovaj kredit je sa uključenim osiguranjem od nezaposlenosti, nezaposlenosti usled tehnološkog viška, smrti usled nezgode i invaliditeta. Naknada za obradu zahteva je 2%, a mesečno administriranje kreditne partije je 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita. Nema grejs perioda.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bonus za redovnu otplatu kredita, 1% godišnje.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i osiguranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,6%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 6,55%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 05.12.2018. godine iznosi 3,05%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,89%

EKS je obračunata na dan 07.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.583,18 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

210.998,16 RSD

Iznos kredita je od 5.000 RSD do 2.000.000 RSD. Provizija za obradu zahteva je 1,50% od iznosa kredita. Kamata za klijente koji ne žele da prenesu zaradu u banku je 3M Belibor + 12,46%, rok otplate je do 84 meseca, a naknada za obradu zahteva je 2,00% od iznosa kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10%

NKS je 3M Belibor + 6,96% za Standard klijente. Vrednost 3M Belibor-a na dan 20.11.2018. godine iznosi 3,04%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,98%

EKS je obračunata na dan 06.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je do 84 meseca.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.393,06 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

208.716,72 RSD

Iznos kredita je od 50.000 rsd do 2.000.000 rsd. Ponuđena kamata važi za nove klijente koji prenesu svoju zaradu u banku. Za klijente koji primaju zaradu perko ove banke kamata je 3M Belibor + 7,06%. Za ostale klijente kamata je 3M Belibor + 7,06%, a rok otplate je 36 meseci. Nema naknade za obradu kredita, a nema ni troška za prevremenu otplatu kredita. Postoji mogućnost uzimanja grejs perioda do 3 meseca.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez naknade za obradu kredita.
 • Kamatna stopa važi za nove klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,95%

NKS je 3M Belibor + 5,06%. Vrednost 3M Belibor- a za IV kvartal iznosi 2,89%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,62%

EKS je obračunata na dan 12.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

59 meseci

Rok otplate je do 59 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

4.244,49 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

254.669,40 RSD

Iznos kredita je od 50.000 rsd do 2.000.000 rsd. Ponuđena kamata važi za nove klijente koji prenesu svoju zaradu u banku. Za one koji primaju platu preko Credit Agricole banke kamata je 3M Belibor + 9,06%. Za ostale klijente kamata je 3M Belibor + 14,06%, a rok otplate je do 72 meseca. Bez naknade za obradu kreditnog zahteva, a nema troška za prevremenu otplatu kredita. Postoji mogućnost uzimanja grejs perioda do 3 meseca.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez naknade za obradu kredita.
 • Kamatna stopa važi za nove klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,95%

NKS je 3M Belibor + 7,06%. Vrednost 3M Belibor-a za IV kvartal je 2,89%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,54%

EKS je obračunata na dan 12.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate je od 60 do 84 meseca.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.268,49 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

207.221,88 RSD

Ovo je kredit sa kraćim rokom otplate- do tri godine, a iznos kredita je od 5.000 RSD do 2.000.000 RSD. Naknada za obradu zahteva je 1,50% od iznosa kredita. Kamata za one koji ne žele da prenesu zaradu u banku je 3M Belibor + 6,86%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,6%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 3,56%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 20.11.2018. godine iznosi 3,04%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,06%

EKS je obračunata na dan 06.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.475,46 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

209.705,52 RSD

Za ovaj kredit možeš da apliciraš u filijali. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 3.000.000 RSD bez žiranata. Naknada za obradu zahteva je 2,00%. Ne plaćaš kreditni biro, jednu menicu i nemaš naknadu za obradu kreditnog zahteva. Za klijente koji ne žele da prebace zaradu u banku kamata je fiksna i iznosi 13,95%.

 • Važi bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,84%

Nominalna kamatna stopa je 3M Belibor + 5,95% za kredite sa uključenim osiguranjem. Vrednost 3M Belibora koji je u primeni od 01.09.2018. godine iznosi 2,89%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,84%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.09.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate kredita je od 6 do 120 meseci.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci