Samo gotovina ili refinansiraš kredit?

Refinansiram kredit

Šta ti je važno?

Da prođem najjeftinije

Krediti za refinansiranje sa najmanjim ukupnim iznosom otplate

Kada gledaš kredite za refinansiranje, kod ovih kredita biće ti najpovoljniji ukupan iznos koji plaćaš za ceo perio dotplate. Rok ti je najkraći mogući kako bi dobio najpovoljnije uslove.

results

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

13 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

16.167,43 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

210.176,59 RSD

Period otplate kredita je od 13 do 95 meseci za klijente Banke, u zavisnosti od visine primanja, a za ostale klijente do 72 meseca. Za klijente banke trošak za obradu zahteva za kredit je 2% od iznosa kredita. Kada refinansiraš imaš i mogućnost isplate dodatne gotovine. Za ostale građane kamata je 6M Belibor + 11,52%, a naknada za obradu zahteva je u ovom slučaju 3%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Mogućnost dodatne gotovine.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,6%

Kamatna stopa je 6M Belibor + 6,57% za nove klijente banke. Vrednost 6M Belibor-a na dan 22.08.2019. godine je 2,03%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,71%

EKS je obračunata na dan 22.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 95 meseci za klijente Banke, u zavisnosti od visine primanja, a za ostale klijente do 72 meseca.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.578,53 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

210.942,36 RSD

Ponuđena kamata važi za klijente koji prenesu zaradu u banku. Iznos kredita je od 64.000 rsd do 2.000.000 rsd. Nemaš trošak za obradu zahteva za kredit, ali imaš mesečnu naknadu za praćenje kredita u iznosu od 0,15% na preostali iznos duga. Kamata za klijente koji ne prenesu zaradu u banku je 3M Belibor + 13%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno praćenje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,95%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 7,00%. vrednost 3M Belibor-a na dan 30.06.2019. godine je 2.95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,62%

EKS je obračunata na dan 30.06.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate je od 12 do 95 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.469,90 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

209.638,80 RSD

Iznos kredita je od 36.000 RSD do 3.000.000 RSD. Ukoliko redovno otplaćuješ kredit, banka te nagrađuje bonusom na kraju svake godine. Najveći bonus koji možeš da ostvariš je 8% od iznosa kredita, odnosno 1% godišnje. Ovaj kredit je sa uključenim osiguranjem od nezaposlenosti, nezaposlenosti usled tehnološkog viška, smrti usled nezgode i invaliditeta. Naknada za obradu zahteva je 2%, a mesečno administriranje kreditne partije je 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita za kredit sa osiguranjem. Nema grejs perioda. Ukoliko uzimaš kredit bez osiguranja kamata ti je 3M Belibor + 7,75%. Naknada za obradu zahteva je u tom slučaju 2,00% (minimum 3.600 rsd) od iznosa kredita, dok je mesečno administriranje kredita 210 rsd.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bonus za redovnu otplatu kredita, 1% godišnje.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i osiguranje kredita.
 • Naplaćuje se mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,78%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 6,75%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 23.08.2019. godine iznosi 2,03%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,13%

EKS je obračunata na dan 28.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je do 95 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

37 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.172,94 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

228.398,78 RSD

Iznos kredita je od 5.000 RSD do 4.000.000 RSD. Provizija za obradu zahteva je 1,50% od iznosa kredita. Kamata za klijente koji ne žele da prenesu zaradu u banku je 3M Belibor + 13,81%, rok otplate je od 37 do 83 meseca, a naknada za obradu zahteva je 2,00% od iznosa kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,6%

NKS je 3M Belibor + 6,91% za klijente koji prenesu zaradu u banku. Vrednost 3M Belibor-a na dan 20.11.2019. godine iznosi 1,69%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,1%

EKS je obračunata na dan 23.12.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je od 37 do 60 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.268,49 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

207.221,88 RSD

Ovo je kredit sa kraćim rokom otplate- do tri godine, a iznos kredita je od 5.000 RSD do 4.000.000 RSD. Naknada za obradu zahteva je 1,50% od iznosa kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,6%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 4,91%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 20.11.2019. godine iznosi 1,69%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,18%

EKS je obračunata na dan 23.12.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.458,78 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

209.505,36 RSD

Za ovaj kredit možeš da apliciraš online, u filijali ili putem NetBanking aplikacije. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 3.000.000 RSD. Bez naknade za obradu zahteva. Nema grejs period. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku kamata ti je fiksna i iznosi 12,95%. Svi klijenti koji u periodu od 09.09.2019. do 17.11.2019. godine, realizuju gotovinski (keš) kredit uz mogućnost refinansiranja, ostvaruju pravo na kupone za popust prilikom kupovine i/ili vrednosni vaučer za kupovinu proizvoda u Win Win maloprodajnim objektima.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez naknade za obradu zahteva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,66%

NKS je 3M Belibor + 6,69%. Vrednost 3M belibor-a na dan 01.10.2019. godine je 1,97%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,05%

EKS je obračunat na dan 01.10.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je od 6 do 95 meseci.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.578,53 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

210.942,36 RSD

Ova ponuda je odlična za one koji imaju da refinansiraju neka dugovanja, a uz to im je potreban i dodatni keš. Minimalni iznos kredita je 64.000 RSD, a maksimalni 2.000.000 RSD. Klijent je u obavezi da prenese zaradu u banku, a kredit se odobrava klijentima koji imaju stalno zaposlenje i prijavljenu zakonsku minimalnu mesečnu zaradu u Republici Srbiji. Za iznos kredita od 64.000 RSD do 599.999 RSD naplaćuje se mesečno održavanje kredita 0,15% na preostali iznos duga, a za iznose od 600.000 RSD do 2.000.000 RSD mesečno održavanje kredita je 0,05%, ali nema troška za obradu kreditnog zahteva.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Duži period otplate.
 • Bez naknade za obradu zahteva za kredit.
 • Kamatna stopa važi uz obavezan prenos plate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno praćenje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,95%

Nominalna kamatna stopa za klijente koji se odluče da prebace zaradu u banku je 3M Belibor + 7,00%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 30.06.2019. godine iznosi 2.95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,62%

EKS obračunata je na dan 30.06.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Minimalni period otplate je 12 meseci, maksimalni period je 95 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.490,30 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

209.883,60 RSD

Iznos kredita je od 36.000 RSD do 3.000.000 RSD. Ukoliko redovno otplaćuješ kredit, banka te nagrađuje bonusom na kraju svake godine. Najveći bonus koji možeš da ostvariš je 8% od iznosa kredita, odnosno 1% godišnje. Ovaj kredit je sa uključenim osiguranjem od nezaposlenosti, nezaposlenosti usled tehnološkog viška, smrti usled nezgode i invaliditeta. Naknada za obradu kredita je 2,00%, a mesečno administriranje kreditne partije je 210 RSD fiksno + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita za kredit sa osiguranjem. Nema grejs perioda. Ukoliko se opredeliš za kredit bez osiguranja kamata ti je fiksna prvih 18 meseci i iznosi 10,00%, a nakon toga je promenljiva 3M Belibor + 7,55%. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 2,00% (minimum 3.600 rsd), dok je mesečno održavanje kreditne partije 210 rsd.

 • Bonus za redovnu otplatu kredita, 1% godišnje.
 • Bez učešća i depozita.
 • Kamatna stopa je fiksna za period otplate do 18 meseci, posle toga je promenljiva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i osiguranje kredita.
 • Mesečno se naplaćuje administriranje kreditne partije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9%

Prvih 18 meseci NKS je fiksna i iznosi 9,00%, a nakon toga je promenljiva 3M Belibor + 6,55%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,34%

EKS je obračunata na dan 28.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je do 95 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

13 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

16.303,43 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

211.944,59 RSD

Za ovaj kredit nije porebno imati žiranta, niti je potrebno polagati depozit. Postoji mogućnost dobijanja dodatnog keša. Maksimalno opterećenje plate se procenjuje za svakog klijenta posebno. Za rok otplate preko 36 meseci minimalna mesečna primanja su 15.000 RSD. Pravo na grejs period od 18 meseca imaš u slučaju da uzimaš kredit na minimum 24 meseca i u tom periodu plaćaš samo kamatu. Dužina grejs perioda zavisi od dužine perioda otplate kredita. Administrativni trošak je 2,95% od iznosa kredita.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Mogućnost korišćenja grejs perioda.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,07%

Nominalna kamatna stopa kreće se od 6M Belibor + 7,45% do 6M Belibor + 8,95%. Vrednost 6M Belibor-a za mesec avgust 2019. godine iznosi 2,62%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,03%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 02.09.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Maksimalni period otplate je 95 meseci. Moguć Grejs period od 24 meseca.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

82 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

3.236,98 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

265.432,36 RSD

Iznos kredita od 25.000 RSD do 2.250.000 RSD. Naknada za obradu kredita je 1% za kliente, odnosno 2% za one koji ne prenesu zaradu. Ukoliko uzimaš ovaj kredit sa rokom otplate do 83 meseca, kamata ti je u tom slučaju fiksna do kraja perioda otplate i iznosi 12,00%. Takođe, kamata za one koji ne prenesu zaradu u banku je 15,00%, fiksna do kraja perioda otplate za kredite do 83 meseca, a za kredite sa rokom otplate do 83 meseca kamata je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 10,25%.

 • Mogućnost dodatnog keša.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,63%

NKS je 6M Belibor + 7,25%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 30.04.2020. godine iznosi 1,38%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,49%

EKS je obračunata na dan 29.06.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

83 meseca

Period otplate kredita je 83 meseca.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci