Koji kredit tražiš?

Za refinansiranje

Na koji iznos?

600.000,00 RSD

Period otplate

84 meseca

PLAĆENA REKLAMA

Niže kamate na stambene kredite do 30.9.

Jedinstveni stambeni krediti Societe Generale - pogledajte akcijske uslove!

SAZNAJ VIŠE

Krediti za refinansiranje (dinarski, promenljiva kamatna stopa)

Već si se zadužio, a treba ti keš i tvoja plata je dinarska? Pogledaj TOP 5 Krediti za refinansiranje (dinarski) - ne prate kretanje kursa evra. Bez depozita. Ako uzmeš sa fiksnom kamatom, rata ti ostaje ista do kraja, a sa promenljivom kamatom, rata se menja svakog meseca.

results

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

144 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

6.593,82 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

949.510,08 RSD

Uz ovaj kredit za refinansiranje možeš da dobiješ i dodatni keš i to do 50% od iznosa refinansiranja,a maksimalno 600.000 RSD. Naknada za obradu zahteva je 1,50%, bez troška menice i Kreditnog biroa.

 • Izuzetno dug period otplate.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Plaća se mesečno vođenje kreditne partije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,3%

NKS je 6M Belibor + 5,25%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 29.06.2018. godine je 3,05%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,36%

EKS je obračunat na dan 01.07.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

144 meseca

Period otplate kredita za refinansiranje uz dodatni keš je od 60 do 144 meseca.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

7.349,59 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

881.950,80 RSD

Za ovaj kredit možeš da apliciraš u filijali, online ili putem NetBanking-a. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 3.000.000 RSD bez žiranata. Bez naknade za obradu kreditnog zahteva. Kamatna stopa se može dodatno sniziti ukoliko klijent pre podnošenja zahteva za kredit ima dodatne proizvode i usluge. Kamata se smanjuje za korišćenje svakog proizvoda pojedinačno: kreditna kartica 0,40%, dozvoljeni minus 0,30%, NetBanking 0,10%, mBanking 0,10% i NovoMob 0,05%. U tom slučaju kamata može biti niža i do 0,95%. Nema grejs period. Uključeno osiguranje otplate kredita u slučaju nepredviđenih okolnosti kao što su: gubitak posla ili slučajevi invaliditeta preko 50% i smrti, a uzrokovani su nezgodom, za klijente koji ispunjavaju uslove osiguravajuće kuće. Ne plaćaš kreditni biro, jednu menicu i nemaš naknadu za obradu kreditnog zahteva. Ukoliko apliciraš online ne plaćaš održavanje dinarskog tekućeg računa 12 meseci (važi za novootvorene dinarske tekuće račune). Za klijente koji ne žele da prebace zaradu u banku kamata je fiksna i iznosi 13,95%.

 • Važi bez učešća i bez depozita.
 • Smanjenje kamatne stope u slučaju korišćenja i drugih proizvoda.
 • Bez naknade za obradu zahteva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,22%

Nominalna kamatna stopa je 3M Belibor + 5,35% za kredite sa uključenim osiguranjem. Vrednost 3M Belibora koji je u primeni od 01.05.2018. godine iznosi 2,87%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
8,54%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.05.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate kredita je od 6 do 120 meseci, odnosno do 96 meseci za nove klijente.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

7.763,85 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

931.662,00 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 1.500.000 RSD. Trošak obrade zahteva je od 0% do 2,50%. Nema grejs period. Kredit je bez osiguranja.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Kamata je fiksna prve dve godine, a nakon toga je promenljiva.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,5%

Nominalna kamatna stopa je fiksna prve 24 meseca i iznosi 9,50%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 6,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,15%

EKS je obračunata na dan 01.10.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate kredita je moguć na 24 do 120 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.096,10 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

971.532,00 RSD

Iznos kredita od 25.000 RSD do 2.250.000 RSD. Naknada za obradu kredita je 1% za kliente, odnosno 2% za one koji ne prenesu zaradu. Ukoliko uzimaš ovaj kredit sa rokom otplate do 84 meseca, kamata ti je u tom slučaju fiksna do kraja perioda otplate i iznosi 12,00%. Takođe, kamata za one koji ne prenesu zaradu u banku je 15,00%, fiksna do kraja perioda otplate za kredite do 84 meseca, a za kredite sa rokom otplate do 120 meseci kamata je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 10,25%.

 • Mogućnost dodatnog keša.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,5%

NKS je 6M Belibor + 7,25%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 31.10.2017. godine iznosi 3,25%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,77%

EKS je obračunata na dan 31.10.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Minimalni period otplate je 6 meseci, maksimalni period je 120 meseci

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

99 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.437,06 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

835.268,94 RSD

Naknada za obradu kredita je 2,00%. Godišnja naknada za administriranje kredita je 1,00%.

Za kredite čiji je rok otplate duži od 12 meseci neophodno je polisa osiguranja sa pokrićem rizika smrti usled nezgode i nezaposlenosti korisnika kredita sa tehnološkim viškom.

 • Nije neophodan prenos plate.
 • Naplaćuje se godišnja naknada za administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,45%

NKS je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 5,21%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 29.12.2017. godine je 3,24%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,65%

EKS je obračunata na dan 03.01.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

99 meseci

Period otplate kredita je do 99 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.762,13 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

841.164,48 RSD

Ova ponuda je odlična za one koji imaju da refinansiraju neka dugovanja, a uz to im je potreban i dodatni keš. Minimalni iznos kredita je 64.000 RSD, a maksimalni 2.000.000 RSD. Klijent je u obavezi da prenese zaradu u banku, a kredit se odobrava klijentima koji imaju stalno zaposlenje i prijavljenu zakonsku minimalnu mesečnu zaradu u Republici Srbiji. Za iznos kredita od 64.000 RSD do 599.999 RSD naplaćuje se mesečno održavanje kredita 0,15% na preostali iznos duga, a za iznose od 600.000 RSD do 2.000.000 RSD mesečno održavanje kredita je 0,05%, ali nema troška za obradu kreditnog zahteva.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Duži period otplate.
 • Kamatna stopa važi uz obavezan prenos plate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno praćenje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,91%

Nominalna kamatna stopa za klijente koji se odluče da prebace zaradu u banku je 3M Belibor + 6,00%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 31.03.2017. godine iznosi 2,91%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,51%

EKS obračunata je na dan 31.03.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Minimalni period otplate je 12 meseci, maksimalni period je 96 meseci.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.768,35 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

841.761,60 RSD

Ovaj kredit ima dug period otplate. Nakanda za obradu kredita je 2%, a naplaćuje se i administriranje kreditne partije mesečno 210 RSD. Maksimalan iznos kredita je 3.000.000 RSD. Ukoliko ovaj kredit uzmeš bez osiguranja kamata ti je veća. Povoljnost kod ovog kredita je ukoliko zahtev podneseš online ne plaćaš nakandu za obradu zahteva.

 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,93%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 6,05%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 28.06.2018. godine je 2,88%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14%

EKS je obračunata na dan 28.06.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.809,35 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

880.935,00 RSD

Iako je rata kod ovog kredita povoljna, visok je iznos dodatnih troškova. Administrativni trošak za ovaj kredit je 2,75%, a postoji i provizija za godišnje održavanje kredita koja je takođe 0,50%. Premija osiguranja iznosi 1,36% od iznosa kredita i uključuje se u kredit. Postoji mogućnost odobravanje kredita i pre uplate prve plate ili penzije, a rok za prenos primanja je tri meseca od datuma realizacije kredit

 • Bez učešća i depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i refinansiranje minimum jedne obaveze druge banke.
 • Obavezno je osiguranje korisnika kredita od posledice nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
 • Visoki administrativni troškovi kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,82%

Nominalna kamatna stopa je 6M Belibor + 6.60%. 6M Belibor na dan 08.01.2018. godine iznosi 3,22%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,62%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 08.01.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Maksimalni period otplate je 100 messeci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.865,00 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

851.040,00 RSD

Iznos kredita je od 1.000 EUR do 12.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Bez naknade za obradu zahteva.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez provizije za obradu zahteva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Obavezan žirant za iznose preko 6.250 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,24%

NKS je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 6,00%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 20.11.2017. godine je 3,24%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,26%

EKS je obračunata na dan 20.11.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.924,54 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

856.755,84 RSD

Iznos kredita je od 36.000 RSD do 3.000.000 RSD. Ukoliko redovno otplaćuješ kredit, banka te nagrađuje bonusom na kraju svake godine. Najveći bonus koji možeš da ostvariš je 8% od iznosa kredita, odnosno 1% godišnje. Ovaj kredit je sa uključenim osiguranjem od nezaposlenosti, nezaposlenosti usled tehnološkog viška, smrti usled nezgode i invaliditeta. Naknada za obradu zahteva je 2%, a mesečno administriranje kreditne partije je 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita. Nema grejs perioda.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bonus za redovnu otplatu kredita, 1% godišnje.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i osiguranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,43%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 6,55%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 29.06.2018. godine iznosi 2,88%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,54%

EKS je obračunata na dan 29.06.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.959,11 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

860.074,56 RSD

Rokovi odobrenja se razlikuju u zavisnosti od iznosa. Za iznos kredita do 1.500 EUR, maksimalan rok je 72 meseca, za iznose od 1.500 do 5.000 EUR maksimalan rok je 84 meseca. Za iznose kredita preko 5.000 EUR maksimalan rok je 96 meseci. Za klijente banke trošak za obradu zahteva za kredit je 2% od iznosa kredita, minimum 3.500 RSD. Kada refinansiraš imaš i mogućnost isplate dodatne gotovine. Za ostale građane kamata je 6M Belibor + 11,35%, a naknada za obradu zahteva je u ovom slučaju 3%, minimum 3.500 RSD.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Mogućnost dodatne gotovine.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.
 • Kredit može da se uzme na 96 meseci samo ako uzimaš preko 5.000 EUR u RSD protivvrednosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,54%

Kamatna stopa je 6M Belibor + 6,30% za nove klijente banke. Vrednost 6M Belibor-a na dan 15.02.2018. godine je 3,24%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,96%

EKS je obračunata na dan 01.03.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Rok otplate zavisi od iznosa kredita i to: do 1.500 EUR maksimalni rok je 72 meseca, od 1.501 EUR do 5.000 EUR maksimalni rok je 84 meseca i od 5.001 EUR do 10.000 EUR maksimalni rok otplate je 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.040,55 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

904.055,00 RSD

Za ovaj kredit nije porebno imati žiranta, niti je potrebno polagati depozit. Postoji mogućnost dobijanja dodatnog keša. Maksimalno opterećenje plate se procenjuje za svakog klijenta posebno. Za rok otplate preko 36 meseci minimalna mesečna primanja su 15.000 RSD. Pravo na grejs period od 24 meseca imaš u slučaju da uzimaš kredit na minimum 24 meseca i u tom periodu plaćaš samo kamatu. Dužina grejs perioda zavisi od dužine perioda otplate kredita. Administrativni trošak je 2,95% od iznosa kredita.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Mogućnost korišćenja grejs perioda.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,54%

Nominalna kamatna stopa kreće se od 6M Belibor + 7,45% do 6M Belibor + 8,95%. Vrednost 6M Belibor-a za mesec april 2018. godine iznosi 3,09%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,03%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.04.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Maksimalni period otplate je 100 meseci. Moguć Grejs period od 24 meseca.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.408,88 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

903.252,48 RSD

Ovaj kredit je sa kombinovanom kamatnom stopom i ima dug period otplate. Naknada za obradu kredita je 2%, a naplaćuje se i administriranje kreditne partije mesečno 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita. Maksimalan iznos kredita je 3.000.000 RSD. Ukoliko ovaj kredit uzmeš bez osiguranja kamata ti je veća. Povoljnost ovog kredita ti je ta što ukoliko zahtev za kredit podneseš online ne plaćaš naknadu za obradu zahteva.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamata je fiksna prvih 36 meseci, a nakon toga promenljiva.
 • Kamata važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,95%

NKS je 10,95% fiksna prvih 36 meseci, a nakon toga promenljiva 3M Belibor + 7,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
16,1%

EKS je obračunata na dan 28.06.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.571,30 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

918.844,80 RSD

Iznos kredita je od 36.000 RSD do 3.000.000 RSD. Ukoliko redovno otplaćuješ kredit, banka te nagrađuje bonusom na kraju svake godine. Najveći bonus koji možeš da ostvariš je 8% od iznosa kredita, odnosno 1% godišnje. Ovaj kredit je sa uključenim osiguranjem od nezaposlenosti, nezaposlenosti usled tehnološkog viška, smrti usled nezgode i invaliditeta. Naknada za obradu kredita je 2,00%, a mesečno administriranje kreditne partije je 210 RSD fiksno + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Nema grejs perioda.

 • Bonus za redovnu otplatu kredita, 1% godišnje.
 • Bez učešća i depozita.
 • Kamatna stopa je fiksna za period otplate do 36 meseci, posle toga je promenljiva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i osiguranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,45%

Prvih 36 meseci NKS je fiksna i iznosi 11,45%, a nakon toga je promenljiva 3M Belibor + 8,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
16,65%

EKS je obračunata na dan 29.06.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

9.638,23 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

809.611,32 RSD

Iznos kredita je od 50.000 rsd do 2.000.000 rsd. Ponuđena kamata važi za nove klijente koji prenesu svoju zaradu u banku. Za one koji primaju platu preko Credit Agricole banke kamata je 3M Belibor + 7,80%. Za ostale klijente kamata je 3M Belibor + 13,80%, a rok otplate je do 72 meseca. Bez naknade za obradu kreditnog zahteva, a nema troška za prevremenu otplatu kredita. Postoji mogućnost uzimanja grejs perioda do 3 meseca.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez naknade za obradu kredita.
 • Kamatna stopa važi za nove klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,95%

NKS je 3M Belibor + 5,80%. Vrednost 3M Belibor-a za II kvartal je 3,15%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,74%

EKS je obračunata na dan 10.04.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate je do 84 meseca.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

9.960,71 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

836.699,64 RSD

Iznos kredita je od 5.000 RSD do 2.000.000 RSD. Provizija za obradu zahteva je 1,50% od iznosa kredita. Kamata za klijente koji ne žele da prenesu zaradu u banku je 3M Belibor + 12,37%, rok otplate je od 6 do 84 meseca, a naknada za obradu zahteva je 2,00% od iznosa kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10%

NKS je 3M Belibor + 6,87% za Standard klijente. Vrednost 3M Belibor-a na dan 20.02.2018. godine iznosi 3,13%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,98%

EKS je obračunata na dan 06.03.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je do 84 meseca.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

10.182,20 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

855.304,80 RSD

Ovaj kredit mogu da koriste svi oni koji imaju aktivni tekući račun u Telenor banci, a možeš da apliciraš online, putem aplikacije, ili odlaskom u Telenor prodavnicu.

Nema nikakvih administrativnih troškova za ovaj kredit, kao ni troškove Kreditnog biroa i prevremene otplate kredita.

Ukoliko si korisnik Starter paketa i Progresiv paketa kamata ti je 6M Belibor + 8,50%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Nema administrativnih troškova za ovaj kredit.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate i za korisnike Progresiv plus paketa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,71%

NKS je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 7,50%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 16.01.2018. godine iznosi 3,21%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,71%

EKS je jednaka NKS, obračunata je na dan 01.02.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 37 do 84 meseca.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

10.377,86 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

871.740,24 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 2.400.000 RSD. Provizija za puštanje kredita je 2,25% jednokratno. Nema grejs perioda. Ovaj kredit važi za one klijente koji koriste 3 na 3 paket Piraeus banke. Dodatno se plaća i mesečno održavanje 3 na 3 paketa 280 RSD. Uključeno je i osiguranje od nezaposlenosti, tehnološkog viška i smrti usled nesrećnog slučaja.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Uključeno je osiguranje od nezaposlenosti, tehnološkog viška i smrti usled nesrećnog slučaja.
 • Obavezan prenos plate.
 • Kamatna stopa važi za korisnike 3 na 3 paketa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,33%

Nominalna kamatna stopa je 3M Belibor + 8,25%. 3M Belibor na dan 13.12.2017. godine. iznosi 3,08%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,04%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 15.12.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Minimalni period otplate je 6 meseci, maksimalni period je 84 meseca.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

10.392,19 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

997.650,24 RSD

Ponuđena kamata važi za klijente koji prenesu zaradu u banku. Iznos kredita je od 64.000 rsd do 2.000.000 rsd. Nemaš trošak za obradu zahteva za kredit, ali imaš mesečnu naknadu za praćenje kredita u iznosu od 0,15% na preostali iznos duga. Kamata za klijente koji ne prenesu zaradu u banku je 3M Belibor + 13%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno praćenje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
13,91%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 11,00%. vrednost 3M Belibor-a na dan 31.03.2018. godine je 2,91%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
18,06%

EKS je obračunata na dan 31.03.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je od 12 do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

10.617,33 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

891.855,72 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 2.400.000 RSD. Provizija za obradu zahteva je 5 EUR jednokratno, a provizija za puštanje kredita u opticaj je 2,25%. Nema grejs perioda. Ovaj kredit važi za one klijente koji koriste samo tekući račun Piraeus banke. Dodatno se plaća i mesečno vođenje tekućeg računa 150 RSD. Uključeno je i osiguranje od nezaposlenosti, tehnološkog viška i smrti usled nesrećnog slučaja.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Uključeno je osiguranje od nezaposlenosti, tehnološkog viška i smrti usled nesrećnog slučaja.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Ponuđena kamata važi samo za korisnike tekućih računa Piraeus banke.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,08%

NKS je 3M Belibor + 9,00%. 3M Belibor na dan 13.12.2017. godine iznosi 3,08%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
1.378%

EKS je obračunata na dan 15.12.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 6 do 84 meseca.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

12.338,86 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

740.331,60 RSD

Iznos kredita je od 5.000 RSD do 2.000.000 RSD. Provizija za obradu zahteva je 1,50% od iznosa kredita. Kamata za klijente koji ne žele da prenesu zaradu u banku je 3M Belibor + 12,37%, rok otplate je od 6 do 84 meseca, a naknada za obradu zahteva je 2,00% od iznosa kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,6%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 5,47%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 20.02.2018. godine je 3.13%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,02%

EKS je obračunata na dan 03.06.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate je do 60 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

18.416,72 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

663.001,92 RSD

Ovo je kredit sa kraćim rokom otplate- do tri godine, a iznos kredita je od 5.000 RSD do 2.000.000 RSD. Naknada za obradu zahteva je 1,50% od iznosa kredita. Kamata za one koji ne žele da prenesu zaradu u banku je 3M Belibor + 12,37%, rok otplate je od 6 do 84 meseca, a naknada za obradu zahteva je 2,00% od iznosa kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,6%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 3,47%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 20.02.2018. godine iznosi 3,13%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,05%

EKS je obračunata na dan 06.03.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

18.512,54 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

666.451,44 RSD

Iznos kredita je od 50.000 rsd do 2.000.000 rsd. Ponuđena kamata važi za nove klijente koji prenesu svoju zaradu u banku. Za klijente koji primaju zaradu perko ove banke kamata je 3M Belibor + 5,80%. Za ostale klijente kamata je 3M Belibor + 11,80%. Nema naknade za obradu kredita, a nema ni troška za prevremenu otplatu kredita. Postoji mogućnost uzimanja grejs perioda do 3 meseca.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez naknade za obradu kredita.
 • Kamatna stopa važi za nove klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,95%

NKS je 3M Belibor + 3,80%. Vrednost 3M Belibor- a za II kvartal iznosi 3,15%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,62%

EKS je obračunata na dan 10.04.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Rok otplate je do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

19.146,93 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

689.289,48 RSD

Ovo je ponuda kredita sa kraćim periodom otplate - do 36 meseci, ali je kamata promenljiva. Naknada za obradu kredita je 2,50%, a godišnja naknada za administriranje kredita je 0,50% od preostalog duga.

 • Važi bez učešća i depozita.
 • Dodatno se naplaćuje godišnje održavanje kredita.
 • Kamata je promenljiva.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,24%

NKS je 6M Belibor + 6,00%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 29.12.2017. godine iznosi 3,24%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12%

EKS je obračunata na dan 03.01.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 36 meseci.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci

Pogledaj i ovo