Koji kredit tražiš?

Za refinansiranje

Na koji iznos?

600.000,00 RSD

Period otplate

84 meseca

Krediti za refinansiranje (dinarski, promenljiva kamatna stopa)

Već si se zadužio, a treba ti keš i tvoja plata je dinarska? Pogledaj TOP 5 Krediti za refinansiranje (dinarski) - ne prate kretanje kursa evra. Bez depozita. Ako uzmeš sa fiksnom kamatom, rata ti ostaje ista do kraja, a sa promenljivom kamatom, rata se menja svakog meseca.

results

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.487,34 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

616.297,30 RSD

Ponuđena kamata važi za online zahteve za iznose do 400.000 rsd. Nemaš naknadu za obradu kreditnog zahteva, ali plaća se godišnja provizija za administriranje kredita 0,50% od ostatka duga.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Ponuđena kamata važi uz prenos plate.
 • Ponuuđena kamata važi za online zahteve za kredit.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,00%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 11,75%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,88%

EKS je obračunata na dan 15.07.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je do 95 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

7.646,76 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

726.442,20 RSD

Ovo je ponuda za kredit sa kombinovanom kamatnom stopom - prvih 12 meseci kamata je fiksna, a nakon toga je promenljiva. Nemaš naknadu za obradu kreditnog zahteva.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez naknade za obradu zahteva.
 • Ponuđena kamata važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4,95%

NKS je fiksna prvih 12 meseci i iznosi 4,95%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 4,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
6,90%

EKS je obračunata na dan 19.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 95 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.530,63 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

810.409,85 RSD

Kamata je fiksna prve tri godine, a nakon toga je promenljiva. Ovo je kredit sa uključenim osiguranjem od nemogućnosti vraćanja kredita usled gubitka posla ili smrti usled nezgode. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 0,50% za period otplate kredita od 37 do 60 meseci, a bez naknade je za period otplate kredita od 61 do 95 meseci. U slučaju da ne želiš da preneseš zaradu u banku kamata ti je veća i prvih 36 meseci iznosi 13,95%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 10,25%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez troška obrade kreditnog zahteva za kredite sa otplatom od 61 do 95 meseci.
 • Ponuđena kamata je sa prenosom zarade u banku.
 • Kamata je fiksna prvih 36 meseci, a nakon toga je promenljiva.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,95%

NKS je fiksna prvih 36 meseci i kreće se od 7,95% do 9,95%, a nakon toga je promenljiva i kreće se od 6M Belibor + 4,25% do 6M Belibor + 6,25%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,36%

EKS je obračunata na dan 04.01.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate je od 37 do 95 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.631,34 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

819.977,30 RSD

Iznos kredita je do 3.000.000 rsd, a period otplate do 95 meseci. Naknada za obradu zahteva je 0,50% (minimum 3.600 rsd) od iznosa kredita, a naplaćuje se i mesečno administriranje kredita 210 rsd + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Ukoliko uzimaš kredit bez osiguranja kamata ti je 1% veća i iznosi 3M Belibor + 7,25%, dok je naknada za obradu kredita 2,00% (minimum 3.600 rsd), a administriranje kreditne partije plaća se 210 rsd mesečno.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Naplaćuje se mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,28%

NK je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 6.25%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 23.08.2019. godine iznosi 2,03%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,60%

EKS je obračunata na dan 27.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 95 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.631,34 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

819.977,30 RSD

Ponuda se odnosi na zahteve podnete online i odnosi se na kredite sa osiguranjem. Naknda za obradu zahteva je 2,00% (minimum 3.600 rsd) od iznosa kredita, dok je mesečno administriranje kreditne partije 210 rsd + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Ukoliko se opredeliš za kredit bez osiguranja, u tom slučaju kamata ti je 3M Belibor + 7,25%. Naknada za obradu kredita je 2,00% (minimum 3.600 rsd) od iznosa kredita, dok je mesečno administriranje kreditne partije u tom slučaju 210 rsd.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,28%

NKS je 3M Belibor + 6,25%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 23.08.2019. godine iznosi 2,03%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,60%

EKS je obračunata na dan 28.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate je do 95 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.698,86 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

826.391,70 RSD

Kredit je sa kombinovanaom kamatnom stopom, gde ti je prvih 18 meseci fiksna kamata, a nakon toga je promenljiva. Naknada za obradu kredita je 2,00% (minimum 3.600 rsd) od iznosa kredita, Administriranje kreditne partije se plaća mesečno 210 rsd + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Ukoliko uzimaš kredit bez osiguranja kamata je 9,50% fiksna prvih 18 meseci, a nakon toga je promenljiva 3M Belibor + 7,05%. Naknada za obradu kreditnog zateva ti je 2,00% (minimum 3.600 rsd) od iznosa kredita, dok administriranje kreditne partije plaćaš 210 rsd mesečno.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa je fiksna za period otplate do 18 meseci, posle toga je promenljiva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,50%

NKS je fiksna prvih 18 meseci i iznosi 8,50%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 6,05%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,81%

EKS je obračunata na dan 27.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 95 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.729,64 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

829.315,80 RSD

Period otplate kredita je od 13 do 95 meseci za klijente Banke, u zavisnosti od visine primanja, a za ostale klijente do 72 meseca. Za klijente banke trošak za obradu zahteva za kredit je 2% od iznosa kredita. Kada refinansiraš imaš i mogućnost isplate dodatne gotovine. Za ostale građane kamata je 6M Belibor + 11,52%, a naknada za obradu zahteva je u ovom slučaju 3%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Mogućnost dodatne gotovine.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,60%

Kamatna stopa je 6M Belibor + 6,57% za nove klijente banke. Vrednost 6M Belibor-a na dan 22.08.2019. godine je 2,03%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,71%

EKS je obračunata na dan 22.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 95 meseci za klijente Banke, u zavisnosti od visine primanja, a za ostale klijente do 72 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.748,15 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

831.074,25 RSD

Za ovaj kredit možeš da apliciraš online, u filijali ili putem NetBanking aplikacije. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 3.000.000 RSD. Bez naknade za obradu zahteva. Nema grejs period. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku kamata ti je fiksna i iznosi 12,95%. Svi klijenti koji u periodu od 09.09.2019. do 17.11.2019. godine, realizuju gotovinski (keš) kredit uz mogućnost refinansiranja, ostvaruju pravo na kupone za popust prilikom kupovine i/ili vrednosni vaučer za kupovinu proizvoda u Win Win maloprodajnim objektima.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez naknade za obradu zahteva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,66%

NKS je 3M Belibor + 6,69%. Vrednost 3M belibor-a na dan 01.10.2019. godine je 1,97%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,05%

EKS je obračunat na dan 01.10.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je od 6 do 95 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

107 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.784,01 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

939.889,07 RSD

Ponuda kredita za refinansiranje važi za one koji imaju kreditno zaduženje po osnovu gotovinskog, potrošačkog ili drugog kredita, kao i kreditne kartice, a koji je odobren do 18. marta 2020. godine, osim stambenog kredita i dozvoljenog minusa po platnom računu.

Period otplate kredita je na 107 meseci za kredite odobrene u periodu od 19. marta do 31. decembra 2020. godine i na 96 meseci za kredite odobrene u periodu od 01. januara do 31. decembra 2021. godine.

Za one koji ne prenesu zaradu u banku kamata je 6m BELIBOR + 12,50%.

 • Bez naknade za obradu kredita.
 • Dug period otplate pod posbenim uslovima.
 • Za ovu ponudu obavezan je prenos zarade.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,88%

NKS je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 9,50% i odnosi se samo na klijente banke.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,63%

EKS je obračunata na dan 15.09.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

107 meseci

- Na 107 meseci za kredite odobrene u periodu od 19. marta do 31. decembra 2020. godine; - Na 96 meseci za kredite odobrene u periodu od 01. januara do 31. decembra 2021. godine.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.785,22 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

834.595,90 RSD

Iznos kredita je od 36.000 RSD do 3.000.000 RSD. Ukoliko redovno otplaćuješ kredit, banka te nagrađuje bonusom na kraju svake godine. Najveći bonus koji možeš da ostvariš je 8% od iznosa kredita, odnosno 1% godišnje. Ovaj kredit je sa uključenim osiguranjem od nezaposlenosti, nezaposlenosti usled tehnološkog viška, smrti usled nezgode i invaliditeta. Naknada za obradu zahteva je 2%, a mesečno administriranje kreditne partije je 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita za kredit sa osiguranjem. Nema grejs perioda. Ukoliko uzimaš kredit bez osiguranja kamata ti je 3M Belibor + 7,75%. Naknada za obradu zahteva je u tom slučaju 2,00% (minimum 3.600 rsd) od iznosa kredita, dok je mesečno administriranje kredita 210 rsd.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bonus za redovnu otplatu kredita, 1% godišnje.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i osiguranje kredita.
 • Naplaćuje se mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,78%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 6,75%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 23.08.2019. godine iznosi 2,03%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,13%

EKS je obračunata na dan 28.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je do 95 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.837,90 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

839.600,50 RSD

Kredit je sa fiksnom kamatom do kraja perioda otplate kredita. Naknada za obradu kreditnog zahteva je od 0% do 2,00%. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku kamata ti je 11,95% fiksna do kraja perioda otplate kredita.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Ponuđena kamata važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,00%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 8,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,57%

EKS je obračunata na dan 19.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je od 61 do 95 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.853,43 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

841.075,85 RSD

Iznos kredita je od 36.000 RSD do 3.000.000 RSD. Ukoliko redovno otplaćuješ kredit, banka te nagrađuje bonusom na kraju svake godine. Najveći bonus koji možeš da ostvariš je 8% od iznosa kredita, odnosno 1% godišnje. Ovaj kredit je sa uključenim osiguranjem od nezaposlenosti, nezaposlenosti usled tehnološkog viška, smrti usled nezgode i invaliditeta. Naknada za obradu kredita je 2,00%, a mesečno administriranje kreditne partije je 210 RSD fiksno + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita za kredit sa osiguranjem. Nema grejs perioda. Ukoliko se opredeliš za kredit bez osiguranja kamata ti je fiksna prvih 18 meseci i iznosi 10,00%, a nakon toga je promenljiva 3M Belibor + 7,55%. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 2,00% (minimum 3.600 rsd), dok je mesečno održavanje kreditne partije 210 rsd.

 • Bonus za redovnu otplatu kredita, 1% godišnje.
 • Bez učešća i depozita.
 • Kamatna stopa je fiksna za period otplate do 18 meseci, posle toga je promenljiva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i osiguranje kredita.
 • Mesečno se naplaćuje administriranje kreditne partije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,00%

Prvih 18 meseci NKS je fiksna i iznosi 9,00%, a nakon toga je promenljiva 3M Belibor + 6,55%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,34%

EKS je obračunata na dan 28.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je do 95 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.006,38 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

864.612,48 RSD

Iznos kredita je od 1.000 EUR do 12.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Bez naknade za obradu zahteva.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez provizije za obradu zahteva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Obavezan žirant za iznose preko 6.250 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,69%

NKS je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 6,50%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 16.01.2019. godine je 3,19%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,71%

EKS je obračunata na dan 16.01.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 96 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.069,28 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

861.581,60 RSD

Za ovaj kredit možeš da apliciraš online, u filijali ili putem NetBanking aplikacije. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 3.000.000 RSD. Bez naknade za obradu kreditnog zahteva. Nema grejs period. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku kamata ti je fiksna i iznosi 12,95%. Svi klijenti koji u periodu od 09.09.2019. do 17.11.2019. godine, realizuju gotovinski (keš) kredit uz mogućnost refinansiranja, ostvaruju pravo na kupone za popust prilikom kupovine i/ili vrednosni vaučer za kupovinu proizvoda u Win Win maloprodajnim objektima

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez naknade za obradu zahteva.
 • Ponuđena kamata važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,00%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 9,69%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,16%

EKS je obračunata na dan 01.10.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je od 6 do 95 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.151,37 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

869.380,15 RSD

Ova ponuda je odlična za one koji imaju da refinansiraju neka dugovanja, a uz to im je potreban i dodatni keš. Minimalni iznos kredita je 64.000 RSD, a maksimalni 2.000.000 RSD. Klijent je u obavezi da prenese zaradu u banku, a kredit se odobrava klijentima koji imaju stalno zaposlenje i prijavljenu zakonsku minimalnu mesečnu zaradu u Republici Srbiji. Za iznos kredita od 64.000 RSD do 599.999 RSD naplaćuje se mesečno održavanje kredita 0,15% na preostali iznos duga, a za iznose od 600.000 RSD do 2.000.000 RSD mesečno održavanje kredita je 0,05%, ali nema troška za obradu kreditnog zahteva.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Duži period otplate.
 • Bez naknade za obradu zahteva za kredit.
 • Kamatna stopa važi uz obavezan prenos plate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno praćenje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,95%

Nominalna kamatna stopa za klijente koji se odluče da prebace zaradu u banku je 3M Belibor + 7,00%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 30.06.2019. godine iznosi 2.95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,62%

EKS obračunata je na dan 30.06.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Minimalni period otplate je 12 meseci, maksimalni period je 95 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.151,37 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

869.380,15 RSD

Ako želiš da unapred znaš kolika ti je rata za ceo period otplate i to tačno u dinar, a da ti odgovara iznos rate na najviše 95 meseci, ovo je pravi kredit za tebe. Naknada za obradu zahteva je 1,50%. Iznos kredita je od 100.000 RSD do 2.500.000 RSD. Ovaj kredit važi i za online zahteve. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku, kamata je u tom slučaju 10,95%, a naknada za obradu zahteva je 2,00%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita.
 • Ponuđena kamata važi samo uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,95%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 9,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,97%

EKS je obračunata na dan 29.03.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate kredita je od 13 meseci do 95 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.151,37 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

869.380,15 RSD

Ponuđena kamata važi za klijente koji prenesu zaradu u banku. Iznos kredita je od 64.000 rsd do 2.000.000 rsd. Nemaš trošak za obradu zahteva za kredit, ali imaš mesečnu naknadu za praćenje kredita u iznosu od 0,15% na preostali iznos duga. Kamata za klijente koji ne prenesu zaradu u banku je 3M Belibor + 13%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno praćenje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,95%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 7,00%. vrednost 3M Belibor-a na dan 30.06.2019. godine je 2.95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,62%

EKS je obračunata na dan 30.06.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate je od 12 do 95 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.189,40 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

872.993,00 RSD

Za ovaj kredit nije porebno imati žiranta, niti je potrebno polagati depozit. Postoji mogućnost dobijanja dodatnog keša. Maksimalno opterećenje plate se procenjuje za svakog klijenta posebno. Za rok otplate preko 36 meseci minimalna mesečna primanja su 15.000 RSD. Pravo na grejs period od 18 meseca imaš u slučaju da uzimaš kredit na minimum 24 meseca i u tom periodu plaćaš samo kamatu. Dužina grejs perioda zavisi od dužine perioda otplate kredita. Administrativni trošak je 2,95% od iznosa kredita.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Mogućnost korišćenja grejs perioda.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,07%

Nominalna kamatna stopa kreće se od 6M Belibor + 7,45% do 6M Belibor + 8,95%. Vrednost 6M Belibor-a za mesec avgust 2019. godine iznosi 2,62%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,03%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 02.09.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Maksimalni period otplate je 95 meseci. Moguć Grejs period od 24 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.406,57 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

893.624,15 RSD

Bez naknade za obradu kreditnog zahteva, postoji i provizija za godišnje održavanje kredita koja je takođe 0,50%. Premija osiguranja mžeš platiti u celosti ili mesečno. Nema grejs perioda. Postoji mogućnost odobravanja kredita i pre uplate prve plate ili penzije, a rok za prenos primanja je tri meseca od datuma realizacije kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Kamatna stopa važi uz obavezan prenos plate i osiguranje od posledica nesrećnog sličaja i nezaposlenosti.
 • Plaća se godišnje održavanje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,75%

Nominalna kamatna stopa je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 10,75%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,19%

EKS obračunata na dan 15.07.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Maksimalni period otplate je 95 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.470,98 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

899.743,10 RSD

Ovaj kredit je sa fiksnom kamatnom stopom do kraja perioda otplate i možeš da ga uzmeš i sa pauzom u otplati (svaki sedmi mesec, rata 0,00 RSD). Iznos kredita zavisi od tvoje kreditne sposobnosti. Naknada za obradu kreditnog zahteva je od 1% do 2,75%. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku, kamata je u tom slučaju veća i iznosi 12,45% fiksna do kraja perioda otplate kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita.
 • Postoji mogućnost pauziranja rate.
 • Ponuđena kamata važi uz prenos plate u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,95%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 10,95% za klijente koji prenesu zaradu u banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,19%

EKS je obračunata na dan 28.01.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate je od 61 do 95 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

83 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

9.625,00 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

798.875,00 RSD

Iznos kredita od 25.000 RSD do 2.250.000 RSD. Naknada za obradu kredita je 1% za kliente, odnosno 2% za one koji ne prenesu zaradu. Ukoliko uzimaš ovaj kredit sa rokom otplate do 83 meseca, kamata ti je u tom slučaju fiksna do kraja perioda otplate i iznosi 12,00%. Takođe, kamata za one koji ne prenesu zaradu u banku je 15,00%, fiksna do kraja perioda otplate za kredite do 83 meseca, a za kredite sa rokom otplate do 83 meseca kamata je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 10,25%.

 • Mogućnost dodatnog keša.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,63%

NKS je 6M Belibor + 7,25%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 30.04.2020. godine iznosi 1,38%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,49%

EKS je obračunata na dan 29.06.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

83 meseca

Period otplate kredita je 83 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.796,63 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

930.679,85 RSD

Administrativni trošak za ovaj kredit je 2,95%. Nema godišnjeg troška održavanja kredita. Postoji grejs period u kome plaćaš samo kamatu. Pravo na grejs period do 18 meseci imaš u slučaju da uzimaš kredit na minimum 24 meseca. Za rok otplate preko 36 meseci neophodno je da imaš minimalna mesečna primanja 15.000 RSD. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 2.000.000 RSD.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i depozita.
 • Mogućnost dobijanja dodatnog keša.
 • Kamatna stopa važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,95%

Nominalna kamatna stopa za ovaj kredit kreće se od 11,95% do 13,45%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,53%

EKS obračunat na dan 02.09.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Period otplate je od 13 do 95 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

83 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

9.889,73 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

820.847,59 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 3.000.000 RSD. Trošak obrade zahteva je od 0% do 2,50%. Nema grejs period. Kredit je bez osiguranja. Ukoliko želiš da uzmeš kredit sa osiguranjem NKS je fiksna i iznosi 13,90% do kraja perioda otplate kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,00%

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 9,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,93%

EKS je obračunata na dan 03.01.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

83 meseca

Period otplate kredita je moguć na 12 do 83 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

83 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

9.975,82 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

827.993,06 RSD

Bez naknade za obradu kredita.

 • Bez naknade za obradu kredita.
 • Obavezan je prenos zarade.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,78%

NKS je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 8,40%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 21.04.2020. godine je 1.38%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,23%

EKS je obračunata na dan 21.04.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

83 meseca

Period otplate kredita je do 83 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

83 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

10.043,75 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

833.631,25 RSD

Iznos kredita je od 5.000 RSD do 4.000.000 RSD, a period otplate je do 83 meseca. Provizija za obradu zahteva je 1,50% od iznosa kredita. Kamata za klijente koji ne žele da prenesu zaradu u banku je 3M Belibor + 13,81%, rok otplate je od 37 do 83 meseca a naknada za obradu zahteva je 2,00% do iznosa kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,00%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 8,31%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 20.11.2019. godine iznosi 1,69%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,83%

EKS je obračunata na dan 23.12.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

83 meseca

Period otplate je do 83 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

10.594,35 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

1.017.057,60 RSD

Iznos kredita je od 1.000 EUR do 12.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Bez provizije za obradu kreditnog zahteva.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Bez provizije za obradu zahteva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Obavezan žirant za iznose preko 6.250 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
14,50%

Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate i iznosi 14,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,54%

EKS obračunata na dan 16.01.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Rok otplate kredita je od 12 do 96 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

83 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

10.673,32 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

885.885,56 RSD

Iznos kredita od 25.000 RSD do 2.250.000 RSD. Naknada za obradu kredita je 1% za kliente, odnosno 2% za one koji ne prenesu zaradu. Takođe, kamata za one koji ne prenesu zaradu u banku je 15,00%, fiksna do kraja perioda otplate za kredite do 83 meseca, a za kredite sa rokom otplate do 83 meseci kamata je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 10,25%.

 • Mogućnost dodatnog keša.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,00%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 12,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,29%

EKS je obračunata na dan 29.06.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

83 meseca

Peirod otplate kredita je od 6 do 83 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

12.008,52 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

720.511,20 RSD

Kredit je sa fiksnom kamatom do kraja perioda otplate kredita. Naknada za obradu kreditnog zahteva je od 0% do 2,00%. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku kamata ti je 10,45% fiksna do kraja perioda otplate kredita.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Ponuđena kamata važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,00%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 7,45%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,46%

EKS je obračunata na dan 19.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je od 37 do 60 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

12.338,86 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

740.331,60 RSD

Iznos kredita je od 5.000 RSD do 4.000.000 RSD. Provizija za obradu zahteva je 1,50% od iznosa kredita. Kamata za klijente koji ne žele da prenesu zaradu u banku je 3M Belibor + 13,81%, rok otplate je od 37 do 83 meseca, a naknada za obradu zahteva je 2,00% od iznosa kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,60%

NKS je 3M Belibor + 6,91% za klijente koji prenesu zaradu u banku. Vrednost 3M Belibor-a na dan 20.11.2019. godine iznosi 1,69%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,10%

EKS je obračunata na dan 23.12.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je od 37 do 60 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

12.586,46 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

755.187,60 RSD

Ovaj kredit je sa fiksnom kamatnom stopom do kraja perioda otplate i možeš da ga uzmeš i sa pauzom u otplati (svaki sedmi mesec, rata 0,00 RSD). Iznos kredita zavisi od tvoje kreditne sposobnosti. Naknada za obradu kreditnog zahteva je od 1% do 2,75%. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku, kamata je u tom slučaju veća i iznosi 10,95% fiksna do kraja perioda otplate kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita.
 • Postoji mogućnost pauziranja rate.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,45%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 9,45% za klijente koji prenesu zaradu u banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,19%

EKS je obračunata na dan 28.01.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate je do 60 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

13.960,95 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

837.657,00 RSD

Ovaj kredit mogu da koriste svi oni koji imaju aktivni tekući račun u Mobi banci i za klijente koji prenesu zaradu u banku, a možeš da apliciraš online, putem aplikacije, ili odlaskom u Telenor prodavnicu.

Nema nikakvih administrativnih troškova za ovaj kredit, kao ni troškova Kreditnog biroa i prevremene otplate kredita.

Kamata za klijente koji ne prenesu zaradu u banku je 16,00%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez administrativnih troškova za ovaj kredit.
 • Ponuđena kamata važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
14,00%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 14,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,10%

EKS je obračunata na dan 10.05.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je od 37 do 60 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

18.239,57 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

656.624,52 RSD

Kredit je sa kraćim rokom otplate - 36 meseci, ali je kamata fiksna do kraja perioda otplate kredita. Naknada za obradu kreditnog zahteva je od 0% do 2,00%. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu kamata ti je 8,95% fiksna do kraja perioda otplate kredita.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Ponuđena kamata važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5,00%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 5,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,46%

EKS je obračunata na dan 19.08.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je do 36 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

18.416,72 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

663.001,92 RSD

Ovo je kredit sa kraćim rokom otplate- do tri godine, a iznos kredita je od 5.000 RSD do 4.000.000 RSD. Naknada za obradu zahteva je 1,50% od iznosa kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,60%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 4,91%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 20.11.2019. godine iznosi 1,69%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,18%

EKS je obračunata na dan 23.12.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je do 36 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

18.649,96 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

671.398,56 RSD

Ovaj kredit je sa fiksnom kamatnom stopom do kraja perioda otplate i možeš da ga uzmeš i sa pauzom u otplati (svaki sedmi mesec, rata 0,00 RSD). Iznos kredita zavisi od tvoje kreditne sposobnosti. Naknada za obradu kreditnog zahteva je od 1% do 2,75%. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku, kamata je u tom slučaju veća i iznosi 8,95% fiksna do kraja perioda otplate kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita.
 • Postoji mogućnost pauziranja rate.
 • Ponuđena kamata je sa prenosom zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,45%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i za klijente koji prenesu zaradu u banku, a iznosi 7,45%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,19%

EKS je obračunata na dan 28.01.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je od 6 do 36 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

19.346,23 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

696.464,28 RSD

Ovo je ponuda kredita sa kraćim periodom otplate - do 36 meseci, a kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita. Nema troška za obradu kreditnog zahteva.

 • Bez naknade za obradu kredita.
 • Obavezan je prenos zarade.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,00%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,48%

EKS je obračunata na dan 21.04.2020. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 36 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

19.857,02 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

714.852,72 RSD

Ovaj kredit mogu da koriste svi oni koji imaju aktivni tekući račun u Mobi banci i za klijente koji prenesu zaradu u banku, a možeš da apliciraš online, putem aplikacije, ili odlaskom u Telenor prodavnicu.

Nema nikakvih administrativnih troškova za ovaj kredit, kao ni troškova Kreditnog biroa i prevremene otplate kredita.

Kamata za klijente koji ne prenesu zaradu u banku je 13,75%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez administrativnih troškova za ovaj kredit.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,75%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 11,75%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,06%

EKS je obračunata na dan 10.05.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate je do 36 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

51.364,49 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

616.373,88 RSD

Ako želiš da unapred znaš kolika ti je rata za ceo period otplate i to tačno u dinar, a da ti odgovara iznos rate na najviše dve godine, ovo je pravi kredit za tebe. Naknada za obradu zahteva je 1,00%. Iznos kredita je od 100.000 RSD do 3.000.000 RSD.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kraći period otplate.
 • Obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5,00%

NKS je fiksna i iznosi 5,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,69%

EKS je obračunata 29.03.2019. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate je od 6 do 12 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
0,00%

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci

Pogledaj i ovo