Meni treba

Auto

Da li imaš malo para za kupovinu auta ili ti nedostaje još samo malo?

Fali mi još malo para

Šta ti je važno?

Da mi mesečna rata bude najmanja

PLAĆENA REKLAMA

Keš da kreneš

SAZNAJ VIŠE

Keš krediti sa najmanjom ratom u dinarima

Ovo su krediti sa koji imaju najmanju mesečnu ratu. Najmanje te opterećuju mesečno.

results

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

7.584,32 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

910.118,40 RSD

Ovo je kredit sa kombinovanom kamatom, odnosno prve dve godine ti je fiksna kamata, a nakon toga je promenljiva. Iznos kredita je od 100.000 RSD do 3.000.000 RSD, a kredit možeš da otplaćuješ od 36 do 120 rata. Takođe imaš i mogućnost odlaganja rate, odnosno mogućnost grejs perioda u trajanju od 95 dana. Naknada za obradnu kreditnog zahteva je 0,95%, a još imaš da platiš Kreditni biro 246 RSD i dve menice 100 RSD.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Mogućnost grejs perioda.
 • Kamata je fiksna prve dve godine, a zatim je promenljiva.
 • Ponuđena kamata je sa prenosom zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,95%

NKS je fiksna prvih 24 meseca i iznosi 8,95%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 6,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,69%

EKS je obračunata na dan 01.07.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate je od 36 do 120 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

7.597,30 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

911.676,00 RSD

Kredit ti nudi dve opcije: možeš da uzmeš samo keš kredit, a možeš da uzmeš kombinaciju keš kredita i kredita za refinansiranje. Period otplate kredita je do 10 godina. Do 15.10. banka ne naplaćuje naknadu za obradu zahteva za kredit, bez plaćanja menice i izveštaja iz Kreditnog biroa. Ono što imaš da plaćaš je mesečna naknada za vođenje kredita 100 RSD.

 • Dug period otplate kredita.
 • Bez naknade za obradu zahteva za kredit.
 • Plaća se mesečno održavanje kreditne partije.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate i kreće se od 8,99%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,42%

EKS je obračunata na dan 01.08.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate keš kredita i keš kredita uz refinansiranje dela obaveza je od 12 do 120 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

7.714,66 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

925.759,20 RSD

Rok otplate od 12 do 96 meseci za klijente banke u zavisnosti od visine primanja, a za ostale klijente do 72 meseca. Za iznos kredita preko 5.000 eura, maksimalni rok može biti do 120 meseci, uz obavezno životno osiguranje. Za klijente banke trošak obrade zahteva je 2,5% od iznosa kredita, minimum 3.500 RSD. Ovaj kredit je povoljan ako ti je više važna mala mesečna rata, a manje važna cifra koju na kraju plaćaš za kredit i ako dižeš kredit vrednosti 5.001 do 15.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Za klijente ostale građane kamata je 6M Belibor + 11,35%, a naknada za obradu zahteva je u ovom slučaju 3%, minimum 3.500 RSD.

 • Dug period otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Kredit može da se uzme na 120 meseci samo ako uzimaš preko 5.000 EUR u RSD protivvrednosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,35%

Kamatna stopa je 6M Belibor + 6.30% za nove klijente banke. Vrednost 6M Belibor-a na dan 31.08.2018. godine je 3,05%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,77%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 31.08.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Rok otplate od 12 do 96 meseci za klijente banke u zavisnosti od visine primanja, a za ostale klijente do 72 meseca. Za iznos kredita preko 5.000 eura, maksimalni rok može biti do 120 meseci, uz obavezno životno osiguranje.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

7.773,71 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

932.845,20 RSD

Nije loša kamatna stopa uz veoma dug period otplate do 10 godina. I ne samo to – u kredit je uključeno i zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od gubitka posla za sve vreme otplate kredita. To znači da u periodu nemogućnosti vraćanja kredita iz zdravstvenih razloga ili zbog gubitka posla, rate se isplaćuju iz osiguranja. Iznos kredita je do 3.000.000 RSD. Visoka je naknada za obradu kredita, 2,00% ili minimum 1600 RSD, a godišnje održavanje kredita je 0,5% od ostatak duga, tako da su administrativni troškovi veliki. Nema grejs perioda.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Izuzetno dug period otplate.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje kredita od posledice nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
 • Dodatno se naplaćuje administriranje kredita jednom godišnje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,53%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 6,60%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 04.10.2018. godine iznosi 2,93%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,14%

EKS je obraćunata na dan 04.10.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Maksimalni rok otplate kredita je od 37 do 120 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

7.912,44 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

949.492,80 RSD

Ako želiš da unapred znaš kolika ti je rata za ceo period otplate i to tačno u dinar, a da ti odgovara iznos rate na najviše 120 meseci, ovo je pravi kredit za tebe. Iznos kredita od 100.000 RSD do 2.500.000 RSD. Ovaj kredit važi i za online zahteve. Naknada za obradu kredita je 1,50% ukoliko je podnosiš redovnim putem, a ukoliko zahtev podnosiš online nemaš naknadu za obradu zahteva. Iznos kredita je od 100.000 RSD do 2.500.000 RSD. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku kamata je 10,95%, a naknada za obradu zahteva je 2,00%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita.
 • Nema naknade za obradu za online zahteve.
 • Ponuđena kamata važi samo uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,95%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 9,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,97%

EKS je obračunata na dan 31.08.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 120 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

7.975,63 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

957.075,60 RSD

Dobra je ponuda za zaposlene i za penzionere. Iznos kredita je od 20.000 RSD do 5.000.000 RSD. Obezbeđenje kredita za iznose do 2.000.000 RSD je blanko sopstvena menica i administrativna zabrana, za iznose kredita od 2.000.001 RSD do 5.000.000 RSD je blnako sopstvena menica, administrativna zabrana i hipoteka I reda. Naknada za puštanje kredita u korišćenje je 2% od iznosa kredita (min. 2.000 RSD).

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Bez obaveznog učešća i bez depozite.
 • Dug period otplate.
 • Ponuđeni uslovi važe uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,14%

NKS je 6M Belibor + 7,10%. Vrednost 6M Belibora na dan 27.11.2018. godine iznosi 3,04%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,08%

EKS obračunata je na dan 27.11.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate kredita je od 6 do 120 meseci.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.032,40 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

963.888,00 RSD

Ovaj kredit daje ti mogućnost da tokom jedne kalendarske godine odložiš ratu. Najviše možeš pet puta da odložiš kredit tokom perioda otplate, a naknada za odlaganje je 0,5% na ostatak duga za svaki zahtev za odlaganje posebno.

Naknada za obradu zahteva za ovaj kredit je 1% za klijente banke, a 2% za ostale klijente.

Ukoliko uzimaš ovaj kredit sa rokom otplate do 84 meseca, kamata ti je u tom slučaju fiksna i iznosi 12,00% za klijente banke.

Za one koji ne prenesu zaradu u banku kamata za kredit do 84 meseca je 15%, fiksna, a za kredit sa rokom otplate od 96 do 120 meseci kamata je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 10,25%.

 • Mogućnost odlaganja rate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,31%

NKS je 6M Belibor + 7,25%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 30.04.2018. godine iznosi 3,06%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,25%

EKS je obračunata na dan 31.047.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Milnimalni rok otplate je 96 meseci, a maksimalni 120 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.096,10 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

971.532,00 RSD

Trošak za obradu zahteva je 2% od iznosa kredita, minimum 4.400 RSD, za klijente banke, 3% od iznosa kredita, minimum 4.400 RSD, za ostale klijente. Period otplate je od 12 do 96 meseci za klijente banke, a za ostale klijente do 72 meseca. Za iznos kredita preko 5.000 evra, maksimalni rok može biti do 120 meseci, uz obavezno životno osiguranje. Moraš da imaš u vidu da ti je fiksna kamata 5 godina, a nakon toga je promenljiva. Za klijente koji ne žele da prebace platu u Vojvođansku banku kamata je 15,50% fiksna prvih 60 meseci, a zatim promenljiva 3M Belibor + 11,85%.

 • Dug period otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Kredit može da se uzme na 120 meseci samo ako uzimaš preko 5.000 EUR u RSD protivvrednosti.
 • Kamata je fiksna prvih 60 meseci, a nakon toga promenljiva.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,5%

NKS je fiksna prvih 60 meseci i iznosi 10,50%, a zatim je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 6,85%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,05%

EKS je u primeni od 31.08.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate je od 12 do 96 meseci za klijente banke, a za ostale klijente do 72 meseca. Za iznos kredita preko 5.000 evra, maksimalni rok može biti do 120 meseci, uz obavezno životno osiguranje.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.435,73 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

1.012.287,60 RSD

Nije loša kamatna stopa uz veoma dug period otplate do 10 godina. I ne samo to – u kredit je uključeno i zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od gubitka posla za sve vreme otplate kredita. To znači da u periodu nemogućnosti vraćanja kredita iz zdravstvenih razloga ili zbog gubitka posla, rate se isplaćuju iz osiguranja. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 3.000.000 RSD. Visoka je naknada za obradu kredita, 2,00% ili minimum 1600 RSD, a godišnje održavanje kredita je 0,5% od ostatak duga, tako da su administrativni troškovi veliki. Nema grejs perioda.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i depozita.
 • Izuzetno dug period otplate.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje kredita od posledice nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
 • Dodatno se naplaćuje administriranje kredita jednom godišnje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,5%

NKS je fiksna i iznosi 11,50%, za period otplate od 61 do 120 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,38%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 04.10.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Minimalni period otplate je 61 mesec, maksimalni je 120 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.279,94 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

1.113.592,80 RSD

Kredit je sa uključenim osiguranjem i fiksnom kamatom stopom do kraja perioda otplate kredita. Naknada za obradu kredita je 1,80%. Kredit možeš otplaćivati na 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 ili 120 mesečnih rata.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Ponuđena kamata je sa prenosom zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
13,9%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 13,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,51%

EKS je obračunata na dan 02.10.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Kredit se otplaćuje u 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 ili 120 mesečnih rata.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci