Meni treba

Auto

Da li imaš malo para za kupovinu auta ili ti nedostaje još samo malo?

Fali mi još malo para

Šta ti je važno?

Da mi mesečna rata bude najmanja

PLAĆENA REKLAMA

Niže kamate na stambene kredite do 30.9.

Jedinstveni stambeni krediti Societe Generale - pogledajte akcijske uslove!

SAZNAJ VIŠE

Keš krediti sa najmanjom ratom u dinarima

Ovo su krediti sa koji imaju najmanju mesečnu ratu. Najmanje te opterećuju mesečno.

results

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

7.793,45 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

935.214,00 RSD

Dobra je ponuda za zaposlene i za penzionere. Iznos kredita je od 20.000 RSD do 5.000.000 RSD. Obezbeđenje kredita za iznose do 2.000.000 RSD je blanko sopstvena menica i administrativna zabrana, za iznose kredita od 2.000.001 RSD do 5.000.000 RSD je blnako sopstvena menica, administrativna zabrana i hipoteka I reda. Naknada za održavanje kreditnog računa (šestomesečna) iznosi 0,25% od iznosa odobrenog kredita. Naknada za puštanje kredita u korišćenje je 2% od iznosa kredita (min. 2.000 RSD).

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Bez obaveznog učešća i bez depozite.
 • Dug period otplate.
 • Ponuđeni uslovi važe uz prenos plate preko 20.000 RSD i bez hipoteke do iznosa 2.000.000 RSD.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,59%

NKS je 6M Belibor + 6,50%. Vrednost 6M Belibora na dan 04.04.2018. godine iznosi 3,09%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,49%

EKS obračunata je na dan 04.04.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate kredita je od 6 do 120 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.052,49 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

966.298,80 RSD

Za ovaj kredit možeš da apliciraš u filijali. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 3.000.000 RSD bez žiranata (do 2.500.000 rsd uz hipoteku). Administrativni trošak za za ovaj kredit kreće se od 1,75% do 3,50%. Ukoliko apliciraš online za kredit, administrativni trošak ti se ne naplaćije. Kamatna stopa se može dodatno sniziti ukoliko klijent pre podnošenja zahteva za kredit ima dodatne proizvode i usluge. Kamata se smanjuje za korišćenje svakog proizvoda pojedinačno: kreditna kartica 0,40%, dozvoljeni minus 0,30%, NetBanking 0,10%, mBanking 0,10% i NovoMob 0,05%. U tom slučaju kamata može biti niža i do 0,95%. Nema grejs period. Uključeno osiguranje otplate kredita u slučaju nepredviđenih okolnosti kao što su: gubitak posla ili slučajevi invaliditeta preko 50% i smrti, a uzrokovani su nezgodom, za klijente koji ispunjavaju uslove osiguravajuće kuće. Ne plaćaš kreditni biro i jednu menicu. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku kamata ti je fiksna i iznosi 13,95%.

 • Važi bez učešća i bez depozita.
 • Smanjenje kamatne stope u slučaju korišćenja i drugih proizvoda.
 • Bez administrativnog troška ukoliko apliciraš za kredit online.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,37%

Nominalna kamatna stopa iznosi 3M Belibor + 7,50. Vrednost 3M Belibora koji važi od 01.05.2018. godine iznosi 2,87%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,42%

Efektivna kamtana stopa je obračunata na dan 01.05.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate kredita je od 6 do 120 meseci za one koji su već klijenti banke, a za nove klijente period otplate kredita je do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.096,10 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

971.532,00 RSD

Ovaj kredit daje ti mogućnost da tokom jedne kalendarske godine odložiš ratu. Najviše možeš pet puta da odložiš kredit tokom perioda otplate, a naknada za odlaganje je 0,5% na ostatak duga za svaki zahtev za odlaganje posebno.

Naknada za obradu zahteva za ovaj kredit je 1% za klijente banke, a 2% za ostale klijente.

Ukoliko uzimaš ovaj kredit sa rokom otplate do 84 meseca, kamata ti je u tom slučaju fiksna i iznosi 12,00% za klijente banke.

Za one koji ne prenesu zaradu u banku kamata za kredit do 84 meseca je 15%, fiksna, a za kredit sa rokom otplate do 96 meseci kamata je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 10,25%.

 • Mogućnost odlaganja rate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,5%

NKS je 6M Belibor + 7,25%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 31.10.2017. godine iznosi 3,25%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,46%

EKS je obračunata na dan 31.10.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Milnimalni rok otplate je 18 meseci, a maksimalni 120 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

99 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.437,06 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

835.268,94 RSD

Trošak za obradu zahteva kredita je 2%, a dodatno se naplaćuje i godišnje administriranje kredita 1%.

Obavezna je polisa osiguranja za korisnike kredita u slučaju smrti usled nezgode i nezaposlenosti korisnika kredita sa tehnološkim viškom.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Dodatno se naplaćuje godišnje administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,45%

NKS je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 5.21%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 29.12.2017. godine iznosi 3,24%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,65%

EKS je obračunata na dan 01.01.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

99 meseci

Period otplate kredita je do 99 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.809,35 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

880.935,00 RSD

Administrativni trošak za ovaj kredit je 2,75%, a postoji i provizija za godišnje održavanje kredita koja je takođe 0,50%. Premija osiguranja iznosi 1,36% od iznosa kredita i uključuje se u kredit. Imaš još i trošak za izveštaj od Kreditnog biroa 246 RSD i menice 50 RSD. Takođe, mesečna naknada za vođenje tekućeg računa naplaćuje se 150 RSD, a imaš mogućnost i da otvoriš Paket tekući račun, ali ti je u tom slučaju naknada 250 RSD. Postoji mogućnost odobravanje kredita i pre uplate prve zarade ili penzije, a rok za prenos je do tri meseca od dana realizacije kredita.

 • Bez obaveznog učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Obavezno je osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
 • Visoki troškovi administriranja kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,82%

NKS je 6M Belibor + 6.60% godišnja. 6M Belibor na dan 08.01.2018. godine i iznosi 3,22%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,62%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 08.01.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Rok otplate kredita je do 100 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.865,00 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

851.040,00 RSD

Iznos kredita je od 1.000 EUR do 12.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Mogućnost grejs perioda do 12 meseci. Kredit se odobrava za korisnike Premium paketa tekućeg računa. Naknada za obradu zahteva je 2%, minimum 2.000 RSD, uz to se plaća i održavanja paketa 300 RSD.

 • Dug period otplate.
 • Mogućnost grejs perioda.
 • Ponuđeni kredit važi za korisnike Premium paketa računa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,24%

NKS je 6M Belibor + 6,00%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 20.11.2017. godine iznosi 3,34%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,84%

EKS je obračunata na dan 20.11.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 96 meseci uključujući i grejs period.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.959,11 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

860.074,56 RSD

Rokovi odobrenja se razlikuju u zavisnosti od iznosa. Za iznos kredita do 1.500 EUR, maksimalan rok je 72 meseca, za iznose od 1.500 do 5.000 EUR maksimalan rok je 84 meseca. Za iznose kredita preko 5.000 EUR maksimalan rok je 96 meseci. Za klijente banke trošak obrade zahteva je 2% od iznosa kredita, minimum 3.500 RSD. Ovaj kredit je povoljan ako ti je više važna mala mesečna rata, a manje važna cifra koju na kraju plaćaš za kredit i ako dižeš kredit vrednosti 5.001 do 15.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Za klijente ostale građane kamata je 6M Belibor + 11,35%, a naknada za obradu zahteva je u ovom slučaju 3%, minimum 3.500 RSD.

 • Dug period otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Kredit može da se uzme na 96 meseci samo ako uzimaš preko 5.000 EUR u RSD protivvrednosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,54%

Kamatna stopa je 6M Belibor + 6.30% za nove klijente banke. Vrednost 6M Belibor-a na dan 15.02.2018. godine je 3,24%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,04%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 01.03.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Rok otplate od 12 do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.040,55 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

904.055,00 RSD

Za ovaj kredit nije porebno imati žiranta, niti je potrebno polagati depozit. Maksimalno opterećenje plate se procenjuje za svakog klijenta posebno. Za rok otplate preko 36 meseci minimalna mesečna primanja su 30.000 RSD. Pravo na grejs period od 18 meseci imaš u slučaju da uzimaš kredit na minimum 24 meseca i u tom periodu plaćaš samo kamatu. Dužina grejs perioda zavisi od dužine perioda otplate kredita. Administrativni trošak je 2,95% od iznosa kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Mogućnost korišćenja grejs perioda.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,54%

Nominalna kamatna stopa kreće se od 6M Belibor + 7,45% do 6M Belibor + 8,95%. 6M Belibor za mesec april 2018. godine iznosi 3,09%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,81%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.04.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 100 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.082,29 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

871.899,84 RSD

Naknada za obradu kredita je 2%, a naplaćuje se i administriranje kreditne partije mesečno 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita. Maksimalan iznos kredita je 3.000.000 RSD. Kamata ti je veća ukoliko uzmeš kredit bez osiguranja. Povoljnost je što ukoliko zahtev podneseš online ne plaćaš nakandu za obradu zahteva.

 • Dug period otplate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,93%

NKS je 3M Belibor + 7,05%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 26.08.2018. godine iznosi 2,88%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,07%

EKS je obračunata na dan 28.06.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.241,59 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

887.192,64 RSD

Iznos kredita je od 36.000 RSD do 3.000.000 RSD. Ukoliko redovno otplaćuješ kredit, banka te nagrađuje bonusom na kraju svake godine. Najveći bonus koji možeš da ostvariš je 8% od iznosa kredita, odnosno 1% godišnje. Ovaj keš kredit je sa uključenim osiguranjem od nezaposlenosti, nezaposlenosti usled tehnološkog viška, smrti usled nezgode i invaliditeta, a ukoliko se odlučiš za kredit bez osiguranja, kamatna stopa ti se u tom slučaju uvećava za 1%. Naknada za obradu zahteva je 2%, a mesečno administriranje kreditne partije je 210 RSD fiksno + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Nema grejs perioda. Za kredit se možeš prijaviti i online.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bonus za redovnu otplatu kredita, 1% godišnje.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,43%

NKS je 3M Belibor + 7,55%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 27.06.2018, godine je 2,88%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,61%

EKS je obračunata na dan 29.06.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Maksimalni period otplate je 96 meseci.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci