Koji kredit tražiš?

Keš

Na koji iznos?

400.000,00 RSD

Period otplate

60 meseci

PLAĆENA REKLAMA

Keš da kreneš

SAZNAJ VIŠE

Keš krediti (dinarski, promenljiva kamatna stopa)

Treba ti keš, a tvoja plata je dinarska? Keš krediti (dinarski) koji ne prate kretanje kursa evra mogu biti dobro rešenje. Ne treba ti dodatni novac za depozit. Ako uzmeš sa fiksnom kamatom, rata ti ostaje ista do kraja, a sa promenljivom kamatom - rata se menja svakog meseca.

results

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

48 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

2.655,53 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

127.465,44 RSD

Nizak je maksimalni iznos kredita - do 100.000 RSD, a rok otplate je do 48 meseci. Administrativni trošak za ovaj kredit je 2.75%, a postoji i provizija za godišnje održavanje kredita koja je takođe 0.50%. Naknada za vođenje tekućeg računa naplaćuje se 150 RSD, a ukoliko se klijent odluči da prenese zaradu u banku i otvori Paket tekući račun, mesečna naknada je u tom slučaju 250 RSD. Ne naplaćuje se trošak kreditnog biroa i menica. Nema grejs perioda. Zahteva za ovaj kredit je moguće podneti samo online.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Kamatna stopa važi uz obavezan prenos plate.
 • Važi samo za online zahteve za kredit.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,45%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 12,45%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,26%

Obračun EKS-a je izvršen na dan 15.07.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

48 meseci

Period otplate kredita je do 48 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

5.056,21 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

606.745,20 RSD

Ovo je kredit sa kombinovanom kamatom, odnosno prve dve godine ti je fiksna kamata, a nakon toga je promenljiva. Iznos kredita je od 100.000 RSD do 3.000.000 RSD, a kredit možeš da otplaćuješ od 36 do 120 rata. Takođe imaš i mogućnost odlaganja rate, odnosno mogućnost grejs perioda u trajanju od 95 dana. Naknada za obradnu kreditnog zahteva je 0,95%, a još imaš da platiš Kreditni biro 246 RSD i dve menice 100 RSD.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Mogućnost grejs perioda.
 • Kamata je fiksna prve dve godine, a zatim je promenljiva.
 • Ponuđena kamata je sa prenosom zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,95%

NKS je fiksna prvih 24 meseca i iznosi 8,95%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 6,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,69%

EKS je obračunata na dan 01.07.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate je od 36 do 120 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

5.064,87 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

607.784,40 RSD

Kredit ti nudi dve opcije: možeš da uzmeš samo keš kredit, a možeš da uzmeš kombinaciju keš kredita i kredita za refinansiranje. Period otplate kredita je do 10 godina. Do 15.10. banka ne naplaćuje naknadu za obradu zahteva za kredit, bez plaćanja menice i izveštaja iz Kreditnog biroa. Ono što imaš da plaćaš je mesečna naknada za vođenje kredita 100 RSD.

 • Dug period otplate kredita.
 • Bez naknade za obradu zahteva za kredit.
 • Plaća se mesečno održavanje kreditne partije.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate i kreće se od 8,99%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,42%

EKS je obračunata na dan 01.08.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate keš kredita i keš kredita uz refinansiranje dela obaveza je od 12 do 120 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

5.143,11 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

617.173,20 RSD

Rok otplate od 12 do 96 meseci za klijente banke u zavisnosti od visine primanja, a za ostale klijente do 72 meseca. Za iznos kredita preko 5.000 eura, maksimalni rok može biti do 120 meseci, uz obavezno životno osiguranje. Za klijente banke trošak obrade zahteva je 2,5% od iznosa kredita, minimum 3.500 RSD. Ovaj kredit je povoljan ako ti je više važna mala mesečna rata, a manje važna cifra koju na kraju plaćaš za kredit i ako dižeš kredit vrednosti 5.001 do 15.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Za klijente ostale građane kamata je 6M Belibor + 11,35%, a naknada za obradu zahteva je u ovom slučaju 3%, minimum 3.500 RSD.

 • Dug period otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Kredit može da se uzme na 120 meseci samo ako uzimaš preko 5.000 EUR u RSD protivvrednosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,35%

Kamatna stopa je 6M Belibor + 6.30% za nove klijente banke. Vrednost 6M Belibor-a na dan 31.08.2018. godine je 3,05%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,77%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 31.08.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Rok otplate od 12 do 96 meseci za klijente banke u zavisnosti od visine primanja, a za ostale klijente do 72 meseca. Za iznos kredita preko 5.000 eura, maksimalni rok može biti do 120 meseci, uz obavezno životno osiguranje.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

5.182,47 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

621.896,40 RSD

Nije loša kamatna stopa uz veoma dug period otplate do 10 godina. I ne samo to – u kredit je uključeno i zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od gubitka posla za sve vreme otplate kredita. To znači da u periodu nemogućnosti vraćanja kredita iz zdravstvenih razloga ili zbog gubitka posla, rate se isplaćuju iz osiguranja. Iznos kredita je do 3.000.000 RSD. Visoka je naknada za obradu kredita, 2,00% ili minimum 1600 RSD, a godišnje održavanje kredita je 0,5% od ostatak duga, tako da su administrativni troškovi veliki. Nema grejs perioda.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Izuzetno dug period otplate.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje kredita od posledice nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
 • Dodatno se naplaćuje administriranje kredita jednom godišnje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,53%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 6,60%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 04.10.2018. godine iznosi 2,93%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,14%

EKS je obraćunata na dan 04.10.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Maksimalni rok otplate kredita je od 37 do 120 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

5.274,96 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

632.995,20 RSD

Ako želiš da unapred znaš kolika ti je rata za ceo period otplate i to tačno u dinar, a da ti odgovara iznos rate na najviše 120 meseci, ovo je pravi kredit za tebe. Iznos kredita od 100.000 RSD do 2.500.000 RSD. Ovaj kredit važi i za online zahteve. Naknada za obradu kredita je 1,50% ukoliko je podnosiš redovnim putem, a ukoliko zahtev podnosiš online nemaš naknadu za obradu zahteva. Iznos kredita je od 100.000 RSD do 2.500.000 RSD. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku kamata je 10,95%, a naknada za obradu zahteva je 2,00%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita.
 • Nema naknade za obradu za online zahteve.
 • Ponuđena kamata važi samo uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,95%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 9,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,97%

EKS je obračunata na dan 31.08.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 120 meseci.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

5.317,09 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

638.050,80 RSD

Dobra je ponuda za zaposlene i za penzionere. Iznos kredita je od 20.000 RSD do 5.000.000 RSD. Obezbeđenje kredita za iznose do 2.000.000 RSD je blanko sopstvena menica i administrativna zabrana, za iznose kredita od 2.000.001 RSD do 5.000.000 RSD je blnako sopstvena menica, administrativna zabrana i hipoteka I reda. Naknada za puštanje kredita u korišćenje je 2% od iznosa kredita (min. 2.000 RSD).

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Bez obaveznog učešća i bez depozite.
 • Dug period otplate.
 • Ponuđeni uslovi važe uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,14%

NKS je 6M Belibor + 7,10%. Vrednost 6M Belibora na dan 27.11.2018. godine iznosi 3,04%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,08%

EKS obračunata je na dan 27.11.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate kredita je od 6 do 120 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

5.354,93 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

642.591,60 RSD

Ovaj kredit daje ti mogućnost da tokom jedne kalendarske godine odložiš ratu. Najviše možeš pet puta da odložiš kredit tokom perioda otplate, a naknada za odlaganje je 0,5% na ostatak duga za svaki zahtev za odlaganje posebno.

Naknada za obradu zahteva za ovaj kredit je 1% za klijente banke, a 2% za ostale klijente.

Ukoliko uzimaš ovaj kredit sa rokom otplate do 84 meseca, kamata ti je u tom slučaju fiksna i iznosi 12,00% za klijente banke.

Za one koji ne prenesu zaradu u banku kamata za kredit do 84 meseca je 15%, fiksna, a za kredit sa rokom otplate od 96 do 120 meseci kamata je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 10,25%.

 • Mogućnost odlaganja rate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,31%

NKS je 6M Belibor + 7,25%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 30.04.2018. godine iznosi 3,06%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,25%

EKS je obračunata na dan 31.047.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Milnimalni rok otplate je 96 meseci, a maksimalni 120 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

5.397,40 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

647.688,00 RSD

Trošak za obradu zahteva je 2% od iznosa kredita, minimum 4.400 RSD, za klijente banke, 3% od iznosa kredita, minimum 4.400 RSD, za ostale klijente. Period otplate je od 12 do 96 meseci za klijente banke, a za ostale klijente do 72 meseca. Za iznos kredita preko 5.000 evra, maksimalni rok može biti do 120 meseci, uz obavezno životno osiguranje. Moraš da imaš u vidu da ti je fiksna kamata 5 godina, a nakon toga je promenljiva. Za klijente koji ne žele da prebace platu u Vojvođansku banku kamata je 15,50% fiksna prvih 60 meseci, a zatim promenljiva 3M Belibor + 11,85%.

 • Dug period otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Kredit može da se uzme na 120 meseci samo ako uzimaš preko 5.000 EUR u RSD protivvrednosti.
 • Kamata je fiksna prvih 60 meseci, a nakon toga promenljiva.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,5%

NKS je fiksna prvih 60 meseci i iznosi 10,50%, a zatim je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 6,85%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,05%

EKS je u primeni od 31.08.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate je od 12 do 96 meseci za klijente banke, a za ostale klijente do 72 meseca. Za iznos kredita preko 5.000 evra, maksimalni rok može biti do 120 meseci, uz obavezno životno osiguranje.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

5.623,82 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

674.858,40 RSD

Nije loša kamatna stopa uz veoma dug period otplate do 10 godina. I ne samo to – u kredit je uključeno i zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od gubitka posla za sve vreme otplate kredita. To znači da u periodu nemogućnosti vraćanja kredita iz zdravstvenih razloga ili zbog gubitka posla, rate se isplaćuju iz osiguranja. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 3.000.000 RSD. Visoka je naknada za obradu kredita, 2,00% ili minimum 1600 RSD, a godišnje održavanje kredita je 0,5% od ostatak duga, tako da su administrativni troškovi veliki. Nema grejs perioda.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i depozita.
 • Izuzetno dug period otplate.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje kredita od posledice nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
 • Dodatno se naplaćuje administriranje kredita jednom godišnje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,5%

NKS je fiksna i iznosi 11,50%, za period otplate od 61 do 120 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,38%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 04.10.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Minimalni period otplate je 61 mesec, maksimalni je 120 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

5.832,60 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

583.260,00 RSD

Administrativni trošak za ovaj kredit je 2,75%, a postoji i provizija za godišnje održavanje kredita koja je takođe 0,50%. Premija osiguranja iznosi 1,36% od iznosa kredita i uključuje se u kredit. Imaš još i trošak za izveštaj od Kreditnog biroa 246 RSD i menice 50 RSD. Takođe, mesečna naknada za vođenje tekućeg računa naplaćuje se 150 RSD, a imaš mogućnost i da otvoriš Paket tekući račun, ali ti je u tom slučaju naknada 250 RSD. Postoji mogućnost odobravanje kredita i pre uplate prve zarade ili penzije, a rok za prenos je do tri meseca od dana realizacije kredita.

 • Bez obaveznog učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Obavezno je osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
 • Visoki troškovi administriranja kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,63%

NKS je 6M Belibor + 6.60% godišnja. 6M Belibor na dan 15.07.2018. godine i iznosi 3,03%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,75%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 15.07.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Rok otplate kredita je do 100 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

5.860,08 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

562.567,68 RSD

Za ovaj kredit možeš da apliciraš i online ili u filijali ili putem NetBanking aplikacije. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 3.000.000 RSD. ZNaknada za obradu kredita je 2,00%. Kamatna stopa se može dodatno sniziti ukoliko klijent pre podnošenja zahteva za kredit ima dodatne proizvode i usluge. Nema grejs period. Ne plaćaš kreditni biro i jednu menicu. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku kamata ti je fiksna i iznosi 13,95%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9%

NKS je 3M Belibor + 5,95%. Vrednost 3M belibor-a na dan 17.12.2018. godine je 3,05%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,03%

EKS je obračunat na dan 17.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je od 6 do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

5.976,94 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

573.786,24 RSD

Iznos kredita je od 1.000 EUR do 12.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Mogućnost grejs perioda do 12 meseci. Kredit se odobrava za korisnike Premium paketa tekućeg računa. Naknada za obradu zahteva je 2%, minimum 2.000 RSD, uz to se plaća i održavanja paketa 300 RSD.

 • Dug period otplate.
 • Mogućnost grejs perioda.
 • Ponuđeni kredit važi za korisnike Premium paketa računa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,56%

NKS je 6M Belibor + 6,50%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 23.07.2018. godine iznosi 3,06%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,59%

EKS je obračunata na dan 23.07.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 96 meseci uključujući i grejs period.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.037,82 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

603.782,00 RSD

Za ovaj kredit nije porebno imati žiranta, niti je potrebno polagati depozit. Maksimalno opterećenje plate se procenjuje za svakog klijenta posebno. Za rok otplate preko 36 meseci minimalna mesečna primanja su 30.000 RSD. Pravo na grejs period od 18 meseci imaš u slučaju da uzimaš kredit na minimum 24 meseca i u tom periodu plaćaš samo kamatu. Dužina grejs perioda zavisi od dužine perioda otplate kredita. Administrativni trošak je 2,95% od iznosa kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Mogućnost korišćenja grejs perioda.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,59%

Nominalna kamatna stopa kreće se od 6M Belibor + 7,45% do 6M Belibor + 8,95%. 6M Belibor za mesec novembar 2018. godine iznosi 3,14%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,81%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.11.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 100 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.054,86 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

581.266,56 RSD

Naknada za obradu kredita je2,00%, a naplaćuje se i administriranje kreditne partije mesečno 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita za kredite sa osiguranjem, odnosno 210 RSD mesečno za kredite bez osiguranja. Maksimalan iznos kredita je 3.000.000 RSD.

 • Dug period otplate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,93%

NKS je 3M Belibor + 7,05%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 11.09.2018. godine iznosi 2,88%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,07%

EKS je obračunata na dan 15.06.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.071,78 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

582.890,88 RSD

Ponuđeni kredit odnosi se na online zahteve. Maksimalni iznos kredita je 3.000.000 RSD. Naknada z obradu zahteva za kredit je 0.50% od iznosa kredita i imaš da plaćaš mesečnu naknadu za administriranje kredita 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita.

 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,01%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 7.05%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 05.12.2018. godine iznosi 3.05%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,9%

EKS je izračunata na dan 07.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Maksimalni period otplate kredita je 96 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.186,63 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

742.395,60 RSD

Kredit je sa uključenim osiguranjem i fiksnom kamatom stopom do kraja perioda otplate kredita. Naknada za obradu kredita je 1,80%. Kredit možeš otplaćivati na 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 ili 120 mesečnih rata.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Ponuđena kamata je sa prenosom zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
13,9%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 13,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,51%

EKS je obračunata na dan 02.10.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Kredit se otplaćuje u 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 ili 120 mesečnih rata.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.197,40 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

594.950,40 RSD

Iznos kredita je od 36.000 RSD do 3.000.000 RSD. Ukoliko redovno otplaćuješ kredit, banka te nagrađuje bonusom na kraju svake godine. Najveći bonus koji možeš da ostvariš je 8% od iznosa kredita, odnosno 1% godišnje. Ovaj keš kredit je sa uključenim osiguranjem od nezaposlenosti, nezaposlenosti usled tehnološkog viška, smrti usled nezgode i invaliditeta, a ukoliko se odlučiš za kredit bez osiguranja, kamatna stopa ti se u tom slučaju uvećava za 1%. Naknada za obradu zahteva je 2%, a mesečno administriranje kreditne partije je 210 RSD fiksno + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Nema grejs perioda. Za kredit se možeš prijaviti i online.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bonus za redovnu otplatu kredita, 1% godišnje.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,6%

NKS je 3M Belibor + 7,55%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 05.12.2018, godine je 3,05%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,97%

EKS je obračunata na dan 07.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Maksimalni period otplate je 96 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

85 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.231,76 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

529.699,60 RSD

Trošak za obradu zahteva kredita je 2%, a dodatno se naplaćuje i godišnje administriranje kredita 1%.

Obavezna je polisa osiguranja za korisnike kredita u slučaju smrti usled nezgode i nezaposlenosti korisnika kredita sa tehnološkim viškom.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Dodatno se naplaćuje godišnje administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,26%

NKS je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 5.21%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 29.06.2018. godine iznosi 3,05%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,37%

EKS je obračunata na dan 01.07.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

85 meseci

Period otplate kredita je do 85 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.446,49 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

644.649,00 RSD

Iznos ovog kredita može da bude od 9.500 RSD do 1.600.000 RSD, a period otplate je do 100 meseci. Naknada za obradu zahteva je 2,75%. Godišnja provizija za administriranje kredita je 0,50% od ostatka duga, a plaća se i 150 RSD mesečno vođenje tekućeg računa ili ukoliko klijent otvori paket račun, u tom slučaju naplaćuje se 250 RSD mesečno održavanje paketa.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Visok jednokratni administrativni trošak i godišnje održavanje kredita.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Ponuđena kamata važi samo za online kredit.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,45%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 12.45%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,55%

EKS je obračunata na dan 01.06.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Period otplate kredita je do 100 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.490,15 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

623.054,40 RSD

Naknada za obradu kredita je 2,00%, minimum 3.600 RSD. Maksimalan iznos kredita je 3.000.000 RSD. Adiministriranje kreditne partije ukoliko uzmeš keš kredit bez osiguranja je 210 RSD mesečno, a ukoliko uzmeš kredit sa osiguranjem administriranje kreditne partije ti je 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita mesečno.

 • Dug period otplate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.
 • Obavezan je prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,95%

NKS za online keš kredit je fiksna u prvih 36 meseci i iznosi 11,95%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 8,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
17,44%

EKS je u primeni od 07.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.600,44 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

633.642,24 RSD

Iznos kredita je od 36.000 RSD do 3.000.000 RSD. Ukoliko redovno otplaćuješ kredit, banka te nagrađuje bonusom na kraju svake godine. Najveći bonus koji možeš da ostvariš je 8% od iznosa kredita, odnosno 1% godišnje. Ovaj keš kredit je sa uključenim osiguranjem od nezaposlenosti, nezaposlenosti usled tehnološkog viška, smrti usled nezgode i invaliditeta, ukoliko se odlučiš za kredit bez osiguranja, u tom slučaju kamatna stopa ti se povećava za 1%. Naknada za obradu zahteva je 0,5%, a mesečno administriranje kreditne partije je 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita. Nema grejs perioda.

 • Bonus za redovnu otplatu kredita, 1% godišnje.
 • Bez učešća i depozita.
 • Kamatna stopa je fiksna za period otplate do 36 meseci, posle toga je promenljiva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,45%

Nominalna kamatna stopa je 12,45% prvih 36 meseci, nakon toga je 3M Belibor + 9%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
17,99%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 07.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Maksimalni period otplate je 96 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.611,52 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

634.705,92 RSD

Svi klijenti koji otvore račun mogu da koriste Keš paket plus. Ova paket sadrži: dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu u visini jedne mesečne zarade, Dina debitnu karticu, Visa kreditnu karticu sa posebnim uslovima i keš kredit sa rokom otplate do 8 godina. Kredit se odobrava u istom danu kada je i podnet zahtev. Iznos kredita je od 120.000 RSD do 1.450.000 RSD u zbiru sa odobrenim limitom po kreditnoj kartici. Obrada kreditnog zahteva je 2%, jednokratno, unapred od iznosa kredita, a minimum 2.000 RSD. Trošak održavanja računa je 120 RSD.

 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Bez učešća i depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12%

NKS za klijente koji se odluče da primaju platu preko Expobanke je fiksna i iznosi 12,50% godišnje.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,68%

EKS obračunata na dan 23.07.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

6.615,70 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

555.718,80 RSD

Rok otplate za klijente koji prenesu zaradu u banku je sedam godina. Iznos kredita je od 64.000 RSD do 2.000.000 RSD. Nema troškova za obradu kreditnog zahteva, ali imaš da plaćaš mesečnu naknadu za praćenje kredita i to: za iznose kredita do 599.999 RSD naknada je 0,15% od preostalog iznosa duga, a za iznose kredita preko 600.000 RSD naknada je 0,05% od preostalog iznosa duga.

Za klijente koji ne žele da prenesu zaradu u banku kamata je 3m Belibor +13%, rok otplate je do šest godina, a mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,15%.

 • Dodatno se naplaćuje mesečno praćenje kredita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,88%

NKS je 3M Belibor + 7,00%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 30.06.2018. godine iznosi 2,88%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,57%

EKS je obračunata na dan 30.06.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate je od 12 do 84 meseca.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

6.630,14 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

556.931,76 RSD

Iznos kredita je od 50.000 rsd do 2.000.000 rsd. Ponuđena kamata važi za nove klijente koji prenesu svoju zaradu u banku. Za one koji primaju platu preko Credit Agricole banke kamata je 3M Belibor + 9,06%. Za ostale klijente kamata je 3M Belibor + 14,06%, a rok otplate je do 72 meseca. Nema naknade za obradu zahteva, kao ni troška za prevremenu otplatu kredita. Postoji mogućnost uzimanja grejs perioda do 3 meseca.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez naknade za obradu kredita.
 • Kamatna stopa važi za nove klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,95%

NKS je 3M Belibor + 5,06%. Vrednost 3M Belibor-a za IV kvartal je 2,89%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,54%

EKS je obračunata na dan 12.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Rok otplate je od 60 do 84 meseca.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

6.640,47 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

557.799,48 RSD

Iznos kredita je od 5.000 RSD do 2.000.000 RSD, a period otplate je do sedam godina. Provizija za obradu zahteva je 1,50% od iznosa kredita. Kamata za klijente koji ne žele da prenesu zaradu u banku je 3M Belibor + 12,46%, rok otplate je od 6 do 84 meseca, a naknada za obradu zahteva je 2,00% do iznosa kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10%

NKS je 3M Belibor + 6,96% za Standard klijente. Vrednost 3M Belibor-a na dan 20.11.2018. godine iznosi 3,04%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,98%

EKS je obračunata na dan 06.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je do 84 meseca.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

6.733,85 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

565.643,40 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 2.000.000 RSD. Ponuđena kamatna stopa važi za nove klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku. Za one koji primaju platu preko Credit Agricole banke kamatna stopa je 12,45%, a za ostale klijente kamatna stopa je 16,95% i rok otplate je za njih do 72 meseca. Postoji mogućnost grejs perioda do 3 meseca. Nema naknade za obradu zahteva.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Kamatna stopa važi za nove klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10%

NKS je fiksna i iznosi 10,45% za nove klijente koji se odluče da prebace zaradu u Credit Agricole banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,09%

EKS obračunata na dan 12.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Minimalni period otplate je 60 meseci, maksimalni je 84 meseca.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

7.061,09 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

593.131,56 RSD

Ovaj kredit daje ti mogućnost da tokom jedne kalendarske godine odložiš ratu. Najviše možeš pet puta da odložiš kredit tokom perioda otplate, a naknada za odlaganje je 0,5% na ostatak duga za svaki zahtev za odlaganje posebno.

Naknada za obradu zahteva za ovaj kredit je 1% za klijente banke, a 2% za ostale klijente.

Za one koji ne prenesu zaradu u banku kamata za kredit do 84 meseca je 15%, fiksna.

 • Mogućnost odlaganja rate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12%

NKS je fiksna i iznosi 12,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,27%

EKS je obračunata na dan 31.07.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate je od 18 do 84 meseca.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

7.062,90 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

678.038,40 RSD

Iznos kredita je od 1.000 EUR do 12.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Mogućnost grejs perioda do 12 meseci. Kredit se odobrava za korisnike Premium paketa tekućeg računa. Naknada za obradu zahteva je 2%, minimum 2.000 RSD, uz to se plaća i održavanja paketa 300 RSD.

 • Dug period otplate.
 • Fiksna kamata tokom celog perioda otplate kredita.
 • Mogućnost grejs perioda.
 • Važi za korisnike Premium paketa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
14%

NKS je fiksna i iznosi 14,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,53%

EKS je obračunata na dan 23.07.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 96 meseci uključujući i grejs period.

IZNOS KREDITA

250.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.155,11 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

293.583,96 RSD

Ovaj kredit mogu da koriste svi oni koji imaju aktivni tekući račun u Telenor banci i za klijente koji prenesu zaradu u banku, a možeš da apliciraš online, putem aplikacije, ili odlaskom u Telenor prodavnicu.

Nema nikakvih administrativnih troškova za ovaj kredit, kao ni troškova Kreditnog biroa i prevremene otplate kredita.

Uz keš kredit će ti biti odobrena i kreditna kartica sa 30.000 dinara, bez troškova održavanja do kraja 2018. godine.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez administrativnih troškova za ovaj kredit.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,75%

NKS je fiksna tokom celog perioda otplate kredita i iznosi 10.75% za klijente koji prenesu zaradu u banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,75%

EKS je jednaka NKS, obračunata je na dan 10.07.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Minimalni period otplate kredita je 6 meseci, a maksimalni 36 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

59 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.212,91 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

484.561,69 RSD

Iznos kredita je od 50.000 rsd do 2.000.000 rsd. Ponuđena kamata važi za nove klijente koji prenesu svoju zaradu u banku. Za klijente koji primaju zaradu perko ove banke kamata je 3M Belibor + 7,06%. Za ostale klijente kamata je 3M Belibor + 7,06%, a rok otplate je 36 meseci. Bez naknade za obradu zahteva, a nema troška za prevremenu otplatu kredita. Postoji mogućnost uzimanja grejs perioda do 3 meseca.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez naknade za obradu kredita.
 • Kamatna stopa važi za nove klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,95%

NKS je 3M Belibor + 5,06%. Vrednost 3M Belibor- a za IV kvartal iznosi 2,89%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,62%

EKS je obračunata na dan 12.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

59 meseci

Rok otplate je do 59 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.225,90 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

493.554,00 RSD

Iznos kredita je od 5.000 RSD do 2.000.000 RSD, a rok otplate do pet godina. Provizija za obradu zahteva je 1,50% od iznosa kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,6%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 5,56%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 20.11.2018. godine je 3,04%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,03%

EKS je obračunata na dan 06.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate je od 6 do 60 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

59 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.308,74 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

490.215,66 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 2.000.000 RSD. Ponuđena kamatna stopa važi za nove klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku. Za one koji primaju platu preko Credit Agricole banke kamata je 10,45%, a za klijente koji ne prenesu zaradu u banku kamatna stopa je 10,45% i rok otplate je do 36 meseci. Postoji mogućnost grejs perioda do 3 meseca. Bez naknade za obradu zahteva.

 • Fiksna rata tokom celog perioda otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez naknade za obradu kredita.
 • Kamatna stopa važi za nove klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8%

Nominalna kamatna stopa je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 8,45% i važi za nove klijente.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,17%

EKS je obračunata na dan 12.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

59 meseci

Period otplate je od 6 do 59 meseci.

IZNOS KREDITA

100.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.333,33 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

99.999,96 RSD

Ovaj kredit je odličan za tebe ukoliko ti je potreban mali iznos kredita (100.000 rsd) i ukoliko želiš kraći rok otplate (12 meseci). Povoljnosti ovog kredita su što nemaš kamatu (NKS je 0%) i nemaš administrativne troškove. Da bi uzeo ovaj kredit potrebno je da prebaciš svoju zaradu u banku.

 • Odlična ponuda za nove klijente.
 • Nema kamate, kao ni administrativnog troška.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
0%

Bez kamate za ovaj kredit.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0,55%

EKS je obračunata na dan 14.05.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Rok otplate kredita je 12 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.496,85 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

509.811,00 RSD

Brzo odobravanje kredita. Do 15.10. banka ne obračunava naknadu za obradu kredita, takođe nemaš ni dodatnih troškova (bez plaćanja menice i kreditnog biroa). Nisi u obavezi da zaradu preneseš u banku.

 • Povoljna kamata.
 • Bez učešća i bez depozita i bez obaveznog prenosa zarade.
 • Bez naknade za obradu zahteva za kredit.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i kreće se od 9,99%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,79%

EKS je u primeni od 01.08.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 60 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.597,56 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

515.853,60 RSD

Nije loša kamatna stopa uz dug period otplate od 37 do 60 meseci. I ne samo to – u kredit je uključeno i zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od gubitka posla za sve vreme otplate kredita. To znači da u periodu nemogućnosti vraćanja kredita iz zdravstvenih razloga ili zbog gubitka posla, rate se isplaćuju iz osiguranja. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 3.000.000 RSD. Visoka je naknada za obradu kredita, 2,00% ili minimum 1600 RSD, a godišnje održavanje kredita je 0,5% od ostatak duga, tako da su administrativni troškovi veliki. Nema grejs perioda.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje kredita od posledice nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
 • Dodatno se naplaćuje administriranje kredita jednom godišnje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 10,50% za rok otplate od 37 do 60 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,63%

EKS je obračunata na dan 04.10.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je od 37 do 60 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.090,99 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

545.459,40 RSD

Ponuđeni kamata važi samo za online keš kredit. Ukoliko poseduješ sertifikat za digitalno potpisivanje dokumenata kompletan proces možeš završiti od kuće, a ukoliko taj sertifikat nemaš možeš da odabereš da dokumenta potpišeš u najbližoj ekspozituri ili da ti ih kurir banke donese na kućnu adresu. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 500.000 RSD. Trošak za obradu zahteva je 2,95%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Ponuđena kamata važi samo za online kredit.
 • Rok otplate kraći u odnosu na konkurenciju.
 • Niži maksimalni iznos kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,95%

NKS važi samo za online keš kredit i iznosi 12,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,56%

EKS je obračunata na dan 01.11.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate je od 49 do 60 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

48 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

10.523,72 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

505.138,56 RSD

Ponuđeni kamata važi samo za online keš kredit. Ukoliko poseduješ sertifikat za digitalno potpisivanje dokumenata kompletan proces možeš završiti od kuće, a ukoliko taj sertifikat nemaš možeš da odabereš da dokumenta potpišeš u najbližoj ekspozituri ili da ti ih kurir banke donese na kućnu adresu. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 500.000 RSD. Trošak za obradu zahteva je 2,95%. Period otplate je od 37 do 48 meseci.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Ponuđena kamata važi samo za online kredit.
 • Kraći period otplate kredita.
 • Niži maksimalni iznos kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,95%

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 11,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,75%

EKS je u primeni od 01.11.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

48 meseci

Period otplate je od 37 do 48 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

12.277,82 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

442.001,52 RSD

Ovo je kredit sa kraćim rokom otplate- do tri godine, a iznos kredita je od 5.000 RSD do 2.000.000 RSD. Naknada za obradu zahteva je 1,50% od iznosa kredita. Kamata za one koji ne žele da prenesu zaradu u banku je 3M Belibor + 6,86%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,6%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 3,56%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 20.11.2018. godine iznosi 3,04%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,06%

EKS je obračunata na dan 06.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

12.448,00 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

448.128,00 RSD

Nije loša kamatna stopa, period otplate kredita je do tri godine. I ne samo to – u kredit je uključeno i zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od gubitka posla za sve vreme otplate kredita. To znači da u periodu nemogućnosti vraćanja kredita iz zdravstvenih razloga ili zbog gubitka posla, rate se isplaćuju iz osiguranja. Iznos kredita je do 3.000.000 RSD. Visoka je naknada za obradu kredita, 2,00% ili minimum 1600 RSD, a godišnje održavanje kredita je 0,5% od ostatak duga, tako da su administrativni troškovi veliki. Nema grejs perioda.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje kredita od posledice nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
 • Dodatno se naplaćuje administriranje kredita jednom godišnje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,53%

NKS je 3M Belibor + 4,60%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 04.10.2018. godine iznosi 2,93%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,79%

EKS je obračunata na dan 04.10.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate je od 25 do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

12.488,47 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

449.584,92 RSD

Ovo je kredit sa kraćim periodom otplate, od 24 do 36 meseci, a iznos kredita je od 9.500 RSD do 2.500.000 RSD. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 2,75% od iznosa kredita, a dodatno plaćaš i godišnju proviziju za administriranje kredita koja iznosi 0,50% od ostatka duga. Pored toga imaš da platiš i jednu menicu 50 RSD, izveštaj kreditnog biroa 246 RSD i vođenje tekućeg računa 150 RSD (ukoliko se opredeliš da otvoriš Paket tekući račun, mesečna naknada ti je u tom slučaju 250 RSD).

 • Dobra kamatna stopa.
 • Mogućnost pauziranja rate jednom godišnje.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kraći period otplate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,75%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 7,75%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,55%

EKS je obračunata na dan 01.08.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

12.525,32 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

450.911,52 RSD

Ovaj kredit važi samo za online prijave. Maksimalni iznos kredita je 500.000 RSD i zavisi od kreditne sposobnosti klijenta. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 1%.

 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Ponuđena kamata važi samo za zahteve podnete online.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,95%

NKS se kreće od 7,95% do 9,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,27%

EKS je obračunata na dan 07.09.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Rok otplate je do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

12.627,01 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

454.572,36 RSD

Nije loša kamatna stopa, u kredit je uključeno i zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od gubitka posla za sve vreme otplate kredita. To znači da u periodu nemogućnosti vraćanja kredita iz zdravstvenih razloga ili zbog gubitka posla, rate se isplaćuju iz osiguranja. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 3.000.000 RSD. Visoka je naknada za obradu kredita, 2,00% ili minimum 1600 RSD, a godišnje održavanje kredita je 0,5% od ostatak duga, tako da su administrativni troškovi veliki. Nema grejs perioda.

 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje kredita od posledice nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
 • Dodatno se naplaćuje administriranje kredita jednom godišnje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8%

NKS je fiksna i iznosi 8,50%, a važi za kredite sa rokom otplate od 25 do 36 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,87%

EKS je obračunata na dan 04.10.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate je od 25 do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

12.719,89 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

457.916,04 RSD

Ovo je kredit za tebe ako ti ne treba više od 800.000 dinara, a platu ili penziju redovno primaš. Kamatna stopa je 9% za rok otplate od 13 do 36 meseci. Naknada za obradu kredita je 1,80%.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9%

Nominalna kamatna stopa je fiksna do kraj perioda otplate kredita i iznosi 9,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,77%

EKS se kreće od 10,77%, obračnunata na dan 03.01.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Rok otplate je od 6 i 36 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

12.729,20 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

458.251,20 RSD

Ovo je ponuda kredita sa kraćim periodom otplate - do 36 meseci, ali je kamata promenljiva. Naknada za obradu kredita je 2,50%, a godišnja naknada za administriranje kredita je 0,50% od preostalog duga.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Važi bez učešća i bez depozita.
 • Dug period otplate.
 • Dodatno se naplaćuje godišnje administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,05%

Nominalna kamatna stopa je 6M Belibor + 6,00%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 29.06.2018. godine iznosi 3.05%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,74%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 01.07.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita od 13 do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

13.086,02 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

471.096,72 RSD

Ponuđeni kamata važi samo za online keš kredit. Ukoliko poseduješ sertifikat za digitalno potpisivanje dokumenata kompletan proces možeš završiti od kuće, a ukoliko taj sertifikat nemaš možeš da odabereš da dokumenta potpišeš u najbližoj ekspozituri ili da ti ih kurir banke donese na kućnu adresu. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 500.000 RSD. Trošak za obradu zahteva je 2,95%. Period otplate kredita je od 25 do 36 meseci.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Ponuđena kamata važi samo za online kredit.
 • Kraći rok otplate kredita.
 • Niži maksimalni iznos kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,95%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 10,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,15%

EKS je obračunata na dan 01.11.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate je od 25 do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

1.000.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

72 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

17.773,46 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

1.279.689,12 RSD

Ovo je kredit za tebe ukoliko ti je potreban veći iznos kredita- od 1.000.000 RSD do 4.000.000 RSD. Ovo je kredit i za one koji imaju veća primanja (minimalni iznos zarade je 120.000 rsd). Rok otplate je do šest godina. Do 15.10. banka ne naplaćuje naknadu za obradu kreditnog zahteva, bez troškova menice i Kreditnog biroa. Kod ovog kredita imaš da plaćaš mesečnu naknadu za vođenje kredita 100 RSD.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez naknade za obradu zahteva za kredit.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Plaća se mesečno održavanje kreditne partije.
 • Neophodno je da imaš minimalnu neto mesečnu zaradu od 120.000 RSD.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,49%

NKS je fiksna i iznosi 8,49%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,18%

EKS je obračunata na dan 01.08.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

72 meseca

Period otplate kredita je 1 do 6 godina.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

24 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

17.816,69 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

427.600,56 RSD

Nije loša kamatna stopa, period otplate kredita je od 13 do 24 meseca. I ne samo to – u kredit je uključeno i zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od gubitka posla za sve vreme otplate kredita. To znači da u periodu nemogućnosti vraćanja kredita iz zdravstvenih razloga ili zbog gubitka posla, rate se isplaćuju iz osiguranja. Iznos kredita je do 3.000.000 RSD. Visoka je naknada za obradu kredita, 2,00% ili minimum 1600 RSD, a godišnje održavanje kredita je 0,5% od ostatak duga, tako da su administrativni troškovi veliki. Nema grejs perioda.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje kredita od posledice nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
 • Dodatno se naplaćuje administriranje kredita jednom godišnje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,49%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 3,56%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 04.10.2018. godine iznosi 2,93%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,24%

EKS je obračunata na dan 04.10.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

24 meseca

Period otplate kredita je od 13 do 24 meseca.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

24 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

17.998,02 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

431.952,48 RSD

Nije loša kamatna stopa, u kredit je uključeno i zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od gubitka posla za sve vreme otplate kredita. To znači da u periodu nemogućnosti vraćanja kredita iz zdravstvenih razloga ili zbog gubitka posla, rate se isplaćuju iz osiguranja. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 3.000.000 RSD. Visoka je naknada za obradu kredita, 2,00% ili minimum 1600 RSD, a godišnje održavanje kredita je 0,5% od ostatak duga, tako da su administrativni troškovi veliki. Nema grejs perioda.

 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje kredita od posledice nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
 • Dodatno se naplaćuje administriranje kredita jednom godišnje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,49%

NKS je fiksna i iznosi 7,49%, a odnosi se na kredite sa rokom otplate od 13 do 24 meseca.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,35%

EKS je obračunata na dan 04.10.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

24 meseca

Period otplate kredita je od 13 do 24 meseca.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

24 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

18.448,74 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

442.769,76 RSD

Ponuđeni kamata važi samo za online keš kredit. Ukoliko poseduješ sertifikat za digitalno potpisivanje dokumenata kompletan proces možeš završiti od kuće, a ukoliko taj sertifikat nemaš možeš da odabereš da dokumenta potpišeš u najbližoj ekspozituri ili da ti ih kurir banke donese na kućnu adresu. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 500.000 RSD. Trošak za obradu zahteva je 2,95%. Period otplate kredita je od 13 do 24 meseca.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Ponuđena kamata važi samo za online kredit.
 • Kraći rok otplate kredita.
 • Niži maksimalni iznos kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,95%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 9,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,11%

EKS je u primeni od 01.11.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

24 meseca

Period otplate je od 13 do 24 meseca.

Učitaj još...

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci

Pogledaj i ovo