Koji kredit tražiš?

Auto

Na koji iznos?

400.000,00 RSD

Period otplate

60 meseci

PLAĆENA REKLAMA

Niže kamate na stambene kredite do 31.1.

Jedinstveni stambeni krediti Societe Generale - pogledajte akcijske uslove!

SAZNAJ VIŠE

Auto krediti (dinarski, promenljiva kamatna stopa)

Kupuješ auto, nov, polovan a nemaš dovoljno? Pogledaj TOP 5 iz ponude Auto krediti (dinarski) ako tvoja plata ne prati kurs evra i nemaš za učešće jer nije obavezno ili je minimalno. Biraj da li ti odgovara da se rata menja ili da je fiksna.

results

VREDNOST AUTOMOBILA

30.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS KREDITA

27.000,00 RSD

IZNOS UČEŠĆA (10%)

3.000,00 RSD

IZNOS MESEČNE RATE

458,06 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

38.477,04 RSD

Kredit je za kupovinu novih i polovnih vozila. Neophodno je dati učešće od minimum 10% od iznosa profakture/fakture za kupovinu novih vozila, a za kupovinu polovnih 30%. Kao obezbeđenje neophodno je dati zalogu za kredite preko 10.000 EUR i kasko polisu osiguranja vozila. Starost polovnih vozila ne sme biti pre 2013. godine.

Naknada za obradu kreditnog zahteva je 1,50% od iznosa kredita.

Automobile je moguće kupovati samo od ovlašćenih prodavaca automobila, bez mogućnosti kupovine od fizičkih lica. • Obavezno je kasko osiguranje i zaloga za iznose preko 10.000 eur.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,7%

Nominalna kamata je fiksna prvih 12 meseci i iznosi 10,70%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 10,70%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,94%

EKS je obračunata na dan 13.02.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate je do 84 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
10%

VREDNOST AUTOMOBILA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

6.147,16 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

516.361,44 RSD

Korisnik kredita može da kupi vozilo za bliskog člana porodice na čije će ime vozilo biti registrovano. Jednokratna provizija iznosi 1% od iznosa odobrenog kredita.

 • Dobra kamatna stopa i za nov i za polovan auto.
 • Obavezna zaloga.
 • 20% učešća za kredite preko 8.000 eur.
 • Obavezno kasko osiguranje za kredite preko 10.000 eur.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,56%

NKS je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 4,50%, vrednost 6M Belibora na dan 23.07.2018. iznosi 3,06%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,74%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 23.07.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Rok otplate kredita je do 84 meseci.

VREDNOST AUTOMOBILA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

6.344,66 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

532.951,44 RSD

Iznos kredita od 80.000 RSD do 800.000 RSD. Trošak godišnjeg održavanja kredita 1% od ostatka duga. Trošak premije osiguranja korisnika kredita od 1,36% može biti uključen u kredit. Provizija za obradu zahteva iznosi 2,75% fiksno od kreditiranog iznosa, finansira se iz kredita i 0% za program putničkih vozila ’’Fiat automobili Srbija d.o.o’’.

 • Takođe dobra kamatna stopa i za nov i za polovan auto.
 • Bez obaveznog učešća i bez obaveznog prenosa plate.
 • Bez zaloge i kaska.
 • Obavezno je osiguranje korisnika kredita od posledice nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
 • Niži maksimalni iznos kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,55%

Nominalna kamatna 6M Belibor + 4,80%. 6M Belibor na dan 17.08.2017. godine iznosi 3,75%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,4%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 17.08.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita od 12 do 84 meseci.

VREDNOST AUTOMOBILA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

6.411,30 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

538.549,20 RSD

Iznos kredita od 2.500 EUR do 35.000 EUR u dinarskoj prtotivvrednosti. Za iznose kredita do 10.000 EUR nije potrebno KASKO osiguranje, kao ni žiranti. Za iznose kredita do 7.000 EUR bez zaloge na vozilu. Bez troška za obradu kredita, mesečna naknada za praćenje kredita je 0,15%.

 • Dobra kamatna stopa i za nov i za polovan auto.
 • Bez obaveznog prenosa plate, kasko osiguranja, učešća i žiranta do iznosa kredita od 10.000 EUR.
 • Bez zaloge do iznosa kredita od 7.000 EUR.
 • Naplaćuje se mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,88%

Nominalna kamatna stopa iznosi 3M Belibor + 6,00%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 30.06.2018. godine iznosi 2,88%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,67%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 30.06.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 12 do 84 meseci.

VREDNOST AUTOMOBILA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

6.443,75 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

541.275,00 RSD

Iznos kredita je do visine profakture, odnosno kupoprodajnog ugovora i visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit. Trošak obrade zahteva je od 1% do 2%. Za iznose kredita preko 8.001 EUR pored zaloge obavezno je i kasko osiguranje. Kod kredititanja kupovine polovnih vozila, auto ne sme da bude stariji od 60 meseci na dan odobrenja kredita, kao ni stariji od 84 meseca u trenutku otplate poslednje rate.

 • Dobra kamatna stopa i za nov i za polovan auto.
 • Obavezna zaloga.
 • Obavezno kasko osiguranje za kredite preko 8.001 EUR.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,04%

Nominalna kamatna stopa kreće se od 6M Belibor + 6% do 6M Belibor + 8%. Vrednost 6M Belibor na dan 13.06.2018. godine iznosi 3,04%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,37%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 13.06.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita do 84 meseca za nova i polovna vozila

VREDNOST AUTOMOBILA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

7.606,92 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

638.981,28 RSD

Korisnik kredita može da kupi vozilo za bliskog člana porodice na čije će ime vozilo biti registrovano. Jednokratna provizija iznosi 1% od iznosa odobrenog kredita.

 • Odlična kamatna stopa i za nov i za polovan auto.
 • Obavezna zaloga.
 • 20% učešća za kredite preko 8.000 eur.
 • Obavezno kasko osiguranje za kredite preko 10.000 eur.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
14%

Nominalna kamatna stopa je fiksna do kraja perioda otplate i iznosi 14,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,71%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 23.07.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Rok otplate kredita je do 84 meseca.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

VREDNOST AUTOMOBILA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.725,10 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

583.506,00 RSD

Nisi u obavezi da preneseš zaradu u banku, kao ni da uzmeš KASKO osiguranje. Naknada za obradu zahteva za ovaj kredit je 2%. Neophodna je zaloga na vozilu ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila i/ili ukoliko je iznos kredita veći od 2.000.000,00 RSD.

 • Ponuđena kamata važi samo za kupovinu novih vozila.
 • Visoka kamata.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
15,99%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 12,95%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 20.11.2018. godine iznosi 3,04%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
18,29%

EKS je obračunata na dan 06.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate je od 12 do 60 meseci.

VREDNOST AUTOMOBILA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

10.155,20 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

609.312,00 RSD

Ovaj kredit se odnosi na kupovinu polovnih vozila. Prednosti su što ne moraš da imaš učešće, i nisi u obavezi da preneseš zaradu u banku, kao ni da uzmeš KASKO osiguranje. Takođe, ovaj kredit možeš da koristiš i za kupovinu polovnog automobila od fizičkog lica. Naknada za obradu zahteva za ovaj kredit je 2%. Neophodna je zaloga na vozilu ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila i/ili ukoliko je iznos kredita veći od 2.000.000,00 RSD.

 • Mogućnost kupovine automobila i od fizičkih lica.
 • Visoka kamata.
 • Važi samo za kupovinu polovnih vozila.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
17,99%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 14,95%.Vrednost 3M Belibor-a na dan 20.11.2018. godine iznosi 3,04%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
20,71%

EKS je obračunata na dan 06.12.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate je od 12 do 60 meseci.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci

Pogledaj i ovo