Baza znanja - Računi

Pitanja i odgovori vezani za račune.

Šta je trajni nalog?

Računi

Ovo je zahtev banci da u dužem vremenskom periodu nešto radi za tebe redovno, svakog meseca.

Ukoliko je potrebno da svakog meseca, redovno, u dužem vremenskom periodu ispunjavaš neku obavezu, nešto plaćaš ili želiš da redovno štediš. Uslov je da primaš platu u istoj banci na tekući račun.

lako je, brzo i jednostavno, a i uglavnom besplatno dati banci nalog (naziva se trajni, ali je vremenski ograničen, do opoziva) da sa tvog tekućeg računa može usmeravati tačno definisan iznos svakog meseca na neke druge, takodje unapred definisane račune.

Zvanično trajni nalog je “nalog sa kojim vlasnik tekućeg računa zahteva od banke da u određenim vremenskim periodima, sa njegovog računa uplaćuje sredstva na druge račune.”

Hvala na izdvojenom vremenu!