Baza znanja - Kreditne kartice

Pitanja i odgovori vezani za štednju.

Šta je revolving kartica?

Kreditne kartice

Revolving kartica ima odobren limit potrošnje koji predstavlja “samoobnavljajući kredit”, tzv. revolving. Sam odlučuješ o iznosu, načinu i tempu vraćanja. Ako ne želiš da isplatiš sve što si potrošio odjednom, tada nepodmiren dug postaje deo odobrenog kredita na koji plaćaš kamatu.

KAKO DA KORISTIŠ KREDITNU KARTICU?

Odredi limit za trošenje (npr. 50.000 dinara) koji ti je realno potreban. Nemoj da preteruješ, jer će u kreditnom birou taj limit biti prikazan u punom iznosu. Iznos utiče na kreditno opterećenje bez obzira koliko novca zaista potrošiš.
Biraš ili je već banka odredila procenat otplate (3%, 5%, 10%...100%). Što je veći procenat otplate mesečno, to je manja cena koju plaćaš. Ukoliko ti to lični budžet dozvoljava, izaberi veći procenat jer će kamate biti manje. Čak i kada banka propiše minimalni procenat otplate, kad god imaš otplati više, jer manje kamate plaćaš.

Važno je da što pre da otplatiš dug, jer
plaćaš manje kamatu .

Na kraju svakog meseca zaračunava se kamata na ostatak duga koja se pripisuje glavnici. Što više otplatiš, manje ostaje pa je trošak kamate manji.

Tako oslobađaš sredstva i kreditnu sposobnost, a kad ti nešto drugo zatreba, imaš slobodan limit, pa i to možeš da kupiš.

PRIMER:
Ako ukupan dug od 50.000 dinara otplaćuješ sa kamatom od 2,5%, sa minimalnim procentom od 5%, biće ti potrebno 28 meseci da otplatiš dug sa mesečnom uplatom od 2.500 dinara. Šta dobiješ ako otplaćuješ više mesečno nego što je minimalno? Ako otplaćuješ mesečno 3.207 dinara otplatićeš dug za 20 meseci. Ako otplaćuješ samo minimum od 2.500 dinara, posle 20 meseci platio si kamate 19.368 dinara, a duga tek 40%.

Možeš da koristiš kalkulator na sajtu www.tvojnovac.nbs.rs,link:
http://webservices.nbs.rs/FinancialCalculatorOfficeSite/SerCyrl/FinancialCalculator/KreditnaKartica.aspx

Hvala na izdvojenom vremenu!