Baza znanja - Krediti

Pitanja i odgovori vezani za kredite.

Zaloga: ružno zvuči, a šta znači?

Krediti

Zaloga je obezbeđenje za banku, u slučaju da, ne daj bože, dođe do slučaja da “ne vraćaš kredit”.

PRIMER: Zaloga na automobilu koji je kupljen na kredit. Ti si vlasnik, ti voziš, a banka u slučaju da ne vraćaš kredit ima pravo da oduzme automobil, proda i namiri dugovanje. Ukoliko kredit otplaćuješ redovno, do takve situacije ne dolazi.

A zvanično, zaloga je “pokretna imovina u vlasništvu zajmoprimaoca koja služi za obezbeđenje duga ka zajmodavaocu, a koju zajmodavac može preneti u svoje vlasništvo ukoliko zajmoprimac prestane da ispunjava obaveze po osnovu duga.”

Hvala na izdvojenom vremenu!