Baza znanja - Krediti

Pitanja i odgovori vezani za kredite.

Vinkulacija, a šta je tu čije?

Krediti

Vinkulacija nije tvoja, ali tvojoj porodici obezbedjuje namirenje duga.

Kod kredita koji zahtevaju obezbedjenje u vidu osiguranja, neophodna je polisa koj je vinkulirana na banku. A to znači da ako imaš npr. životno osiguranje, pravo naplate po toj polisi ima banka, a ne porodica u slučaju da se desi osigurani slučaj. Banka se naplaćuje od osiguravajuće kuće i tako namiruje svoj dug dok porodici ostaje stan u vlasništvu i to bez ikakvih dugovanja.

A definicija vinkulacije je “potpun ili delimičan prenos osiguranikovog prava potraživanja na neko treće lice, čime se to pravo ograničava.”

Hvala na izdvojenom vremenu!