Baza znanja - Krediti

Pitanja i odgovori vezani za kredite.

Šta je varijabilna kamata?

Krediti

Mestimično, delimično promenljivo. Varijabilna kamatna stopa je promenljiva kamatna stopa koja je sastavljena od fiksnog dela definisanog u procentima i promenljivog dela definisanog nekom promenljivom (EUROIBOR, BELIBOR, LIBOR).

Fiksni deo je nepromenljiv, dok je varijabilni deo čini promenljivom onoliko periodično koliko i period promene varijabilne komponente.

Hvala na izdvojenom vremenu!