Baza znanja - Krediti

Pitanja i odgovori vezani za kredite.

Šta je LTV racio?

Krediti

Koliko si kredit obezbedio hipotekom. Odnos hipoteke i kredita odredjuje iznos premije koju plaćaš za osiguranje kod NKOSK-a (Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita).

Izražava se u procentima. Što je kredit manji u odnosu na hipoteku, LTV racio je manji i manja je premija. Zašto? Ukoliko ne plaćaš redovno, banka ti prodaje stan, povoljnije je da imaš veću vrednost hipoteke, tj. nekretninu koja više vredi jer će banka prodajom te nekretnine obezbediti veći iznos novca, a manje se naplatiti od osiguranja što tvoju premiju u startu čini nižom.

Hvala na izdvojenom vremenu!