Baza znanja - Krediti

Pitanja i odgovori vezani za kredite.

Šta je fiksna kamata?

Krediti

Dok ne potpišeš drugačije, uslovi ti važe. Fiksna kamatna stopa je nepromenljiva i definisana je procentom.

Zvanično: “Kamatna stopa koja se propisuje Odlukom”.

VAŽNO! Donošenjem Zakona o zaštiti potrošača finansijskih usluga posle 05. Decembra 2011. godine nije moguće promeniti uslove Odlukom banke, a bez saglasnosti korisnika usluge. Tek potpisivanjem Anexa Ugovora, tj. saglašavanjem sa novim uslovim, može se izvršiti promena.

Hvala na izdvojenom vremenu!