Baza znanja - Krediti

Pitanja i odgovori vezani za kredite.

Šta je Euroibor?

Krediti

Skraćenica, kao i sve druge. Promenljivi deo kamatne stope kod mnogih dugoročnih kredita je vezan za promenu EUROIBOR-a.

Ta promena direktno utiče na rast ili pad kamatne stope, a samim tim i na iznos novca koji se plaća. Kretanje EUROIBORA se ne može sa sigurnošću predvideti, a zvanično “EURIBOR (EUR Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa, koja se utvrdjuje kao aritmetički prosek kamatnih stopa po kojima se u okviru panela prvorazrednih banaka u Evrozoni medusobno nude depoziti na fiksne periode. Racuna se na bazi 360 dana od strane Bankarske Federacije Evropske Zajednice (European Union Banking Federation), a objavljuje svakog dana u 11 sati pre podne.”

Hvala na izdvojenom vremenu!