PLAĆENA REKLAMA

Iskoristi Sberbank Super ponudu.

Oroči novac na 6 meseci po atraktivnim kamatnim stopama.
Promo ponuda traje do 31.12.2019.

SAZNAJ VIŠE

Baza znanja - Krediti

Pitanja i odgovori vezani za kredite.

Šta je Belibor?

Krediti

Srpska računica. Ako uzimate dinarski kredit koji ima promenljivu kamatu, ona je vezana za promenu BELIBOR-a što je važeća referenta kamatna stopa na domaćem tržištu.

“BELIBOR (Belgrade Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa za dinarska sredstva ponuđena od strane banaka Panela, na srpskom međubankarskom tržištu. Računa se kao aritmetička sredina kotacija preostalih posle eliminisanja najviše i najniže stope, sa dva decimalna mesta.”

Hvala na izdvojenom vremenu!