PLAĆENA REKLAMA

Addiko kredit za refinansiranje

Za kredit od 1.000.000 dinara, fiksna rata je 16.000 mesečno.

SAZNAJ VIŠE

Baza znanja - Krediti

Pitanja i odgovori vezani za kredite.

Šta je Belibor?

Krediti

Srpska računica. Ako uzimate dinarski kredit koji ima promenljivu kamatu, ona je vezana za promenu BELIBOR-a što je važeća referenta kamatna stopa na domaćem tržištu.

“BELIBOR (Belgrade Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa za dinarska sredstva ponuđena od strane banaka Panela, na srpskom međubankarskom tržištu. Računa se kao aritmetička sredina kotacija preostalih posle eliminisanja najviše i najniže stope, sa dva decimalna mesta.”

Hvala na izdvojenom vremenu!