Baza znanja - Krediti

Pitanja i odgovori vezani za kredite.

Kako se koriste sredstva iz kredita za renoviranje?

Krediti

Renoviraš stan uz građevinsku dozvolu (renoviranje većeg obima koje podrazumeva da imaš dozvolu jer izlaziš iz postojećih gabarita prostora) ili u okviru već postojećeg prostora bez izlaženja iz gabarita?

U oba slučaja možeš uzeti kredit za renoviranje čije je korišćenje prilagođeno kako namenom tako i rokom otplate.

Deo kredita se može koristiti u kešu što je dragoceno za plaćanje usluga u kešu. Banka ta sredstva ne kontroliše i nema potrebe pravdati to računima; obično se i ne mogu dobiti od npr. molera, vodoinstalatera, električara itd. Veći deo kredita koristi se namenski, gde se sredstva uplaćuju na osnovu izdatih profaktura, direktno na račun firmi za nabavku materijala za renoviranje (parket, boje, stolarija i sl.).

Hvala na izdvojenom vremenu!