Baza znanja - Krediti

Pitanja i odgovori vezani za kredite.

Hipoteka ili hipotekarni kredit? U čemu je razlika?

Krediti

Banka razmišlja kao i ti kada pozajmljuješ lični novac, i to na duži rok. Najskuplji je onaj novac koji ti nikada ne vrate.

Nije banka agencija za promet nekretnina i nije cilj da ti proda stan, ali voli da se obezbedi, da ako kredit ne vratiš, da se sama naplati.
Hipoteka je obezbedjenje za kredit, ali ne i dovoljan uslov za dobijanje kredita. Hipotekarni krediti koji podrazumevaju dobijanje novca samo na osnovu vrednosti nekretnine, na našem tržištu ne postoje. A to znači da bez obzira što imaš stan koji vredi 50.000 evra, ukoliko ti kreditna sposobnost ne dozvoljava da uzmeš kredit u tom iznosu, vrednost stana nije dovoljan uslov za dobijanje kredita.

I zvanično ”hipoteka je založno pravo na nepokretnosti, koje ovlašćuje poverioca da, ako dužnik ne isplati dug o dospelosti ili ako dođe do povrede druge obaveze koja aktivira hipoteku, zahteva naplatu potraživanja obezbeđenog hipotekom iz vrednosti nepokretnosti, pre običnih poverilaca i pre docnijih hipotekarnih poverilaca, bez obzira u čijoj svojini se nepokretnost nalazi.”

Hvala na izdvojenom vremenu!