Baza znanja - Krediti

Pitanja i odgovori vezani za kredite.

Grejs period, ali šta je stvarno grejs?

Krediti

Grejs je poček ili poklon period u kome se ne plaća neka obaveza ili sve obaveze.

Često se podrazumeva da grejs znači da se u nekom vremenskom periodu ne plaćaju ni kamata ni glavnica, a što nije slučaj. U toku grejs perioda ne plaća se samo glavnica, tj. osnovni dug, dok se kamata plaća i u tom periodu redovno. Grejs period uvećava mesečnu ratu, jer se u kraćem vremenskom periodu otplaćuje dug, nego što bi se otplaćivao u slučaju bez grejs-a. Grejs period ne poskupljuje, već samo skraćuje period otplate glavnog duga. A i zvanično grejs period je “period počeka, tj. mirovanja otplate glavnice. Vremenski period od korišćenja kredita do prve otplate glavnice”

Hvala na izdvojenom vremenu!