Baza znanja - Krediti

Pitanja i odgovori vezani za kredite.

Čemu služi NKS?

Krediti

To je cena. Toliko košta pozajmljeni novac. Cena koju plaćaš, kao pri nabavci bilo koje druge robe. NKS je skraćenica od nominalna kamatna stopa i izražava se u procentu.

Ako pozajmiš 100.000 dinara, a vratiš 142.000 dinara, razlika od 42.000 je kamata, a definicija glasi “kamata je naknada u novcu za privremeno pozajmljivanje na korišćenje novčanih sredstava ili, u procentima izražena naknada (cena) koju zajmoprimac (dužnik) plaća zajmodavcu (kreditoru, poveriocu) za privremeno korišćenje ustupljenog novca ili kapitala.”

Nominalna kamatna stopa (NKS) je izražena u procentu i na određeni vremenski period, npr. 2% mesečno, 3% godišnje i to je nominalna cena novca na osnovu koje se obračunava iznos za vraćanje.

Iznos rate računa se na osnovu NKS, a ne EKS.

Hvala na izdvojenom vremenu!