Baza znanja - Krediti

Pitanja i odgovori vezani za kredite.

Čemu služi EKS?

Krediti

Da ne mešaš babe i žabe. To je isto cena, samo ne ona koju realno plaćaš, već koju bi eventualno platio da taj proizvod uzmeš, u poredjenju sa drugima, širi pojam od NKS-pored NKS uključuje i ostale troškove.

PRIMER: EKS (Efektivna kamatna stopa) kod keš kredita pored NKS uključuje i administrativni trošak, trošak Kreditnog biroa, trošak prevremen otplate, trošak menice i svaki eventiualni drugi trošak ukoliko kod te banke za proizvod za koji si zainteresovan postoji.

EKS je ukupna cena za novac koji pozajmljueš ili cena za depozit koji polažeš . Obračunska je kategorija, ne i stvaran iznos koji se odmah plati ili dobije. Obračun je napravljen u slučaju plaćanja svih troškova, a za poredjenje ponuda banaka. Ako je EKS jedne banke 27%, a druge za isti proizvod za koji si zainteresovan, npr. keš kredit 25%, povoljnija je ponuda za keš kredita one banke koja ima niži EKS.

Kategorija EKS je napravljena u cilju jasnog kriterijuma za poredjenje, a EKS je po definiciji: “dekurzivna kamatna stopa koja se obračunava na godišnjem nivou primenom složenog kamatnog računa – obračun komfornom metodom, kojim se diskontovana novčana primanja izjednačavaju sa diskontovanim novčanim izdacima primljenih depozita, odnosno odobrenih kredita.”

Hvala na izdvojenom vremenu!