Meni treba

Štednja

Da li želiš da oročiš novac ili da ga samo skloniš u banku?

Želim da oročim

Izaberi

Štednja za decu

PLAĆENA REKLAMA

Uzmite 1.000.000 i uštedite 300.000

Dinarski kredit za refinansiranje kao nacrtan za vas.
Veći iznosi, veća ušteda.

SAZNAJ VIŠE

Štednja za decu

Bake, deke i roditelji da obrate pažnju na ponudu dečije štednje. Iako se račun ne otvara ne ime deteta, dobar je način da se štedi namenski za decu.

results

IZNOS OROČENJA

20.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

530,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

20.530,00 RSD

Otvaranje štednih tekućih računa za dečiju štednju je besplatno, a banka ne naplaćuje troškove održavanja štednog računa. Kod dinarske dečije štednje i kod devizne dečije štednje novac je dostupan u svakom trenutku jer se ne radi o oročavanju sredstava. Kamata na dečiju štednju za dinarske uloge i dečiju štednju za evro uloge pripisuje se poslednjeg dana u godini. Pored roditelja, uplate na štedne tekuće račune za dečiju štednju mogu vršiti i drugi članovi porodice, kao i prijatelji, koji bez ograničenja mogu da vrše direktne uplate na dinarski ili devizni tekući račun nalogom iz svoje banke.

 • Dobra kamatna stopa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,65%

NKS je za dečiju štednju po viđenju.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,69%

EKS je u primeni od 18.09.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

20.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

530,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

20.530,00 RSD

Za redovne mesečne uloge od 1.000 do 20.000 RSD važi ponuđena kamatna stopa. Moj bonus je proizvod namenjen redovnoj mesečnoj štednji. Klijenti banke mogu otvoriti štednju putem e-bankinga ukoliko poseduju elektronski sertifikat za digitalno potpisivanje dokumenata. Takođe dodatnu pomoć prilikom otvaranja online štednog računa možeš dobiti putem video poziva uživo.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Nema minimalnog mesečnog uloga.
 • Mogućnost otvaranja i vođenja štednog računa putem e-bankinga.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,65%

NKS je za oročenu dečiju štednju na period 12 meseci, za iznos do 25.000.000 RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
0%

Nemamo podatak za efektivnu kamatnu stopu.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

20.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

488,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

20.488,00 RSD

Nema propisanog minimalnog uloga, a sredstva su dostupna u svakom trenutku.

 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,44%

NKS je za dečiju štednju po viđenju.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,5%

EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 15.02.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

20.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

400,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

20.400,00 RSD

Pored kamate klijent dobija i premiju. U ponudi su i periodi preko 12 meseci (24, 36, 48 i 60 meseci). Nema propisanog minimalnog uloga. Omogućene su dodatne uplate istog datuma dospeća. Otvaranje dečijeg dinarskog oročenog štednog uloga vrši zakonski zastupnik deteta, a pravo raspolaganja ulogom zastupnika prestaje sticanjem punoletstva deteta.

 • Pored kamate dobija se i premija.
 • Mogućnost dodatnih uplata.
 • Nema propisanog minimalnog uloga.
 • Nešto niža kamatna stopa u odnosu na konkurenciju.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2%

NKS je za štednju koja je oročena od 6,01 do 12 mesci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,16%

EKS je u primeni od 18.04.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

20.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

400,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

20.400,00 RSD

Nema propisanog minimalnog uloga, a sredstva su uvek dotupna. Pripis kamate je na kraju godine.

 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2%

NKS za štednju po viđenju.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2%

EKS je jednaka NKS, u primeni je od 18.04.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

20.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

400,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

20.400,00 RSD

Ne postoji minimalan iznos oročenja depozita, a štedni tekući račun u ime deteta može otvoriti roditelj ili zakonski zastupnik. Otvaranje i održavanje tekućeg računa za dečiju štednju je besplatno, a novac je dostupan u svakom trenutku jer nema oročavanja sredstava.

 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2%

NKS je za dečiju štednju po viđenju.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2%

EKS je jednka NKS.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS OROČENJA

20.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

300,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

20.300,00 RSD

Nema propisanog minimalnog uloga.

 • Nije loša ponuda, ali je kamatna stopa niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,5%

NKS je za dečiju štednju po viđenju.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
1,5%

EKS je obračunata na dan 01.10.2016. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

20.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

300,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

20.300,00 RSD

Najbolja ponude Alpha banke za iznose do 30.000 dinara. Važi za decu koja imaju od 7 do 18 godina. Polaganje novca može biti putem transfera ili lično. Kao znak pažnje i simboličan doprinos, na prvi rođendan štednje banka poklanja 3.000 dinara. Račun može otvoriti roditelj ili staratelj, na račun u dinarima može uplaćivati rodbina ili prijatelji. Minimalan ulog je 100 RSD.

 • Dobra kamatna stopa, ali niža od konkurencije.
 • Poklon 3.000 RSD.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,5%

NKS je za iznose od 100 do 30.000 RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
1,51%

EKS je obračunata na dan 226.04.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

20.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

250,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

20.250,00 RSD

Najbolja ponuda Alpha banke za decu ispod 7 godina-baby račun. Polaganje novca može biti putem transfera ili lično. Kao znak pažnje i simboličan doprinos, na prvi rođendan štednje banka poklanja 3.000 dinara. Račun može otvoriti roditelj ili staratelj, na račun u dinarima može uplaćivati rodbina ili prijatelji. Minimalan ulog je 100 RSD.

 • Poklon 3.000 RSD.
 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,25%

NKS je za iznos čiji je minimum 100 RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
1,26%

EKS je obračunata na dan 26.04.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

IZNOS OROČENJA

20.000,00 RSD

PERIOD OROČENJA

12 meseci

UKUPNA KAMATA

250,00 RSD

UKUPAN IZNOS ZA ISPLATU

20.250,00 RSD

Najbolja ponude Alpha banke za iznose preko od 30.001 do 200.000 dinara. Važi za decu koja imaju od 7 do 18 godina. Polaganje novca može biti putem transfera ili lično. Kao znak pažnje i simboličan doprinos, na prvi rođendan štednje banka poklanja 3.000 dinara. Račun može otvoriti roditelj ili staratelj, na račun u dinarima može uplaćivati rodbina ili prijatelji. Minimalan ulog je 100 RSD.

 • Poklon od 3.000 RSD.
 • Važi samo za iznose od 30.001 RSD do 200.000 RSD.
 • Kamata niža od konkurencije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
1,25%

NKS je za iznos od 30.001 do 200.000 RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
1,26%

EKS je obračunata na dan 26.04.2017. godine.

VALUTA ŠTEDNJE

RSD

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci