Meni treba

Novac za stan

Da li kupuješ, renoviraš ili opremaš stan?

Kupujem

Šta ti je važno?

Da mi mesečna rata bude najmanja

Stambeni krediti sa najmanjom ratom u evrima

Ovde pogledaj stambene kredite koji ti nude najmanju mesečnu ratu. Kod ovih kredita su rate veće i vrlo je važno da možeš da otplaćuješ dugoročno veći mesečni iznos.

results

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

127,44 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

45.878,40 EUR

Minimalni iznos kredita je 10.000 EUR. Naknada za obradu zahteva naplaćuje jednokratno i iznosi 1,00%. Prevremena otplata kredita je 1% ukoliko je iznos prevremene otplate veći od 1.000.000 RSD, a koji se obračunava za period od 12 meseci i ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora duži od jedne godine. Ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora kraći od jedne godine naknada za prevremenu otplatu kredita nije veća od 0,50%. Nema godišnjeg održavanja kredita.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Ponuđena kamata važi uz osiguranje kod NKOSK-a, osiguranje nepokretnosti i prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,56%

Nominalna kamatna stopa iznosi 6M Euribor + 2,80%. Vrednost 6M Euribor- a na dan 06.02.2017. godine iznosi -0,244%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,18%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 03.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je od 60 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

129,12 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

46.483,20 EUR

Banca Intesa ima specijalizovane centre Intesa Casa za stambene kredite u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu i Nišu. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Trošak obrade zahteva je od 0,5% do 1,00% od iznosa kredita. Nema godišnjeg održavanja kredita. U ponudi je i kredit sa kraćim rokom otplate (od 13 do 180 meseci) i kamatom koja iznosi 6M Euribor + 2,79%.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,66%

Nominalna kamatna stopa kreće se od 6M Euribor + 2.90 do 6M Euribor + 3,09. Vrednost 6M Euribor-a na dan 28.03.2017. godine iznosi -0,24%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,24%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 05.04.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate se odobrava do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

129,45 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

46.602,00 EUR

Dobra ponuda Poštanske štedionice. Maksimalni iznos kredita je do 80% od iznosa kupoprodajne vrednosti nepokretnosti koja se pribavlja iz kredita ili njene procenjene vrednosti (uzima se niža vrednost). Naknada za obradu kredita je 1% od ukupnog iznosa kredita. Naknada za prevremenu otplatu kredita naplaćuje se 0,50% na iznos prevremeno otplaćenog kredita, za iznos veći od 1.000.000,00 dinara i ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora kraći od jedne godine ili 1% za iznos veći od 1.000.000,00 dinara, ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora duži od jedne godine. Ono što je nepovoljno kod ovog kredita je to što imaš da plaćaš godišnji naknadu za administriranje kredita 0,20% na ostatak duga.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje nepokretnosti, životno osiguraje, hipoteku i osiguranje NKOSK.
 • Dodatno se naplaćuje godišnje administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,68%

Nominalana kamatna stopa je 6M EURIBOR + 2,90%. Vrednost 6M EURIBOR -a na dan 31.12.2016. iznosi -0,22%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,62%

EKS je obračunata na dan 23.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je od 60 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

129,79 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

46.724,40 EUR

Kamatna stopa je za stambene kredite osigurane kod NKOSK. Trošak za obradu zahteva je 0,95%, a trošak mesečnog vođenja računa je 203 RSD. Za ovaj kredit neophodno je da imaš lična primanja u iznosu od minimum 200 EUR.

 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,7%

NKS se kreće od 6M Euribor + 2,95 do 6M Euribor + 3,75%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 15.03.2017. godine je -0,241%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,16%

EKS je obračunata na dan 15.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

129,79 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

46.724,40 EUR

Ovaj kredit ima mogućnost uzimanja grejs perioda do 12 meseci, uz pripis obračunata kamate glavnom dugu ili mesečno plaćanje kamate u grejs periodu.

Naknada za obradu zahteva za ovaj kredit je od 0,50% do 1,00%.

Prevremena otplata kredita je 1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od 1.000.000 RSD.

 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK i osiguranje nepokretnosti.
 • Kamata je fiksna prvih 36 meseci, a nakon toga je promenljiva.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,7%

NKS je fiksna prvih 36 meseci i kreće se od 2,70% do 2,90%, a nakon toga je promenljiva i kreće se od 6M Euribor + 2,70% do 6M Euribor + 2,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,44%

EKS je obračunata na dan 25.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

130,30 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

46.908,00 EUR

Povoljna kamatna stopa. Nema naknade za obradu kreditnog zahteva, kap ni troška za održavanje kredita i bez troškova osiguranja kredita. Kredit se odobrava i bez životnog osiguranja.

 • Bez obrade zahteva i bez naknade za održavanje kredita.
 • Bez osiguranja NKOSK.
 • Erste banka ima specijalnu ponudu stambenih kredita sa fiksnom kamatom i rokom otplate do 240 meseci, ponuda važi do 08.07.2017. godine.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i hipoteku.
 • Ponuđena kamata važi za klijente sa primanjima od 1.500 EUR pa naviše.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,73%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 2.95%. Vrednost 6M Euribora koji je u primeni od 01.01.2017. godine. iznosi -0,221%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,08%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 29.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je od 60 do 360 meseci

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

130,64 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

47.030,40 EUR

Kamatna stopa je za stambene kredite osigurane kod NKOSK. Administrativni trošak je od 0,5% do 1%, minimum 200 EUR. Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% - 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK). Prevremena otplata je od 0% do 1%. Takođe naplaćuje se i trošak održavanja kreditne partije 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita). Za stambeni kredit sa rokom otplate do 120 meseci ne naplaćuje se administrativni trošak, a nema ni troška za održavnje kreditne partije.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.
 • Dodatno se naplaćuje održavanje kredita jednom godišnje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,75%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 2,990%. Vrednost 6M Euribor-a za II kavrtal iznosi -0,238%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,43%

EKS obračunata na dan 03.04.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

130,81 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

47.091,60 EUR

Minimalni iznos kredita je 10.000 EUR. Trošak obrade zahteva je 1% % od iznosa kredita. Nije obavezno životno osiguranje i nema dodatnih godišnjih troškova.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Ponuđena kamata važi uz osiguranje kod NKOSK-a, osiguranje nepokretnosti i prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,76%

NKS je 6M Euribor + 3,00%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 01.03.2017. godine iznosi -0,241%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,12%

EKS je obračunata na dan 01.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je od 121 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

134,57 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

48.445,20 EUR

Nema naknade za obradu kreditnog zahteva, ali naplaćuje se naknada za praćenje otplate kredita 0,20% godišnje na ostatak duga.

 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK, životno osiguranje i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,98%

NKS je 6M Euribor + 3,20%, 6M Euribor na dan 30.11.2016. godine iznosi -0,22%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,64%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 30.11.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je od 60 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

134,91 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

48.567,60 EUR

Ovo je kredit sa kombinovanom kamatnom stopom, gde ti je u prve tri godine kamata fiksna,a nakon toga je promenljiva. Iznos kredita je do 200.000 EUR, a period otplate do 360 meseci. Trošak za obradu zahteva je 0,95%.

 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje nekretnine i osiguranje NKOSK.
 • Kamata je fiksna prve tri godine, nakon toga je promenljiva.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3%

Kamata je fiksna prve tri godine i iznosi 3,00%, a nakon toga je promenljiva i kreće se od 6M Euribor + 3,25% do 6M Euribor + 3,85%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 15.03.2017. godine iznosi -0,241%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,47%

EKS je obračunata na dan 15.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Maksimalni rok otplatte kredita je 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci