Meni treba

Novac za stan

Da li kupuješ, renoviraš ili opremaš stan?

Kupujem

Šta ti je važno?

Da prođem najjeftinije

Stambenih krediti sa najmanjim ukupnim iznosom otplate u evrima

Ako kupuješ stan i nemaš dovoljno para, pogledaj stambene kredite sa najmanjim ukupnim iznosom otplate.

results

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

172,07 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

41.296,80 EUR

Kamatna stopa je za stambene kredite osigurane kod NKOSK. Administrativni trošak je od 0,5% do 1%, minimum 200 EUR. Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% - 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK). Prevremena otplata je od 0% do 1%. Takođe naplaćuje se i trošak održavanja kreditne partije 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita). Za stambeni kredit sa rokom otplate do 120 meseci ne naplaćuje se administrativni trošak, a nema ni troška za održavnje kreditne partije.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.
 • Dodatno se naplaćuje održavanje kredita jednom godišnje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,66%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 2,882%. Vrednost 6M Euribor-a za I kavrtal iznosi -0,219%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,33%

EKS obračunata na dan 04.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

172,39 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

41.373,60 EUR

Dobra ponuda Poštanske štedionice. Maksimalni iznos kredita je do 80% od iznosa kupoprodajne vrednosti nepokretnosti koja se pribavlja iz kredita ili njene procenjene vrednosti (uzima se niža vrednost). Naknada za obradu kredita je 1% od ukupnog iznosa kredita. Naknada za prevremenu otplatu kredita naplaćuje se 0,50% na iznos prevremeno otplaćenog kredita, za iznos veći od 1.000.000,00 dinara i ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora kraći od jedne godine ili 1% za iznos veći od 1.000.000,00 dinara, ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora duži od jedne godine.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje nepokretnosti, životno osiguraje, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,68%

Nominalana kamatna stopa je 6M EURIBOR + 2,90%. Vrednost 6M EURIBOR -a na dan 31.12.2016. iznosi -0,22%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,45%

EKS je obračunata na dan 31.12.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je od 60 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

172,39 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

41.373,60 EUR

Banca Intesa ima specijalizovane centre Intesa Casa za stambene kredite u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu i Nišu. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Trošak obrade zahteva je od 0,5% do 1,00% od iznosa kredita. U ponudi je i kredit sa kraćim rokom otplate (od 13 do 180 meseci) i kamatom koja iznosi 6M Euribor + 2,79%.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,68%

Nominalna kamatna stopa kreće se od 6M Euribor + 2.90 do 6M Euribor + 3,09. Vrednost 6M Euribor-a na dan 28.12.2016. godine iznosi -0,22%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,26%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 28.12.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate se odobrava do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

173,18 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

41.563,20 EUR

Povoljna kamatna stopa. Naknada za obradu zahteva je 1%. Kredit se odobrava i bez životnog osiguranja, a obrada zahteva za kredit traje samo 15 dana.

U kredit je uključena polisa Wiener Städtische životnog osiguranja.

 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.
 • Ponu]ena kamata važi za klijente sa primanjima od 1.500 EUR pa naviše.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,73%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 2.95%. Vrednost 6M Euribora koji je u primeni od 01.01.2017. godine. iznosi -0,221%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,7%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 04.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je od 60 do 360 meseci

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

173,34 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

41.601,60 EUR

Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Postoji i opcija grejs period od 12 do 24 meseca. Trošak obrade zahteva je 1,50%.

 • Dobra kamatna stopa, ali za kraći period otplate.
 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK, životno osiguranje i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,74%

Nominalna kamatna stopa je 6M EURIBOR + 2,95%. 6M Euribor za mesec novembar 2016. godine iznosi -0,212%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,09%

EKS je obračunata na dan 28.10.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

300 meseci

Period otplate od 60 do 300 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

174,13 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

41.791,20 EUR

Ovo je kredit sa kombinovanom kamatom, gde ti je fiksna kamata prve tri godine, a nakon toga je promenljiva. Trošak za obradu kreditnog zahteva je 1%, a dobro je što nema dodatnih troškova održavanja kredita i nisi u obavezi da uzimaš životno osiguranje. Ova ponuda važi do 31.03.2017. godine.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i hipoteku.
 • Kamata je fiksna prve tri godine, nakon toga je promenljiva.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,79%

Nominalna kamatna stopa je fiksna prve tri godine i iznosi 2,79%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 6M Euribor + 2,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,99%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.12.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate od 180 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

174,60 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

41.904,00 EUR

Minimalni iznos kredita je 10.000 EUR. Naknada za obradu zahteva naplaćuje jednokratno i iznosi 1,00%. Prevremena otplata kredita je 1% ukoliko je iznos prevremene otplate veći od 1.000.000 RSD, a koji se obračunava za period od 12 meseci i ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora duži od jedne godine. Ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora kraći od jedne godine naknada za prevremenu otplatu kredita nije veća od 0,50%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Ponuđena kamata važi uz osiguranje kod NKOSK-a, osiguranje nepokretnosti i prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,82%

Nominalna kamatna stopa iznosi 6M Euribor + 3,00%. Vrednost 6M Euribor- a na dan 04.08.2016. godine iznosi -0,183%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,4%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 03.11.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je od 60 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

177,15 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

42.516,00 EUR

Nema naknade za obradu kreditnog zahteva, ali naplaćuje se naknada za praćenje otplate kredita 0,20% godišnje na ostatak duga.

 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK, životno osiguranje i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,98%

NKS je 6M Euribor + 3,20%, 6M Euribor na dan 30.11.2016. godine iznosi -0,22%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,64%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 30.11.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je od 60 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

178,27 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

42.784,80 EUR

Iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta. Mogućnost odobravanja kredita sa zaštitom od promene kamatne stope do sedam godina od dana isplate kredita. Takođe, imaš mogućnost odobravanja kredita sa odlaganjem početka otplate glavnice kredita do 24 meseca od dana isplate kredita, odnosno sa odlaganjem početka plaćanja rate do 12 meseci od dana isplate kredita. Naplaćuje se naknada za puštanje kredita u korišćenje 1% od ukupnog iznosa kredita. Nema naknade za obradu zahteva za kredit, kao ni godišnje održavanje kredita. Nije obavezno životno osiguranje, kao ni prenos zarade u banku. U ponudi je i kamta za klijente čija su primanja do 600 EUR i ona iznosi 3,70% + 6M Euribor ÷ (1 - (ORDEV ÷ 100)).

 • Mogućnost odobravanja kredita uz zaštitu od promene kamatne stope.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.
 • Ponuđena kamata važi za klijente sa primanjima preko 600 EUR.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,05%

Nominalna kamatna stopa kreće se od 6M Euribor / (1-(ORDEV/100)) + 3,30% do 6M Euribor / (1-(ORDEV/100)) + 3,55% i odnosi se na klijente koji imaju platu preko 600 EUR. Vrednost promenljivog dela na dan 05.01.2017. godine iznosi -0,25%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,72%

EKS je obračunata na dan 05.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Rok otplate od 60 do 360 meseci

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

178,27 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

42.784,80 EUR

Trošak obrade zahteva je 1% od iznosa kredita. Trošak za osiguranje stambenog kredita kod NKOSK je 1,50% ili 2,50% od iznosa kredita. Provizija za osiguranje kredita se uvećava: u slučaju da korisnik kredita nema riziko životno osiguranje vinkulirano na Banku (za 0,25%), ukoliko je predmet hipoteke tzv. "objekat u izgradnji" (za 0,50%), ukoliko je predmet hipoteke tzv. "objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (za 0,15%), ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i sadužnika jednak ili veći od 60% za 0,50%, jednak ili veći od 70% za 1,00%, jednak ili veći od 80% (samo kada je 80% ili više mesečnih obaveza ugovoreno u dinarima) za 1,50%. Ukoliko klijent nema polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist banke, kamatna stopa se uvećava za 0,25%.

 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK i životno osiguranje.
 • Kamata se povećava ukoliko klijent ne uzme životno osiguranje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,05%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 3,29%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 19.01.2017. godine iznosi -0,238%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,34%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 18.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je od 72 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci