Meni treba

Novac za stan

Da li kupuješ, renoviraš ili opremaš stan?

Kupujem

Šta ti je važno?

Da prođem najjeftinije

Stambenih krediti sa najmanjim ukupnim iznosom otplate u evrima

Ako kupuješ stan i nemaš dovoljno para, pogledaj stambene kredite sa najmanjim ukupnim iznosom otplate.

results

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

169,57 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

40.696,80 EUR

Banca Intesa ima specijalizovane centre Intesa Casa za stambene kredite u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu i Nišu. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Kredit je moguće uzeti i sa grejs periodom od godinu dana uz dodatni keš, ali je u tom slučaju učešće 25%. Trošak obrade zahteva je od 0,5% do 1,00% od iznosa kredita. U ponudi je i kredit sa kraćim rokom otplate i kamatom koja iznosi 6M Euribor + 2,79%.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,5%

Nominalna kamatna stopa kreće se od 6M Euribor + 2.90 do 6M Euribor + 3,09. Vrednost 6M Euribor-a na dan 28.09.2016. godine iznosi -0,20%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,28%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 28.09.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate se odobrava do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

172,55 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

41.412,00 EUR

Kamatna stopa je za stambene kredite osigurane kod NKOSK. Administrativni trošak je od 0,5% do 1%, minimum 200 EUR. Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% - 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK). Prevremena otplata je od 0% do 1%. Takođe naplaćuje se i trošak održavanja kreditne partije 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita). Za stambeni kredit sa rokom otplate do 120 meseci ne naplaćuje se administrativni trošak, a nema ni troška za održavnje kreditne partije.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.
 • Dodatno se naplaćuje održavanje kredita jednom godišnje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,69%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 2,882%. Vrednost 6M Euribor-a za IV kavrtal iznosi -0,192%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,25%

EKS obračunata na dan 12.10.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

174,60 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

41.904,00 EUR

Minimalni iznos kredita je 10.000 EUR. Naknada za obradu zahteva naplaćuje jednokratno i iznosi 1,00%. Prevremena otplata kredita je 1% ukoliko je iznos prevremene otplate veći od 1.000.000 RSD, a koji se obračunava za period od 12 meseci i ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora duži od jedne godine. Ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora kraći od jedne godine naknada za prevremenu otplatu kredita nije veća od 0,50%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Ponuđena kamata važi uz osiguranje kod NKOSK-a, osiguranje nepokretnosti i prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,82%

Nominalna kamatna stopa iznosi 6M Euribor + 3,00%. Vrednost 6M Euribor- a na dan 04.08.2016. godine iznosi -0,183%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,4%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 03.11.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je od 60 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

PONUDE NA KLIK

Planiraš da uzmeš ovaj proizvod?

Poslaćemo ti novosti sa tržišta čim vidimo da ima nešto zgodno za tebe.

Klikni ovde

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

175,87 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

42.208,80 EUR

Trošak obrade zahteva je 1% od iznosa kredita. Trošak za osiguranje stambenog kredita kod NKOSK je 1,50% ili 2,50% od iznosa kredita. Provizija za osiguranje kredita se uvećava: u slučaju da korisnik kredita nema riziko životno osiguranje vinkulirano na Banku (za 0,25%), ukoliko je predmet hipoteke tzv. "objekat u izgradnji" (za 0,50%), ukoliko je predmet hipoteke tzv. "objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (za 0,15%), ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i sadužnika jednak ili veći od 60% za 0,50%, jednak ili veći od 70% za 1,00%, jednak ili veći od 80% (samo kada je 80% ili više mesečnih obaveza ugovoreno u dinarima) za 1,50%. Ukoliko klijent nema polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist banke, kamatna stopa se uvećava za 0,25%. Ponuda važi do 31.12.2016. godine.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK i životno osiguranje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,9%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 3,09%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 29.08.2016. godine iznosi -0,192%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,62%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 29.08.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je od 72 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

176,99 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

42.477,60 EUR

Povoljna kamatna stopa. Naknada za obradu zahteva je 1%. Kredit se odobrava i bez životnog osiguranja, a obrada zahteva za kredit traje samo 15 dana.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,97%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 3,15%. Vrednost 6M Euribora koji je u primeni do 31.12.2016. godine. iznosi -0,178%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,56%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.07.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je od 60 do 360 meseci

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

178,43 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

42.823,20 EUR

Ovaj kredit ima mogućnost uzimanja grejs perioda do 12 meseci, uz pripis obračunata kamate glavnom dugu ili mesečno plaćanje kamate u grejs periodu.

Naknada za obradu zahteva za ovaj kredit je od 0,50% do 1,50%, a premija osiguranja kod NKOSK-a je od 1,50% do 4,40%.

Prevremena otplata kredita je 1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od 1.000.000 RSD.

 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK, životno osiguranje i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,06%

NKS je promenljiva i kreće se od 6M Euribor + 3,20% do 6M Euribor +3,80%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 29.03.2016. godine iznosi -0,134%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,46%

EKS je obračunata na dan 01.06.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

179,56 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

43.094,40 EUR

Učešće je 20%, a postoji mogućnost uzimanja kredita i bez učešća, ali u tom slučaju neophodno je dati u zalog nekretninu koja nije predmet kreditiranja i čija je tržišna vrednost veća bar 30% od iznosa kredita. Trošak obrade kreditnog zahteva je 1%, a dodatno se plaća godišnja fiksna naknada za praćenje kredita od 0,25%. Životno osiguranje nije obavezno, osim za klijente sa rizičnim zanimanjima.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,13%

Nominalna kamatna stopa je 3M Euribor + 3,33%. Vrednost 3M Euribora na dan 29.09.2016. godine iznosi -0,20%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,93%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 29.09.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

181,34 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

43.521,60 EUR

Rata kredita može biti i do 50% primanja. Postoji mogućnost uzimanja grejs perioda do 12 meseci u godini koju ti izabereš. Trošak obrade zahteva za ovaj kredit je 1%. U ponudi su i kamate za ovaj kredit za druge iznose: od 10.000 EUR do 20.000 EUR NKS 6M Euribor + 4,39%, EKS 5,99%; od 20.001 EUR do 30.000 EUR 6M Euribor + 3.89%, EKS 4,67%.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Mogućnost korišćenja grejs perioda do 12 meseci.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,24%

Nominalna kamatna stopa je za iznos kredita preko 30.000 EUR. iznosi 6M Euribor + 3,39%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 15.10.2016. godine. iznosi -0,151%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,9%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 15.10.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate od 180 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

182,64 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

43.833,60 EUR

Kamatna stopa je za stambene kredite osigurane kod NKOSK. Trošak za obradu zahteva je 0,95%, a trošak mesečnog vođenja računa je 200 RSD. Za ovaj kredit neophodno je da imaš lična primanja u iznosu od minimum 200 EUR.

 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,32%

NKS se kreće od 6M Euribor + 3,45 do 6M Euribor + 3,75%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 15.03.2016. godine je -0,131%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,8%

EKS je obračunata na dan 15.03.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

183,46 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

44.030,40 EUR

Minimalni iznos kredita je 10.000 EUR. Trošak obrade zahteva je 0,50% od iznosa kredita.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Ponuđena kamata važi uz osiguranje kod NKOSK-a, osiguranje nepokretnosti i prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,37%

NKS je 6M Euribor + 3,50%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 24.02.2016. godine iznosi -0,126%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,9%

EKS je obračunata na dan 24.02.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je od 121 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u banci