Koji kredit tražiš?

Stambeni

Na koji iznos?

40.000,00 EUR

Period otplate

240 meseci

Stambeni krediti (eur)

Ako hoćeš kredit sa fiksnom kamatom, budi u tom slučaju spreman da platiš malo više. Računaj na promenu kursa evra svakog meseca, ali fiksnu ratu. Ako želiš da iskoristiš trenutnu prednost niske stope EUROIBOR, pogledaj TOP 5 stambeni kredit (eur) sa promenljivom kamatom. Postoji i kredit sa kombinovanom kamatom gde na svake dve godine možeš da menjaš vrstu kamate.

results

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

134,74 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

48.506,40 EUR

Ovo je dobra ponuda sa kombinovanom kamatnom stopom (prvih 60 meseci kamata je fiksna, a nakon toga je promenljiva). Iznos kredita od 10.000 EUR do 250.000 EUR. Trošak obrade ovog kredita iznosi od 0,50% do 1%, minimum 200 EUR, a trošak osiguranja kod NKOSK-a kreće se od 1,50% do 3,50%. Takođe, plaća se i prevremena otplata kredita od 0% do 1%. Mana ovog kredita je što se plaća i održavanje kreditne partije 0,10% na ostatak glavnice, jednom godišnje. Kod stambenih kredita sa rokom otplate do 120 meseci nema troška održavanje kreditne partije.

 • Kamata je fiksna prvih pet godina, a nakon toga je promenljiva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK, životno i osiguranje nepokretnosti.
 • Dodatno se plaća održavanje kredita jednom godišnje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,99%

NKS je fiksna prvih 60 meseci i iznosi 2,990%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 6M Euribor + 2,990%. Vrednost 6M Euribor-a za I kvartal je -0,274%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,53%

EKS je obračunata na dan08.01.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

300 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

145,99 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

43.797,00 EUR

Dobra ponuda, sa malo povoljnijom, kombinovanom kamatnom stopom: 1. Na svake 3 godine možeš da odlučiš da li želiš da menjaš način obračuna kamate. Ovo je dobro, jer je period otplate dugačak i ne možeš unapred da znaš šta ti se više isplati: fiksirati ratu ili iskoristiti nisku vrednost promenljive stope EUROIBOR kakva je trenutno. 2. Promena načina obračuna kamatne stope je besplatna. Ako si od onih koji smatraju da apsolutna sigurnost iznosa rate nije neophodna i da mogu da podnesu oscilacije stope EUROIBOR, preporučujemo ovaj kredit sa kamatnom stopom kojom možeš da upravljaš sam. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Postoji i opcija grejs period od 12 do 24 meseca. Trošak obrade zahteva je 1,50%. Ponuda važi do 28.02.2018. godine.

 • Kamatna stopa na svake 3 godine fiksna ili varijabilna - po tvom izboru, jedinstvena ponuda na tržištu.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK, životno osiguranje i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,65%

NKS je fiksna prve 3 godine i iznosi 2,65%, a nakon 3 godine je varijabilna: 2,95% +6M Euribor. Vrednost 6M Euribor-a na dan 24.04.2017. godine iznosi -0,242%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,02%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 24.04.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

300 meseci

Period otplate se kreće u rasponu od 60 do 300 meseci

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

166,28 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

59.860,80 EUR

Nije loša ponuda, prvih pet godina ti je fiksna kamata, a nakon toga je promenljiva. Minimalni iznos kredita je 10.000 EUR. Naknada za obradu zahteva naplaćuje se jednokratno i iznosi 1,00%. Prevremena otplata kredita je 1% ukoliko je iznos prevremene otplate veći od 1.000.000 RSD, a koji se obračunava za period od 12 meseci i ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora duži od jedne godine. Ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora kraći od jedne godine naknada za prevremenu otplatu kredita nije veća od 0,50%. Nema godišnjeg održavanja kredita. Banka ima u ponudi i stambene kredite sa fiksnom kamatom do kraja perioda otplate kredita, ali sa kraćim rokom otplate i to: 2,09% za period otplate do 60 meseci, 2,79% za period otplate do 120 meseci, 3,19% za period otplate do 180 meseci i 3,99% za period otplate do 240 meseci.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Ponuđena kamata važi uz osiguranje kod NKOSK-a, osiguranje nepokretnosti i prenos zarade u banku.
 • Kamata je fiksna prvih pet godina, a nakon toga je promenljiva.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,89%

NKS je fiksna prvih 60 meseci i iznosi 2,89%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 6M Euribor + 2,70%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,13%

EKS je obračunata na dan 20.09.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je od 60 do 360 meseci.

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

198,84 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

47.721,60 EUR

Povoljna kamatna stopa. Nema troška za obradu kreditnog zahteva, kao ni naknade za održavanje kredita i bez troškova osiguranja kredita. Kredit se odobrava i bez životnog osiguranja.

U ponudi su i krediti sa fiksnom kamatnom stopom i kraćim periodom otplate: sa rokom otplate do 60 meseci NKS je 2,49%, sa rokom otplate od 61 do 120 meseci NKS je 2,99%, sa rokom otplate od 121 do 180 meseci NKS je 3,99%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Bez obrade zahteva, bez naknade za održavanje kredita i bez osiguranja NKOSK.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i hipoteku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4,29%

NKS je fiksna i iznosi 4.29% za period otplate kredita od 181 do 240 meseci.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,75%

EKS je obračunata na dan 03.01.2018. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

240 meseci

Period otplate kredita je do 240 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

TOP PONUDE NA KLIK

Kupuješ stan?

Upiši se da nađemo šta je najbolje za tebe.

KLIKNI OVDE

VREDNOST NEKRETNINE

40.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

300 meseci

IZNOS KREDITA

32.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

8.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

216,07 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

64.821,00 EUR

Stambeni kredit je na najduži rok, pa je izbor veoma važan. Ako tvoj kućni budžet ne može da podnese veće promene rate, onda je za tebe kredit sa fiksnom kamatom- da znaš na čemu si u narednih 25 godina. Zašto je ovaj kredit bolji od drugih: 1. Ceo period otplate je fiksna kamata. Kod drugih: kamata fiksna samo u prvih nekoliko godina, posle toga-promenljiva. 2. Nema dodatnog godišnjeg troška za održavanje. Sigurnost u ovom smislu, ima veću cenu kamatne stope u odnosu na kredit sa promenljivom kamatom. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Postoji i opcija grejs period od 12 do 24 meseca. Trošak obrade zahteva je 1%.

 • Kamatna stopa fiksna do kraja perioda otplate.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK, životno i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,5%

Nominalna kamatna stopa kreće se u rasponu od 6.50% do 6.90%

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,04%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 16.11.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

300 meseci

Period otplate je 60 do 300 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci

Pogledaj i ovo