Koji kredit tražiš?

Potrošački

Na koji iznos?

400.000,00 RSD

Period otplate

60 meseci

Potrošački krediti (dinarski)

Potrošački krediti (dinarski) su za tebe ako ti je plata dinarska. Nije obavezno učešće ili je minimalno. Ako uzmeš sa fiksnom kamatom, rata ti ostaje ista do kraja, a sa promenljivom kamatom rata se menja svakog meseca. Pogledaj sam šta ti više odgovara. U zavisnoti od visine kredita i namene kredita, pogledaj i installment kartice. Možda one mogu da ti završe posao na rate, ali bez kamate.

results

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

6.272,59 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

602.168,64 RSD

Sberbank ima odličnu ponudu dinarskih potrošačkih kredita sa fiksnom i niskom kamatnom stopom. Mana ove ponude je što postoje dodatni godišnji troškovi. Naknada za obradu kredita je 2%, a mesečno administriranje kreditne partije je 210 RSD fiksno + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Maksimalno opterećenje primanja za potrošački kredit do 50%. Ovaj kreš kredit je sa uključenim osiguranjem od nezaposlenosti, nezaposlenosti usled tehnološkog viška, smrti usled nezgode i invaliditeta.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Duži period otplate, bez učešća i depozita.
 • Kamatna stopa je fiksna prvih 60 meseci, a nakon toga je promenljiva.
 • Nema grejs perioda.
 • Visok jednokratni administrativni trošak i mesečno održavanje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,95%

Nominalna kamatna stopa je 10,95% prvih 60 meseci, nakon toga je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 7,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
16,11%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 17.02.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Maksimalni period otplate je 96 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

6.848,97 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

575.313,48 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 1.200.000 RSD. Trošak obrade zahteva je 2,50%. Uz zahtev za kredit potrebno je priložiti i profakturu ili fakturu za robu ili uslugu za koju uzimate kredit.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Nema dodatnih godišnjih troškova.
 • Nema grejs period.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 11,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,81%

EKS je obračunata na dan 04.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate je od 13 do 84 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

6.848,97 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

575.313,48 RSD

Dobra ponuda, ali je kamatna stopa fiksna samo u prvih 36 meseci, posle toga je promenljiva. Maksimalan iznos kredita je do 1.000.000 RSD. Administrativni trošak je 2% od iznosa kredita. Kamata za klijente koji ne prenesu zaradu je 17% fiksna prvih 36 meseci, a zatim promenljiva 6M Belibor + 10,45%. Administrativni trošak je u ovom slučaju 3%.

 • Povoljna kamatna stopa .
 • Bez godišnjih administrativnih troškova.
 • Bez učešća i depozita.
 • Kamatna stopa fiksna samo privih 36 meseci, posle toga promenljiva.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11%

NKS se kreće od 11,00% do 13,00% fiksna prvih 36 meseci, a zatim od 6M Belibor + 6,45% do 6M Belibor + 8,45%, promenljiva nakon 36 meseci. Vrednost 6M Belibor-a na dan 09.03.2016. godine iznosi 3,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,5%

EKS je obračunata na dan 09.03.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Maksimalni period otplate je 84 meseca.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

7.733,12 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

463.987,20 RSD

Dobra ponuda, povoljan kamatna stopa, fiksna do kraja otplate. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 1.500.000 RSD. Bez učešća. Bez žiranta. Bez administrativne zabrane. Postoji mogućnost uzimanja i grejs perioda do 18 meseci. Trošak obrade zahteva je 2,95% od iznosa kredita.

 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Povoljna kamatna stopa, bez učešća i depozita.
 • Mogućnost grejs perioda.
 • Nešto kraći period otplate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6%

Nominalna kamatna stopa je fiksna i kreće se od 6,00% do 12,45%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,98%

EKS obračunata na dan 28.12.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Minimalni period otplate je 12 meseci, maksimalni period je 60 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.080,77 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

544.846,20 RSD

Kamata je fiksan tokom celog perioda otplate kredita, a kredit možeš otplaćivati na 24, 36, 48 ili 60 rata. Naknada za obradu zahteva je 1,50%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,9%

NKS je fiksna i iznosi 12,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,71%

EKS je obračunata na dan 01.11.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je 24, 36, 48 i 60 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.101,23 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

546.073,80 RSD

Odlična ponuda, sa visokim maksimalnim iznosom kredita. Za kredite preko 500.000 RSD NKS je 12.00%, a EKS se kreće od 13.92%. Obavezan stalni radni odnos/penzija. Do 5.000 EUR bez žiranta, od 5.000 do 10.000 EUR sa žirantom ili zalogom, preko 10.000 EUR sa hipotekom. Trošak obrade zahteva za iznose kredita do 10.000 EUR je 2,00%, a preko 10.000 EUR je 1,00%. Naknada za mesečno održavanje kredita je 200 RSD.

 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Povoljna kamatna stopa
 • Nema grejs perioda.
 • Kraći period otplate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
13%

Nominalna kamatna stopa je fiksna i za iznos kredita od 150.000 RSD do 499.999 RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,16%

Efektivna kamatna stopa je oobračunata na dan 13.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Minimalni period otplate je 12 meseci, maksimalni period je 60 meseci.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

14.763,72 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

531.493,92 RSD

Ovaj kredit važi samo za klijente koji prenesu zaradu u banku i čija je zarada veća od 600 EUR. Iznos kredita je od 13.000 RSD do 500.000 RSD. Trošak obrade kredita je 2,00% (minimum 600 RSD). Dodatno se plaća održavanje tekućeg računa 180 RSD. Kamata za klijente čija je zarada manja od 600 EUR i koji prenesu zaradu u banku je 20,50%. Ovaj kredit mogu da uzmu i klijenti koji ne žele da prenesu zaradu u banku, ali je u tom slučaju kamata veća.

 • Bez učešća i bez depozida.
 • Kraći period otplate.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Ponuđena kamata važi za klijente koji imaju zaradu veću od 600 EUR.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
19,5%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 19,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
23,4%

EKS je obračunata na dan 29.07.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate je od 3 meseca do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

400.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

35.073,40 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

420.880,80 RSD

Naknada za obradu zahteva je 1,50%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kraći period otplate.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9%

NKS je fiksna i iznosi 9,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,18%

EKS je obračunata na dan 01.11.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate kredita je na 6 ili 12 meseci.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci