Koji kredit tražiš?

Za renoviranje

Na koji iznos?

10.000,00 EUR

Period otplate

120 meseci

Krediti za renoviranje

Krediti za renoviranje prate kurs evra, važno ako ti je plata dinarska. Neke banke ovaj kredit isplaćuju po tranšama, dok neke isplaćuju 30% kredita u kešu, a ostatak po profakturama. Kod svih ovih kredita kamatna stopa je promenljiva.

results

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

34,68 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

12.484,80 EUR

Iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta, a period otplate kredita je do 25 godina. Takođe, postoji mogućnost uzimanja grejs perioda do 12 meseci.

Neophodno je dati učešće minimum 20%, a bez učešća ukoliko iznos odobrenog kredita ne prelazi vrednost nepokretnosti koja je predmet hipoteke.

Trošak za obradu kreditnog zahteva je 0,90%.

Kredit je osiguran kod NKOSK-a.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Mogućnost grejs perioda.
 • Kamata važi uz prenos plate, osiguranje nekretnine, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,22%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 3,45%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 26.01.2017. godine iznos -0,23%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,76%

EKS je obračunata na dan 26.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je do 360 meseci

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

37,96 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

13.665,60 EUR

Minimalni iznos učešća je 20%. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 0,50%, minimum 100 EUR. Naplaćuje se i administriranje kreditne partije jednom godišnje 20 EUR.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,95%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 4,25%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 22.08.2016. godine je 0,2990%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,92%

EKS obračunata na dan 22.08.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

360 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

39,82 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

14.335,20 EUR

Rata kredita može iznositi i do 50% tvojih primanja. Minimalni iznos učešća je 30% od ukupnog iznosa kredita. Naknada za isplatu kredita do 9.999 EUR je 2,00%, a preko 10.000 EUR je 1,00%. Mesečna naknada za održavanje kredita je 1,50% u dinarskoj protivvrednosti.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz hipoteku, osiguranje NKOSK i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4,35%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 4,50%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 13.02.2017. godine iznosi -0.151%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
6,11%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 13.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate od 12 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

300 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

40,74 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

12.222,00 EUR

Maksimalni iznos kredita do 50% vrednosti od nekretnine koja je predmet adaptacije ili koja se stavlja pod hipoteku . Način isplate kredita je 60% od iznosa kredita u profakturama/fakturama i 40% u godtovini. Trošak obrade kredita se kreće od 0,5% do 1%. Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% - 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK). Trošak obrade zahteva kod NKOSK plaća se 30 EUR. Prevremena otplata kredita kreće se od 0% do 1%. Prevremena otplata kredita plaća se 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje ako je period između prevremene otplate kredita i roka otplate kredita duži od jedne godine. U slučaju kada je ovaj period kraći od jedne godine, naknada je 0,50%. Naknada za prevremenu otplatu kredita naplaćuje se samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od 1.000.000 RSD. Trošak održavanja kredita plaća se jednom godišnje do kraja otplate kredita i iznosi 0,10%.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK, životno i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,66%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 3,882%. Vrednost 6M Euribor-a za I kvartal iznosi -0.219%

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
5,35%

EKS obračunat na dan 04.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

300 meseci

Period otplate do 300 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

43,41 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

10.418,40 EUR

Naknada za obradu kredita, za ovaj kredit, je 1,00%.

U ponudi je i kredit bez učešća sa kamatom 6M Euribor + 6,00%. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 1,55%.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz hipoteku, osiguranje NKOSK i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,76%

NKS je 6M Euribor + 3,00%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 01.03.2017. godine iznosi -0,241%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,12%

EKS je obračunata na dan 01.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

240 meseci

Period otplate kredita je od 24 do 240 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

44,81 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

10.754,40 EUR

Minimalni iznos učešća je 20%, a u slučaju da je zalog nekretnina koja nije predmet kreditiranja i čija je vrednost veća bar 30% od ukupnog iznosa kredita, učešće nije potrebno. Trošak obrade zahteva je 1%.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,11%

Nominalna kamatna stopa je NKS 3M Euribor + 3,33%. Na dan 04.01.2017. godine vrednost 3M Euribora je -0,22%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,7%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 04.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

240 meseci

Rok otplate kredita u EUR: do 240 meseci (15 godina za neosigurane / 20 godina za osigurane kredite).

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

51,83 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

12.439,20 EUR

Kredit je sa osiguranjem kod NKOSK-a. Naknada za obradu zahteva naplaćuje se jednokratno 1% od iznosa kredita.

Deo sredstava (do 49%) se može preneti na tekući račun korisnika kredita radi finansiranja namena za koje je kredit odobren, a ostatak sredstava se prenosi na osnovu prezentirane dokumentacije (fakture, predmer i predračun isl).

U ponudi su i krediti za renoviranje sa životnim osiguranjem i bez ikakvih osiguranja, ali u tom slučaju kamata je veća.

 • Ponuđena kamata važi uz osiguranje kod NKOSK-a.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4,78%

NKS je 6M Euribor + 5,00%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 01.01.2017. godine iznosi -0,22%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,8%

EKS je obračunata na dan 01.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

240 meseci

Period otplate kredita je od 60 do 240 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

240 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

53,87 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

12.928,80 EUR

Kredit se isplaćuje 50% na tekući račun (keš), a 50% na račun dobavljača na osnovu profaktura. U roku od 90 dana se kredit može isplatiti u 4 tranše, tako da se ne zadužuješ odmah za ceo odobreni iznos, već po potrebi. Banca Intesa ima specijalizovane centre Intesa Casa za stambene kredite u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu i Nišu. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Kredit je moguće uzeti i sa grejs periodom od 12 meseci. Trošak obrade zahteva je od 0,5% do 1% od iznosa kredita.

U ponudi je i kamata za kraći period otplate, od 13 do 181 meseci, 6M Euribor + 2,79%.

 • Najbolja kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,68%

Nominalana kamatna stopa kreće se od 6M Euribor + 2,90% do 6M Euribor + 3,09%. Vrednost 6M Euribora na dan 29.12.2016. godine iznosi -0,22%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,4%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 29.12.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

240 meseci

Period otplate do 240 meseci

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

180 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

58,02 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

10.443,60 EUR

Kredit se isplaćuje uplatom (u tranšama) na račun pravnog lica otvoren u Piraeus banci. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Trošak obrade zahteva je 20 EUR (bez troška ukoliko primaš platu i imaš paket Piraeus Fresh). Jednikratna naknada banke za puštanje kredita je 0,75%. Postoji i godišnja jednokratna provizija za svaku godinu otplate kredita od 0,15% godišnje (bez troška ukoliko primaš platu i imaš paket Piraeus Fresh). Zbog svih navedenih troškova, kredit je skup administrativno. U slučaju da se kredit uzima bez životnog osiguranja, premija NKOSK se uvećava za 0,25%.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz hipoteku, osiguranje NKOSK i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,71%

Nominalana kamatna stopa je 6M EURIBOR + 3,9. 6M Euribor na dan 10.08.2016. godine iznosi -0,185%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,17%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 10.08.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

180 meseci

Period otplate od 12 do 180 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

180 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

67,77 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

12.198,60 EUR

Stukturu kredita čini 70% iznosa kredita pokriveno profakturom i 30% gotovinske isplate. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Postoji i opcija grejs period od 12 do 24 meseca. Trošak obrade zahteva je 1,50%.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK, životno i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,73%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 2,95%. 6M Euribor za mesec novembar 2016. godine iznosi -0,212%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
6,87%

EKS obračunat na dan 16.11.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

180 meseci

Period otplate se kreće u intervalu od 60 do 120 meseci za iznose do 25.000 evra, odnosno od 60 do 180 meseci za iznose preko 25.000 evra.

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

123 meseca

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

83,06 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

10.216,38 EUR

Iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta. Trošak obrade zahteva kreće se od 0,50% do 1,25%. U ponudi su i krediti za renoviranje obezbeđeni jemstvom. Nominalna kamata kod ovih kredita je takođe fiksna prvih 36 meseci i kreće se od 5,50% do 6,10%, a nakon toga je promenljiva i kreće se od 6M Euribor + 5,50% do 6M Euribor + 6,10%.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Ponuđena kamata važi uz hipoteku.
 • Kraći period otplate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4,95%

Nominalna kamatna stopa je fiksna prvih 36 meseci i kreće se od 4,95% do 5,45%, a nakon toga je promenljiva i kreće se od 6M Euribor + 4,95% do 6M Euribor + 5,45%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 29.03.2016. godine iznosi -0,134%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,83%

Obračun izvršen na dan 01.06.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

123 meseca

Period otplate do 123 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci

Pogledaj i ovo