Meni treba

Novac za stan

Da li kupuješ, renoviraš ili opremaš stan?

Renoviram

Šta ti je važno?

Da prođem najjeftinije

PLAĆENA REKLAMA

Uzmite 1.000.000 i uštedite 300.000

Dinarski kredit za refinansiranje kao nacrtan za vas.
Veći iznosi, veća ušteda.

SAZNAJ VIŠE

Krediti za renoviranje sa najmanjim ukupnim iznosom otplate u evrima

Pogledaj kredite za renoviranje sa najmanjim ukupnim iznosom otplate u evrima. Ovde ti je rok malo kraći, ali ukupno prođeš najpovoljnije.

results

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

93,95 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

11.274,00 EUR

Odlična kamatna stopa. Naknada za obradu zahteva naplaćuje se jednokratno i iznosi 1,00%. Prevremena otplata kredita je 1% ukoliko je iznos prevremene otplate veći od 1.000.000 RSD, a koji se obračunava za period od 12 meseci i ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora duži od jedne godine. Ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora kraći od jedne godine naknada za prevremenu otplatu kredita nije veća od 0,50%. Nema godišnjeg održavanja kredita. Banka ima u ponudi i stambene kredite sa fiksnom kamatom do kraja perioda otplate kredita, ali sa kraćim rokom otplate i to: 2,09% za period otplate do 60 meseci, 2,79% za period otplate do 120 meseci, 3,19% za period otplate do 180 meseci i 3,99% za period otplate do 240 meseci.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Ponuđena kamata važi uz osiguranje kod NKOSK-a, osiguranje nepokretnosti i prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,43%

NKS je promenljiva i iznosi 6M Euribor + 2,70% Vrednost 6M Euribor-a na dan 04.08.2017. godine je -0,271%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,96%

EKS je obračunata na dan 20.09.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je do 360 meseci.

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

75,53 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.063,60 EUR

Minimalni iznos kredita je 10.000 EUR. Naknada za obradu zahteva naplaćuje jednokratno i iznosi 1,00%. Prevremena otplata kredita je 1% ukoliko je iznos prevremene otplate veći od 1.000.000 RSD, a koji se obračunava za period od 12 meseci i ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora duži od jedne godine. Ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora kraći od jedne godine naknada za prevremenu otplatu kredita nije veća od 0,50%. Nema godišnjeg održavanja kredita. Banka ima u ponudi i stambene kredite sa fiksnom kamatom do kraja perioda otplate kredita, ali sa kraćim rokom otplate i to: 2,19% za period otplate do 60 meseci, 2,89% za period otplate do 120 meseci i 3,19% za period otplate do 180 meseci.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Ponuđena kamata važi uz osiguranje kod NKOSK-a, osiguranje nepokretnosti i prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,53%

Nominalna kamatna stopa iznosi 6M Euribor + 2,80%. Vrednost 6M Euribor- a na dan 04.08.2017. godine iznosi -0,271%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,46%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 08.08.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je od 60 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

181 mesec

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

53,40 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.665,40 EUR

Banca Intesa ima specijalizovane centre Intesa Casa za stambene kredite u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu i Nišu. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Bez naknade za obradu kreditnog zahteva. Nema godišnjeg održavanja kredita. U ponudi je i kredit sa kraćim rokom otplate (od 13 do 180 meseci) i kamatom koja iznosi 6M Euribor + 2,79%. Uz ovaj stambeni kredit imaš u ponudi i keš kredit za opremanje stana sa fiksnom kamatom do kraja perioda otplate kredita od 7,99%, period otplate ovog kredita je od 18 do 84 meseca, bez naknade za obradu zahteva za kredit. Ponuda važi do 31.12.2017. godine.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Bez naknade za obradu zahteva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,58%

Nominalna kamatna stopa kreće se od 6M Euribor + 2.85% do 6M Euribor + 2,99%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 28.09.2017. godine iznosi -0,27%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,12%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 28.09.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate se odobrava do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

181 mesec

IZNOS MESEČNE RATE

66,75 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

12.081,75 EUR

Kredit se isplaćuje 50% na tekući račun (keš), a 50% na račun dobavljača na osnovu profaktura. U roku od 90 dana se kredit može isplatiti u 4 tranše, tako da se ne zadužuješ odmah za ceo odobreni iznos, već po potrebi. Banca Intesa ima specijalizovane centre Intesa Casa za stambene kredite u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu i Nišu. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Bez naknade za obradu kreditnog zahteva.

U ponudi je i kamata za kraći period otplate, od 13 do 181 meseci, 6M Euribor + 2,79%.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Bez naknade za obradu zahteva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,58%

Nominalana kamatna stopa kreće se od 6M Euribor + 2,85% do 6M Euribor + 2,99%. Vrednost 6M Euribora na dan 28.09.2017. godine iznosi -0,27%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,24%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 28.09.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

240 meseci

Period otplate do 240 meseci

IZNOS KREDITA

50.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

40.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

10.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

378,90 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

45.468,00 EUR

Rata kredita može iznositi i do 50% tvojih primanja. Minimalni iznos učešća je 30% od ukupnog iznosa kredita. Naknada za isplatu kredita je 0,90%. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 1,50%.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz hipoteku, osiguranje NKOSK i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,6%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 2,85%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 17.07.2017. godine iznosi -0.254%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,91%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 17.07.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

240 meseci

Period otplate od 12 do 2400 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

50.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

40.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

10.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

378,90 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

45.468,00 EUR

Period otplate je od 96 do 240 meseci, a minimalni iznos kredita je 50.000 EUR. Trošak za obradu kreditnog zahteva je 1,50%, a plaćaš i naknadu za isplatu kredita 0,90%. Nisi u obavezi da uzimaš životno osiguranje, ali ti se u tom slučaju uvećava premija osiguranja kod NKOSK-a za 0,25%.

 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje NKOSK i hipoteku.
 • Ova ponuda važi za iznose kredita preko 50.000 eur.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,6%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 2.85% za iznos kredita preko 50.001 eur. Vrednost 6M Euribor-a na dan 17.07.2017. godine iznosi -0,254%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,91%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 17.07.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

240 meseci

Period otplate od 96 do 240 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

75,89 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.106,80 EUR

Ova ponuda važi za prvih 100 klijenata. Učešće je 20%, a trošak obrade kreditnog zahteva je 1%. Životno osiguranje nije obavezno, osim za klijente sa rizičnim zanimanjima. Bez dodatnih troškova.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,63%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 2,90%. Vrednost 6M Euribora na dan 07.07.2017. godine iznosi -0,27%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,04%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 07.07.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

75,89 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.106,80 EUR

Minimalni iznos učešća je 20%, a u slučaju da je zalog nekretnina koja nije predmet kreditiranja i čija je vrednost veća bar 30% od ukupnog iznosa kredita, učešće nije potrebno. Trošak obrade zahteva je 1%.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,63%

Nominalna kamatna stopa je NKS 3M Euribor + 2,90%. Na dan 07.07.2017. godine vrednost 3M Euribora je -0,27%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,19%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 07.07.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

240 meseci

Rok otplate kredita u EUR: do 240 meseci (15 godina za neosigurane / 20 godina za osigurane kredite).

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

76,07 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.128,40 EUR

Povoljna kamatna stopa. Nema naknade za obradu kreditnog zahteva, kap ni troška za održavanje kredita i bez troškova osiguranja kredita. Kredit se odobrava i bez životnog osiguranja.

 • Bez obrade zahteva i bez naknade za održavanje kredita.
 • Bez osiguranja NKOSK.
 • Erste banka ima specijalnu ponudu stambenih kredita sa fiksnom kamatom i rokom otplate do 240 meseci, ponuda važi do 08.07.2017. godine.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i hipoteku.
 • Ponuđena kamata važi za klijente sa primanjima od 1.500 EUR pa naviše.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,68%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 2.95%. Vrednost 6M Euribora koji je u primeni od 01.07.2017. godine. iznosi -0,27%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,03%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.07.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je od 60 do 360 meseci

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

121 mesec

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

75,52 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.137,92 EUR

Minimalni iznos kredita je 10.000 EUR. Trošak obrade zahteva je 1% % od iznosa kredita. Nije obavezno životno osiguranje i nema dodatnih godišnjih troškova.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Ponuđena kamata važi uz osiguranje kod NKOSK-a, osiguranje nepokretnosti i prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,68%

NKS je 6M Euribor + 2.95%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 11.07.2017. godine iznosi -0,272%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,05%

EKS je obračunata na dan 11.07.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je od 121 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci