Meni treba

Novac za stan

Da li kupuješ, renoviraš ili opremaš stan?

Renoviram

Šta ti je važno?

Da prođem najjeftinije

Krediti za renoviranje sa najmanjim ukupnim iznosom otplate u evrima

Pogledaj kredite za renoviranje sa najmanjim ukupnim iznosom otplate u evrima. Ovde ti je rok malo kraći, ali ukupno prođeš najpovoljnije.

results

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

75,63 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.075,60 EUR

Minimalni iznos kredita je 10.000 EUR. Naknada za obradu zahteva naplaćuje jednokratno i iznosi 1,00%. Prevremena otplata kredita je 1% ukoliko je iznos prevremene otplate veći od 1.000.000 RSD, a koji se obračunava za period od 12 meseci i ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora duži od jedne godine. Ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora kraći od jedne godine naknada za prevremenu otplatu kredita nije veća od 0,50%. Nema godišnjeg održavanja kredita.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Ponuđena kamata važi uz osiguranje kod NKOSK-a, osiguranje nepokretnosti i prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,56%

Nominalna kamatna stopa iznosi 6M Euribor + 2,80%. Vrednost 6M Euribor- a na dan 06.02.2017. godine iznosi -0,244%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,18%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 03.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je od 60 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

75,96 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.115,20 EUR

Minimalni iznos učešća je 20%, a u slučaju da je zalog nekretnina koja nije predmet kreditiranja i čija je vrednost veća bar 30% od ukupnog iznosa kredita, učešće nije potrebno. Trošak obrade zahteva je 1%.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,65%

Nominalna kamatna stopa je NKS 3M Euribor + 2,90%. Na dan 25.04.2017. godine vrednost 3M Euribora je -0,25%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,21%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 25.04.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

240 meseci

Rok otplate kredita u EUR: do 240 meseci (15 godina za neosigurane / 20 godina za osigurane kredite).

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

181 mesec

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

53,71 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.721,51 EUR

Banca Intesa ima specijalizovane centre Intesa Casa za stambene kredite u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu i Nišu. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Trošak obrade zahteva je od 0,5% do 1,00% od iznosa kredita. Nema godišnjeg održavanja kredita. U ponudi je i kredit sa kraćim rokom otplate (od 13 do 180 meseci) i kamatom koja iznosi 6M Euribor + 2,79%.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,66%

Nominalna kamatna stopa kreće se od 6M Euribor + 2.90 do 6M Euribor + 3,09. Vrednost 6M Euribor-a na dan 28.03.2017. godine iznosi -0,24%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,24%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 05.04.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate se odobrava do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

181 mesec

IZNOS MESEČNE RATE

67,13 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

12.150,53 EUR

Kredit se isplaćuje 50% na tekući račun (keš), a 50% na račun dobavljača na osnovu profaktura. U roku od 90 dana se kredit može isplatiti u 4 tranše, tako da se ne zadužuješ odmah za ceo odobreni iznos, već po potrebi. Banca Intesa ima specijalizovane centre Intesa Casa za stambene kredite u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu i Nišu. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Kredit je moguće uzeti i sa grejs periodom od 12 meseci. Trošak obrade zahteva je od 0,5% do 1% od iznosa kredita.

U ponudi je i kamata za kraći period otplate, od 13 do 181 meseci, 6M Euribor + 2,79%.

Uz odobren kredit za renoviranje imaš još i 15% popusta u prodajnim objektima Tehnomanija.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,66%

Nominalana kamatna stopa kreće se od 6M Euribor + 2,90% do 6M Euribor + 3,09%. Vrednost 6M Euribora na dan 28.03.2017. godine iznosi -0,24%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,39%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 28.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

240 meseci

Period otplate do 240 meseci

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

76,07 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.128,40 EUR

Dobra ponuda Poštanske štedionice. Maksimalni iznos kredita je do 80% od iznosa kupoprodajne vrednosti nepokretnosti koja se pribavlja iz kredita ili njene procenjene vrednosti (uzima se niža vrednost). Naknada za obradu kredita je 1% od ukupnog iznosa kredita. Naknada za prevremenu otplatu kredita naplaćuje se 0,50% na iznos prevremeno otplaćenog kredita, za iznos veći od 1.000.000,00 dinara i ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora kraći od jedne godine ili 1% za iznos veći od 1.000.000,00 dinara, ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora duži od jedne godine. Ono što je nepovoljno kod ovog kredita je to što imaš da plaćaš godišnji naknadu za administriranje kredita 0,20% na ostatak duga.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje nepokretnosti, životno osiguraje, hipoteku i osiguranje NKOSK.
 • Dodatno se naplaćuje godišnje administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,68%

Nominalana kamatna stopa je 6M EURIBOR + 2,90%. Vrednost 6M EURIBOR -a na dan 31.12.2016. iznosi -0,22%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,62%

EKS je obračunata na dan 23.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je od 60 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

76,15 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.138,00 EUR

Ovaj kredit ima mogućnost uzimanja grejs perioda do 12 meseci, uz pripis obračunata kamate glavnom dugu ili mesečno plaćanje kamate u grejs periodu.

Naknada za obradu zahteva za ovaj kredit je od 0,50% do 1,00%.

Prevremena otplata kredita je 1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od 1.000.000 RSD.

 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK i osiguranje nepokretnosti.
 • Kamata je fiksna prvih 36 meseci, a nakon toga je promenljiva.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,7%

NKS je fiksna prvih 36 meseci i kreće se od 2,70% do 2,90%, a nakon toga je promenljiva i kreće se od 6M Euribor + 2,70% do 6M Euribor + 2,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,44%

EKS je obračunata na dan 25.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

76,15 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.138,00 EUR

Kamatna stopa je za stambene kredite osigurane kod NKOSK. Trošak za obradu zahteva je 0,95%, a trošak mesečnog vođenja računa je 203 RSD. Za ovaj kredit neophodno je da imaš lična primanja u iznosu od minimum 200 EUR.

 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,7%

NKS se kreće od 6M Euribor + 2,95 do 6M Euribor + 3,75%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 15.03.2017. godine je -0,241%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,16%

EKS je obračunata na dan 15.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

76,26 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.151,20 EUR

Povoljna kamatna stopa. Nema naknade za obradu kreditnog zahteva, kap ni troška za održavanje kredita i bez troškova osiguranja kredita. Kredit se odobrava i bez životnog osiguranja.

 • Bez obrade zahteva i bez naknade za održavanje kredita.
 • Bez osiguranja NKOSK.
 • Erste banka ima specijalnu ponudu stambenih kredita sa fiksnom kamatom i rokom otplate do 240 meseci, ponuda važi do 08.07.2017. godine.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i hipoteku.
 • Ponuđena kamata važi za klijente sa primanjima od 1.500 EUR pa naviše.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,73%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 2.95%. Vrednost 6M Euribora koji je u primeni od 01.01.2017. godine. iznosi -0,221%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,08%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 29.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je od 60 do 360 meseci

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

95,32 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

11.438,40 EUR

Stukturu kredita čini 70% iznosa kredita pokriveno profakturom i 30% gotovinske isplate. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Postoji i opcija grejs period od 12 do 24 meseca. Trošak obrade zahteva je 1,50%. Ponuda važi do 31.08.2017. godine.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK, životno i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,73%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 2,95%. 6M Euribor za mesec novembar 2016. godine iznosi -0,212%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
6,87%

EKS obračunat na dan 16.11.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

180 meseci

Period otplate se kreće u intervalu od 60 do 120 meseci za iznose do 25.000 evra, odnosno od 60 do 180 meseci za iznose preko 25.000 evra.

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

76,29 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.154,80 EUR

Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Postoji i opcija grejs period od 12 do 24 meseca. Trošak obrade zahteva je 1,50%.

 • Dobra kamatna stopa, ali za kraći period otplate.
 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK, životno osiguranje i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,74%

Nominalna kamatna stopa je 6M EURIBOR + 2,95%. 6M Euribor za mesec novembar 2016. godine iznosi -0,212%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,09%

EKS je obračunata na dan 28.10.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

300 meseci

Period otplate od 60 do 300 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci