Meni treba

Novac za stan

Da li kupuješ, renoviraš ili opremaš stan?

Renoviram

Šta ti je važno?

Da prođem najjeftinije

PLAĆENA REKLAMA

Uzmite 1.000.000 i uštedite 300.000

Dinarski kredit za refinansiranje kao nacrtan za vas.
Veći iznosi, veća ušteda.

SAZNAJ VIŠE

Krediti za renoviranje sa najmanjim ukupnim iznosom otplate u evrima

Pogledaj kredite za renoviranje sa najmanjim ukupnim iznosom otplate u evrima. Ovde ti je rok malo kraći, ali ukupno prođeš najpovoljnije.

results

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

75,63 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.075,60 EUR

Minimalni iznos kredita je 10.000 EUR. Naknada za obradu zahteva naplaćuje jednokratno i iznosi 1,00%. Prevremena otplata kredita je 1% ukoliko je iznos prevremene otplate veći od 1.000.000 RSD, a koji se obračunava za period od 12 meseci i ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora duži od jedne godine. Ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora kraći od jedne godine naknada za prevremenu otplatu kredita nije veća od 0,50%. Nema godišnjeg održavanja kredita.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Ponuđena kamata važi uz osiguranje kod NKOSK-a, osiguranje nepokretnosti i prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,56%

Nominalna kamatna stopa iznosi 6M Euribor + 2,80%. Vrednost 6M Euribor- a na dan 06.02.2017. godine iznosi -0,244%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,18%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 03.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je od 60 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

75,96 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.115,20 EUR

Ova ponuda važi za prvih 100 klijenata. Učešće je 20%, a trošak obrade kreditnog zahteva je 1%. Životno osiguranje nije obavezno, osim za klijente sa rizičnim zanimanjima. Bez dodatnih troškova.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,65%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 2,90%. Vrednost 6M Euribora na dan 25.04.2017. godine iznosi -0,25%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,06%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 25.04.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

75,96 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.115,20 EUR

Minimalni iznos učešća je 20%, a u slučaju da je zalog nekretnina koja nije predmet kreditiranja i čija je vrednost veća bar 30% od ukupnog iznosa kredita, učešće nije potrebno. Trošak obrade zahteva je 1%.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,65%

Nominalna kamatna stopa je NKS 3M Euribor + 2,90%. Na dan 25.04.2017. godine vrednost 3M Euribora je -0,25%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,21%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 25.04.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

240 meseci

Rok otplate kredita u EUR: do 240 meseci (15 godina za neosigurane / 20 godina za osigurane kredite).

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

181 mesec

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

53,71 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.721,51 EUR

Banca Intesa ima specijalizovane centre Intesa Casa za stambene kredite u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu i Nišu. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Trošak obrade zahteva je od 0,5% do 1,00% od iznosa kredita. Nema godišnjeg održavanja kredita. U ponudi je i kredit sa kraćim rokom otplate (od 13 do 180 meseci) i kamatom koja iznosi 6M Euribor + 2,79%.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,66%

Nominalna kamatna stopa kreće se od 6M Euribor + 2.90 do 6M Euribor + 3,09. Vrednost 6M Euribor-a na dan 28.03.2017. godine iznosi -0,24%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,24%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 05.04.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate se odobrava do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

181 mesec

IZNOS MESEČNE RATE

67,13 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

12.150,53 EUR

Kredit se isplaćuje 50% na tekući račun (keš), a 50% na račun dobavljača na osnovu profaktura. U roku od 90 dana se kredit može isplatiti u 4 tranše, tako da se ne zadužuješ odmah za ceo odobreni iznos, već po potrebi. Banca Intesa ima specijalizovane centre Intesa Casa za stambene kredite u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu i Nišu. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Kredit je moguće uzeti i sa grejs periodom od 12 meseci. Trošak obrade zahteva je od 0,5% do 1% od iznosa kredita.

U ponudi je i kamata za kraći period otplate, od 13 do 181 meseci, 6M Euribor + 2,79%.

Uz odobren kredit za renoviranje imaš još i 15% popusta u prodajnim objektima Tehnomanija.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,66%

Nominalana kamatna stopa kreće se od 6M Euribor + 2,90% do 6M Euribor + 3,09%. Vrednost 6M Euribora na dan 28.03.2017. godine iznosi -0,24%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,39%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 28.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

240 meseci

Period otplate do 240 meseci

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

76,15 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.138,00 EUR

Ovaj kredit ima mogućnost uzimanja grejs perioda do 12 meseci, uz pripis obračunata kamate glavnom dugu ili mesečno plaćanje kamate u grejs periodu.

Naknada za obradu zahteva za ovaj kredit je od 0,50% do 1,00%.

Prevremena otplata kredita je 1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od 1.000.000 RSD.

 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK i osiguranje nepokretnosti.
 • Kamata je fiksna prvih 36 meseci, a nakon toga je promenljiva.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,7%

NKS je fiksna prvih 36 meseci i kreće se od 2,70% do 2,90%, a nakon toga je promenljiva i kreće se od 6M Euribor + 2,70% do 6M Euribor + 2,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,44%

EKS je obračunata na dan 25.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

76,15 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.138,00 EUR

Kamatna stopa je za stambene kredite osigurane kod NKOSK. Trošak za obradu zahteva je 0,95%, a trošak mesečnog vođenja računa je 203 RSD. Za ovaj kredit neophodno je da imaš lična primanja u iznosu od minimum 200 EUR.

 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,7%

NKS se kreće od 6M Euribor + 2,95 do 6M Euribor + 3,75%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 15.03.2017. godine je -0,241%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,16%

EKS je obračunata na dan 15.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

9.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (10%)

1.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

85,66 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

10.279,20 EUR

Trošak za obradu zahteva je 0,95%, a trošak mesečnog vođenja računa je 203 RSD. Za ovaj kredit neophodno je da imaš lična primanja u iznosu od minimum 200 EUR. Neophodno je učešće minimum 10% od iznosa kredita.

 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,7%

NKS se kreće od 6M Euribor + 2,95 do 6M Euribor + 3,75%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 15.03.2017. godine je -0,241%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,16%

EKS je obračunata na dan 15.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
10%

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

76,18 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.141,60 EUR

Iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta, a period otplate kredita je do 25 godina.

Neophodno je dati učešće minimum 20%, a bez učešća ukoliko iznos odobrenog kredita ne prelazi 80% vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke.

Trošak za obradu kreditnog zahteva je od 0,40% do 0,90%.

Kredit je osiguran kod NKOSK-a.

 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje nekretnine i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,71%

NKS se kreće od 6M Euribor + 2,95% do 6M Euribor + 3,45%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 25.04.2017. godine je -0,241%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,99%

EKS je obračunata na dan 25.04.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

76,18 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.141,60 EUR

Iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta, a period otplate kredita je do 25 godina. Takođe, postoji mogućnost uzimanja grejs perioda do 12 meseci.

Neophodno je dati učešće minimum 20%, a bez učešća ukoliko iznos odobrenog kredita ne prelazi 80% vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke.

Trošak za obradu kreditnog zahteva je od 0,40% do 0,90%.

Kredit je osiguran kod NKOSK-a.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Mogućnost grejs perioda.
 • Kamata važi uz prenos plate, osiguranje nekretnine, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,71%

Nominalna kamatna stopa se kreće od 6M Euribor + 2,95% do 6M Euribor + 3,45%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 25.04.2017. godine iznos -0,241%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
2,99%

EKS je obračunata na dan 25.04.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je do 360 meseci

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci