Meni treba

Novac za stan

Da li kupuješ, renoviraš ili opremaš stan?

Renoviram

Šta ti je važno?

Da prođem najjeftinije

Krediti za renoviranje sa najmanjim ukupnim iznosom otplate u evrima

Pogledaj kredite za renoviranje sa najmanjim ukupnim iznosom otplate u evrima. Ovde ti je rok malo kraći, ali ukupno prođeš najpovoljnije.

results

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

76,11 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.133,20 EUR

Iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta. Mogućnost odobravanja kredita sa zaštitom od promene kamatne stope do sedam godina od dana isplate kredita. Naplaćuje se naknada za puštanje kredita u korišćenje 1% od ukupnog iznosa kredita, minimum 125 EUR. Nema naknade za obradu zahteva za kredit, kao ni godišnje održavanje kredita. Nije obavezno životno osiguranje, kao ni prenos zarade u banku.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Mogućnost odobravanja kredita uz zaštitu od promene kamatne stope.
 • Kamata je promenljiva prve dve godine, a nakon toga je fiksna.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,69%

Nominalna kamatna stopa je prve dve godine promenljiva i iznosi 2,83% + 6M Euribor/ (1-(ORDEV/100)), a nakon toga je fiksna i iznosi 3,52%. Vrednost promenljivog dela kamate na dan 26.10.2016. iznosi -0,212%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,65%

EKS je obračunata na dan 26.10.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Rok otplate od 60 do 360 meseci

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

76,11 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.133,20 EUR

Kamatna stopa je za stambene kredite osigurane kod NKOSK. Administrativni trošak je od 0,5% do 1%, minimum 200 EUR. Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% - 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK). Prevremena otplata je od 0% do 1%. Takođe naplaćuje se i trošak održavanja kreditne partije 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita). Za stambeni kredit sa rokom otplate do 120 meseci ne naplaćuje se administrativni trošak, a nema ni troška za održavnje kreditne partije.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.
 • Dodatno se naplaćuje održavanje kredita jednom godišnje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,69%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 2,882%. Vrednost 6M Euribor-a za IV kavrtal iznosi -0,192%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,25%

EKS obračunata na dan 12.10.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

181 mesec

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

53,86 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.748,66 EUR

Banca Intesa ima specijalizovane centre Intesa Casa za stambene kredite u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu i Nišu. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Kredit je moguće uzeti i sa grejs periodom od godinu dana uz dodatni keš, ali je u tom slučaju učešće 25%. Trošak obrade zahteva je od 0,5% do 1,00% od iznosa kredita. U ponudi je i kredit sa kraćim rokom otplate i kamatom koja iznosi 6M Euribor + 2,79%.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,7%

Nominalna kamatna stopa kreće se od 6M Euribor + 2.90 do 6M Euribor + 3,09. Vrednost 6M Euribor-a na dan 28.09.2016. godine iznosi -0,20%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,28%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 28.09.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate se odobrava do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

PONUDE NA KLIK

Planiraš da uzmeš ovaj proizvod?

Poslaćemo ti novosti sa tržišta čim vidimo da ima nešto zgodno za tebe.

Klikni ovde

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

181 mesec

IZNOS MESEČNE RATE

67,32 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

12.184,92 EUR

Kredit se isplaćuje 50% na tekući račun (keš), a 50% na račun dobavljača na osnovu profaktura. U roku od 90 dana se kredit može isplatiti u 4 tranše, tako da se ne zadužuješ odmah za ceo odobreni iznos, već po potrebi. Banca Intesa ima specijalizovane centre Intesa Casa za stambene kredite u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu i Nišu. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Kredit je moguće uzeti i sa grejs periodom od 12 meseci. Trošak obrade zahteva je 0,5-1% od iznosa kredita.

U ponudi je i kamata za kraći period otplate, od 13 do 181 meseci, 6M Euribor + 2,79%.

 • Najbolja kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,7%

Nominalana kamatna stopa kreće se od 6M Euribor + 2,90% do 6M Euribor + 3,09%. Vrednost 6M Euribora na dan 28.09.2016. godine iznosi -0,20%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,42%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 14.10.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

240 meseci

Period otplate do 240 meseci

IZNOS KREDITA

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

95,32 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

11.438,40 EUR

Stukturu kredita čini 70% iznosa kredita pokriveno profakturom i 30% gotovinske isplate. Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Postoji i opcija grejs period od 12 do 24 meseca. Trošak obrade zahteva je 1,50%.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK, životno i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,73%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 2,95%. 6M Euribor za mesec novembar 2016. godine iznosi -0,212%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
6,87%

EKS obračunat na dan 16.11.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

180 meseci

Period otplate se kreće u intervalu od 60 do 120 meseci za iznose do 25.000 evra, odnosno od 60 do 180 meseci za iznose preko 25.000 evra.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

76,29 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.154,80 EUR

Kredit je moguće uzeti sa sadužnikom. Postoji i opcija grejs period od 12 do 24 meseca. Trošak obrade zahteva je 1,50%.

 • Dobra kamatna stopa, ali za kraći period otplate.
 • Kamata važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK, životno osiguranje i osiguranje nepokretnosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,74%

Nominalna kamatna stopa je 6M EURIBOR + 2,95%. 6M Euribor za mesec novembar 2016. godine iznosi -0,212%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,09%

EKS je obračunata na dan 28.10.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

300 meseci

Period otplate od 60 do 300 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

76,59 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.190,80 EUR

Minimalni iznos kredita je 10.000 EUR. Naknada za obradu zahteva naplaćuje jednokratno i iznosi 1,00%. Prevremena otplata kredita je 1% ukoliko je iznos prevremene otplate veći od 1.000.000 RSD, a koji se obračunava za period od 12 meseci i ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora duži od jedne godine. Ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora kraći od jedne godine naknada za prevremenu otplatu kredita nije veća od 0,50%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Ponuđena kamata važi uz osiguranje kod NKOSK-a, osiguranje nepokretnosti i prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,82%

Nominalna kamatna stopa iznosi 6M Euribor + 3,00%. Vrednost 6M Euribor- a na dan 04.08.2016. godine iznosi -0,183%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,4%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 03.11.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je od 60 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

76,66 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.199,20 EUR

Dobra ponuda Poštanske štedionice. Maksimalni iznos kredita je do 80% od iznosa kupoprodajne vrednosti nepokretnosti koja se pribavlja iz kredita ili njene procenjene vrednosti (uzima se niža vrednost). Naknada za obradu kredita je 1% od ukupnog iznosa kredita. Naknada za prevremenu otplatu kredita naplaćuje se 0,50% na iznos prevremeno otplaćenog kredita, za iznos veći od 1.000.000,00 dinara i ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora kraći od jedne godine ili 1% za iznos veći od 1.000.000,00 dinara, ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora duži od jedne godine.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, osiguranje nepokretnosti, životno osiguraje, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,84%

Nominalana kamatna stopa je 6M EURIBOR + 3,05%. Vrednost 6M EURIBOR -a na dan 30.09.2016. iznosi -0,202%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,45%

EKS je obračunata na dan 25.11.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate kredita je od 60 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

76,88 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.225,60 EUR

Trošak obrade zahteva je 1% od iznosa kredita. Trošak za osiguranje stambenog kredita kod NKOSK je 1,50% ili 2,50% od iznosa kredita. Provizija za osiguranje kredita se uvećava: u slučaju da korisnik kredita nema riziko životno osiguranje vinkulirano na Banku (za 0,25%), ukoliko je predmet hipoteke tzv. "objekat u izgradnji" (za 0,50%), ukoliko je predmet hipoteke tzv. "objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (za 0,15%), ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i sadužnika jednak ili veći od 60% za 0,50%, jednak ili veći od 70% za 1,00%, jednak ili veći od 80% (samo kada je 80% ili više mesečnih obaveza ugovoreno u dinarima) za 1,50%. Ukoliko klijent nema polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist banke, kamatna stopa se uvećava za 0,25%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku, osiguranje NKOSK i životno osiguranje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,9%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 3,09%. Vrednost 6M Euribor-a na dan 29.08.2016. godine iznosi -0,192%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,62%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 29.08.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je od 72 do 360 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

VREDNOST NEKRETNINE

10.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS KREDITA

8.000,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (20%)

2.000,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

76,95 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

9.234,00 EUR

Povoljna kamatna stopa. Naknada za obradu zahteva je 1%. Kredit se odobrava i bez životnog osiguranja, a obrada zahteva za kredit traje samo 15 dana.

U kredit je uključena polisa Wiener Städtische životnog osiguranja.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate, hipoteku i osiguranje NKOSK.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
2,92%

Nominalna kamatna stopa je 6M Euribor + 3,15%. Vrednost 6M Euribora koji je u primeni od 01.01.2017. godine. iznosi -0,221%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
3,7%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 04.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

360 meseci

Period otplate je od 60 do 360 meseci

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
20%

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u banci