Samo gotovina ili refinansiraš kredit?

Refinansiram kredit

Šta ti je važno?

Da prođem najjeftinije

Krediti za refinansiranje sa najmanjim ukupnim iznosom otplate

Kada gledaš kredite za refinansiranje, kod ovih kredita biće ti najpovoljniji ukupan iznos koji plaćaš za ceo perio dotplate. Rok ti je najkraći mogući kako bi dobio najpovoljnije uslove.

results

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.121,50 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

205.458,00 RSD

Ako želiš da unapred znaš kolika ti je rata za ceo period otplate i to tačno u dinar, a da ti odgovara iznos rate na najviše dve godine, ovo je pravi kredit za tebe. Naknada za obradu zahteva je 1,50%. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 1.500.000 RSD.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kraći period otplate.
 • Obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5%

NKS je fiksna i iznosi 5,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,41%

EKS je obračunata 15.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate je od 6 do 12 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.388,44 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

208.661,28 RSD

Dobra ponuda kredita, ali važi samo za korisnike Fresh paketa. Provizija za puštanje kredita naplaćuje se 2,50% od ukupnog iznosa kredita jednokratno. Dodatno se naplaćuje mesečno održavanje kredita 0,50% od preostalog duga, kao i održavanje Fresh paketa 280 RSD. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u Piraeus banka kamata ti je 8,90%, a takođe se naplaćuje administrativni trošak 2,50% od ukupnog iznosa kredita, kao i mesečno održavanje kredita 0,50% od preostalog duga i održavanje tekućeg računa 150 RSD.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Ponuđena kamta važi za korisnike Fresh paketa.
 • Dodatno se mesečno plaća održavanje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,9%

NKS je fiksna i iznosi 7,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,89%

EKS je obbračunata na dan 04.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je od 6 do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.393,06 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

208.716,72 RSD

Ovo je ponuda za kratkoročni keš kredit - do 12 meseci, a iznos kredita koji možeš da uzmeš je od 50.000 RSD do 1.200.000 RSD. Naknada za obradu zahteva je 2%, a takođe imaš i dodatni godišnji trošak od 0,5% na preostali iznos duga.

 • Fiksna rata tokom celog perioda otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Dodatno se naplaćuje godišnje administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 7,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,44%

EKS je obračunata na dan 04.012017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate kredita je do 12 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.393,06 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

208.716,72 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 1.000.000 RSD. Ponuđena kamatna stopa važi za klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku. Za one koji primaju platu preko Credit Agricole banke i za ostale klijente kamatna stopa je 9,95%. Postoji mogućnost grejs perioda do 3 meseca. Trošak obrade zahteva za klijente sa prenosom zarade je 2,00%.

 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi za klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku.
 • Kraći period otplate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,95%

NKS je 7,95% za klijente koji prenesu zaradu u CA banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,69%

EKS je obračunata na dan 04.10.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate je do 36 meseci.

TOP PONUDE NA KLIK

Treba ti keš?

Upiši se da nađemo šta je najbolje za tebe.

KLIKNI OVDE

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.393,06 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

208.716,72 RSD

Naknada za obradu kredita je 2,00%. Godišnja naknada za administriranje kredita je 1,00%.

Za kredite čiji je rok otplate duži od 12 meseci neophodno je polisa osiguranja sa pokrićem rizika smrti usled nezgode i nezaposlenosti korisnika kredita sa tehnološkim viškom.

 • Nije neophodan prenos plate.
 • Naplaćuje se godišnja naknada za administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,95%

NKS je fiksna tokom celog perioda otplate kredita i iznosi 7,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,76%

EKS je obračunata na dan 04.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

24 meseca

Period otplate kredita je do 24 meseca.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.485,66 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

209.827,92 RSD

Iako važi samo za podnete zahteve online ovaj kredit ima najpovoljniju kamatnu stopu i dug period otplate. Nema naknade za obradu kredita, ali zato se naplaćuje administriranje kreditne partije mesečno 210 RSD + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Maksimalan iznos kredita je 1.000.000 RSD. Opterećenje plate je do 50%. Kredit je sa uključenim osiguranjem. Kamata za iznos kredita do 150.000 RSD je 7,95% fiksna prvih 60 meseci, a nakon toga je promenljiva 3M Belibor + 4,50%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez troška za obradu zahteva.
 • Ponuđena kamata važi samo za zahteve podnete online i iznos preko 150.000 RSD.
 • Obavezan je prenos zarade u banku.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,95%

NKS je fiksna prvih 60 meseci i iznosi 8,95%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 5,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,26%

EKS je u primeni od 01.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je 96 meseci.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

13 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

16.204,38 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

210.656,94 RSD

Ovaj kredit mogu da koriste svi oni koji imaju aktivni tekući račun u Telenor banci, a možeš da apliciraš online, putem aplikacije, ili odlaskom u Telenor prodavnicu.

Nema nikakvih administrativnih troškova za ovaj kredit, kao ni troškove Kreditnog biroa i prevremene otplate kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Nema administrativnih troškova za ovaj kredit.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9%

NKS je fiksna tokom celog perioda otplate kredita i iznosi 9,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9%

EKS je jednaka NKS, obračunata je na dan 01.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.573,88 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

210.886,56 RSD

Iznos kredita od 64.000 RSD do 2.000.000 RSD. Bez troška za obradu kredita, za iznose kredita do 599.999 RSD mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,15%, a za iznose od 600.000 RSD i više mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,05%.

 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Kraći period otplate.
 • Naplaćuje se provizija za mesečno praćenje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,9%

Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 9,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,73%

EKS je obračunata na dan 18.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate kredita je do 12 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.578,53 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

210.942,36 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 1.000.000 RSD. Ponuđena kamatna stopa važi za klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku. Za one koji primaju platu preko Credit Agricole banke kamatna stopa je 10,95%, a za ostale klijente kamatna stopa je 14,95%. Postoji mogućnost grejs perioda do 3 meseca. Trošak obrade zahteva za klijente sa prenosom zarade je 2%.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Kamatna stopa važi za klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9%

Nominalna kamatna stopa je 9,95% za klijente koji prenesu zaradu u Credit Agricole banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,35%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 04.10.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 6 do 84 meseca.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.578,53 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

210.942,36 RSD

Iznos kredita je do 25.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Ovaj kredit je sa uključenim osiguranjem od nezaposlenosti, nezaposlenosti usled tehnološkog viška, smrti usled nezgode i invaliditeta. Naknada za obradu kredita je 2,00%, a mesečno administriranje kreditne partije je 210 RSD fiksno + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Nema grejs perioda.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamata je fiksna prvih 60 meseci, a nakon toga promenljiva.
 • Kamata važi uz prenos plate i osiguranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,95%

NKS je 9,95% fiksna prvih 60 meseci, a nakon toga promenljiva 3M Belibor + 6,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,04%

EKS je obračunata na dan 02.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je do 96 meseci.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci