Samo gotovina ili refinansiraš kredit?

Refinansiram kredit

Šta ti je važno?

Da prođem najjeftinije

Krediti za refinansiranje sa najmanjim ukupnim iznosom otplate

Kada gledaš kredite za refinansiranje, kod ovih kredita biće ti najpovoljniji ukupan iznos koji plaćaš za ceo perio dotplate. Rok ti je najkraći mogući kako bi dobio najpovoljnije uslove.

results

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.300,74 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

207.608,88 RSD

Naknada za obradu kredita je 2,00%. Godišnja naknada za administriranje kredita je 1,00%.

Za kredite čiji je rok otplate duži od 12 meseci neophodno je polisa osiguranja sa pokrićem rizika smrti usled nezgode i nezaposlenosti korisnika kredita sa tehnološkim viškom.

 • Nije neophodan prenos plate.
 • Naplaćuje se godišnja naknada za administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6%

NKS je fiksna tokom celog perioda otplate kredita i iznosi 6,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,76%

EKS je obračunata na dan 01.07.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

24 meseca

Period otplate kredita je do 24 meseca.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.388,44 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

208.661,28 RSD

Dobra ponuda kredita, ali ima nizak maksimalni iznos kredita (od 50.000 RSD do 300.000 RSD) i važi samo za korisnike Fresh paketa. Provizija za puštanje kredita naplaćuje se 2,50% od ukupnog iznosa kredita jednokratno. Dodatno se naplaćuje mesečno održavanje kredita 0,50% od preostalog duga, kao i održavanje Fresh paketa 280 RSD.

Ukoliko u periodu od 19.12.2016. do 15.01.2017. godine uzmete keš kredit ili kredit za refinansiranje u Piraeus banci učestvujete u nagradnoj igri i možete da osvojite putovanje u Kopehagen i dve karte za koncert Bryan Adamsa.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Važi za korisnike Fresh paketa.
 • Niži maksimalni iznos kredita u odnosu na konkurenciju.
 • Dodatno se mesečno plaća održavanje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,9%

NKS je fiksna i iznosi 7,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,09%

EKS je obbračunata na dan 15.03.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je od 6 do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.393,06 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

208.716,72 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 1.000.000 RSD. Ponuđena kamatna stopa važi za klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku. Za one koji primaju platu preko Credit Agricole banke i za ostale klijente kamatna stopa je 9,95%. Postoji mogućnost grejs perioda do 3 meseca. Trošak obrade zahteva za klijente sa prenosom zarade je 2,00%.

 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi za klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku.
 • Kraći period otplate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,95%

NKS je 7,95% za klijente koji prenesu zaradu u CA banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,69%

EKS je obračunata na dan 04.10.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate je do 36 meseci.

PONUDE NA KLIK

Planiraš da uzmeš ovaj proizvod?

Poslaćemo ti novosti sa tržišta čim vidimo da ima nešto zgodno za tebe.

Klikni ovde

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.393,06 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

208.716,72 RSD

Posebna ponuda AIK banke koja važi do 31.10.2016. godine. Iznos kredita od 50.000 RSD do 1.200.000 RSD. Naknada za obradu kredita je 2,50% za klijente banke i 3,50% za one koji nisu klijenti banke.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kraći period otplate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,95%

NKS je fiksna i iznosi 7,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,54%

EKS je obračunata na dan 01.10.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

24 meseca

Period otplate kredita je od 6 do 24 meseca.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.485,66 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

209.827,92 RSD

Iako važi samo za podnete zahteve online ovaj kredit ima najpovoljniju kamatnu stopu i dug period otplate. Nema naknade za obradu kredita, ali zato se naplaćuje administriranje kreditne partije mesečno 210 RSD + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Maksimalan iznos kredita je 1.000.000 RSD. Opterećenje plate je do 50%. Kredit je sa uključenim osiguranjem. Kamata za iznos kredita do 150.000 RSD je 7,95% fiksna prvih 60 meseci, a nakon toga je promenljiva 3M Belibor + 4,50%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez troška za obradu zahteva.
 • Ponuđena kamata važi samo za zahteve podnete online.
 • Obavezan je prenos zarade u banku.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,95%

NKS je fiksna prvih 60 meseci i iznosi 8,95%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 5,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,84%

EKS je u primeni od 26.10.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je 96 meseci.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.490,30 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

209.883,60 RSD

Ovaj kredit veoma povoljan. Rokovi odobrenja se razlikuju u zavisnosti od iznosa. Za iznos kredita do 1.500 EUR, maksimalan rok je 72 meseca, za iznose od 1.500 do 5.000 EUR maksimalan rok je 84 meseca. Za iznose kredita preko 5.000 EUR maksimalan rok je 96 meseci. Administrativni trošak je 2% od iznosa kredita, minimum 3.500 RSD. Ovaj kredit je povoljan ako ti je više važna mala mesečna rata, a manje važna cifra koju na kraju plaćaš za kredit i ako dižeš kredit vrednosti 5.001 do 10.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Kada refinansiraš imaš i mogućnost isplate dodatne gotovine. Za klijente koji ne žele da prebace platu u banku kamata je 13%. Ponuda važi do 15.01.2017. godine.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Duži period otplate.
 • Mogućnost dodatne gotovine.
 • Ponuđena kamata važi uz prenos plate.
 • Kredit može da se uzme na 96 meseci samo ako uzimaš preko 5.000 EUR u RSD protivvrednosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9%

NKS za klijente banke je 9,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,02%

EKS je obračunata na dan 14.11.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Rok otplate zavisi od iznosa kredita i to: do 1.500 EUR maksimalni rok je 72 meseca, od 1.501 EUR do 5.000 EUR maksimalni rok je 84 meseca i od 5.001 EUR do 10.000 EUR maksimalni rok otplate je 96 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.573,88 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

210.886,56 RSD

Iznos kredita od 64.000 RSD do 1.400.000 RSD. Bez troška za obradu kredita, ali naplaćuje se provizija za mesečno praćenje kredita 0,15%.

 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Kraći period otplate.
 • Naplaćuje se provizija za mesečno praćenje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,9%

Kamata je fiksan i iznosi 9,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,14%

EKS je obračunata na dan 30.09.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate kredita je do 12 meseci.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.578,53 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

210.942,36 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 1.000.000 RSD. Ponuđena kamatna stopa važi za klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku. Za one koji primaju platu preko Credit Agricole banke kamatna stopa je 10,95%, a za ostale klijente kamatna stopa je 14,95%. Postoji mogućnost grejs perioda do 3 meseca. Trošak obrade zahteva za klijente sa prenosom zarade je 2%.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Kamatna stopa važi za klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9%

Nominalna kamatna stopa je 9,95% za klijente koji prenesu zaradu u Credit Agricole banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,35%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 04.10.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 6 do 84 meseca.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

25 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.890,80 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

222.270,00 RSD

Posebna ponuda AIK banke koja važi do 31.10.2016. godine. Iznos kredita od 50.000 RSD do 1.200.000 RSD. Naknada za obradu kredita je 2,50% za klijente banke i 3,50% za one koji nisu klijenti banke.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kraći period otplate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,95%

NKS je fiksna i iznosi 9,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,72%

EKS je obračunata na dan 01.10.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

48 meseci

Period otplate kredita je od 25 do 48 meseca.

IZNOS KREDITA

200.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

17.578,53 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

210.942,36 RSD

Ako želiš da unapred znaš kolika ti je rata za ceo period otplate i to tačno u dinar, a da ti odgovara iznos rate na najviše dve godine, ovo je pravi kredit za tebe. Naknada za obradu zahteva je 0% za refinansiranje duga kod drugih banaka, a 3% za refinansiranje obaveza u NLB banci. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 1.300.000 RSD.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez nakande za obradu kredita za refinansiranje obaveza kod drugih banaka.
 • Kraći period otplate.
 • Obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,95%

NKS je fiksna i iznosi 9,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,74%

EKS je obračunata 28.09.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

24 meseca

Period otplate je od 6 do 24 meseca.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u banci