Koji kredit tražiš?

Za refinansiranje

Na koji iznos?

600.000,00 RSD

Period otplate

84 meseca

PLAĆENA REKLAMA

Uzmite 1.000.000 i uštedite 300.000

Dinarski kredit za refinansiranje kao nacrtan za vas.
Veći iznosi, veća ušteda.

SAZNAJ VIŠE

Krediti za refinansiranje (dinarski)

Već si se zadužio, a treba ti keš i tvoja plata je dinarska? Pogledaj TOP 5 Krediti za refinansiranje (dinarski) - ne prate kretanje kursa evra. Bez depozita. Ako uzmeš sa fiksnom kamatom, rata ti ostaje ista do kraja, a sa promenljivom kamatom, rata se menja svakog meseca.

results

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

7.493,80 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

899.256,00 RSD

Za ovaj kredit možeš da apliciraš u filijali, online ili putem NetBanking-a. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 1.800.000 RSD bez žiranata (do 2.500.000 rsd uz hipoteku). Bez naknade za obradu kreditnog zahteva. Kamatna stopa se može dodatno sniziti ukoliko klijent pre podnošenja zahteva za kredit ima dodatne proizvode i usluge. Kamata se smanjuje za korišćenje svakog proizvoda pojedinačno: kreditna kartica 0,40%, dozvoljeni minus 0,30%, NetBanking 0,10%, mBanking 0,10% i NovoMob 0,05%. U tom slučaju kamata može biti niža i do 0,95%. Nema grejs period. Uključeno osiguranje otplate kredita u slučaju nepredviđenih okolnosti kao što su: gubitak posla ili slučajevi invaliditeta preko 50% i smrti, a uzrokovani su nezgodom, za klijente koji ispunjavaju uslove osiguravajuće kuće. Ne plaćaš kreditni biro, jednu menicu i nemaš naknadu za obradu kreditnog zahteva. Ukoliko apliciraš online ne plaćaš održavanje dinarskog tekućeg računa 12 meseci (važi za novootvorene dinarske tekuće račune). Za klijente koji ne žele da prebace zaradu u banku kamata je fiksna i iznosi 15,50%.

 • Važi bez učešća i bez depozita.
 • Smanjenje kamatne stope u slučaju korišćenja i drugih proizvoda.
 • Bez naknade za obradu zahteva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,67%

Nominalna kamatna stopa je 3M Belibor + 5,35% za kredite sa uključenim osiguranjem. Vrednost 3M Belibora koji je u primeni od 01.10.2017. godine do 31.12.2017. iznosi 3,32%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,04%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 02.10.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate kredita je od 6 do 120 meseci, odnosno do 96 meseci za nove klijente.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

7.538,99 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

904.678,80 RSD

Ovaj kredit je najbolji za one kojima je neophodna što manja mesečna rata, jer je na izuzetno dug period otplate. I ne samo to – u kredit je uključeno i zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od gubitka posla za sve vreme otplate kredita. To znači da u periodu nemogućnosti vraćanja kredita iz zdravstvenih razloga ili zbog gubitka posla, rate se isplaćuju iz osiguranja. Iznos kredita je od 60.000 RSD do 3.000.000 RSD. Trošak obrade kredita je 2%, minimum 1.600 dinara. Naknada za održavanje kredita je 0,5% na ostatak duga i naplaćuje se jednom godišnje. Nema grejs perioda.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Važi bez učešća i bez depozita.
 • Izuzetno dug period otplate.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Dodatno se naplaćuje administriranje kredita jednom godišnje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,81%

NKS je 3M Belibor + 5,50%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 04.10.2017. iznosi 3,31%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,32%

EKS je obračunata na dan 04.10.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate je od 12 do 120 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

7.763,85 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

931.662,00 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 1.500.000 RSD. Trošak obrade zahteva je od 0% do 2,50%. Nema grejs period. Kredit je bez osiguranja.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Kamata je fiksna prve dve godine, a nakon toga je promenljiva.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,5%

Nominalna kamatna stopa je fiksna prve 24 meseca i iznosi 9,50%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 6,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,15%

EKS je obračunata na dan 01.10.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate kredita je moguć na 24 do 120 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

144 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

8.008,15 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

1.153.173,60 RSD

Kredit ti nudi tri opcije: možeš da uzmeš samo keš kredit, možeš da uzmeš keš kredit uz refinansiranje dela obaveza ili kredit za refinansiranje uz dodatni keš. Ukiliko se opredeliš za keš kredit ili keš kredit uz refinansiranje dela obaveza rok otplate ti je od 12 do 120 meseci, a ukoliko ti je potreban kredit za refinansiranje uz dodatni keš, u tom slučaju rok otplate je od 121 do 144 meseca. Iznos dodatne gotovine je do 10% od iznosa refinansiranih obaveza. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 2%, a dodatno se naplaćuje i mesečna naknada za vođenje kreditne partije 100 RSD. Bez troškova menice i Kreditnog biroa.

 • Izuzetno dug period otplate.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Plaća se mesečno vođenje kreditne partije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,35%

NKS se kreće od 6M Belibor + 8.61%. Vrednost 6M Belibora na dan 30.06.2017. godine iznosi 3,74%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,04%

EKS je obračunat na dan 01.09.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

144 meseca

Period otplate kredita za refinansiranje uz dodatni keš je od 121 do 144 meseca.

TOP PONUDE NA KLIK

Treba ti keš?

Upiši se da nađemo šta je najbolje za tebe.

KLIKNI OVDE

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.579,92 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

823.672,32 RSD

Ovaj kredit važi samo za podnete zahteve online i ima dug period otplate. Nema naknade za obradu kredita, ali zato se naplaćuje administriranje kreditne partije mesečno 210 RSD. Maksimalan iznos kredita je 3.000.000 RSD. Opterećenje plate je do 50%. Kredit je sa uključenim osiguranjem. Uz ovaj kredit imaš mogućnost odobrenja dozvoljenog prekoračenja do 36 meseci.

 • Bez troškova obrade zahteva.
 • Ponuđena kamata važi samo za zahteve podnete online.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,32%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 5,00%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 26.09.2017. godine je 3,32%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,63%

EKS je obračunata na dan 26.09.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.802,58 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

845.047,68 RSD

Refinansirajući paket Marfin banke sadrži: kredit za refinansiranje u dinarima sa rokom otplate do 8 godina; račun za prijem zarade / penzije, uz mogućnost dozvoljenog prekoračenja do visine jedne mesečne zarade; Dina debitnu karticu; VISA revolving kreditnu karticu po preferencijalnim uslovima. Iznos kredita je od 1.000 EUR do 12.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez provizije za obradu zahteva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i uz korišćenje paketa usluga.
 • Obavezan žirant za iznose preko 6.250 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,04%

NKS je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 5,50%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 15.04.2016. godine je 3,54%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,22%

EKS je obračunata na dan 15.04.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 96 meseci.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

99 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.841,54 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

875.312,46 RSD

Ovo je ponuda kredita sa dugim periodom otplate - do 99 meseci, ali je kamata promenljiva. Naknada za obradu kredita je 2,50%, a godišnja naknada za administriranje kredita je 1% od preostalog duga.

 • Dug period otplate.
 • Važi bez učešća i depozita.
 • Dodatno se naplaćuje godišnje održavanje kredita.
 • Kamata je promenljiva.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,74%

NKS je 6M Belibor + 6,00%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 01.07.2017. godine iznosi 3,74%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,47%

EKS je obračunata na dan 01.07.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

99 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 99 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.866,84 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

886.684,00 RSD

Iznos kredita je od 5.000 RSD do 2.000.000 RSD. Provizija za obradu zahteva je 1,00% od iznosa kredita. Kamata za klijente koji ne žele da prenesu zaradu u banku je 3M Belibor + 11,95%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10%

NKS je 3M Belibor + 6,45% za Standard klijente. Vrednost 6M Belibor-a na dan 20.08.2017. godine iznosi 3,55%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,41%

EKS je obračunata na dan 11.09.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Period otplate kredita je od 49 do 100 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.884,48 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

1.066.137,60 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 2.400.000 RSD. Provizija za puštanje kredita je 2,25% jednokratno. Nema grejs perioda. Ovaj kredit važi za one klijente koji koriste Fresh paket Piraeus banke. Dodatno se plaća i mesečno održavanje Fresh paketa 280 RSD. Uključeno je i osiguranje od nezaposlenosti, tehnološkog viška i smrti usled nesrećnog slučaja.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Ponuđena kamata važi samo za korisnike Fresh paketa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,79%

NKS je 3M Belibor + 9,25%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 21.04.2017. godine iznosi 3,54%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,54%

EKS je obračunata na dan 21.04.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate je od 97 do 120 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

8.955,97 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

859.773,12 RSD

Ova ponuda je odlična za one koji imaju da refinansiraju neka dugovanja, a uz to im je potreban i dodatni keš. Minimalni iznos kredita je 64.000 RSD, a maksimalni 2.000.000 RSD. Klijent je u obavezi da prenese zaradu u banku, a kredit se odobrava klijentima koji imaju stalno zaposlenje i prijavljenu zakonsku minimalnu mesečnu zaradu u Republici Srbiji. Za iznos kredita od 64.000 RSD do 599.999 RSD naplaćuje se mesečno održavanje kredita 0,15% na preostali iznos duga, a za iznose od 600.000 RSD do 2.000.000 RSD mesečno održavanje kredita je 0,05%, ali nema troška za obradu kreditnog zahteva. Ukoliko ne želoš da preneseš zaradu u banku, kamata ti je u tom slučaju 3M Belibor + 10%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Duži period otplate.
 • Kamatna stopa važi uz obavezan prenos plate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno praćenje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,53%

Nominalna kamatna stopa za klijente koji se odluče da prebace zaradu u banku je 3M Belibor + 6,00%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 30.06.2017. godine iznosi 3,53%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,18%

EKS obračunata je na dan 30.06.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Minimalni period otplate je 12 meseci, maksimalni period je 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.072,78 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

870.986,88 RSD

Rokovi odobrenja se razlikuju u zavisnosti od iznosa. Za iznos kredita do 1.500 EUR, maksimalan rok je 72 meseca, za iznose od 1.500 do 5.000 EUR maksimalan rok je 84 meseca. Za iznose kredita preko 5.000 EUR maksimalan rok je 96 meseci. Bez troška za obradu kreditnog zahteva. Kada refinansiraš imaš i mogućnost isplate dodatne gotovine. Za klijente koji ne žele da prebace platu u banku kamata je 6M Belibor + 11,35%, administrativni trošak je 3% od iznosa kredita, minimum 3.500 RSD.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez troškova obrade zahteva.
 • Mogućnost dodatne gotovine.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.
 • Kredit može da se uzme na 96 meseci samo ako uzimaš preko 5.000 EUR u RSD protivvrednosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,9%

NKS je 6M Belibor + 6,30% za klijente banke.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,39%

EKS je obračunata na dan 05.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Rok otplate zavisi od iznosa kredita i to: do 1.500 EUR maksimalni rok je 72 meseca, od 1.501 EUR do 5.000 EUR maksimalni rok je 84 meseca i od 5.001 EUR do 10.000 EUR maksimalni rok otplate je 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.088,63 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

872.508,48 RSD

Ovaj kredit važi samo za podnete zahteve online i ima dug period otplate. Nema naknade za obradu kredita, ali zato se naplaćuje administriranje kreditne partije mesečno 210 RSD. Maksimalan iznos kredita je 3.000.000 RSD. Opterećenje plate je do 50%. Kredit je sa uključenim osiguranjem. Uz ovaj kredit imaš mogućnost odobrenja dozvoljenog prekoračenja do 36 meseci.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamata je fiksna prvih 36 meseci, a nakon toga promenljiva.
 • Kamata važi uz prenos plate i osiguranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,95%

NKS je 9,95% fiksna prvih 36 meseci, a nakon toga promenljiva 3M Belibor + 6,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,31%

EKS je obračunata na dan 26.09.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.136,28 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

877.082,88 RSD

Iznos kredita je od 36.000 RSD do 3.000.000 RSD. Ukoliko redovno otplaćuješ kredit, banka te nagrađuje bonusom na kraju svake godine. Najveći bonus koji možeš da ostvariš je 8% od iznosa kredita, odnosno 1% godišnje. Ovaj kredit je sa uključenim osiguranjem od nezaposlenosti, nezaposlenosti usled tehnološkog viška, smrti usled nezgode i invaliditeta. Naknada za obradu kredita je 2%, minimum 3.600 RSD, a mesečno administriranje kreditne partije je 210 RSD fiksno + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Nema grejs perioda.

Ukoliko uzimaš ovaj kredit bez prenosa zarade, kamata je u tom slučaju 3M Belibor + 10,55%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bonus za redovnu otplatu kredita, 1% godišnje.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i osiguranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,1%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 6,55%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 24.08.2017. godine iznosi 3,55%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,19%

EKS je obračunata na dan 24.08.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

120 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.157,91 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

1.098.949,20 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 2.400.000 RSD. Provizija za obradu zahteva je 5 EUR jednokratno, a provizija za puštanje kredita u opticaj je 2,25%. Nema grejs perioda. Ovaj kredit važi za one klijente koji koriste samo tekući račun Piraeus banke. Dodatno se plaća i mesečno vođenje tekućeg računa 150 RSD. Uključeno je i osiguranje od nezaposlenosti, tehnološkog viška i smrti usled nesrećnog slučaja.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Uključeno je osiguranje od nezaposlenosti, tehnološkog viška i smrti usled nesrećnog slučaja.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Ponuđena kamata važi samo za korisnike tekućih računa Piraeus banke.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
13,56%

NKS je 3M Belibor + 10,00%. 3M Belibor na dan 09.05.2017. godine iznosi 3,56%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,31%

EKS je obračunata na dan 09.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

120 meseci

Period otplate kredita je od 97 do 120 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.245,56 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

924.556,00 RSD

Za ovaj kredit nije porebno imati žiranta, niti je potrebno polagati depozit. Postoji mogućnost dobijanja dodatnog keša. Maksimalno opterećenje plate se procenjuje za svakog klijenta posebno. Za rok otplate preko 36 meseci minimalna mesečna primanja su 15.000 RSD. Pravo na grejs period od 24 meseca imaš u slučaju da uzimaš kredit na minimum 24 meseca i u tom periodu plaćaš samo kamatu. Dužina grejs perioda zavisi od dužine perioda otplate kredita. Administrativni trošak je 2,95% od iznosa kredita.

 • Takođe dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Mogućnost korišćenja grejs perioda.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,17%

Nominalna kamatna stopa kreće se od 6M Belibor + 7,45% do 6M Belibor + 8,95%. Vrednost 6M Belibor-a za mesec jun 2017. godine iznosi 3,72%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,03%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 15.06.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Maksimalni period otplate je 100 meseci. Moguć Grejs period od 24 meseca.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.261,93 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

926.193,00 RSD

Iako je rata kod ovog kredita povoljna, visok je iznos dodatnih troškova. Administrativni trošak za ovaj kredit je 2,75%, a postoji i provizija za godišnje održavanje kredita koja je takođe 0,50%. Premija osiguranja iznosi 1,36% od iznosa kredita i uključuje se u kredit. Postoji mogućnost odobravanje kredita i pre uplate prve plate ili penzije, a rok za prenos primanja je tri meseca od datuma realizacije kredit

 • Bez učešća i depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i refinansiranje minimum jedne obaveze druge banke.
 • Obavezno je osiguranje korisnika kredita od posledice nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
 • Visoki administrativni troškovi kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,22%

Nominalna kamatna stopa je 6M Belibor + 7,50%. 6M Belibor na dan 30.06.2017. godine iznosi 3,72%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
17,34%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 30.06.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Maksimalni period otplate je 100 messeci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

9.321,86 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

783.036,24 RSD

Iznos kredita je od 50.000 rsd do 1.800.000 rsd. Ponuđena kamata važi za nove klijente koji prenesu svoju zaradu u banku. Za one koji primaju platu preko Credit Agricole banke kamata je 3M Belibor + 8,95%. Za ostale klijente kamata je 3M Belibor + 10,36%. Trošak za obradu zahteva je 2%, nema troška za prevremenu otplatu kredita. Postoji mogućnost uzimanja grejs perioda do 3 meseca.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi za nove klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,9%

NKS je 3M Belibor + 4,35%. Vrednost 3M Belibor-a za III kvartal je 3,55%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,9%

EKS je obračunata na dan 02.10.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate je do 84 meseca.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.571,30 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

918.844,80 RSD

Iznos kredita je od 36.000 RSD do 3.000.000 RSD. Ukoliko redovno otplaćuješ kredit, banka te nagrađuje bonusom na kraju svake godine. Najveći bonus koji možeš da ostvariš je 8% od iznosa kredita, odnosno 1% godišnje. Ovaj kredit je sa uključenim osiguranjem od nezaposlenosti, nezaposlenosti usled tehnološkog viška, smrti usled nezgode i invaliditeta. Naknada za obradu kredita je 2%, minimum 3.600 RSD, a mesečno administriranje kreditne partije je 210 RSD fiksno + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Nema grejs perioda.

Ukoliko uzimaš ovaj kredit bez prenosa zarade, kamata je u tom slučaju fiksna prvih 36 meseci iznosi 15,45%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 12%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i depozita.
 • Bonus za redovnu otplatu kredita, 1% godišnje.
 • Kamatna stopa je fiksna za period otplate do 36 meseci, posle toga je promenljiva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i osiguranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,45%

Prvih 36 meseci NKS je fiksna i iznosi 11,45%, a nakon toga je promenljiva 3M Belibor + 8,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,19%

EKS je obračunata na dan 24.08.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

9.638,23 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

809.611,32 RSD

Naknada za obradu kredita je 2,00%. Godišnja naknada za administriranje kredita je 1,00%.

Za kredite čiji je rok otplate duži od 12 meseci neophodno je polisa osiguranja sa pokrićem rizika smrti usled nezgode i nezaposlenosti korisnika kredita sa tehnološkim viškom.

 • Nije neophodan prenos plate.
 • Naplaćuje se godišnja naknada za administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,95%

NKS je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 5,21%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 01.07.2017. godine je 3,74%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,2%

EKS je obračunata na dan 01.07.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je do 84 meseca.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

9.656,49 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

811.145,16 RSD

Ovaj kredit mogu da koriste svi oni koji imaju aktivni tekući račun u Telenor banci, a možeš da apliciraš online, putem aplikacije, ili odlaskom u Telenor prodavnicu.

Nema nikakvih administrativnih troškova za ovaj kredit, kao ni troškove Kreditnog biroa i prevremene otplate kredita.

Ukoliko ne preneseš zaradu u banku, kamata ti je u tom slučaju veća i iznosi 6M Belibor + 6,30%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Nema administrativnih troškova za ovaj kredit.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,01%

NKS je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 5,30%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 28.02.2017. godine iznosi 3,71%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,01%

EKS je jednaka NKS, obračunata je na dan 28.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 37 do 84 meseca.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

9.690,03 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

813.962,52 RSD

Iznos kredita od 10.000 RSD do 1.200.000 RSD, a rok otplate je od 25 do 84 meseci. Bez naknade za puštanje kredita u korišćenje. Kredit je sa uključenim osiguranjem korisnika od nemogućnosti otplate kredita kao posledice nesrećnog slučaja (smrti ili potpunog trajnog invaliditeta) i gubitka zaposlenja. Banka u ponudi ima i kredite bez osiguranja, i to: sa fiksnom kamatnom stopom 11,40% i rokom otplate od 13 do 84 meseca i sa promenljivom kamatnom stopom 3M Belibor + 6,60% i rokom orplate od 13 do 99 meseci.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Ponuđena kamata važi za kredite sa osiguranjem.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,12%

NKS je 3M Belibor + 5,60%. Vrednost promenljivog dela na dan 01.06.2017. godine je 3,52%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,26%

EKS je obračunata na dan 30.06.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 25 do 84 meseca.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.847,56 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

945.365,76 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 2.400.000 RSD. Provizija za puštanje kredita je 2,25% jednokratno. Nema grejs perioda. Ovaj kredit važi za one klijente koji koriste Fresh paket Piraeus banke. Dodatno se plaća i mesečno održavanje Fresh paketa 280 RSD. Uključeno je i osiguranje od nezaposlenosti, tehnološkog viška i smrti usled nesrećnog slučaja.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Ponuđena kamata važi samo za korisnike Fresh paketa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,29%

NKS je 3M Belibor + 8,75%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 21.04.2017. iznosi 3,54%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,54%

EKS je obračunata na dan 21.04.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je od 85 do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.927,27 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

953.017,92 RSD

Ponuđena kamata važi za klijente koji prenesu zaradu u banku. Iznos kredita je od 64.000 rsd do 2.000.000 rsd. Nemaš trošak za obradu zahteva za kredit, ali imaš mesečnu naknadu za praćenje kredita u iznosu od 0,15% na preostali iznos duga. Kamata za klijente koji ne prenesu zaradu u banku je 3M Belibor + 10%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno praćenje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,53%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 9,00%. vrednost 3M Belibor-a na dan 30.06.2017. godine je 3,53%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
16,51%

EKS je obračunata na dan 30.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je od 12 do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

10.104,50 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

970.032,00 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 2.400.000 RSD. Provizija za obradu zahteva je 5 EUR jednokratno, a provizija za puštanje kredita u opticaj je 2,25%. Nema grejs perioda. Ovaj kredit važi za one klijente koji koriste samo tekući račun Piraeus banke. Dodatno se plaća i mesečno vođenje tekućeg računa 150 RSD. Uključeno je i osiguranje od nezaposlenosti, tehnološkog viška i smrti usled nesrećnog slučaja.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Uključeno je osiguranje od nezaposlenosti, tehnološkog viška i smrti usled nesrećnog slučaja.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Ponuđena kamata važi samo za korisnike tekućih računa Piraeus banke.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
13,06%

NKS je 3M Belibor + 9,50%. 3M Belibor na dan 09.05.2017. godine iznosi 3,56%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,31%

EKS je obračunata na dan 09.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je od 85 do 96 mesecI.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

10.524,38 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

884.047,92 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 2.400.000 RSD. Provizija za puštanje kredita je 2,25% jednokratno. Nema grejs perioda. Ovaj kredit važi za one klijente koji koriste Fresh paket Piraeus banke. Dodatno se plaća i mesečno održavanje Fresh paketa 280 RSD. Uključeno je i osiguranje od nezaposlenosti, tehnološkog viška i smrti usled nesrećnog slučaja.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Uključeno je osiguranje od nezaposlenosti, tehnološkog viška i smrti usled nesrećnog slučaja.
 • Obavezan prenos plate.
 • Kamatna stopa važi za korisnike Fresh paketa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,79%

Nominalna kamatna stopa je 3M Belibor + 8,25%. 3M Belibor na dan 21.04.2017. godine. iznosi 3,54%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,54%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 21.04.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Minimalni period otplate je 6 meseci, maksimalni period je 84 meseca.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

10.772,17 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

904.862,28 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 2.400.000 RSD. Provizija za obradu zahteva je 5 EUR jednokratno, a provizija za puštanje kredita u opticaj je 2,25%. Nema grejs perioda. Ovaj kredit važi za one klijente koji koriste samo tekući račun Piraeus banke. Dodatno se plaća i mesečno vođenje tekućeg računa 150 RSD. Uključeno je i osiguranje od nezaposlenosti, tehnološkog viška i smrti usled nesrećnog slučaja.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Uključeno je osiguranje od nezaposlenosti, tehnološkog viška i smrti usled nesrećnog slučaja.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Ponuđena kamata važi samo za korisnike tekućih računa Piraeus banke.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,56%

NKS je 3M Belibor + 9,00%. 3M Belibor na dan 09.05.2017. godine iznosi 3,56%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,31%

EKS je obračunata na dan 09.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 6 do 84 meseca.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

11.227,44 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

943.104,96 RSD

Ponuda važi samo za online prijave. Iznos kredita je od 50.000 rsd do 1.200.000 rsd. Trošak za obradu zahteva je 1,60%, nema troška za prevremenu otplatu kredita. Postoji mogućnost uzimanja grejs perioda do 3 meseca.

 • Kamata važi uz obavezan prenos plate i osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode).
 • Ponuđena kamata važi samo za online prijave.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
13,95%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 10,39%. Vrednost 3M Belibor-a za II kvartal iznosi 3,56%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
19,49%

EKS je obračunata na dan 12.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Maksimalni period otplate kredita je 84 meseca.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

48 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

14.563,41 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

699.043,68 RSD

Iznos kredita je od 5.000 RSD do 2.000.000 RSD. Provizija za obradu zahteva je 1,00% od iznosa kredita. Kamata za klijente koji ne žele da prenesu zaradu u banku je 3M Belibor + 11,95%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,7%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 4.15%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 28.08.2017. godine je 3.55%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,68%

EKS je obračunata na dan 11.09.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

48 meseci

Period otplate je od 6 do 48 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

18.498,84 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

665.958,24 RSD

Iznos kredita je od 50.000 rsd do 1.800.000 rsd. Ponuđena kamata važi za nove klijente koji prenesu svoju zaradu u banku. Za ostale klijente kamata je 3M Belibor + 9,36%. Trošak za obradu zahteva je 2%, nema troška za prevremenu otplatu kredita. Postoji mogućnost uzimanja grejs perioda do 3 meseca.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi za nove klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,9%

NKS je 3M Belibor + 3,35%. Vrednost 3M Belibor- a za III kvartal iznosi 3,55%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,48%

EKS je obračunata na dan 02.10.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Rok otplate je do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

1.000.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

72 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

18.601,57 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

1.339.313,04 RSD

Ovo je kredit za tebe ukoliko ti je potreban veći iznos kredita- od 1.000.000 RSD do 4.000.000 RSD. Rok otplate je do šest godina. Naknada za obradu kredita je 2%, bez troškova Kreditnog biroa i menice. Kod ovog kredita imaš da plaćaš mesečnu naknadu za vođenje kredita 100 RSD.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Plaća se mesečno održavanje kreditne partije.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,15%

NKS se kreće od 6M Belibor + 6,41%. Vrednost 6M Belibor-a na dan 30.06.2017. godine je 3,74%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,34%

EKS je obračunata na dan 01.09.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

72 meseca

Period otplate kredita je do 6 godina.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

20.201,92 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

727.269,12 RSD

Ponuda važi samo za online prijave. Iznos kredita je od 50.000 rsd do 1.200.000 rsd. Trošak za obradu zahteva je 1,60%, nema troška za prevremenu otplatu kredita. Postoji mogućnost uzimanja grejs perioda do 3 meseca.

 • Kamata važi uz obavezan prenos plate i osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode).
 • Ponuđena kamata važi za online prijave.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,95%

NKS je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 9,39%. Vrednost 3M Belibor-a za II kvartal iznosi 3,56%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
19,49%

EKS je obračunata na dan 12.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Maksimalni period otplate kredita je 36 meseci.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci

Pogledaj i ovo