Koji kredit tražiš?

Za refinansiranje

Na koji iznos?

600.000,00 RSD

Period otplate

84 meseca

Krediti za refinansiranje (dinarski)

Već si se zadužio, a treba ti keš i tvoja plata je dinarska? Pogledaj TOP 5 Krediti za refinansiranje (dinarski) - ne prate kretanje kursa evra. Bez depozita. Ako uzmeš sa fiksnom kamatom, rata ti ostaje ista do kraja, a sa promenljivom kamatom, rata se menja svakog meseca.

results

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.173,68 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

917.368,00 RSD

Iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta. Trošak za obradu kreditnog zahteva je od 1,50%. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku kamata ti je veća i iznosi 12,95%, a trošak za obradu zahteva ti je u tom slučaju 2,50%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,95%

NKS je fiksna i iznosi 10,95% za klijente koji prenesu zaradu u banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,44%

EKS je obračunata na dan 10,04.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Period otplate je do 100 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.264,01 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

889.344,96 RSD

Rokovi odobrenja se razlikuju u zavisnosti od iznosa. Za iznos kredita do 1.500 EUR, maksimalan rok je 72 meseca, za iznose od 1.500 do 5.000 EUR maksimalan rok je 84 meseca. Za iznose kredita preko 5.000 EUR maksimalan rok je 96 meseci. Bez troška za obradu kreditnog zahteva za klijente banke. Moraš da imaš u vidu da ti je fiksna kamata 5 godina, a nakon toga je promenljiva. Ovaj kredit je povoljan ako ti je više važna mala mesečna rata, a manje važna cifra koju na kraju plaćaš za kredit i ako dižeš kredit vrednosti 5.001 do 10.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Kada refinansiraš imaš i mogućnost isplate dodatne gotovine. Za klijente koji ne žele da prebace platu u banku kamata je 15,5% fiksna 60 meseci, a nakon toga je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 11,85%, a trošak za obradu kreditnog zahteva je 3% od iznosa kredita, minimum 4.400 RSD.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez troškova obrade zahteva.
 • Mogućnost dodatne gotovine.
 • Ponuđena kamata važi uz prenos plate.
 • Kredit može da se uzme na 96 meseci samo ako uzimaš preko 5.000 EUR u RSD protivvrednosti.
 • Kamata je fiksna prvih 60 meseci, a nakon toga promenljiva.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,5%

NKS za klijente banke je 10,50% fiksna prvih 60 meseci, nakon toga je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 6,85%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,07%

EKS je obračunata na dan 05.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Rok otplate zavisi od iznosa kredita i to: do 1.500 EUR maksimalni rok je 72 meseca, od 1.501 EUR do 5.000 EUR maksimalni rok je 84 meseca i od 5.001 EUR do 10.000 EUR maksimalni rok otplate je 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.408,88 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

903.252,48 RSD

Iako važi samo za podnete zahteve online ovaj kredit ima najpovoljniju kamatnu stopu i dug period otplate. Nema naknade za obradu kredita, ali zato se naplaćuje administriranje kreditne partije mesečno 210 RSD + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Maksimalan iznos kredita je 3.000.000 RSD. Opterećenje plate je do 50%. Kredit je sa uključenim osiguranjem.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez troška za obradu zahteva.
 • Ponuđena kamata važi samo za zahteve podnete online.
 • Obavezan je prenos zarade u banku.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,95%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 10,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,95%

EKS je u primeni od 18.04.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.502,83 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

950.283,00 RSD

Administrativni trošak za ovaj kredit je 2,75%, a postoji i provizija za godišnje održavanje kredita koja je takođe 0,50%. Premija osiguranja iznosi 1,36% od iznosa kredita i uključuje se u kredit. Nema grejs perioda. Postoji mogućnost odobravanja kredita i pre uplate prve plate ili penzije, a rok za prenos primanja je tri meseca od datuma realizacije kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Kamatna stopa važi uz obavezan prenos plate i osiguranje od posledica nesrećnog sličaja i nezaposlenosti.
 • Visok jednokratni administrativni trošak i godišnje održavanje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,95%

Nominalna kamatna stopa je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 11,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,01%

EKS obračunata na dan 01.06.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Maksimalni period otplate je 100 meseci.

TOP PONUDE NA KLIK

Treba ti keš?

Upiši se da nađemo šta je najbolje za tebe.

KLIKNI OVDE

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.502,83 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

950.283,00 RSD

Iznos ovog kredita može da bude od 9.500 RSD do 1.600.000 RSD, a period otplate je do 84 meseca. Naknada za obradu zahteva je 2,75%. Godišnja provizija za administriranje kredita je 0,50% od ostatka duga, a plaća se i 150 RSD mesečno vođenje tekućeg računa ili ukoliko klijent otvori paket račun, u tom slučaju naplaćuje se 250 RSD mesečno održavanje paketa. Kredit možeš da koristiš samo za refinansiranje duga u drugim bankama.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Visok jednokratni administrativni trošak i godišnje održavanje kredita.
 • Obavezan je prenos zarade.
 • Ponuđena kamata važi samo za online kredit.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11%

NKS je fiksna i iznosi 11,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,98%

EKS je obračunata na dan 01.06.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Period otplate kredita je do 100 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.502,83 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

950.283,00 RSD

Administrativni trošak za ovaj kredit je 2,95%. Nema godišnjeg troška održavanja kredita. Postoji grejs period u kome plaćaš samo kamatu. Pravo na grejs period do 18 meseci imaš u slučaju da uzimaš kredit na minimum 24 meseca. Za rok otplate preko 36 meseci neophodno je da imaš minimalna mesečna primanja 15.000 RSD. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 1.500.000 RSD.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i depozita.
 • Mogućnost dobijanja dodatnog keša.
 • Kamatna stopa važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,95%

Nominalna kamatna stopa za ovaj kredit kreće se od 11,95% do 13,45%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,53%

EKS obračunat na dan 15.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Period otplate je od 13 do 100 meseci.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.838,17 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

983.817,00 RSD

Ako želiš da unapred znaš kolika ti je rata za ceo period otplate i to tačno u dinar, a da ti odgovara iznos rate na najviše 100 meseci, ovo je pravi kredit za tebe. Naknada za obradu zahteva je 0% za refinansiranje duga kod drugih banaka, a 3% za refinansiranje obaveza u NLB banci. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 1.500.000 RSD.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa za ceo period otplate.
 • Bez nakande za obradu kredita za refinansiranje obaveza kod drugih banaka.
 • Važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,95%

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 12,95%, važi za klijente banke i one koji se odluče da prenesu zaradu u banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,79%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 15.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 100 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

9.945,22 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

835.398,48 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 1.800.000 RSD. Ponuđena kamatna stopa važi za klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku. Za one koji primaju platu preko Credit Agricole banke kamatna stopa je 10,95%, a za ostale klijente kamatna stopa je 14,95%. Postoji mogućnost grejs perioda do 3 meseca. Trošak obrade zahteva za klijente sa prenosom zarade je 2%.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Kamatna stopa važi za klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,95%

Nominalna kamatna stopa je 9,95% za klijente koji prenesu zaradu u Credit Agricole banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,61%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 04.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 6 do 84 meseca.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

10.273,46 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

862.970,64 RSD

Ovo je ponuda za kredit sa dužim rokom otplate, a iznos kredita koji možeš da uzmeš je od 50.000 RSD do 1.200.000 RSD. Naknada za obradu zahteva je 2%, a takođe imaš i dodatni godišnji trošak od 0,5% na preostali iznos duga.

 • Bez učešća i depozita.
 • Dodatno se naplaćuje godišnje održavanje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 11,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,44%

EKS je obračunata na dan 04.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 13 do 84 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

10.422,90 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

1.000.598,40 RSD

Refinansirajući paket Marfin banke sadrži: kredit za refinansiranje u dinarima sa rokom otplate do 8 godina; račun za prijem zarade / penzije, uz mogućnost dozvoljenog prekoračenja do visine jedne mesečne zarade; Dina debitnu karticu; VISA revolving kreditnu karticu po preferencijalnim uslovima. Iznos kredita je od 1.000 EUR do 12.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Bez provizije za obradu zahteva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i uz korišćenje paketa usluga.
 • Obavezan žirant za iznose preko 6.250 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
14%

Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate i iznosi 14,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,17%

EKS obračunata na dan 15.04.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Rok otplate kredita je od 12 do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

10.591,64 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

889.697,76 RSD

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. Iznos kredita od 25.000 RSD do 1.200.000 RSD. Naknada za obradu kredita je 1% za kliente, odnosno 2% za one koji ne prenesu zaradu. Kredit je osiguran u slučaju nevoljnog gubitka zaposlenja i potpunog trajnog invaliditeta usled nezgode. Ukoliko ti ne treba dodatni keš, kamata je u tom slučaju 16,50% za klijente banke i 23% za ostale klijente.

 • Kmatana stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Mogućnost grejs perioda.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12%

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 12,00% i odnosi se na kredit za refinansiranje sa dodatnim kešom (min 20%), a za klijente bez prenosa zarade kamata je 15%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,41%

EKS je obračunata na dan 24.02.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Minimalni period otplate je 6 meseci, maksimalni period je 84 meseca.

IZNOS KREDITA

499.999,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

11.376,51 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

682.590,60 RSD

Kredit je sa fiksnom kamatnom stopom do kraja perioda otplate. Ponuđena kamata važi za iznose kredita od 150.000 RSD do 499.999 RSD. Kamata za kredite preko 500.000 RSD iznosi 12.00%.Ne naplaćuje se naknada za isplatu kredita za refinansiranje kod drugih banaka. Mesečna naknada za održavanje kreditne partije je 200 RSD.

 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kraći period otplate.
 • Ponuđena kamata važi za kredite od 150.000 RSD do 499.999 RSD.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
13%

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 13.00% i važi za iznos kredita od 150.000 RSD do 499.999 RSD.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,16%

Efektivna kamatna stopa u primeni je od 13.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate je od 12 do 60 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

11.561,23 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

971.143,32 RSD

Ponuda važi samo za online prijave. Iznos kredita je od 50.000 rsd do 1.800.000 rsd. Trošak za obradu kreditnog zahteva je 1,60%, postoji mogućnost uzimanja grejs perioda do 3 meseca.

 • Kamata važi uz obavezan prenos plate i osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode).
 • Ponuđena kamata važi za online prijave.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
14%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 14,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
20,66%

EKS je obračunata na dan 12.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Maksimalni period otplate kredita je 84 meseca.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

13.929,86 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

835.791,60 RSD

Iznos kredita od 64.000 RSD do 2.000.000 RSD. Bez troškova obrade kredita, za iznose kredita do 599.999 RSD mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,15%, a za iznose od 600.000 RSD i više mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,05%.

 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Kraći period otplate.
 • Naplaćuje se mesečna provizija za praćenje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
13,9%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 13,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
16,15%

EKS je obračunata na dan 18.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 60 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

14.750,71 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

885.042,60 RSD

U kredit je uključeno i zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od gubitka posla za sve vreme otplate kredita. To znači da u periodu nemogućnosti vraćanja kredita iz zdravstvenih razloga ili zbog gubitka posla, rate se isplaćuju iz osiguranja. Trošak obrade kredita je 2%,minimum 1.600 dinara. Naknada za održavanje kredita je 0,5% na ostatak duga i naplaćuje se jednom godišnje. Nema grejs perioda.

Ukoliko ne želiš da uzmeš kredit sa osiguranjem kamata stopa se u tom slučaju kreće od 17% do 20% za klijente koji prenesu zaradu u banku i od 19% do 22% za one koj ne prenesu zaradu.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Važi bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate i osiguranje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
16,5%

NKS se kreće od 16.50% do 19.50% za kredite sa osigurajem i prenosom zarade. Za one koji ne žele da prebace platu u Unicredit banku kamata se kreće od 18,50% do 21,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
20,5%

EKS je obračunata na dan 04.10.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate je od 6 do 60 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

18.774,15 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

675.869,40 RSD

Dobra ponuda kredita, ali važi samo za korisnike Fresh paketa. Provizija za puštanje kredita naplaćuje se 2,50% od ukupnog iznosa kredita jednokratno. Dodatno se naplaćuje mesečno održavanje kredita 0,50% od preostalog duga, kao i održavanje Fresh paketa 280 RSD. Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u Piraeus banka kamata ti je 8,90%, a takođe se naplaćuje administrativni trošak 2,50% od ukupnog iznosa kredita, kao i mesečno održavanje kredita 0,50% od preostalog duga i održavanje tekućeg računa 150 RSD.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Ponuđena kamta važi za korisnike Fresh paketa.
 • Dodatno se mesečno plaća održavanje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,9%

NKS je fiksna i iznosi 7,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,89%

EKS je obbračunata na dan 04.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je od 6 do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

18.787,98 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

676.367,28 RSD

Iznos kredita od 50.000 RSD do 1.800.000 RSD. Ponuđena kamatna stopa važi za klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku. Za one koji primaju platu preko Credit Agricole banke kamata je 9.950%, a za klijente koji ne prenesu zaradu u banku kamatna stopa je 13,95%. Postoji mogućnost grejs perioda do 3 meseca. Trošak obrade zahteva za klijente sa prenosom zarade je 2,00%.

 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi za klijente koji prebace platu u Credit Agricole banku.
 • Kraći period otplate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,95%

NKS je 7,95% za klijente koji prenesu zaradu u CA banku.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,01%

EKS je obračunata na dan 04.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate je do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

19.079,84 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

686.874,24 RSD

Ovaj kredit mogu da koriste svi oni koji imaju aktivni tekući račun u Telenor banci, a možeš da apliciraš online, putem aplikacije, ili odlaskom u Telenor prodavnicu.

Nema nikakvih administrativnih troškova za ovaj kredit, kao ni troškove Kreditnog biroa i prevremene otplate kredita.

Ukoliko ne preneseš zaradu u banku, u tom slučaju kamata ti je veća i iznosi 10,00%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Nema administrativnih troškova za ovaj kredit.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9%

NKS je fiksna tokom celog perioda otplate kredita i iznosi 9,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9%

EKS je jednaka NKS, obračunata je na dan 28.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 36 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

19.928,59 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

717.429,24 RSD

Minimalan iznos kredita je 300.000 RSD, a maksimalan 2.000.000 RSD. Nema troška odobravanja kredita, za iznose kredita do 599.999 RSD mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,15%, a za iznose od 600.000 RSD i više mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,05%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez plaćanja troška za obradu kredita.
 • Kraći period otplate.
 • Dodatno se mesečno plaća praćenje kredita.
 • Kamata važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 12,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,05%

EKS je obračunata na dan 18.01.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita je 36 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

20.492,01 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

737.712,36 RSD

Ponuda važi samo za online prijave. Iznos kredita je od 50.000 rsd do 1.800.000 rsd. Trošak za obradu kreditnog zahteva je 1,60%, nema troška za prevremenu otplatu kredita. Postoji mogućnost uzimanja grejs perioda do 3 meseca.

 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate i osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode).
 • Ponuđena kamata važi za online prijave.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
13%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 13,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
20,66%

EKS je obračunata na dan 12.05.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Maksimalni rok otplate kredita je 36 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

24 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

27.122,69 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

650.944,56 RSD

Naknada za obradu kredita je 2,00%. Godišnja naknada za administriranje kredita je 1,00%.

Za kredite čiji je rok otplate duži od 12 meseci neophodno je polisa osiguranja sa pokrićem rizika smrti usled nezgode i nezaposlenosti korisnika kredita sa tehnološkim viškom.

 • Nije neophodan prenos plate.
 • Naplaćuje se godišnja naknada za administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,95%

NKS je fiksna tokom celog perioda otplate kredita i iznosi 7,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,76%

EKS je obračunata na dan 04.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

24 meseca

Period otplate kredita je do 24 meseca.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

24 meseca

IZNOS MESEČNE RATE

27.122,69 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

650.944,56 RSD

Iznos kredita od 10.000 RSD do 1.200.000 RSD , a rok otplate je do 24 meseca. Nema troška za obradu kreditnog zahteva. Ukljičeno je osiguranje korisnika od nemogućnosti otplate kredita kao posledice nesrećnog slučaja (smrti ili potpunog trajnog invaliditeta) i gubitka zaposlenja.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Bez obrade zahteva i bez naknade za održavanje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 7,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
16,48%

EKS je obračunata na dan 01.06.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

24 meseca

Period otplate je od 12 do 24 meseca.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

51.364,49 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

616.373,88 RSD

Ako želiš da unapred znaš kolika ti je rata za ceo period otplate i to tačno u dinar, a da ti odgovara iznos rate na najviše dve godine, ovo je pravi kredit za tebe. Naknada za obradu zahteva je 1,50%. Iznos kredita je od 50.000 RSD do 1.500.000 RSD.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kraći period otplate.
 • Obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5%

NKS je fiksna i iznosi 5,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,41%

EKS je obračunata 15.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate je od 6 do 12 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

52.179,19 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

626.150,28 RSD

Ovo je ponuda za kratkoročni keš kredit - do 12 meseci, a iznos kredita koji možeš da uzmeš je od 50.000 RSD do 1.200.000 RSD. Naknada za obradu zahteva je 2%, a takođe imaš i dodatni godišnji trošak od 0,5% na preostali iznos duga.

 • Fiksna rata tokom celog perioda otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Dodatno se naplaćuje godišnje administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 7,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,44%

EKS je obračunata na dan 04.012017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate kredita je do 12 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

52.470,89 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

629.650,68 RSD

Ovaj kredit mogu da koriste svi oni koji imaju aktivni tekući račun u Telenor banci i koji prenesu zaradu u banku, a možeš da apliciraš online, putem aplikacije, ili odlaskom u Telenor prodavnicu.

Nema nikakvih administrativnih troškova za ovaj kredit, kao ni troškove Kreditnog biroa i prevremene otplate kredita.

Ukoliko ne želiš da preneseš zaradu u banku, kamata ti je u tom slučaju 10,00%.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Nema administrativnih troškova za ovaj kredit.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9%

NKS je fiksna tokom celog perioda otplate kredita i iznosi 9,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9%

EKS je jednaka NKS, obračunata je na dan 28.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Minimalni rok otplate je 6 meseci, a maksimalni 12 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

12 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

52.721,63 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

632.659,56 RSD

Iznos kredita od 64.000 RSD do 2.000.000 RSD. Bez troška za obradu kredita, za iznose kredita do 599.999 RSD mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,15%, a za iznose od 600.000 RSD i više mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,05%.

 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.
 • Kraći period otplate.
 • Naplaćuje se provizija za mesečno praćenje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,9%

Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 9,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,73%

EKS je obračunata na dan 18.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

12 meseci

Period otplate kredita je do 12 meseci.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci

Pogledaj i ovo