Meni treba

Auto

Da li imaš malo para za kupovinu auta ili ti nedostaje još samo malo?

Fali mi još malo para

Šta ti je važno?

Da mi mesečna rata bude najmanja

Keš krediti sa najmanjom ratom u dinarima

Ovo su krediti sa koji imaju najmanju mesečnu ratu. Najmanje te opterećuju mesečno.

results

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

95 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.009,55 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

855.907,25 RSD

Povoljna kamata za kredit, rata ti je fiksna do kraja perioda otplate kredita. Naknada za obradu kradita je 0,95%, a kod ovog kredita imaš još da platiš izveštaj od Kreditnog biroa 246 RSD i dve menice 100 RSD. Takođe, uz ovaj kredit možeš da dobiješ i grejs period do 95 dana. Ponuda važi do 05.06.2017. godine.

 • Kamatna stopa fiksna za ceo period otplate od 95 meseci.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Mogućnost grejs perioda.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,5%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 9.50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,78%

EKS je u obračunata na dan 06.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

95 meseci

Rok otplate kredita je na 36, 48, 60, 72, 84 ili 95 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.088,63 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

872.508,48 RSD

Ova ponuda važi samo za zahteve koji su podneti online. Nema naknade za obradu kredita, ali naplaćuje se administriranje kreditne partije mesečno 210 RSD + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Maksimalan iznos kredita je 1.000.000 RSD. Opterećenje plate je do 50%. Kredit je sa uključenim osiguranjem. Za iznos kredita do 150.000 RSD kamata je prvih 60 meseci fiksna i iznosi 8,95%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 5,50%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Dug period otplate.
 • Ponuđena kamata važi samo za zahteve podnete online.
 • Obavezan je prenos zarade u banku.
 • Dodatno se naplaćuje mesečno administriranje kredita.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9,95%

NKS za online keš kredit je fiksna u prvih 60 meseci i iznosi 9,95%, a nakon toga je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 6,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,77%

EKS je u primeni od 07.12.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.173,68 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

917.368,00 RSD

Ponuda važi samo za online podnete zahteve. Nema troška za obradu kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,95%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 10,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
11,32%

EKS je obračunata na dan 15.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Period otplate kredita je od 13 meseci do 100 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.264,01 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

889.344,96 RSD

Trošak obrade zahteva je 2%, minimum 4.400 RSD od iznosa kredita. Rokovi odobrenja se razlikuju u zavisnosti od iznosa. Za iznos kredita do 1.500 EUR, maksimalan rok je 72 meseca, za iznose od 1.500 do 5.000 EUR maksimalan rok je 84 meseca. Za iznose kredita preko 5.000 EUR maksimalan rok je 96 meseci. Moraš da imaš u vidu da ti je fiksna kamata 5 godina, a nakon toga je promenljiva. Za klijente koji ne žele da prebace platu u Vojvođansku banku kamata je 15,50% fiksna prvih 60 meseci, a zatim promenljiva 3M Belibor + 11,85%.

 • Dug period otplate.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.
 • Kredit može da se uzme na 96 meseci samo ako uzimaš preko 5.000 EUR u RSD protivvrednosti.
 • Kamata je fiksna prvih 60 meseci, a nakon toga promenljiva.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,5%

NKS je fiksna prvih 60 meseci i iznosi 10,50%, a zatim je promenljiva i iznosi 6M Belibor + 6,85%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,3%

EKS je u primeni od 24.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate je od 12 do 96 meseci.

TOP PONUDE NA KLIK

Treba ti keš?

Upiši se da nađemo šta je najbolje za tebe.

KLIKNI OVDE

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.408,88 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

903.252,48 RSD

Iznos kredita je do 3.000.000 RSD. Ovaj keš kredit je sa uključenim osiguranjem od nezaposlenosti, nezaposlenosti usled tehnološkog viška, smrti usled nezgode i invaliditeta. Naknada za obradu keš kredita je 2,00%, a mesečno administriranje kreditne partije je 210 RSD fiksno + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Nema grejs perioda.


 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i bez depozita.
 • Kamatna stopa je fiksna za period otplate do 60 meseci, posle toga je promenljiva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10,95%

Ukoliko uzimaš ovaj kredit na duži period od 60 meseci NKS je fiksna prvih 60 meseci i iznosi 10,95%, a zatim je promenljiva i iznosi 3M Belibor + 7,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
15,56%

EKS je obračunata na dan 01.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.571,30 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

918.844,80 RSD

Iznos kredita je od 35.000 RSD do 3.000.000 RSD. Ukoliko redovno otplaćuješ kredit, banka te nagrađuje bonusom na kraju svake godine. Najveći bonus koji možeš da ostvariš je 8% od iznosa kredita, odnosno 1% godišnje. Ovaj keš kredit je sa uključenim osiguranjem od nezaposlenosti, nezaposlenosti usled tehnološkog viška, smrti usled nezgode i invaliditeta. Naknada za obradu keš kredita je 2,00%, minimum 3.600 RSD, a mesečno administriranje kreditne partije je 210 RSD fiksno + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Nema grejs perioda.

Ukoliko uzimaš ovaj kredit sa rokom otplate do 60 meseci, kamata je u tom slučaju fiksna i iznosi 10,45%.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Bez učešća i depozita.
 • Bonus za redovnu otplatu kredita, 1% godišnje.
 • Kamatna stopa je fiksna za period otplate do 60 meseci, posle toga je promenljiva.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
11,45%

Nominalna kamatna stopa je 11,45% prvih 60 meseci, nakon toga je 3M Belibor + 8,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
16,65%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 01.02.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Maksimalni period otplate je 96 meseci.

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.751,70 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

936.163,20 RSD

Svi klijenti koji otvore račun mogu da koriste Keš paket plus. Ova paket sadrži: dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu u visini jedne mesečne zarade, Dina debitnu karticu, Visa kreditnu karticu sa posebnim uslovima i keš kredit sa rokom otplate do 8 godina. Kredit se odobrava u istom danu kada je i podnet zahtev. Iznos kredita je od 120.000 RSD do 1.450.000 RSD u zbiru sa odobrenim limitom po kreditnoj kartici. Obrada kreditnog zahteva je 2%, jednokratno, unapred od iznosa kredita, a minimum 2.000 RSD. Trošak održavanja računa je 120 RSD.

 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Bez učešća i depozita.
 • Kamatna stopa važi uz prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12%

NKS za klijente koji se odluče da primaju platu preko Marfin banke je fiksna i iznosi 12,00% godišnje.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
12,84%

EKS obračunata na dan 27.06.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je do 96 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.838,17 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

983.817,00 RSD

Administrativni trošak za ovaj kredit je 2,95%. Nema godišnjeg troška održavanja kredita. Postoji grejs period u kome plaćaš samo kamatu. Pravo na grejs period do 18 meseci imaš u slučaju da uzimaš kredit na minimum 24 meseca. Za rok otplate preko 36 meseci minimalna mesečna primanja su 30.000 dinara.

 • Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate.
 • Bez učešća i depozita.
 • Kamatna stopa važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,95%

Nominalna kamatna stopa je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 12,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,97%

Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 15.12.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 100 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

100 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

9.838,17 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

983.817,00 RSD

Ako želiš da unapred znaš kolika ti je rata za ceo period otplate i to tačno u dinar, a da ti odgovara iznos rate na najviše 100 meseci, ovo je pravi kredit za tebe. Iznos kredita od 50.000 RSD do 1.500.000 RSD. Nema naknade za obradu kredita.

 • Bez učešća i bez depozita.
 • Fiksna kamatna stopa za ceo period otplate.
 • Bez troška za obradu kredita.
 • Obavezan je prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,95%

Nominalna kamata je fiksna i iznosi 12,95%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
13,79%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 15.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

100 meseci

Period otplate kredita je od 13 do 100 meseci.

IZNOS KREDITA

600.000,00 RSD

PERIOD OTPLATE

96 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

10.422,90 RSD

UKUPAN IZNOS RATA

1.000.598,40 RSD

Iznos kredita je od 1.000 EUR do 12.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Mogućnost grejs perioda do 12 meseci. Kredit se odobrava za korisnike Premium paketa tekućeg računa. Naknada za obradu zahteva je 2%, minimum 2.000 RSD, uz to se plaća i održavanja paketa 300 RSD.

 • Dug period otplate.
 • Fiksna kamata tokom celog perioda otplate kredita.
 • Mogućnost grejs perioda.
 • Važi za korisnike Premium paketa.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
14%

NKS je fiksna i iznosi 14,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,87%

EKS je obračunata na dan 15.04.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

96 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 96 meseci uključujući i grejs period.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci