Meni treba

Auto

Da li imaš malo para za kupovinu auta ili ti nedostaje još samo malo?

Imam tek za učešće

Šta ti je važno?

Da mi mesečna rata bude najmanja

Auto krediti sa najmanjom ratom u evrima

Ovde pogledaj auto kredite kod kojih će ti biti najmanja mesečna rata. Ne znači da ćeš da prođeš najpovoljnije, ali će ti mesečno opterećenje biti najmanje.

results

VREDNOST AUTOMOBILA

3.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS KREDITA

1.500,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (50%)

1.500,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

31,14 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

1.868,40 EUR

Ova ponuda važi za polovna vozila starosti do 2009. godine. Automobile je moguće kupovati samo od ovlašćenih prodavaca automobila, bez mogućnosti kupovine od fizičkih lica.

Maksimalni iznos kredita je do 3.000 EUR, a period otplate kredita je do 60 meseci.

Neophodno je dati učešće minimum 50% od iznosa kredita.

Naknada za obradu kreditnog zahteva je 1,50% od iznosa kredita.

Auto možeš kupiti samo od pravnih lica, bez mogućnosti kupovine od fizičkih lica.

 • Ponuđena kamata važi za kupovinu polovnih vozila.
 • Obavezno je učešće, zaloga i kasko osiguranje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
9%

Nominalna kamata je fiksna i iznosi 9,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,78%

EKS je obračunata na dan 07.07.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate je do 60 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
50%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

58,38 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

4.903,92 EUR

Kredit važi za kupovinu novih i polovnih vozila od pravnih i fizičkih lica. Za kupovinu od pravnih lica iznos kredita je od 2.000 EUR do 30.000 EUR, a za kupovinu od fizičkih lica iznos kredita je od 2.000 EUR do 13.400 EUR. Obavezno je kasko osiguranje i zaloga za kredite preko 10.001 EUR. Bez naknade za obradu kredita. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 1% od iznosa kredita za klijente banke, a za ostale je naknada 2%. Ponuda važi do 15.08.2017. godine.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Mogućnost kupovine automobila i od fizičkih lica.
 • Obavezno učešće od min. 30%.
 • Obavezni kasko i zaloga za kredite preko 10.001 EUR.
 • Ponuđena kamata važi uz prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4,5%

NKS je fiksna i iznosi 4,50%, a za one koji ne primaju zaradu preko banka Intese kamata je 6,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,99%

EKS je obračunata na dan 23.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate je od 18 do 84 meseca (18, 24, 36, 48, 60, 72 ili 84 meseca).

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

61,15 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

5.136,60 EUR

Kredit je za kupovinu polovnih vozila. Administrativni trošak za ovaj kredit je 1% za klijente banke i 2% za ostale klijente. Bez zaloge za iznose kredita do 5,000 EUR i bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR.

 • Neophodno je učešće minimum 30%.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.
 • Kamata važi za kupovinu polovnih automobila.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5%

NKS je fiksna i iznosi 5,90% za klijente banke, a za ostale klijente kamata je 6,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,16%

EKS je obračunata na dan 10.10.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 6 do 84 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

62,37 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

5.239,08 EUR

Ovo je dobra ponuda, kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita, ali je neophodno dati učešće minimum 30% od iznosa kredita. Naknada za obradu kredita je 2,50% od iznosa kredita i naplaćuje se jednokratno. Ovaj kredit važi za kupovinu automobila od pravnih lica, zato što se isplata kredita obavlja po fakturi/profakturi na račun firme od koje kupuješ auto.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Kamatna stopa fiksna za ceo period otplate.
 • Obavezno učešće od 30% od vrednosti vozila.
 • Moguća je kupovina samo od pravnih lica.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 6,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,83%

EKS je obračunata na dan 04.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 13 do 84 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

64,42 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

5.411,28 EUR

Ova ponuda važi za polovna vozila čija je starost od 2014. godine do 2016. godine. Automobile je moguće kupovati samo od ovlašćenih prodavaca automobila, bez mogućnosti kupovine od fizičkih lica.

Iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta, a period otplate kredita je do 84 meseca.

Neophodno je dati učešće minimum 30% od iznosa kredita, a kao obezbeđenje neophodno je dati zalogu, kasko polisu osiguranja vozila, takođe neophodno je imati žiranta za kredite preko 10.000 EUR ili opterećenost plate preko 50%.

Naknada za obradu kreditnog zahteva je 1,50% od iznosa kredita.

Auto možeš kupiti samo od pravnih lica, bez mogućnosti kupovine od fizičkih lica. • Ponuda važi za automobile starosti od 2014. do 2016. godine.
 • Obavezno je učešće, zaloga i kasko osiguranje,

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,5%

Nominalna kamata je fiksna i iznosi 7,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
8,18%

EKS je obračunata na dan 07.07.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate je do 84 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

65,29 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

5.484,36 EUR

Odlična ponuda Findomestic banke, bez dodatnog obezbeđenja, za kupovinu novog vozila. Veoma povoljna kamatna stopa za kraće periode otplate. Potrebna je samo uslovna administrativna zabrana i lična menica. Administrativni trošak je 2,5% od iznosa kredita. Ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu.

 • Odlična kamatna stopa za nov auto.
 • Bez kaska i zaloge.
 • Bez obaveznog prenosa plate.
 • Obavezno učešće od 30% od vrednosti vozila.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,92%

Nominalna kamata od 7,92 % za nova vozila i za period otplate kredita od 37 do 84 meseca.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,05%

Efektivna kamata je 9.05%.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita od 37 do 84 meseca za nova vozila.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

66,51 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

5.586,84 EUR

Ova ponuda važi za polovna vozila čija je starost od 20010. godine do 2013. godine. Automobile je moguće kupovati samo od ovlašćenih prodavaca automobila, bez mogućnosti kupovine od gizičkih lica.

Maksimalni iznos kredita je do 7.000 EUR, a period otplate kredita je do 84 meseca, pri čemu ukupna starost vozila i period otplate kredita ne mogu biti veći od 12 godina.

Neophodno je dati učešće minimum 30% od iznosa kredita, a kao obezbeđenje neophodno je dati zalogu, kasko polisu osiguranja vozila, takođe neophodno je imati žiranta za kredite preko 5.000 EUR ili opterećenost plate preko 50%.

Naknada za obradu kreditnog zahteva je 1,50% od iznosa kredita.

Auto možeš kupiti samo od pravnih lica, bez mogućnosti kupovine od fizičkih lica.

 • Ponuđena kamata važi za kupovinu polovnih vozila.
 • Obavezno je učešće, zaloga i kasko osiguranje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,5%

Nominalna kamata je fiksna i iznosi 8,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,19%

EKS je obračunata na dan 07.07.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate je do 84 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

84 meseca

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

69,72 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

5.856,48 EUR

Korisnik kredita može da kupi vozilo za bliskog člana porodice na čije će ime vozilo biti registrovano. Jednokratna provizija iznosi 1% od iznosa odobrenog kredita. Minimalno učešće iznosi 30%. Obavezno je kasko osiguranje vozila za kredite preko 10.000 EUR.

 • Takođe dobra kamatna stopa za nov i polovan auto.
 • Kamatna stopa fiksna do kraja perioda otplate.
 • Obavezan prenos plate.
 • Obavezno kasko osiguranje za iznose kredita preko 10.000 eur.
 • Obavezno učešće od 30% od vrednosti vozila.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
10%

Fiksna kamatna stopa do kraja perioda otplate i iznosi 10,00% za klijente koji primaju zaradu preko Marfin banke, a za ostale klijente je 12,00%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
10,54%

EKS obračunata na dan 15.04.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Rok otplate kredita je do 84 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

80,22 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

4.813,20 EUR

Iznos kredita je do visine vrednosti profakture, odnosno kupoprodajnog ugovora i visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit. Trošak za obradu kredita je od 1% do 2%. Za iznose do 8.000 EUR obavezna je zaloga, a preko 8.001 EUR zaloga, kasko ili žirant. Za kupovinu polovnih vozila kredit se odobrava za vizila koja nisu starija od 60 meseci na dan odobrenja kredita, kao ni starija od 84 meseca u trenutku otplate poslednje rate.

 • Odlična kamatna stopa i za nov i za polovan auto.
 • Obavezna je zaloga i učešće od 30%.
 • Za kredite preko 8.001 EUR obavezno je kasko osiguranje ili žirant.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5,5%

NKS je fiksna i kreće se od 5,50% do 6,10%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
6,56%

EKS je obračunata na dan 09.03.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je 60 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

95,48 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

5.728,80 EUR

Odlična ponuda Findomestic banke, bez dodatnog obezbeđenja, za kupovinu polovnog vozila. Moguća je kupovina od fizičkog lica. Veoma povoljna kamatna stopa za kraće periode otplate. Potrebna je samo uslovna administrativna zabrana i lična menica. Administrativni trošak je 2,5% od iznosa kredita. Ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu.

 • Bez kaska i zaloge.
 • Bez obaveznog prenosa plate.
 • Obavezno učešće od 30% od vrednosti vozila.
 • Ponuda važi za kupovinu polovnih automobila.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
12,96%

Nominalna kamata je 12,96% za polovna vozila.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
14,78%

Efektivna kamata je 14,78% za polovna vozila.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je 12-60 meseci za polovna vozila

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci